Access képzések

Képzéseink az egyik legismertebb adatbázis-kezelő program, az Access használatában nyújtanak biztos tudást az alapismeretektől a programozói szintig.

Access képzések -

A Microsoft Access az egyik legnépszerűbb adatbázis-kezelő program. Képzéseink az alapismeretektől a programozói szintig elérhetőek.

  • 1
  • 2
Vissza

Access képzések

Access képzések

A Microsoft Access az egyik legnépszerűbb adatbázis-kezelő program. Képzéseink az alapismeretektől a programozói szintig elérhetőek.

Access_alapok_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Access alapok

Kód: A119

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók: Megismerik a relációs adatbázis-kezelési alapfogalmakat és koncepciókat; Megismerik az adatbázisok tervezéséhez szükséges alapfogalmakat; Megismerik a Microsoft Access program felépítését, alapvető használatát; Megértik az Access egyes nézeteit és funkcióit, valamint használni tudják azokat; Képesek lesznek adatbázisokat megnyitni, módosítani, menteni, új adatbázist készíteni; Megismerik és alkalmazni tudják a különböző adattípusokat, táblákat tudnak tervezni; Képesek lesznek különböző alapvető lekérdezéseket írni és használni; Képesek lesznek egyszerű Access jelentések előállítására. Kezdő felhasználóknak. A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióhoz egyaránt. A Számítógép-kezelés és Windows tanfolyam ismeretanyaga; Ajánlott korábbi Excel ismeret. Alapvető relációs adatbázis-kezelési ismeretek Az adatbázis fogalma Kapcsolatok fogalma, fajtái Táblák, rekordok, mezők, kulcsok fogalma Adattípusok fajtái, adatkonverziók Adatbázis-tervezés lépései Adatok begyűjtése Adatok normalizálása MS Access indítása, navigációs ablak kezelése Microsoft Office Fluent felhasználói felület Adattáblák kezelése Meződefiníciók és típusok, Új adattípusok (többértékű mezők használata, melléklet mező a fájloknak) Mezők általános és megjelenítési tulajdonságai Kalkulált mező létrehozása Adatmakrók használata Továbbfejlesztett Adatlap nézet (objektumfülek, minipult) Indexek fogalma Kulcsok fogalma és fajtái, kulcsok létrehozása Táblatulajdonságok Rekordok hozzáadása, módosítása, törlése Táblaszűrések Többtáblás adatbázisok létrehozásának alapjai Táblák közötti kapcsolatok kialakítása Kapcsolattípusok Kapcsolótáblák használata Lekérdezések alapjai Lekérdezés-típusok (egyszerű, kereszttáblás, paraméteres) Adatok rendezése Feltételek meghatározása Számításokat végző mezők létrehozása Alapvető függvények alkalmazása Lekérdezés-tulajdonságok Egyszerű Access jelentések készítése Jelentés varázsló használata Varázslóval elkészített jelentések módosítása Elrendezés nézet használata

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Access_haladó_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Access haladó

Kód: A219

A haladó tanfolyam során a hallgatók az alapokra épülve megismerkednek az űrlapok és jelentések tervezésének részleteivel, valamint az adatbázisok karbantartásával. alaposabban megismerik több táblából álló adatbázisok menedzselését, kezelését; megismerik az űrlapok készítésének és alkalmazásának lépéseit; képesek lesznek összetettebb jelentéseket készíteni; megismerik az adatbázis karbantartással kapcsolatos alapvető lépéseket és eljárásokat. Azok részére, akiknek feladatuk lesz adatbázisok tervezése, jelentések, űrlapok készítése, menedzselése az Accessben. A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióban egyaránt. Az Access alapok tanfolyam ismeretanyaga. Az Access alapok áttekintése Űrlapok Űrlaptípusok (egyszerű, folyamatos, osztott, dialógus) Űrlapok létrehozása varázslóval Űrlaptervezés Űrlapok tulajdonságai Vezérlőelemek használata Különleges effektusok alkalmazása (pl. dátumválasztás naptárból, Layout view) Űrlapok nyomtatása, Elrendezés nézet használata Osztott űrlap technológia alkalmazása Feltételes formázás használata adatsávokkal (Data Bar) Jelentések Jelentések létrehozása, tervezése Sablonok használata Jelentés testre szabása Jelentés tulajdonságai Rendezés és csoportosítás Kifejezések Jelentések nyomtatása Jelentések exportálása PDF vagy XPS formátumba Adatbázis karbantartás áttekintése, alapok Adatbázis tömörítés, helyreállítás MDE állomány készítése Adatbázis többszörözése, másolat létrehozása Adatvédelem (adatbázis jelszó, titkosítás, visszafejtés, felhasználói szintű adatvédelem)

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
  • Haladó
Access_SQL_450x360.jpg
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Bevezetés az Access SQL használatába

Kód: ASQL

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók:Az Access adatbázis-kezelő szoftver nagyon hatékony eszköz lehet, amennyiben sok, összefüggő adatot kell rendszerezetten tárolnunk. Tanfolyamunkon bevezetjük a résztvevőket az adatbázis-kezelő  SQL nyelvjárásának használatába. Tanfolyamunk résztvevői elsajátítják az Access SQL nyelv  használatát, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik Access alapú adatbázisok/alkalmazások készítése. Alapszíntű adatbázis-kezelési ismeretek. AZ SQL ELEMEI Jelkészlet     Szintaktikai elemek     Objektumok     Utasítások fajtái         Adatdefiníciós         Adatkezelési         AdatbiztonságiAzonosítók leképezési szabályai     Kifejezések, műveletek         Numerikus műveletek         Karakteres műveletek         Dátum műveletek         Bináris és logikai műveletekMűveletek, illetve operátorok elsőbbségi sorrendje     A NULL értékek     Az adatbázisok eljárásjellegű elemei         Modulok         Tárolt eljárások (Stored Procedures)         Triggerek SQL UTASÍTÁSOK - ALAPOK Adatleíró utasításokAdatkezelő utasításokAdatvezérlő utasításokLekérdezésekMezőkifejezések a SELECT záradékban    Kifejezések tartalmaOszlopfüggvények a SELECT záradékbanIsmétlések elnyomása a lekérdezésbenA WHERE záradék    Karakterláncok vizsgálata    Dátumok és időpontok kezeléseTalált sorok rendezése az ORDER BY záradékkalTalált sorok csoportosítása a GROUP BY záradékkalCsoportosítás feltétellel a HAVING záradékkal A MICROSOFT ACCESS SQL FELÜLETÉNEK HASZNÁLATA Lekérdezések egy táblázatból    Feltételek megadásaAggregáló függvényekCsoportosítás SQL UTASÍTÁSOK - ÖSSZETETT LEKÉRDEZÉSEK Táblák összekapcsolása megadott szabály szerint    Összekapcsolási műveletekAllekérdezések (SUBSELECT)PredikátumokKereszttáblás lekérdezés - TRANSFORM utasításParaméteres lekérdezésekAdatdefiníciós és felújítási műveletek

Időtartam:2 nap
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Access prog_450x360.jpg
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Access programozási ismeretek

Kód: A319

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók: Megismerik az alkalmazások készítésének lépéseit; Megismerik a Visual Basic for Application (VBA) fejlesztõi környezetet, eszközök használatát; Megismerik A Visual Basic Nyelv Alapjait; Megismerik A Strukturált Programozási Fogalmakat, utasításokat, kifejezéseket, függvényeket; Képesek lesznek a gyakorlatban alkalmazni az Access VBA esemény-vezérelt eljárásait; Képesek lesznek Access-ben interaktív alkalmazásokat készíteni; Képesek lesznek feladatokat automatizálni; Képesek lesznek hibákat felderíteni, kezelni és javítani. A tanfolyamot olyan haladó Access ismerettel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnék kihasználni a programozás nyújtotta lehetőségeket az Access-ben, és összetettebb, interaktívabb alkalmazásokat fejleszteni, készíteni; A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióhoz egyaránt. A tanfolyamot haladó MS Access ismerettel rendelkező résztvevőknek ajánljuk; Korábbi programozási ismeret (Visual Basic) elõny; A képzés alapfokú programozási ismeretet feltételez, a szükséges Visual Basic programozási ismeretek a tanfolyamon elhangzanak. Makrók használata: Billentyû-kezelési makrók készítése, írása, testre szabása Automatizálások A VBA környezet áttekintése: VBA felület, menük, eszközök A Súgó használata Visual Basic alapok: Mûveletek változókkal, változó és adattípusok, operátorok Utasítások, feltételes utasítások Felhasználói eseménykezelés, adatérvényesítés Ciklusszervezés Függvények használata, egyedi függvények írása Eljárások írása, hívása Hibakeresési, javítási eljárások és eszközök ADO (ActiveX Data Object) rekordkezelés Lekérdezések írása, táblamûveletek Felhasználói felület tervezése, kialakítása: Gombok, menük, eszköztárak beépítése, testre szabása, paraméterezése Felhasználói interaktivitás kezelése Űrlapok kezelése, testre szabása és programozása Kivétel- és hibakezelés, adatérvényesítés Adatbázisok kapcsolása, programozás a felhasználói felületekhez Az XML technológia alapjai, XML adatok kezelése Access-ben Programfinomítási és befejezõ munkálatok, tesztelés, hibakeresés Összetett alkalmazás tervezése és készítése

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Haladó

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár