Vissza

Általános tanfolyami feltételek

A TANFOLYAMOK LEBONYOLÍTÁSA

A tanfolyamokat általában a SZÁMALK Zrt. helyszínén (1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.) rendezzük meg. A tanfolyamokhoz szükséges hardver, szoftver és oktatási feltételeket a SZÁMALK Zrt. biztosítja. A tanfolyamok intenzívek (napi 8-10 óra), 9.00-tól körülbelül 17.00-ig tartanak. A fentiektől eltérő lebonyolítás esetén, pl. a Megrendelő által kijelölt helyszínen történő oktatás esetén a hallgatókat, illetve megrendelőt tájékoztatjuk a pontos feltételekről.

 

JELENTKEZÉS

A tanfolyamokra ezen jelentkezési lap kitöltésével és aláírva, beszkennelve, a training@szamalk.hu email címre történő elküldésével lehet jelentkezni, legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtt 2 héttel. Tanfolyamainkra a SZÁMALK Zrt. internetes oldalán is lehetőség van online jelentkezésre. Amennyiben van rá lehetőség, a megadott kéthetes időn belül is elfogadunk jelentkezéseket.

Tanfolyami megrendelésre hivatalos, egyedi, céges megrendelő elküldésével is lehetőség van. A jelentkezési lap, megrendelő vagy az online jelentkezés elküldésével Megrendelő/résztvevő jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta. Más, Megrendelő/résztvevő által megadott és szerződésben nem szabályozott feltételek esetén is a SZÁMALK jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

 

A TANFOLYAMOK MENETE

A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 4-8 fő jelentkezése szükséges. Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a hallgatókat. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a hallgatókat írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk (e-mail / postai út). Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját a SZÁMALK Zrt. bármely okból megváltoztatja, erről hallgatóinkat a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal szintén írásban értesítjük.

A tanfolyam első napján a hallgatókkal felnőttképzési szerződést kötünk. A tanfolyam menetét jelenléti ívvel és haladási naplóval követjük. Tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, a képzések Látogatási bizonyítvánnyal zárulnak, melynek átvételét dokumentáljuk. A képzések szóbeli és/vagy gyakorlati értékeléssel zárulnak (megfelelt ill. nem felelt meg). Egyes tanfolyamokat követően lehetőség van hivatalos vizsgák letételére és nemzetközi minősítések megszerzésére hivatalos Pearson VUE illetve PeopleCert vizsgaközpontunkban. A vizsgák díját a tanfolyamok nem tartalmazzák (kivételt képeznek ez alól az akciós vagy egyedi csomagok, melyeknél jelezzük ezeket), a vizsgákat külön dokumentált feltételrendszer alapján bonyolítjuk le, melyekről igény esetén a hallgatókat tájékoztatjuk.

 

TANFOLYAMOK DÍJA, FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A tanfolyam teljes díját (vagy esetleges részletfizetési konstrukció esetén az adott részlet összegét) készpénzben vagy jogi személyek esetében, átutalással lehet egyenlíteni számlánk vagy előlegszámlánk alapján 15 napos fizetési határidővel. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén a SZÁMALK írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/hallgatót, illetve azok internet oldalunkon is megtalálhatók. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel mint késedelmi kamatot.

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. Személycsere megoldható, amennyiben azt a képzés kezdete előtt legalább 5 munkanappal Megrendelő írásban jelzi. Térítésmentesen lemondható a részvétel a tanfolyam kezdete előtt legalább 10 munkanappal. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami listaár 50%-át, ha 5 munkanapon belül, akkor 100%-át, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes listaárát számítjuk fel a képzést hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Fontos! Egyes időszakos akciós vagy időpont-garanciával ellátott tanfolyamok esetében a tanfolyami feltételek, lemondási és fizetési feltételek módosulhatnak, ezeket az adott akció esetében jelezzük.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, GARANCIA

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. A SZÁMALK Zrt. az oktatások minőségéért garanciát vállal. Bárminemű nem-megfelelőség esetén a hallgató, illetve megrendelő panasszal élhet a SZÁMALK Zrt. felé, melyet SZÁMALK Zrt. minőségirányítási rendszerében foglalt reklamációs eljárásnak megfelelően kivizsgál, és saját hatáskörében hozott döntése szerint jogos igény esetén legfeljebb a megrendelő által megfizetett tanfolyam díját meg nem haladó, egyszeri pénzbeli kártérítést biztosít. Amennyiben a hallgató/megrendelő az így hozott döntéssel nem ért egyet, a további vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó azzal, hogy a megfizetett kártérítést minden egyéb kártérítés megítélése esetén a teljesítésbe be kell számítani.

  

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

A SZÁMALK Zrt. Továbbképzési és Fejlesztési Igazgatóság kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek - kivéve ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi - azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. Az e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért nem vállalunk felelősséget.

A felnőttoktatási és szakképzési törvény előírásai alapján az engedélyezett oktatási intézményeknek, így a SZÁMALK Zrt-nek is kötelező adatszolgáltatásai kötelezettsége van a törvényi szabályozásban megadott hatóságok, minisztériumok felé, valamint a jelentkezés során megadott adatok mellett a jogszabályokban meghatározott további személyes és céges adatok bekérése is indokolt lehet. Ez utóbbiak megadása szintén kötelező a SZÁMALK Zrt. részére, a tanfolyam előtt megkötendő képzési szerződés keretében.

 

SZERZŐI JOGOK

A tanfolyam során hallgatói használatra átengedett referenciaanyagok és eszközök a SZÁMALK Zrt., valamint az adott gyártó kizárólagos tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről.
A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár