Access képzések

Képzéseink az egyik legismertebb adatbázis-kezelő program, az Access használatában nyújtanak biztos tudást az alapismeretektől a programozói szintig.

Access képzések -

A Microsoft Access az egyik legnépszerűbb adatbázis-kezelő program. Képzéseink az alapismeretektől a programozói szintig elérhetőek.

  • 1
  • 2
Vissza

Access képzések

Access képzések

A Microsoft Access az egyik legnépszerűbb adatbázis-kezelő program. Képzéseink az alapismeretektől a programozói szintig elérhetőek.

access.png
23 000 Ft
(Bruttó ár: 29 210 Ft)

MS Access alap tanfolyam 1. nap - live online képzés

Kód: LOA1A

Az alábbi tematika közelítő jellegű. A csoport tagjainak felkészültségi szintjétől, illetve a konkrét igényektől függően változhat. Minden egyes témakör több gyakorló feladattal kerül felvezetésre, illetve rögzítésre. Mivel a tanfolyami időkeret igen szűk, ezért a tematika gyors haladást feltételez. A tematika, mivel elsődlegesen a leadott tananyag tartalmi részére koncentrál, nem teljesen didaktikusan van megjelenítve. 1. Alapok Relációs adatbáziskezelési alapfogalmak Excel vs. Access Adattárolási problémák az Excelben Redundancia fogalma, elkerülési lehetőségek Adatok szétbontása homogén egyedtáblázatokba. Sajátkulcsok (összetett, egyszerű, elsődleges kulcs (Primary Key)), idegenkulcs (Foreign Key) Adatmodell jelentése, készítése Új adatbázis készítése importált adatok alapján Táblák importálása Adattípusok és beállításai Ismétlés nélküli indexelés és beállítása 2. Táblák, adatmodell Táblák adatmezőinek beállításai Access adattípusai, mezőtípusai Számított mező Formátum, maszk beállítása Érvényességi szabály, alapértelmezett érték Egyéb beállítási lehetőségek Táblák összekapcsolása keresés varázsló használatával (hivatkozási integritás megőrzése (Enforce Data Integrity) Kapcsolatok kezelése Kapcsolatok (Relationship) nézet használata, beállítási lehetőségek 1:1, 1:N, M:N kapcsolat Hibás kapcsolat módosítása Elrontott keresés varázslóval létrehozott kombináltlista és kapcsolat javítása Kombináltlista sorforrása lekérdezés alapján Táblázatok használata Adatfelvitel táblázatokba Hivatkozások, csatolmányok, objektumok fölvitele Adatsorok módosítása, törlése szűrési lehetőségek

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
access.png
23 000 Ft
(Bruttó ár: 29 210 Ft)

MS Access alap tanfolyam 2. nap - live online képzés

Kód: LOA1L

Az alábbi tematika közelítő jellegű. A csoport tagjainak felkészültségi szintjétől, illetve a konkrét igényektől függően változhat. Minden egyes témakör több gyakorló feladattal kerül felvezetésre, illetve rögzítésre. Mivel a tanfolyami időkeret igen szűk, ezért a tematika gyors haladást feltételez. A tematika, mivel elsődlegesen a leadott tananyag tartalmi részére koncentrál, nem teljesen didaktikusan van megjelenítve. 1. LEKÉRDEZÉSEK Lekérdezések feladata Lekérdezések típusai Választó lekérdezés Kereszttáblás lekérdezés Táblakészítő lekérdezés Frissítő lekérdezés Hozzáfűző lekérdezés Törlő lekérdezés Lekérdezés nézet Beállítása Használata Kifejezés-szerkesztő Lekérdezés varázsló használata egyszerű lekérdezésekhez Alaplekérdezés készítése Mezők felvétele, mezők felvétele más táblázatokból Számított mezők készítése más mezők alapján. Egyszerű függvények használata számított mezőkben (dátumfüggvények; FORMAT; IIF) Rendezés használata Szűrés a lekérdezésben. Relációk, operátorok (NOT, AND, OR, IN, IS NULL, IS NOT NULL, BETWEEN, LIKE). Összetett szűrési feltételek Lekérdezés varázsló használata összegzett lekérdezésekhez Összegzés beállítása Group by; alapfüggvények; egyéb számított mezők (Expression); Where használata Szűrések összegzett lekérdezésekben Lekérdezés varázsló használata kereszttáblás lekérdezésekhez Összegzés beállítása Összesítés módosítása (Group by; alapfüggvények; egyéb számított mezők (Expression); Where használata) Kereszttábla módosítása (Sorfejléc, oszlopfejléc, érték) Szűrések kereszttáblás lekérdezésekben 2. Összehasonlító lekérdezések Alapfogalmak (Left Join, Right Join, Inner Join) Lekérdezés varázsló használata azonosokat kereső lekérdezésekhez lekédezés létrehozása beállítása Szűrések a lekérdezésekben Két táblázat adatainak egyesítése Lekérdezés I.: Egyik tábla összes adatának felvétele, a másikból az egyezők adatainak átvétele Lekérdezés II.: Másik tábla összes adatának felvétele, az egyikből az egyezők adatainak átvétele SQL nézet Két lekérdezés egyesítése SQL nézetben az UNION paranccsal.

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
access.png
26 000 Ft
(Bruttó ár: 33 020 Ft)

MS Access haladó tanfolyam 1. nap - live online képzés

Kód: LOA3J

Az alábbi tematika közelítő jellegű. A csoport tagjainak felkészültségi szintjétől, illetve a konkrét igényektől függően változhat. Minden egyes témakör több gyakorló feladattal kerül felvezetésre, illetve rögzítésre. Mivel a tanfolyami időkeret igen szűk, ezért a tematika gyors haladást feltételez. A tematika, mivel elsődlegesen a leadott tananyag tartalmi részére koncentrál, nem teljesen didaktikusan van megjelenítve. 1. Jelentések jelentések létrehozása varázsló segítségével sablonok használata jelentésterv testre szabása jelentés tulajdonságai rendezés és csoportosítás jelentések nyomtatása, exportálása PDF vagy XPS formátumba 2. Űrlapok űrlaptípusok egyszerű, folyamatos, osztott, Az űrlapok funkciója, működése, felépítése. Rekordok kezelése űrlappal. Űrlapok típusai (oszlopos, táblázatos elrendezés). Egyszerű oszlopos, illetve táblázatos elrendezésű űrlap létrehozása egy-egy táblához varázsló segítségével. Űrlap létrehozása több táblából vagy lekérdezésből a varázsló segítségével (űrlap létrehozása segédűrlappal). Űrlapok módosítása Tervező nézetben. Az űrlapok bejárási sorrendjének módosítása. űrlapok létrehozása varázslóval űrlaptervezés űrlapok tulajdonságai vezérlőelemek használata különleges effektusok alkalmazása (pl. dátumválasztás naptárból, Layout view) űrlapok nyomtatása, Elrendezés nézet használata feltételes formázás használata adatsávokkal (Data Bar)

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Haladó
access.png
26 000 Ft
(Bruttó ár: 33 020 Ft)

MS Access haladó tanfolyam 2. nap - live online képzés

Kód: LOA3S

Az alábbi tematika közelítő jellegű. A csoport tagjainak felkészültségi szintjétől, illetve a konkrét igényektől függően változhat. Minden egyes témakör több gyakorló feladattal kerül felvezetésre, illetve rögzítésre. Mivel a tanfolyami időkeret igen szűk, ezért a tematika gyors haladást feltételez. A tematika, mivel elsődlegesen a leadott tananyag tartalmi részére koncentrál, nem teljesen didaktikusan van megjelenítve. 1. SQL nyelv alapjai Táblázatműveletek táblalétrehozó táblamódosító indexelő táblatörlő parancsok Adatmódosító műveletek rekord létrehozó, törlő adatmódosító lekérdező műveletek SELECT INTO FROM WHERE GROUP BY HAVING UNION, INTERSECT, MINUS, SELECT ORDER BY 2. Haladó űrlapkezelés Segédűrlapok használata Lekérdezés létrehozása SQL parancs felhasználásával Táblakészítő lekérdezés Frissítő lekérdezés Hozzáfűző lekérdezés Törlő lekérdezés Makrók az Access-ben Makrófuttató űrlap létrehozása Vezérlőelemek programozása Adattranszformáló lekérdezéseket futtató makrók létrehozása

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Haladó
access.png
52 000 Ft
(Bruttó ár: 66 040 Ft)

Access alapok

Kód: A113

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók: Megismerik a relációs adatbázis-kezelési alapfogalmakat és koncepciókat; Megismerik az adatbázisok tervezéséhez szükséges alapfogalmakat; Megismerik a Microsoft Access program felépítését, alapvető használatát; Megértik az Access egyes nézeteit és funkcióit, valamint használni tudják azokat; Képesek lesznek adatbázisokat megnyitni, módosítani, menteni, új adatbázist készíteni; Megismerik és alkalmazni tudják a különböző adattípusokat, táblákat tudnak tervezni; Képesek lesznek különböző alapvető lekérdezéseket írni és használni; Képesek lesznek egyszerű Access jelentések előállítására. Kezdő felhasználóknak. A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióhoz egyaránt. A Számítógép-kezelés és Windows tanfolyam ismeretanyaga; Ajánlott korábbi Excel ismeret. Alapvető relációs adatbázis-kezelési ismeretek Az adatbázis fogalma Kapcsolatok fogalma, fajtái Táblák, rekordok, mezők, kulcsok fogalma Adattípusok fajtái, adatkonverziók Adatbázis-tervezés lépései Adatok begyűjtése Adatok normalizálása MS Access indítása, navigációs ablak kezelése Microsoft Office Fluent felhasználói felület Adattáblák kezelése Meződefiníciók és típusok, Új adattípusok (többértékű mezők használata, melléklet mező a fájloknak) Mezők általános és megjelenítési tulajdonságai Kalkulált mező létrehozása Adatmakrók használata Továbbfejlesztett Adatlap nézet (objektumfülek, minipult) Indexek fogalma Kulcsok fogalma és fajtái, kulcsok létrehozása Táblatulajdonságok Rekordok hozzáadása, módosítása, törlése Táblaszűrések Többtáblás adatbázisok létrehozásának alapjai Táblák közötti kapcsolatok kialakítása Kapcsolattípusok Kapcsolótáblák használata Lekérdezések alapjai Lekérdezés-típusok (egyszerű, kereszttáblás, paraméteres) Adatok rendezése Feltételek meghatározása Számításokat végző mezők létrehozása Alapvető függvények alkalmazása Lekérdezés-tulajdonságok Egyszerű Access jelentések készítése Jelentés varázsló használata Varázslóval elkészített jelentések módosítása Elrendezés nézet használata

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
access2.png
52 000 Ft
(Bruttó ár: 66 040 Ft)

Access haladó

Kód: A213

A haladó tanfolyam során a hallgatók az alapokra épülve megismerkednek az űrlapok és jelentések tervezésének részleteivel, valamint az adatbázisok karbantartásával. alaposabban megismerik több táblából álló adatbázisok menedzselését, kezelését; megismerik az űrlapok készítésének és alkalmazásának lépéseit; képesek lesznek összetettebb jelentéseket készíteni; megismerik az adatbázis karbantartással kapcsolatos alapvető lépéseket és eljárásokat. Azok részére, akiknek feladatuk lesz adatbázisok tervezése, jelentések, űrlapok készítése, menedzselése az Accessben. A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióban egyaránt. Az Access alapok tanfolyam ismeretanyaga. Az Access alapok áttekintése Űrlapok Űrlaptípusok (egyszerű, folyamatos, osztott, dialógus) Űrlapok létrehozása varázslóval Űrlaptervezés Űrlapok tulajdonságai Vezérlőelemek használata Különleges effektusok alkalmazása (pl. dátumválasztás naptárból, Layout view) Űrlapok nyomtatása, Elrendezés nézet használata Osztott űrlap technológia alkalmazása Feltételes formázás használata adatsávokkal (Data Bar) Jelentések Jelentések létrehozása, tervezése Sablonok használata Jelentés testre szabása Jelentés tulajdonságai Rendezés és csoportosítás Kifejezések Jelentések nyomtatása Jelentések exportálása PDF vagy XPS formátumba Adatbázis karbantartás áttekintése, alapok Adatbázis tömörítés, helyreállítás MDE állomány készítése Adatbázis többszörözése, másolat létrehozása Adatvédelem (adatbázis jelszó, titkosítás, visszafejtés, felhasználói szintű adatvédelem)

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Haladó
access.png
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Bevezetés az Access SQL használatába

Kód: MOFF04

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók:Az Access adatbázis-kezelő szoftver nagyon hatékony eszköz lehet, amennyiben sok, összefüggő adatot kell rendszerezetten tárolnunk. Tanfolyamunkon bevezetjük a résztvevőket az adatbázis-kezelő  SQL nyelvjárásának használatába. Tanfolyamunk résztvevői elsajátítják az Access SQL nyelv  használatát, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik Access alapú adatbázisok/alkalmazások készítése. Alapszíntű adatbázis-kezelési ismeretek. AZ SQL ELEMEI Jelkészlet     Szintaktikai elemek     Objektumok     Utasítások fajtái         Adatdefiníciós         Adatkezelési         AdatbiztonságiAzonosítók leképezési szabályai     Kifejezések, műveletek         Numerikus műveletek         Karakteres műveletek         Dátum műveletek         Bináris és logikai műveletekMűveletek, illetve operátorok elsőbbségi sorrendje     A NULL értékek     Az adatbázisok eljárásjellegű elemei         Modulok         Tárolt eljárások (Stored Procedures)         Triggerek SQL UTASÍTÁSOK - ALAPOK Adatleíró utasításokAdatkezelő utasításokAdatvezérlő utasításokLekérdezésekMezőkifejezések a SELECT záradékban    Kifejezések tartalmaOszlopfüggvények a SELECT záradékbanIsmétlések elnyomása a lekérdezésbenA WHERE záradék    Karakterláncok vizsgálata    Dátumok és időpontok kezeléseTalált sorok rendezése az ORDER BY záradékkalTalált sorok csoportosítása a GROUP BY záradékkalCsoportosítás feltétellel a HAVING záradékkal A MICROSOFT ACCESS SQL FELÜLETÉNEK HASZNÁLATA Lekérdezések egy táblázatból    Feltételek megadásaAggregáló függvényekCsoportosítás SQL UTASÍTÁSOK - ÖSSZETETT LEKÉRDEZÉSEK Táblák összekapcsolása megadott szabály szerint    Összekapcsolási műveletekAllekérdezések (SUBSELECT)PredikátumokKereszttáblás lekérdezés - TRANSFORM utasításParaméteres lekérdezésekAdatdefiníciós és felújítási műveletek

Időtartam:2 nap
Nehézségi szint:
  • Kezdő
access3.png
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Access programozási ismeretek

Kód: A313

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók: Megismerik az alkalmazások készítésének lépéseit; Megismerik a Visual Basic for Application (VBA) fejlesztõi környezetet, eszközök használatát; Megismerik A Visual Basic Nyelv Alapjait; Megismerik A Strukturált Programozási Fogalmakat, utasításokat, kifejezéseket, függvényeket; Képesek lesznek a gyakorlatban alkalmazni az Access VBA esemény-vezérelt eljárásait; Képesek lesznek Access-ben interaktív alkalmazásokat készíteni; Képesek lesznek feladatokat automatizálni; Képesek lesznek hibákat felderíteni, kezelni és javítani. A tanfolyamot olyan haladó Access ismerettel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnék kihasználni a programozás nyújtotta lehetőségeket az Access-ben, és összetettebb, interaktívabb alkalmazásokat fejleszteni, készíteni; A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióhoz egyaránt. A tanfolyamot haladó MS Access ismerettel rendelkező résztvevőknek ajánljuk; Korábbi programozási ismeret (Visual Basic) elõny; A képzés alapfokú programozási ismeretet feltételez, a szükséges Visual Basic programozási ismeretek a tanfolyamon elhangzanak. Makrók használata: Billentyû-kezelési makrók készítése, írása, testre szabása Automatizálások A VBA környezet áttekintése: VBA felület, menük, eszközök A Súgó használata Visual Basic alapok: Mûveletek változókkal, változó és adattípusok, operátorok Utasítások, feltételes utasítások Felhasználói eseménykezelés, adatérvényesítés Ciklusszervezés Függvények használata, egyedi függvények írása Eljárások írása, hívása Hibakeresési, javítási eljárások és eszközök ADO (ActiveX Data Object) rekordkezelés Lekérdezések írása, táblamûveletek Felhasználói felület tervezése, kialakítása: Gombok, menük, eszköztárak beépítése, testre szabása, paraméterezése Felhasználói interaktivitás kezelése Űrlapok kezelése, testre szabása és programozása Kivétel- és hibakezelés, adatérvényesítés Adatbázisok kapcsolása, programozás a felhasználói felületekhez Az XML technológia alapjai, XML adatok kezelése Access-ben Programfinomítási és befejezõ munkálatok, tesztelés, hibakeresés Összetett alkalmazás tervezése és készítése

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Haladó

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár