Java programozás képzések

Tanfolyamaink lefedik a JAVA programozás fő területeit, segítségükkel gyakorlati példákon sajátítható el összetett Java-alkalmazások készítése a vállalati környezet magas szintű igényeinek kiszolgálásához.

  • 1
Vissza

Java programozás

Java programozás

Java programozói tanfolyamainkon a kezdő hallgatóinktól egészen a haladó, már sokat látott programozókig mindenki megtalálja a számára ideális témát, és szintet.

JAVA_box_460x350.jpg
183 750 Ft
(Bruttó ár: 233 363 Ft)

Bevezetés a tervezési minták és a refaktoring használatába Java nyelven

Kód: DP-01

A tanfolyam célja gyakorlati példákon keresztül megismertetni a fejlesztőket a legelterjedtebb tervezési mintákkal (a gyakori programozói problémák megoldásai), és refaktoring módszerekkel (a kód olyan átírására, melyek alkalmazása során annak funkcionalitása nem változik, csak implementációja lesz átlátható, könnyebben továbbfejleszthető). A gyakorlati példákban nagy hangsúlyt fektetünk a tiszta, átlátható kód készítésére, valamint az általánosan elterjedt konvenciók bemutatására és alkalmazására. Ebben nagy segítséget nyújtanak a különböző fejlesztőkörnyezetek haladó képességei is. A tanfolyam azon gyakorlott Java fejlesztőknek ajánlott, akik erős Java programozási ismeretekkel rendelkeznek, szeretnék megismerni és az ajánlás szerint használni a legelterjedtebb tervezési mintákat és refaktoring módszereket. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők elsajátítják a Java nyelv objektumorientált képességeinek megfelelő alkalmazását és képessé válnak mások számára is könnyen továbbfejleszthető kód készítésére, ezáltal növelve a fejlesztés hatékonyságát és a termék karbantarthatóságát. Windows kezelői szintű ismerete Alapszintű Java ismeretek Alap programozási ismeretek A Java programozás alapjai tanfolyam tematikája UML eszközkészlete, alapfogalmak, diagramok, elemek és kapcsolatok, szerkezeti és viselkedési diagramok. Tervezési minta fogalma: programtervezési minták, tervezési minták alkalmazásának céljai, tervezési minták osztályozása. Létrehozási minták: elvont gyár (abstract factory), építő (builder), gyártófüggvény (factory method), prototípus (prototype), egyke (singleton). Szerkezeti minták: illesztő (adapter), híd (bridge), összetétel (composite), díszítő (decorator), homlokzat (facade), pehelysúly (flyweight), helyettes (proxy). Viselkedési minták: felelősséglánc (chain of responsibility), parancs (command), értelmező (interpreter), bejáró (iterator), közvetítő (mediator), emlékeztető (memento), megfigyelő (observer), állapot (state), stratégia (strategy), sablonfüggvény (template method), látogató (visitor). Refaktoring. célok, alapfogalmak, refaktoring folyamata, fejlesztőeszközök támogatása, refaktoring módszerek, refaktoring metódusok szintjén, osztályok közötti mozgatás, adatrendezés, feltételrendszerek egyszerűsítése, metódushívások egyszerűsítése, öröklés kezelése.

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
  • Haladó
JAVA_box_460x350.jpg
289 000 Ft
(Bruttó ár: 367 030 Ft)

Java programozási alapismeretek

Kód: JP-01

A tanfolyam célja, hogy a programozásban nem járatos, ám a programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók számára olyan ismereteket nyújtson, amelyek segítségével maguk is képesek asztali, grafikus felületű Java-alkalmazásokat készíteni.A képzés nagy hangsúlyt fektet a struktúrált és objektum-orientált programozási módszerek és gondolkodásmód elsajátítására, a Java nyelvi konstrukcióira, valamint a Swing keretrendszer bemutatására.Számos kisebb és egy nagyméretű, objektum-orientált szoftverfejlesztést követő példát vesznek végig a hallgatók a népszerű NetBeans vagy Eclipse fejlesztőkörnyezet segítségével. A programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók számára, akik olyan ismereteket szereznének, amelyek segítségével maguk is képesek lehetnek asztali, grafikus felületű Java-alkalmazásokat készíteni. Windows kezelői szintű ismerete, Alapszíntű hálózati ismeretek Programozási ismeret előny, de ne,m feltétel.   JDK+JRE 16, Apache NetBeans 12.   - bármilyen 64 bites számítógép-architektúra - használható operációs rendszerek: Windows, Linux, macOS - 5 GB HDD/SSD tárhely, 4-8 GB RAM - stabil internetkapcsolat, a gyors letöltések és a Teams miatt is - együtt telepítjük, mert a Java fejlesztői környezet konfiguráció testre szabása fontos része a tanfolyamnak: JDK+JRE 16 :  154 MB Apache NetBeans 12 IDE :  418 MB internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek A fejlesztői környezet kialakítása Java fejlesztéshez leggyakrabban használt IDE (Eclipse, Netbeans) telepítése, szolgáltatásai, tippek, trükkök a használatához. Programozási alapismeretek Programozás, programozási nyelvek, Java virtuális gép, Változók, típusok, kifejezések, operátorok, Vezérlési szerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus), Alapalgoritmusok készítése adatszerkezet nélkül és azok leírása, Tömbök és alapalgoritmusok tömbökkel. Strukturált programozás Függvények, eljárások, paraméterek, Lokális és globális változók, Strukturált programozás elvei. Objektumorientált programozás Osztályok, objektumok, adattagok, metódusok, konstruktorok, Öröklődés, absztrakt osztály, interfész, csomag, Egységbezárás, polimorfizmus. Programozási gyakorlatok Kollekció keretrendszer alapjai (List, Set, Map), Hibák és kivételek alapjai (Throwable), Fájlkezelés (szövegfájlok, folyamok), Konstansok, enumok, Adatbázis-kezelés (MySQL, Oracle), JDBC alapok. Grafikus alkalmazások készítése (Swing keretrendszer) Ablakok, dialógusok, menük, Egyszerű felületi komponensek, Összetett felületi komponensek: táblázatok, listák, Egyszerű MVC tervezési minta, eseménykezelés, Többszálúság, háttérbeli folyamatok, időzítő, Felület tervezése.

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
  • Kezdő
JAVA_box_460x350.jpg
324 000 Ft
(Bruttó ár: 411 480 Ft)

Java haladó programozási ismeretek

Kód: JP-02

A tanfolyam célja, hogy a Java programozásban legalább alapszinten járatos, ám a programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók számára olyan ismereteket nyújtson, amelyek segítségével maguk is képesek legyenek összetett asztali Java-alkalmazásokat készíteni. A képzés nagy hangsúlyt fektet a struktúrált és objektum-orientált programozási módszerek és gondolkodásmód elsajátítására, a Java nyelvi konstrukcióira, valamint az elterjedt könyvtárcsomagok megismerésére. A tanfolyam során számos kisebb és egy nagyméretű, objektum-orientált szoftverfejlesztést követő példát vesznek végig a hallgatók a népszerű NetBeans fejlesztőkörnyezet, és MySQL adatbáziskezelő segítségével. A programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók részére, akik a Java programozásában alapszinten járatosak. Windows kezelői szintű ismerete Java ismeretek (JP01) - A Java programozás alapjai tanfolyam tematikája     JDK+JRE 16, Apache NetBeans 12.   - bármilyen 64 bites számítógép-architektúra- használható operációs rendszerek: Windows, Linux, macOS- 5 GB HDD/SSD tárhely, 4-8 GB RAM- stabil internetkapcsolat, a gyors letöltések és a Teams miatt is- együtt telepítjük, mert a Java fejlesztői környezet konfiguráció testre szabása fontos része a tanfolyamnak: JDK+JRE 16 : 154 MB Apache NetBeans 12 IDE : 418 MB internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek A Java nyelv haladó eszközei Kollekció keretrendszer haladó műveletei (List, Set, Map), Algoritmusok megvalósítása Stream API-val, Kivételkezelés (Exception), Szerializáció, Szálkezelés, többszálúság, időzítő. Haladó Swing eszközök Szálkezelés, eseménykezelés és grafikus felület, Haladó Swing komponensek, grafikonok, Összetett MVC tervezési minta, Look&Feel, Rajzolt felület (nem komponensekből álló), Többnyelvű program fejlesztése. Adatbázis-kezelés Adatbázis alapismeretek (DAO), Entitások közötti kapcsolatok leképezése, Adatbázis-kezelés JDBC segítségével, Objektumrelációs leképezés (ORM), Tranzakció-kezelés alapjai. Szövegfeldolgozás, reguláris kifejezések Levélküldés a Java Mail API-val Haladó fájlkezelés Excel fájlok feldolgozása, XML, JSON fájlok feldolgozása, Riportok készítése, PDF fájlok generálása, Egyszerű hálózati kommunikációval webről letöltött fájlok feldolgozása. Log4J logolási feladatok, loggerek, appenderek, konfigurálás. Unittesztek a JUnit használatával

Időtartam:5
Nehézségi szint:
  • Haladó
JAVA_box_460x350.jpg
324 000 Ft
(Bruttó ár: 411 480 Ft)

Alkalmazásfejlesztés Java EE környezetben (Java Enterprise)

Kód: JP-05

A Java Enterprise Edition (JavaEE) egy széles körben elterjedt vállalati Java programozási platform. A platform szabványai lehetővé teszik a vállalati környezet igényeinek magas szintű kiszolgálását többrétegű, megbízható, biztonságos és skálázható alkalmazások segítségével.A tanfolyam gyakorlatai Netbeans fejlesztőkörnyezet segítségével kerülnek bemutatásra, Apache Tomcat és GlassFish alkalmazásszervereken MySql adatbázissal. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők gyakorlati példákon keresztül elsajátítják a JavaEE komponensek használatát és képessé válnak vállalati szintű alkalmazások tervezésére, fejlesztésére és összeállítására. Biztos Java ismeretek, fejlesztési tapasztalatok. Mivel a tananyagok egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik. A JavaEE környezet megismerése Alkalmazott szabványok és API-kJavaEE komponensekTöbbrétegű architektúraJavaEE alkalmazás felépítéseAnnotációk és telepítés-leírókFejlesztési életciklus és szerepkörökAlkalmazásszerverekWebes réteg Servlet alapok Servlet doPost, doGet metódusok írásaServlet életciklusHTML információk küldéseMultimédia tartalom megjelenítéseFile feltöltésTöbb file feltöltéseServlet írásLogin servlet írásaAdatbázis kapcsolat servlet segítségévelSession –ok használata a servletben JSP technológiaJSP alapokExpression LanguagejavaBean és JSP kapcsolataJSTL Java Standard Library ben elérhető funkciókSaját Tag libraryJSP servlet kapcsolataTomcat alatt a JSP futtatásaWebalkalmazás servlettel és JSP-vel WEB applikációk és az AJAX Az AJAX használata webes környezetbenAz AJAX alkalmazási területe JSF JSF lényegeNavigáció JSF segítségévelFelületi komponensek kezelése JSF–felAJAX és JSF kapcsolataAJAX lehetőségek a JSF-ben XML és a java kapcsolata, WebServices XML file beolvasása egyéb feladatokhozWEBservice készítéseWebservice segítségével olvasás más helyrőlWebservice kommunikáció készítése Hibernate ORM rendszerek elméleteAdatbázis kapcsolat a Hibernate segítségévelAdatbázis-kezelés Hibernate segítségévelHibernate HQL, Criteria használataAlkalmazás készítése JSF, Hibernate segítségével EJB technológia Enterprise JavaBeansHelyi és távoli elérésAz üzleti logika kapcsolata a többi réteggelAszinkron és szinkron elérésContexts and Dependency Injection használataPerzisztencia, AdatbáziskezelésJava Persistence API használataAdatbázis entitás készítése és használataEntitások közötti kapcsolatokJava Persistence Query LanguageTranzakciókezelés JAAS framework JAVA EE és a biztonságAuthorizáció és authentikáció a JAVA EE-ben Egységtesztek JUnit segítségével Keretrendszerek, amelyeket alkalmazásokban használni szoktak Jasper – Riport készítésPOI - Microsoft Excel, Word kapcsolata a java EE-vel.Log4j - Naplózás Java EE Applikáció Deploy, és install Applikációs szervereken hogyan lehet deployolni a kész alkalmazást.Tomcat, GlassfishJava applikáció készítése a megismert technológiákkal

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
  • Kezdő
JAVA_box_460x350.jpg
324 000 Ft
(Bruttó ár: 411 480 Ft)

Java fejlesztés Spring keretrendszerrel

Kód: SPRING

A Spring az egyik legnépszerűbb nyíltforrású Java alkalmazás keretrendszer. Gyakran emlegetik a Java eszközök svájci bicskájaként is, erős integrációs szerepe miatt. A tanfolyam célja bemutatni a keretrendszert magát, alapfogalmait, architektúráját, a különböző modulok szerepét és azok használatát komplex példákon keresztül. Az oktatás során számos területről kap betekintést a hallgató, amelyek ugyan nem Spring specifikus ismeretek, de feltétlenül szükségesek a tanfolyami anyag megértéséhez. Ilyen téma többek közt számos tervezési minta megismerése, adatbázis elméleti fogalmak, architektúrális megfontolások.  A tanfolyam végére a hallgató képes lesz összeállítani egy minden réteget lefedő, Spring alapú nagyvállalati alkalmazást. Óraszám: 40 tanóra (1 tanóra: 45 perc) Időbeosztás: 10 alkalommal, hétfőtől péntekig, 13h - 16:15h, két héten keresztül délutánonként napi 4 tanórában. A tanfolyam azon gyakorlott Java fejlesztőknek ajánlott, akik erős Java programozási ismeretekkel rendelkeznek, szeretnék megismerni és az ajánlás szerint használni a legelterjedtebb tervezési mintákat és refaktoring módszereket. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők elsajátítják a Java nyelv objektumorientált képességeinek megfelelő alkalmazását és képessé válnak mások számára is könnyen továbbfejleszthető kód készítésére, ezáltal növelve a fejlesztés hatékonyságát és a termék karbantarthatóságát. Java programozási ismeretek és gyakorlat. Java web alapú fejlesztés alapismeretek (Servlet technológia, JSP, XML kezelés). Fejlesztő keretrendszer bemutatása, felépítése Eclipse fejlesztői környezet bemutatása, Maven alapú projekt és alkalmazás-szerver előkészítése, konfigurációja (JDK 1.7, Eclipse, Maven, Apache Tomcat 7) Architektúrális alapok, bevezetés a Spring keretrendszer alapfogalmaiba N rétegű web alkalmazások felépítése, a rétegek szerepe, interfész alapúság. Mi is a Spring, a rendszer moduljainak áttekintése. Fejlesztés a keretrendszer szemszögéből. Konfiguráció, Spring bean-ek fogalma, bean-ek életciklus modellje, callback mechanizmus Inversion of Control, Dependency injection fogalma. XML és annotáció alapú konfiguráció alapjai, property editor fogalma. Spring bean-ek definiálása, bean életciklus, callback metódusok használata. Application context fogalma, típusai. Perzisztencia réteg kialakítása JDBC és ORM eszközök segítségével Spring JDBC és JPA támogatás. Template és support osztályok áttekintése. Perzisztencia réteg kialakítása a DAO tervezési mintának megfelelően. Tranzakció-kezelés Deklaratív és programozott tranzakció kezelés elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazása Spring környezetben. Aspektus orientált programozás Aspektus orientált programozás alapfogalmai (aspect, pointcut, advice, target, proxy, introduction, weaving…) Spring MVC Spring MVC alapok. MVC tervezési minta, controller osztályok, URL mapping típusok, a viewresolver interfész és implementációi, interceptor-ok. Az alkalmazás lokalizációja, JSTL használata. Validáció, databinding. Spring Security Spring security alapok, konfiguráció. BASE és FORM alapú authentikáció, saját authentication provider használata. Fontosabb konfigurációs beállítások, kontroller és szerviz réteg védelme.   Unit és integrációs tesztelés Spring környezetben. Spring Textcontext keretrendszer használata, JUnit, TestNG bemutatása, használata, Mock objektumok. Összevetés a Java EE technológiákkal fontos különbségek, összehasonlítás pró és kontra jelleggel, fontosabb webes keretrendszerek áttekintése.  Kiegészítő technológiák a tanfolyami példáknak megfelelően JMS technológia integrációja, JNDI erőforrások használata, E-mail küldés, dinamikus nyelvek támogatása, komplex Groovy példa.  

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
  • Haladó

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.