Készségfejlesztés

Kihívással teli helyzetek megoldása, magabiztos kommunikáció, hatékony időgazdálkodás, megfelelő konfliktuskezelés, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör – az eredményes munkavégzés ismérvei. Vegyen részt készségfejlesztő tréningjeinken, sajátítsa el a hatékony technikákat!

  • 1
Vissza

Készségfejlesztés

Készségfejlesztés

A napi üzletmenet megköveteli a gyors, precíz, hatékony munkavégzést bármilyen munkakör legyen is az. Ezek eléréséhez nyújtanak segítséget a különböző készségfejlesztő tréningek

„Végre egy tréning, aminek a végére tudom, hogy mit kell másképp tennem holnaptól" K.Z.
„Kézzelfogható eszközöket kaptam, amivel valós munkahelyi problémákat tudok kezelni" P.E.
„A tréning ráébresztett arra, hogy nagyon sok múlik rajtam. Segítségül nagyon jó eszközöket és módszereket is kaptam."H.N.P.

asszertiv.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Asszertív kommunikáció

Kód: ASSZER

A tréning célja a kihívással teli kommunikációs helyzetek megoldásának fejlesztése, az önérvényesítés készségének nagymértékű növelése az asszertív kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Mindezt gyakorlati úton, tapasztalt tréneri vezetéssel érik el a résztvevők. Ajánljuk mindazoknak, akik nehezen tudják kifejezni magukat, kommunikációjuk nem magabiztos, vagy ellenkezőleg, sokszor kapnak visszajelzést bántó kifejezésmódjukról. A személyes asszertivitás mértékének megállapítása Asszertív, passzív, manipulatív, agresszív viselkedés interaktív bemutatása, megvitatása Pozitív, asszertív nyelvezet tudatosítása, negatív nyelvi minták, kommunikációs hibák kiszűrése, átalakítása Jártasság az önkifejezésben, én üzenetek megfogalmazása Asszertív kommunikációs technikák elsajátítása (pl. elakadt lemez technika) A nemet mondás művészete Hétköznapi nehéz kommunikációs helyzetek asszertív módon történő kezelése szituációs játékokban (pl. kérések előadása, visszautasítása, nemet mondás, kritika adása, fogadása, dicséret adása, fogadása, rossz hírek közlése, fogadása) A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan tehetjük nyílttá és együttműködővé a kommunikációt? Hogyan fejezzük ki úgy érzéseinket, igényünket, szükségletünket, kérésünket, hogy a másik fél számára is elfogadható legyen? Hogyan alakítsunk ki konszenzust, érjünk el win-win szituációt? Hogyan oldjunk meg kényelmetlen, nehéz helyzeteket magabiztosabban? (pl. kritika, rossz hírek adása/fogadása)

Időtartam:1 nap
Growth mindset_box_460x350.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Growth-mindset

Kód: GROW

minden olyan munkatárs, akinek a munkája során szüksége van a fixált gondolkodásmódból kilépni és a kreatív szabálykövetést alkalmazva fokozott problémamegoldó üzemmódba kapcsolni felismerjék a rögzült (fixed) és növekedési (growth-mindset) közötti különbséget és meg tudják teremteni a kettő közötti harmóniát; elsajátítsák a growth-mindset 10 alapelvét; a megoldáskeresés során a TOM-modellt alkalmazva elszakadjanak az „egy-jó-megoldás" mítoszától és az összes megoldást megkeresve jussanak el az optimálisig; a kreativitás-görbét megismerve a problémamegoldás során túljussanak a platón és a minőségi ötletekre koncentráljanak; hatékonyan alkalmazzák a kreatív szabálykövetést; a Lewin-féle gyors döntési modell segítségével felmérjék az érvek erőterét és figyeljenek a zsigeri megérzéseikre is; Kaizen-játékok segítségével elsajátítsák és alkalmazzák a pozitív szkepticizmust és a realista optimizmust; előítéletek és prekoncepciók helyett a tiszta tényekre fókuszáljanak; tudatosan beépítsék a mindennapi működésükbe a 10 alapelvet Zoom alkalmazáson keresztül

Időtartam:2 x félnap
munkavallaloi_460x350_belso.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Meggyőző kommunikáció

Kód: HOASSZ

A program célja a kihívással teli kommunikációs helyzetek megoldásának fejlesztése, a kommunikációs hatékonyság, az önérvényesítés készségének nagymértékű növelése, magabiztos kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Ajánljuk mindenkinek, aki szeretne „önmaga legjobb barátjaként” fellépni kihívással teli nehéz helyzetekben, magabiztosan, ugyanakkor nyugodt hangnemben kifejezni érzéseit, igényeit, szükségleteit, meghúzni határait, vagy akár mindkét fél számára elfogadható konszenzusra jutni egy konfliktushelyzetben. Hogyan álljunk ki önmagunkért? Hogyan tehetjük nyílttá, együttműködővé a kommunikációt? Hogyan fejezzük ki úgy érzéseinket, igényünket, szükségletünket, kérésünket, hogy a másik fél számára is elfogadható legyen? Hogyan alakítsunk ki konszenzust, érjünk el win-win szituációt? Hogyan oldjunk meg kényelmetlen, nehéz helyzeteket magabiztosabban? (pl. kritika, rossz hírek adása/fogadása, nemet mondás) Asszertív, passzív, manipulatív, agresszív viselkedés megismerése Asszertivitás modell Alapvető asszertív jogok megismerése Verbális és nonverbális önérvényesítő készségek Egyenes, nyílt kommunikáció - túlzott magyarázkodás, bocsánatkérés, általánosítás, személyeskedés stb. kiszűrése Asszertív megnyilvánulások Jártasság az önkifejezésben, én üzenetek megfogalmazása Közléssorompók vs értő figyelem Empátia fejlesztése, a nyugtázás technikájának elsajátítása Konstruktív nemet mondás technikája Konszenzus kialakítása: win-win kimenetel    

Időtartam:2 nap (2 x 8 tanóra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő
munkavallaloi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Színes önismeret – DISC módszertan

Kód: HODISC

A DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció nyelve, melynek elsajátítása hatékonyabbá teszi a napi munkát, az ügyfelekkel, kollégákkal, beosztottakkal, családtagokkal való együttműködést. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad másokhoz. A résztvevők saját profiljuk, valamint a DISC módszertan eszköztárának ismeretében képesek felismerni kommunikációs partnerük viselkedési stílusát és tudatos kommunikáció alkalmazásával képesek hidat építeni partnerük felé, üzenetüket a befogadónak címezve átadni, a kívánt eredményt hatékonyan elérni. Ajánljuk mindenkinek, aki szeretné mélyíteni önismeretét, megérteni saját mozgatórugóit, megnyilvánulásait, viselkedését, miközben nyitott mások elfogadására, a különbözőségben rejlő erőforrások felfedezésére és szeretné javítani, finomhangolni kommunikációját másokkal. Mi jellemzi a viselkedésemet, kommunikációmat? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom beazonosítani mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú emberekkel? Kivel hogyan tárgyaljunk? Kinek hogyan érveljünk? Ki hogyan kezeli a változásokat, a stresszt, a konfliktusokat? Önismeret DISC: Saját viselkedés stílusunk meghatározása (tesztek segítségével az ösztönös és felvett színdominanciák megismerése) – egyéni profil A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése: erősségek fejlődési lehetőségek Színes önismeret: mit mutat az egyéni profil? Mások viselkedési stílusának felismerése A különböző viselkedéstípusok felismerése (verbális, nonverbális jelek) A környezetemben lévők viselkedési stílusának beazonosítása DISC módszertan alkalmazása Hatékony kommunikáció és együttműködés DISC alapon A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Kivel hogyan tárgyaljunk? – mit mondjunk, mit ne mondjunk? Érveléstechnika – melyik stílusra mi hat? Konfliktushelyzetek kezelése a színek tükrében Stresszhelyzetek felismerése és kezelése

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő
munkavallaloi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

ÉRTÉKESÍTÉSI SUTTOGÓ

Kód: HOÉRT

A tréning célja, hogy az értékesítő szakemberek azonnal reagálni tudjanak a megváltozott piaci környezetben a vevők igényeire, elsajátítsák azokat a kommunikációs technikákat, amellyel hiteles tájékoztatást adnak és megőrzik a vásárlók érdeklődését, megismerjék a speciális kérdezéstechnikán alapuló KATICA-modellt, tudatosan alkalmazzák Cialdini 6 hatásgyakoroló mechanizmusát, azonnal meg tudják különböztetni a valódi és álkifogásokat és hatékonyan tudják őket kezelni. Ajánljuk minden olyan értékesítőnek, aki még csak most kezdte a szakmát vagy épp „öreg rókaként” éli át a most megváltozott piaci helyzetet. Várjuk azokat, akik biztosítani akarják meglévő ügyfél-állományukat, hitelesen szeretnék őket tájékoztatni és amennyire lehet, új üzletet szeretnének generálni.    Mit mondjak az ügyfeleimnek, hogy ne bizonytalanítsam el őket? Hogyan tudok előre tervezni úgy, hogy minden piaci faktor szinte ismeretlen? Hogyan alkalmazzak újfajta kommunikációt és hatásgyakorlást annak érdekében, hogy a vevőim megmaradjanak és vásároljanak is? Megváltozott marketing – hogyan kommunikáljak hitelesen az ügyfeleimmel? Értékesítési coaching – a KATICA-modell Cialdini 6 hatásgyakorló mechanizmusa Kreatív értékesítési ötletek a megváltozott piaci helyzetben – szabad-e árengedményt adni? Esettanulmányok, szituációs gyakorlatok  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő
munkavallaloi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Konfliktuskezelés

Kód: HOKONF

A konfliktuskezelés jellemzőinek, eszköztárának és alapelveinek megismerésén keresztül felismerni a saját konfliktus-magatartást. Alapvető készségek fejlesztésével (pl. empátia) elsajátítani a konfliktuskezelés hatékony módjait. Ajánljuk mindenkinek, aki szeretné mélyebb összefüggéseiben megérteni konfliktusait és konstruktívan legyőzni azokat. Hasznos lehet a képzés azok számára, akik szívesen fejlesztik alapvető konfliktuskezelési készségeiket, mint pl. saját nézőpont felvállalása,  túlfűtött érzelmek kezelése, empátia, nézőpontváltás stb., hogy ezzel magabiztosabban kezeljék a kihívással teli konfliktushelyzeteket. Hogyan győzzük le konstruktívan a konfliktusokat? Milyen típusú konfliktusok vannak és mi a konfliktusok dinamikája? Hogyan vállaljuk fel a konfliktus tisztázását, hogy ne sértődés legyen belőle? Hogyan fejleszthető az empátia, hogyan tudunk nézőpontot váltani? Milyen konfliktuskezelési stílusok állnak rendelkezésünkre? Mikor melyiket használjuk? „Konfliktusaim” – erősségek, fejlesztendő területek kijelölése a konfliktuskezelésben Konfliktus definíciója, szintjei Konfliktustípusok és megoldások Konfliktus dinamika Konfliktusbeszélgetések konstruktív kezdeményezése – saját nézőpont felvállalása Konfliktusok megelőzése – ingerültséget kiváltó kifejezések kerülése Érzelmekkel való bánásmód Közléssorompók vs értő figyelem Empátia Nézőpontváltás - konfliktuspartnerrel való azonosulás Konfliktuskezelési stílusok – mikor melyiket használjuk?  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő
munkavallaloi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Ügyfélközpontú kommunikáció - DISC alapon

Kód: HOUGYF

Az ügyfelekhez igazított kommunikációs stílus fejlesztése, melyhez a DISC módszertant vesszük alapul, ami a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció nyelve. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad másokhoz. A résztvevők saját profiljuk, valamint a DISC módszertan eszköztárának ismeretében képesek felismerni kommunikációs partnerük viselkedési stílusát és tudatos kommunikáció alkalmazásával képesek hidat építeni partnerük felé, üzenetüket a befogadónak címezve átadni, a kívánt eredményt hatékonyan elérni. Ajánljuk mindenkinek, aki fejleszteni szeretné azon képességét, hogy hogyan tudja kommunikációjának finomhangolásával hatékonyabban megszólítani az ügyfelet, bizalmat építeni, nehéz helyzeteket kezelni (pl. panaszkezelés). Mi jellemzi a viselkedésemet, kommunikációmat? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom beazonosítani mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani a kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú ügyfelekkel? Kivel hogyan tárgyaljunk? Kinek hogyan érveljünk? Ki hogyan kezeli a stresszt, a konfliktusokat? Kit hogyan tudok megnyugtatni, együttműködésre bírni? Önismeret DISC: Saját viselkedés stílusunk meghatározása (tesztek segítségével az ösztönös és felvett színdominanciák megismerése) – egyéni profil A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése: erősségek fejlődési lehetőségek Színes önismeret: mit mutat az egyéni profil? Mások viselkedési stílusának felismerése A különböző viselkedéstípusok felismerése (verbális, nonverbális jelek) A környezetemben lévők viselkedési stílusának beazonosítása DISC módszertan alkalmazásaHatékony kommunikáció és együttműködés DISC alapon A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Kivel hogyan tárgyaljunk? – mit mondjunk, mit ne mondjunk? Érveléstechnika – melyik stílusra mi hat? Konfliktushelyzetek kezelése a színek tükrében Stresszhelyzetek felismerése és kezelése

Időtartam:1 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Idogazdalkodas.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Időgazdálkodás tréning

Kód: IDOG

A tréning célja olyan módszerek, technikák és gondolkodásmód elsajátítása, ami segíti a hatékony időgazdálkodást. A résztvevők ösztönös és eredménytelen időgazdálkodási szokásainak felismertetését követően hatékony és egyben tudatos időgazdálkodás elsajátítása célzott gyakorlatokkal. Ajánljuk mindazoknak, akik nehezen tudják betartani a határidőket, a felhalmozódott feladatok miatt túlórázniuk kell, és érezhetően romlik a munka-magánélet egyensúly az életükben. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre   Milyen személyes tényezők, rögzült szokások akadályozzák a hatékony időgazdálkodást? Milyen lehetőségek vannak ezek leküzdésére? Mik azok az időrablók, és hogyan kezeljük őket? Hogyan osszuk be az időnket, és miként priorizáljuk a feladatokat? Hogyan tűzzünk ki megvalósítható, reális célokat? Hogyan segíti a kommunikáció az időgazdálkodást? Személyes időgazdálkodás Időrablók beazonosítása és kezelése Célok szerepe az időgazdálkodásban A hatékony célkitűzés Tervezés és együttműködés Konstruktív nemet mondás Priorizálás

Időtartam:1 x 8 óra
Prezentácios-trening.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Prezentációs tréning

Kód: PREZ

A tréning célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, hasznos nyelvi elemek, magabiztos kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Mindenkinek, aki nagyobb közönség előtt tart prezentációkat, előadásokat. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan tervezzünk meg, és építsünk fel egy prezentációt, hogy célba érjen az üzenet? Milyen verbális és non-verbális technikák vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? Önismeret – saját kommunikációs erősségek és fejlesztendő területek feltérképezése A prezentációs modell A prezentációs felépítése, céljainak meghatározása A lámpaláz kezelése Milyen a jó nyitás? Prezentációs eszköztár Beszédtechnika Improvizáció Meggyőzés és érvelés módszertana Figyelemfelkeltő és fenntartó technikák A prezentáció lezárása; a cselekvésre ösztönző zárás

Időtartam:1 x 8 tanóra
prezentacio a gyakorlatban.jpg
140 000 Ft
(Bruttó ár: 177 800 Ft)

Prezentáció a gyakorlatban (komplex tréning)

Kód: PREZGYAK

A program egyedülállóan ötvözi azokat a Soft és Hard kompetenciákat, amelyek segítségével igazán színvonalas prezentációs anyagok készíthetők és adhatók elő. A tréning hármas célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, a PowerPoint rutinos használatának elsajátítása és az írásbeli prezentáció készítés fejlesztése. A program egyedisége, hogy amennyiben a célcsoport leginkább angolul prezentál, abban akár 2 nyelvű – magyar/angol tréning is tartható. Angol nyelvű célcsoport esetén angol nyelvű tréninget szervezünk. Időtartamban 3 napos képzést javasolunk, de 2 napban egy rövidített formában nyílt képzés keretében elérhető a program. Kiknek ajánljuk Azok számára, akik előadásaikhoz folyamatosan készítenek prezentációs anyagokat, illetve akik rendszeresen riportálnak írásban, amely anyagok elengedhetetlen követelményei, hogy logikusak, átláthatók és színvonalasak legyenek. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Az előadásmód kapcsán: Hogyan tervezzünk meg és építsünk fel egy prezentációt, hogy átmenjen az üzenet? Milyen verbális és non-verbális technikák vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Milyen audio-vizuális segédeszközöket alkalmazzunk? Hogyan tegyük a diákat hatásossá? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? A PowerPoint kapcsán: Hogyan törjünk ki a PowerPoint hagyományos kereteiből kreatív technikákkal? Hogyan tudunk gyorsabban egységes kinézetű prezentációkat készíteni? Milyen hasznos eszközökkel segít a PowerPoint vetítés közben? Hogyan használjuk professzionálisan az animációkat? Hogyan szerkesszünk képeket professzionálisan és egyszerűen? Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a bemutatók látványossá tételéhez? Az írásbeli prezentáció kapcsán: Írásbeli prezentáció céljának és alapüzenetének meghatározása; A lényegláttatás módszerei; A vizualizálás alapelemei; Általános szerkesztési szabályok.

Időtartam:2 nap
projektmukodes-soft.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

A PROJEKTMŰKÖDÉS SOFT OLDALA

Kód: PROJMSOFT

A résztvevők visszajelzést kapnak a projektekben vállalt szerepük fontosságára, jelenlegi kommunikációjuk hatékonyságára. Általános képet kapnak a kommunikáció jelentőségéről és hatékonyságának kulcsairól. Hatékonyan alkalmazzák kommunikációjukban a képzésen tanult módszereket és képesek legyenek adott helyzethez illeszthető és abban leghatékonyabb stílus használatára. Projektben dolgozó vagy ebben a formában dolgozni készülő szakembereknek  (legyen az bármilyen szerep a projekt folyamatban). Hogy a projekt átlátható, könnyen kezelhető és hatékony legyen a kezei alatt. az egyes projekt szerepnek mi a jelentősége az adott projektben (melyek a szerephez tartozó hatáskörök és felelősségi szintek); hogyan lehet felismerni és beazonosítani a különböző viselkedési stílusokat az ahhoz tartozó kommunikációs stílus alapján; hogyan érdemes alkalmazni azokat a kommunikációs alapvetéseket és tippeket, amelyeket az egyes viselkedési stílusokhoz tartozóan használhatnak saját kommunikációs hatékonyságuk növelésére. Projekt szerepek – melyik szerepnek mi a jelentősége egy projektben? Az együttműködés kulcsa: a kommunikáció Kommunikációs alapvetések (Gordoni kommunikáció) Kommunikáció folyamata, buktatók Első benyomás Közlés nem egyenlő befogadás Beszéd nem egyenlő kommunikáció DISC viselkedéstípusok A rendszer jelentősége Saját stílusom beazonosítása Más stílusának felismerése kommunikációs sajátosságok színenként konfliktus potenciálok színenként

rezilencia.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Reziliencia - a lelki rugalmas állóképesség fejlesztése

Kód: REZI

A reziliencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk a folyamatosan változó elvárásokhoz, az állandó készenléthez és változásokhoz úgy adaptálódni, hogy optimisták és egészségesek maradunk. Megvannak azok az energiaforrásaink, amikből erőt merítünk, hogy ne gyűrjön le a stressz. képessé váljanak felismerni, hogy milyen tényezők töltik és merítik őket a mindennapokban és ezek milyen hatással, következménnyel járnak feltérképezzék a saját energiaháztartásukat és felismerjék az önbecsülés és öngondoskodás fontosságát hatékonyan alkalmazzák a stressz kezelésére a képzésen tanult módszereket, és képesek legyenek saját, testre szabott stresszkezelési technikák felfedezésére, a stressz szintjének egyénre szabott csökkentésére elsajátítsák a belső konfliktusok kezelésének módszereit egyéni akciótervet készítsenek, élhető és elérhető célokat tűzzenek ki szituációs gyakorlatok segítségével begyakorolják a számukra stresszt okozó helyzetek hatékony kezelését A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre hogyan tudják felismerni és beazonosítani azokat a stresszfaktorokat, amelyek számukra a legveszélyesebbek hogyan tudnak saját személyiségükre szabott megoldásokat találni és hatékonyan alkalmazni a stressz optimális kezelésére miért fontos kiállni önmagukért és beleállni az önvédelmükre irányuló konfliktusokhelyzetekbe.

Időtartam:1 x 8 tanóra
Stresszkezeles.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Stresszkezelés

Kód: STRE

Az elkerülhetetlen munkahelyi stressz kezelhetővé tétele, megküzdési stratégiák elsajátítása által. A stresszes helyzetek magabiztos kezelése által eredményesebb munkahelyi teljesítmény és kellemesebb, kiegyensúlyozottabb munkahelyi légkör megteremtése. Milyen jótékony és kártékony hatása van a stressznek a hétköznapjainkra? Hogyan előzzük meg és kezeljük hatékonyan a distresszt? Milyen módszerek segíthetik az ellazulást és a figyelem koncentrálását? Hogyan kezeljük az érzelmeket stresszes helyzetekben, milyen megküzdési stratégiákat alkalmazhatunk? Hogyan alakítsunk ki egészségesebb és stressz mentesebb életmódot és környezetet?

Időtartam:1 nap
stresszkezeles-rezilienciaval.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Stresszkezelés rezilienciával

Kód: STRREZ

  Az elkerülhetetlen munkahelyi stressz kezelhetővé tétele, megküzdési stratégiák elsajátítása által. A stresszes helyzetek tudatos kezelése az önismeret és a lelki állóképesség fejlesztése által, a reziliencia elemeivel. Milyen jótékony és kártékony hatása van a stressznek a hétköznapjainkra? Hogyan előzzük meg és kezeljük hatékonyan a distresszt? Hogyan kezeljük az érzelmeket stresszes helyzetekben, milyen megküzdési stratégiákat alkalmazhatunk? Melyek azok a stresszforrások, melyekre van ráhatásunk, és hogyan kezeljük azokat, melyekre nincs? Milyen módszerekkel fejleszthetjük a rugalmasságunkat, a lelki állóképességet? Mit jelent a reziliencia? Hogyan és honnan tudunk energiát meríteni a mindennapokban, hogy ne gyűrjön le a stressz?

Időtartam:2 x 0,5 nap
hazudj-ha-tudsz.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Testbeszéd és Érzelemfelismerés – Hazudj, ha Tudsz!

Kód: TEST_01

Mindannyian vágyunk arra a képességre, hogy jobban belelássunk mások valódi érzéseibe, a másik valós szándékait jobban felismerjük. Érzéseinket nap mint nap próbáljuk tudatosan vagy tudattalanul elfedni A testbeszéddel, arckifejezéssel átadható információk azért fontosak, mert informálnak a viselkedés várható kimeneteléről, és lehetővé teszik a másik viselkedésének előrejelzését is. Tréningünk rálátást és gyakorlatot nyújt a mikroérzelmek, a testbeszéd és az arcszerkezet funkciójának megismerésében Mindezek elsajátításához Allan Pease, Paul Ekman és Daniel Whiteside rendkívül izgalmas tudományos módszertanát és tesztjeit használjuk fel. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hogyan tudjuk beazonosítani saját és mások valódi érzéseit Miként lehet felismerni mások rejtett szándékait, valódi érzéseit Jobban megérteni mások viselkedését és érzelmi reakcióitEmpatikusabbá válni a kapcsolatokban Milyen módszerekkel lehet javítani együttműködésüket másokkal Hogyan tudunk kiválasztásnál, interjúztatásnál reális képet kapni a jelöltről. Észlelési és érzékelési csapdáink Testbeszéd – jelek és értelmezésük kommunikációban Érzelmi intelligencia Empátiás készségek Alapérzelmek Mikro arckifejezések az érzelem felismerésben (Paul Ekman) Arcszerkezet funkció – viselkedésgenetika (Daniel Whiteside) Gyakorlás (képen, rajzon, videón, teszteken, szituációs helyzetekben)

Időtartam:1 nap
TA a munkahelyen_460x350.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

TA a munkahelyen – felelősségvállalás és önállóság erősítése a Tranzakcióanalízis segítésével

Kód: TRANZ

Ha újdonságra vágysz, ha olyat adnál a vezetőknek, amivel nap mint nap találkoznak ugyan (munkahelyi konfliktusok, visszatérő problémák beosztottakkal), de nincs megoldásuk az emberi kommunikáció csapdáira, akkor ez a képzés éppen Neked való.Eric Berne neve milliók számára vált ismertté „Emberi játszmák” című könyvének 1964-es megjelenését követően. A könyv ugyan segítő szakembereknek íródott, ám bestseller lett.A rendszer különböző énállapotokat különböztet meg. Az énállapot az érzések és a tapasztalatok mintázata, amimegjelenik viselkedésünkben. Az énállapotok egy rendszerbe foglalhatóak, aminek vannak szabályszerűségei. Dráma-háromszög, emberi játszmák, stb.Ezek alapján viselkedésünk kiszámítható – így másoké is könnyebben kezelhető. A képzés célja Megmutatni, feltárni azokat a kommunikációs csapdákat, amiket vezetőként, segítő szakemberként elkövetünk nap mint nap. Megmutatni azokat az összefüggéseket, amelyek a kommunikációs csapdákhoz és elcsúszásokhoz vezetnek. Segítséget adni a nehéz kommunikációs helyzetekben eredményes, a helyzethez illő kommunikáció kiválasztása. Megoldást kínálni az egyenrangú vezetői kommunikáció megvalósítására – így a munkatársak egyéni felelősségvállalásának, önállóságuk erősítésére.   Kinek ajánljuk? Segítő szakmák képviselőinek (pl. coach-ok, mediátorok, tanárok, orvosok, szociális munkások, stb.); Közép-és felsővezetőknek, akik számára fontos, hogy munkatársai egyre önállóbbak legyenek és magasabb szinten vállalják a felelősséget munkájukért és magukért; HR menedzserek és HR generalisták számára.   A program végére a résztvevők képesek lesznek Felismerni saját jellemző kommunikációs stílusukat. Beazonosítani azokat a stílusokat, amelyek egyes nehéz helyzetekben eddig nem vezettek megfelelő eredményre. Gyakorlati tudással felvértezve használni ezeket a stílusokat annak érdekében, hogy munkatársaik egyre eredményesebbek legyenek és egyre magasabb szinten vállalják a felelősséget munkájukért és saját magukért.  

Időtartam:2x 8 tanóra
ugyfelkozpontu-kommunikacio.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Ügyfélközpontú kommunikáció

Kód: UGYFELKOMM

A program célja a kihívással teli kommunikációs helyzetek megoldásának fejlesztése, a kommunikációs hatékonyság, az önérvényesítés készségének nagymértékű növelése magabiztos kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával, kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztésével. A képzésben résztvevő munkatársak új kommunikációs stratégiákkal gazdagodnak, melyeket azonnal képesek használatba venni és alkalmazni. Egyéni, páros, kiscsoportos, illetve nagycsoportos gyakorlatok váltják egymást a nap során. Ezek mindegyike módszertani szempontból más-más célt szolgál, így áll össze a komplex egész, így épül fel a tréning pszichológiai íve. Ezek között szerepelnek: Interaktív szituációs feladatok Kis- és nagycsoportos témafeldolgozások Csoportos megbeszélések Feladatmegoldások, esettanulmányok Szerepjátékok Kreatív készségfejlesztő gyakorlatok Egyéni munka, teszt, kérdőív kitöltés, önreflexió Csoportos coaching A képzés részét képezi a DISC módszertan: A DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció nyelve, melynek elsajátítása hatékonyabbá teszi a napi munkát, az ügyfelekkel való együttműködést. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad az ügyfelekhez. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre: Mi jellemzi a viselkedésemet? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom beazonosítani mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú ügyfelekkel, munkatársakkal? Hogyan tehetjük nyílttá, együttműködővé az írásbeli és szóbeli kommunikációt? Hogyan alakítsunk ki konszenzust, érjünk el win-win szituációt? Hogyan oldjunk meg kényelmetlen, nehéz helyzeteket magabiztosabban? (pl. nemet mondás) DISC modell alapjai DISC profil – önismeret Hogyan ismerjük fel a különböző viselkedési stílusokat? Hogyan alkalmazkodjunk a stílusokhoz? A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Az együttműködő kommunikáció ismérvei – hogyan nyerjük el mások bizalmát, együttműködését? Az asszertivitás alapjai Pozitív, asszertív nyelvezet tudatosítása, negatív nyelvi minták, kommunikációs hibák kiszűrése, átalakítása Jártasság az önkifejezésben, én üzenetek megfogalmazása

Időtartam:1 nap

Változáskezelés

Kód: VALTOZ

A körülöttünk lévő világban való megfelelés, talpon maradás záloga szervezeti és egyéni szinten egyaránt a rugalmasság, alkalmazkodás, változáskezelés képessége. Ehhez út a változás természetének, folyamatának, személyes viszonyulásunknak a tudatosítása, az ebből eredő döntéseink és felelősségvállalásunk pedig hozzájárul ahhoz, hogy a változásokat kézben tartsuk és ne elszenvedjük. A VUCA/BANI diktálta azonnali szervezeti kultúra váltáshoz a téma ismerete vezetői körben elengedhetetlen, munkatársi körben jelentős és tartós stresszcsökkentő hatása van.   A változások „védnöki” és „ügynöki” szerepét többnyire a szervezet vezetői pozíciót betöltő munkatársai látják el, ezért részvételük feltétlenül indokolt a képzésen. Rajtuk kívül azoknak a „frontvonalban” dolgozó kulcsembereknek javasoljuk a programot, akik a szervezet aktuális és potenciális változásaiban érdemben érintetteknek tekinthetők (akár projektmenedzserek, team-vezetők, humánerőforrás gazdálkodással foglalkozó szakemberek vagy egyéb pozíciót betöltő munkatársak, személyek).   A képzést sikeresen elvégzők megszerzik a szervezeti változások megértéséhez szükséges ismereteket;elsajátítják a sikeres változásmenedzselés módszereit; fejlesztik a változások hatékony vezetéséhez nélkülözhetetlen készségeiket.   Változások Ki akar változást?          Aktív időszak változásai a világban, szervezetben és a résztvevők életében Jó gyakorlatok és előre mutató tanulságok Változáshoz való személyes viszony Ki akar változni?            Változás demonstrálása csapat- és páros gyakorlatokon keresztül Saját élmény feldolgozás A változás hatása a környezetre A változás szakaszai A változás hajtóereje és háttere Változás elméleti háttere és kezelése Kübler – Ross változás modell feldolgozása, következtetések Jelen és Jövőkép VUCA / BANI megnyilvánulása szervezeti szinten Teendők, lehetséges megoldások, időtávok

Időtartam:1 nap
Soft skill_460x350.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Változásmenedzsment és reziliencia avagy mindennapi megküzdési stratégiáink az irodában és otthon

Kód: VALTREZ

Lesz szó Alkalmazkodókészség Hányadosról, meg is mérjük, hogy állunk vele. Legfőképpen megbeszéljük miért is fontos ez. Megvizsgáljuk a 7 reziliencia képességet, dolgozunk a Seligman-féle 5-faktorral és hurrá-optimizmus helyett elsajátítjuk a realista optimizmus alapelveit. Beszélünk Változásgörbéről, a stresszfaktorokról, a változások típusairól magánéletben és szervezetek esetében. Értelmezünk és lépésekre bontunk Változásmenedzsment modelleket és ezzel jól alkalmazható sémát ismerünk meg. Igen, dolgozunk a 8-lépcsős Kotter-modellel, és dolgozunk Legóval is

Időtartam:1 x 8 tanóra

Williams Életkészségek Program

Kód: WILLI

Az utóbbi évek tudományos vizsgálatai egyértelműen igazolták, hogy a túlzott stressz negatív hatással van az egészségünkre. A stressz egészségkárosító hatása nemcsak a stressz mértékétől, hanem attól is függ, hogyan tudjuk kezelni a mindennapi élet során felmerülő konfliktusokat, az elkerülhetetlen stressz helyzeteket, és ez a képességünk jelentősen fejleszthető. A tréninget elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék eredményesen kezelni a munkájuk során adódó stressz helyzeteket, sikeresebben kezelni magánéleti konfliktusaikat, javítani szeretnék munkatársai, baráti, családi kapcsolataikat, hatékonyabban szeretnének kommunikálni. A Williams Életkészségek Program magyarországi vezetésére kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság által képzett okleveles facilitátorok jogosultak. A program célja olyan készségek megismerése és elsajátítása, melyek elősegítik a mindennapi stressz helyzetek és konfliktusok kezelését. A tréning során a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete is fejlődik. A tréning hatására hosszú távon fokozódik a résztvevők személyes hatékonysága. Hogyan fogalmazzuk meg a problémát és hozzunk döntést? Hogyan ismerjük fel és vezessük le feszültségeinket? Hogyan oldjuk meg kreatívan problémáinkat és érvényesítsük érdekeinket? Hogyan építsünk ki kölcsönösen támogató kapcsolatokat? A csoportok létszáma 8-12 fő, így minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzést tudunk biztosítani. A 16 órás tréning tematikája strukturált, meghatározott egységekből áll, ugyanakkor a résztvevők saját stresszhelyzeteik, aktuális problémáik megoldásához is kapnak szempontokat a csoportos megbeszélések során. A tréning során 10 bizonyítottan hatékony stressz csökkentő készséget ismernek meg és sajátítanak el a résztvevők. A készségek elsajátításának fontos része az otthoni gyakorlás, melyhez munkafüzet nyújt segítséget.

Időtartam:2 nap

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.