Vezetői tréningek

Tréningjeink segítségével az újonnan kinevezett vezetők és a több éve vezetői posztot betöltő munkavállalók egyaránt megismerik a sikeres üzletmenethez elengedhetetlen vezetéselméleti ismereteket, módszereket és technikákat.

  • 1
Vissza

Vezetői tréningek

Vezetői tréningek

Közép és felsővezetőknek szóló készségfejlesztő és vezetéselméleteket feldolgozó, módszereket és technikákat átadó tréning kínálat.

„Maga a tananyag is kifejezetten érdekes és hasznos is volt nekem" M.D.
„Nagyon sok személyes tapasztalatot osztott meg a tréner, amelyek hasznosak voltak" K.D.I.
„A nyitott kérdések és személyes tapasztalatok megbeszélése nagyon hasznos volt" U.E.
„Nagyon tetszettek a lejátszott filmrészletek,a helyzetgyakorlatok és a helyzetek átbeszélése" M.P.

Coachinc_szemleletu.jpg
70 000 Ft
(Bruttó ár: 88 900 Ft)

Coaching-szemléletű vezetés implementálása

Kód: VEZCOAC

A tréning célja, hogy a résztvevők elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák a coaching-szemléletű vezetés alapelveit és módszereit (bizalomépítés, asszertív kommunikáció, értő figyelem, hatékony kérdezéstechnika, stb.); Tudatosan alkalmazzák a coaching folyamat elemeit a munkatársaikkal való beszélgetések, visszajelzés-adások alkalmával (célkitűzés, alternatívák, döntés, akcióterv); Legyenek tudatában, hogyan tudják fejleszteni az érzelmi intelligenciájukat (EQ); Felismerjék a bevonás és felhatalmazás (empowerment) erejét és hatását a vezetésben. Kiknek ajánljuk 3-4 éve vezetőként dolgozó munkatársak, felsővezetők számára A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan felhatalmazást adni a munkatársaiknak a saját döntéseik meghozatalára; Értő figyelemmel meghallgatni a munkatársaikat és motiválni őket a saját megoldásuk megtalálására és a döntési felelősség felvállalására; Nagyobb teljesítményre ösztönözni a munkatársaikat coaching típusú visszajelzésekkel; Növelni a saját vezetői elfogadottságukat a coaching szemlélet alkalmazásával.

Időtartam:1 nap
vezetoi_460x350_belso.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Coaching-szemléletű vezetés

Kód: HO_COACH

A tréning célja, hogy az évek óta vezetőként dolgozó szakemberek elsajátítsák a coaching-szemléletű vezetés alapelveit és módszereit (bizalomépítés, értő figyelem, hatékony kérdezéstechnika, megoldás-fókuszú beszélgetés, felhatalmazás, stb.), tudatosan alkalmazzák a vezetői coaching elemeit a munkatársakkal való beszélgetés során (diagnózis, célkitűzés, alternatívák, döntés, akcióterv), hátra tudjanak lépni a „megmondó-ember” szerepéből és felhatalmazzák a munkatársaikat arra, hogy megoldásokat találjanak a problémákra, vállalják a döntés felelősségét és ezzel együtt egy hibáztatásmentes kultúrát (no-blame culture) építsenek fel. Ajánljuk azoknak a vezetőknek, akik legalább 3-4 éve vezetnek érett, kompetenciában magas szinten álló csapatot és akik nyitottak arra, hogy elsajátítsanak egy magas szintű, rendkívül motiváló vezetői stílust annak érdekében, hogy megelőzzék a munkatársaik kiégését, elvándorlását. Várjuk azokat, akik szeretnék megtanulni, hogy hogyan hatalmazzák fel munkatársaikat a megoldások megtalálására, a döntések meghozatalára és akik nyitottak egy újfajta kommunikáció és kérdezéstechnika elsajátítására annak érdekében, hogy az embereikből kihozzák a maximumot és mindeközben egy támogató és inspiráló légkört hozzanak létre. Milyen tulajdonságokkal, kompetenciákkal kell rendelkeznem, hogy „elég jó” coaching-szemléletű vezető legyek? Hogyan vezessek le egy valóban hatékony és inspiráló one-to-one beszélgetést a munkatársaimmal? Miket kérdezzek annak érdekében, hogy a problémákat ne én oldjam meg, hanem a munkatársaim hozzanak megoldásokat? Milyen mélységű kérdéseket tegyek fel, hogy a munkatársam komfortosan érezze magát a beszélgetésben és ne lépjük át a virtuális intimszféra határait? Hogyan lépjek hátra a „megmondó-ember” szerepéből úgy, hogy mindeközben támogató is maradjak? A coaching és a coaching-szemléletű vezetés azonosságai és különbségei A coaching-szemléletű vezetés helye és szerepe A coaching-szemléletű vezetői beszélgetés felépítése, folyamat, íve A coaching-szemléletű vezető tulajdonságai, kompetenciái Megoldásfókuszú beszélgetés – amikor csak félóránk van problémát megoldani Coaching eszközök a gyakorlatban: diagnózis, célkitűzés és alternatívák meghatározására Esettanulmányok párokban és triókban, gyakorlás, visszajelzés Action learning típusú team coaching megvalósítása  

Időtartam:1 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

DISC módszertan a vezetésben

Kód: HO_DISC

A DISC módszertan  elsajátítása, ami a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet. A vezetők saját profiljuk, valamint a DISC módszertan eszköztárának ismeretében képesek felismerni kommunikációs partnerük/beosztottjuk viselkedési stílusát és tudatos kommunikáció alkalmazásával képesek hidat építeni partnerük felé, üzenetüket a befogadónak címezve átadni, a kívánt eredményt hatékonyan elérni. A módszer nagymértékben segíti a vezetői munkát, a beosztottakkal való együttműködést. Ajánljuk azoknak a vezetőknek, akik nyitottak az önismeretre, és egy olyan módszertanra, ami megértést, útbaigazítást ad a sokféle emberi viselkedés kezeléséhez. Kis figyelem ráfordítással, a vezetői viselkedésük finomhangolásával hatékonyabbá kívánják tenni a kommunikációt, együttműködést az egyes beosztottakkal, valamint javítani szeretnék a csapaton belüli elfogadás szintjét. Mi jellemzi a viselkedésemet, kommunikációmat? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom beazonosítani mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú beosztottakkal? Kivel hogyan tárgyaljunk? Kinek hogyan érveljünk? Kit hogyan motiváljunk? Kinek hogyan delegáljunk? Ki hogyan kezeli a változásokat, a stresszt, a konfliktusokat? Önismeret DISC: Saját viselkedés stílusunk meghatározása (tesztek segítségével az ösztönös és felvett színdominanciák megismerése) – egyéni profil A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése: erősségek fejlődési lehetőségek Színes önismeret: mit mutat az egyéni profil? Mások viselkedési stílusának felismerése A különböző viselkedéstípusok felismerése (verbális, nonverbális jelek) Csapattérkép (munkatársak, beosztottak viselkedési stílusának beazonosítása) DISC módszertan alkalmazásaHatékony vezetés DISC alapon A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Kivel hogyan tárgyaljunk? – mit mondjunk, mit ne mondjunk? Érveléstechnika – melyik stílusra mi hat? A DISC és a motiváció – kit mi motivál? kit hogyan motiváljunk? Kinek hogyan delegáljunk? Konfliktushelyzetek kezelése a színek tükrében Stresszhelyzetek felismerése és kezelése

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Szituatív vezetés

Kód: HO_SZIT

Kenneth Blanchard elmélete szerint a jó vezető az adott helyzethez és munkatársa felkészültségi szintjéhez igazítja vezetői stílusát.  A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék saját jellemző vezetői stílusukat, megtapasztalják annak hatékonyságát és lehetőségeket kapnak ahhoz, hogy bővíthessék vezetői repertoárjukat. Térképet kapnak munkatársaik érettségi szintjéről és eszközöket ahhoz, hogy melyik kollégánál melyik eszköztár használata a leghatékonyabb. "Midőn a vezetők leggjobbikának munkája kész, emberei így szólnak: Magunk végeztük el!" Vezetőknek, akik gyorsan és hatékonyan reagálnak a jelenlegi helyzetre és már a képzést követő napon hasznosítani akarják a megszerzett tudást. A munkavégzés feltételei jelentősen megváltoztak a távmunkával (hiszen nem állnak munkatársaink mindennapos, közvetlen irányításunk alatt), így most különösen fontos, hogy olyan eszközökkel szóljunk kollégáinkhoz, ami igazodik érettségi szintjükhöz. Kinek van a folyamatos támogatásunkra szüksége és ki az, akinek bátran delegálhatunk, képes és alkalmas az önálló munkavégzésre.  Mi az a helyzetfüggő, szituatív vezetési modell? A modell dimenziói – elköteleződés, hozzáértés? Hogyan ismerhetem fel és azonosíthatom be az egyes szinteket? Milyen vezetői stílust részesítek előnyben? Hogyan hat ez a csapatomra? Melyik stílus hogyan és mikor használható? Milyen visszajelzéseket érdemes használnom szintenként? Kenneth Blanchard modell => S1 irányítás, S2 edzés, S3 támogatás, S4 delegálás Vezetői stílus kérdőív => hogyan működöm most? Csapattérkép => F1, F2, F3, F4 A modell a gyakorlatban => szempontok és a modell használata a mindennapi feladatkiosztásban és utánkövetésben  

Időtartam:1 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Szituativ_vezetes.jpg
135 000 Ft
(Bruttó ár: 171 450 Ft)

Szituatív vezetés és mentoring

Kód: SZITU

A tréning célja, hogy a résztvevők be tudják azonosítani a munkatársaik fejlettségi szintjét kompetenciák és motiváció tekintetében; El tudják helyezni a munkatársaikat a modellben, és elsajátítsák a számukra hatékony vezetői stílust; Begyakorolják a négy vezetői stílust; Megfelelően illesszék a vezetői stílusokat a munkatársak fejlettségi szintjéhez; Az új munkatársakat képesek legyenek mentorálni és ehhez tudatosan alkalmazzák a mentoring eszközeit. Kiknek ajánljuk 1-2 éve vezetőként dolgozó munkatársak számára A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan használni és megválasztani a vezetői stílusukat a munkatársaik fejlettségi szintjének megfelelően; Tudatosan megszüntetni a korlátozó vagy mikromenedzselést; Hatékonyan delegálni és eszkalálni a feladatokat; Hatékonyan mentorálni és integrálni az új munkatársaikat.    

Időtartam:1+1 nap (1 hetes eltéréssel)
TA a munkahelyen_460x350.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

TA a munkahelyen – felelősségvállalás és önállóság erősítése a Tranzakcióanalízis segítésével

Kód: TRANZ

Ha újdonságra vágysz, ha olyat adnál a vezetőknek, amivel nap mint nap találkoznak ugyan (munkahelyi konfliktusok, visszatérő problémák beosztottakkal), de nincs megoldásuk az emberi kommunikáció csapdáira, akkor ez a képzés éppen Neked való.Eric Berne neve milliók számára vált ismertté „Emberi játszmák” című könyvének 1964-es megjelenését követően. A könyv ugyan segítő szakembereknek íródott, ám bestseller lett.A rendszer különböző énállapotokat különböztet meg. Az énállapot az érzések és a tapasztalatok mintázata, amimegjelenik viselkedésünkben. Az énállapotok egy rendszerbe foglalhatóak, aminek vannak szabályszerűségei. Dráma-háromszög, emberi játszmák, stb.Ezek alapján viselkedésünk kiszámítható – így másoké is könnyebben kezelhető. A képzés célja Megmutatni, feltárni azokat a kommunikációs csapdákat, amiket vezetőként, segítő szakemberként elkövetünk nap mint nap. Megmutatni azokat az összefüggéseket, amelyek a kommunikációs csapdákhoz és elcsúszásokhoz vezetnek. Segítséget adni a nehéz kommunikációs helyzetekben eredményes, a helyzethez illő kommunikáció kiválasztása. Megoldást kínálni az egyenrangú vezetői kommunikáció megvalósítására – így a munkatársak egyéni felelősségvállalásának, önállóságuk erősítésére.   Kinek ajánljuk? Segítő szakmák képviselőinek (pl. coach-ok, mediátorok, tanárok, orvosok, szociális munkások, stb.); Közép-és felsővezetőknek, akik számára fontos, hogy munkatársai egyre önállóbbak legyenek és magasabb szinten vállalják a felelősséget munkájukért és magukért; HR menedzserek és HR generalisták számára.   A program végére a résztvevők képesek lesznek Felismerni saját jellemző kommunikációs stílusukat. Beazonosítani azokat a stílusokat, amelyek egyes nehéz helyzetekben eddig nem vezettek megfelelő eredményre. Gyakorlati tudással felvértezve használni ezeket a stílusokat annak érdekében, hogy munkatársaik egyre eredményesebbek legyenek és egyre magasabb szinten vállalják a felelősséget munkájukért és saját magukért.  

Időtartam:2x 8 tanóra
vezetoi-akademia.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

Vezetői Akadémia

Kód: VEZAK

A tréning célja, hogy egységes vezetői háttértudást és eszköztárat kapjanak, valamint megismerjék a szituatív és coaching szemléletű vezetés előnyeit és módszereit. Célunk, hogy a frissen kinevezett vagy leendő vezetők interaktív gyakorlatok segítségével felismerjék a "menedzser" és a "leader" közötti különbségeket, megteremtsék a saját vezetői én-képüket, és megtalálják a saját vezetői "miért"-jüket. Kiknek ajánljuk Újonnan kinevezett, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek. A program végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Milyen vezető vagyok én, mik az erősségeim, hogyan fejleszthetem magam? Hogyan lehet tudatosan használni a vezetői eszközöket a vállalati célok elérése érdekében? Milyen módszerekkel tudjuk hatékonyan menedzselni és motiválni a saját csapatukat? Hogy tudunk azonosulni a vezetői szereppel, és vezetőként hogyan tehetjük hatékonyabbá a csapatunk és a saját munkafolyamatainkat? Áttekintő tematika Vezetői Akadémia I. – Vezetői eszköztár Vezetési stílusok és funkciók Azonosulás a vezetői szereppel Testreszabott motiváció Kommunikáció és konfliktuskezelés Visszajelzés, a pozitív és negatív kritika megfogalmazása Vezetői Akadémia II. – Szituatív és coaching szemléletű vezetés Csapatmenedzsment A munkatársak kompetencia-, es motivációs szintjenek megfelelő helyzetfüggő vezetés alkalmazása Hatékony delegálás és eszkalálás

Időtartam:2 napos tréning
Vezetoi_eszkoztar.jpg
119 000 Ft
(Bruttó ár: 151 130 Ft)

Vezetői eszköztár (újonnan kinevezett vezetők számára)

Kód: VEZESZK

A tréning célja, hogy egységes vezetői háttértudást és eszköztárat kapjanak; Interaktív gyakorlatok segítségével felismerjék a "menedzser" és a "leader" közötti különbségeket; Megteremtsék a saját vezetői én-képüket, növeljék az önismeretüket és önreflexiójukat, hogy hatékonyan azonosulni tudjanak a szerepükkel; Megtalálják a saját vezetői "miért"-jüket, küldetésüket, és tudják harmonizálni a saját céljaikat a vállalat céljaival, valamint megtanuljanak SMART célokat kitűzni; Elsajátítsák a csapatépítés és csapatmenedzsment legfontosabb módszereit; Konkrét visszajelzés- és motivációs eszköztárat kapjanak, amellyel növelni tudják a saját és csapatuk teljesítményét; Vezetői modellek (pl. teljesítmény-modell, PART-modell) mélyebb megismerésével tudatosítsák a saját szerepüket a vezetői társadalomban. Kiknek ajánljuk Újonnan kinevezett, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek. A program végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan lehet tudatosan használni a vezetői eszközöket a vállalati célok elérése érdekében? Milyen módszerekkel tudjuk hatékonyan menedzselni és motiválni a saját csapatukat? Hogy tudunk azonosulni a vezetői szereppel, és vezetőként hogyan tehetjük hatékonyabbá a csapatunk és a saját munkafolyamatainkat? Áttekintő tematika Vezetési stílusok és funkciók Vezetői szerepkörök A hitelesség, mint a vezetés sarokköve Csapatépítés Döntéshozatal Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata Motiválási eszközök és módszerek Konfliktusok kezelése Kommunikáció A teljesítmény értékelése Visszajelzés, a pozitív és negatív kritika megfogalmazása

Időtartam:2 nap (2 x 8 óra)
Nok-a-vezetesben.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Nők a vezetésben

Kód: VEZNŐK

A tréning célja, hogy a női vezetők felismerjék és tudatosítsák a női attitűdben rejlő vezetői készségeiket, erősségeiket, megtanulják ezeket tudatosan használni szerepkonfliktusaik megoldásában. Női vezetők számára; A vezetés nőies vonásait; A férfi-női szerepeket és a hozzá kapcsolódó társadalmi elvárásokat; A vezetői kompetenciákat; A típushibákat a női vezetői viselkedésben; A szerepkonfliktusokat; Az önérvényesítés női eszköztárát; Hogyan építsük fel a hitelességünket férfi kollégáknál és beosztottaknál; A szakmai (vezetői) szerep és a személyes (női) szerep elválasztását; A motiváció női művészetét: hogyan legyünk „nyak" típusú irányítók?

Időtartam:1 nap

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.