Vissza

Garanciális feltételek

Garancia

Jelen Garanciális Feltételek a SZÁMALK Zrt. által szervezett képzésekre, tanfolyamokra vonatkozó minőségi garancia feltételeit tartalmazzák. A SZÁMALK Zrt. elkötelezett a magas szintű minőségi szolgáltatások nyújtása mellett és fontosnak tartja ügyfelei elégedettségét, ezért a jogszabályban biztosított jogok mellett önkéntesen a következő minőségi garanciát nyújtja ügyfeleinek:

Pénzvisszafizetési garancia

A SZÁMALK vállalja a képzés, tanfolyam részvételi díjának visszafizetését az ügyfél részére, amennyiben az ügyfél a képzés, tanfolyam teljes óraszáma 20%-ának letelte előtt írásban jelzi a SZÁMALK Zrt. részére a Garanciális Feltételekben felsorolt minőségi kifogások valamelyikét. Ha ügyfélként nem a résztvevő, hanem egy finanszírozó (cég, szervezet stb.) szerződik a SZÁMALK Zrt.-vel, akkor a minőségi kifogás jelzésére is ő jogosult. Pénzvisszafizetésre alapot adó minőségi kifogásnak az oktatás szakmai színvonalát érintő jogos kifogás minősül, ezen belül

  • az oktatót érintően az oktató felkészültségére, előadásmódjára, a figyelem lekötésére, a felmerült problémák megválaszolására, megfelelő tanulási légkör megteremtésére vonatkozó kifogások,
  • az oktatás színvonalát érintő kifogások,
  • infrastrukturális feltételeket érintő kifogások abban az esetben, ha az oktatási infrastruktúrát kizárólag a SZÁMALK Zrt. biztosította.

Minőségi garancia a képzés újbóli megtartásával

GaranciaA SZÁMALK Zrt. vállalja a képzésen való részvétel újbóli biztosítását a képzés, tanfolyam megtartását követő értékelés eredményei alapján csoportos képzések és nyílt képzések, tanfolyamok esetén egyaránt, az alábbi esetekben.

 

• Csoportos képzések esetén a SZÁMALK Zrt. vállalja a csoportos képzés újbóli, más oktatóval történő megtartását, amennyiben a csoportos képzés végén kitöltött kérdőívben szereplő értékelés összátlaga 70 %-ot el nem érő értéket mutat, és ha azt a finanszírozó a csoportos képzés utolsó napját követő 5 naptári napon belül a SZÁMALK Zrt-től írásban kéri.

 

Csoportos képzésnek minősül amennyiben egy finanszírozótól egy csoportnyi delegált vett részt a képzésen, tanfolyamon. A csoportos képzés újbóli megtartása tekintetében az értékelés során az infrastrukturális feltételek (a helyszín és a technika) csak akkor vehetők figyelembe, amennyiben azokat SZÁMALK Zrt. biztosította. A SZÁMLAK Zrt. nem vállal garanciát az ügyfél vagy helyszínt biztosító harmadik személy által biztosított infrastruktúra (helyszín és technika) megfelelőségéért.

 

• Nyílt képzés, tanfolyam esetén a SZÁMALK Zrt. vállalja, hogy az érintett résztvevő(k)nek újbóli részvételi lehetőséget biztosít ugyanabban a tárgyban induló képzésre, tanfolyamra, amennyiben az érintett résztvevő(k) által a képzés, tanfolyam végén kitöltött kérdőívben szereplő értékelés összátlaga a csoportátlag 70 %-át nem éri el, és ha azt a finanszírozó a képzés utolsó napját követő 5 naptári napon belül a SZÁMALK Zrt-től írásban kéri. A képzésen, tanfolyamon való újbóli részvételt az érintett résztvevő(k) kérheti(k) írásban a SZÁMALK Zrt-től legkésőbb a képzést, tanfolyamot követő 5 naptári napon belül. A képzésen, tanfolyamon való újbóli részvételt a SZÁMALK Zrt. a következő biztosan induló képzésen, tanfolyamon biztosítja. A minőségi garanciával kapcsolatos további feltételeket a képzésre, tanfolyamra vonatkozó tájékoztatók, jelentkezési lap, illetve jelentkezési feltételek és a felek között létrejött szerződések tartalmaznak.

 

A Garanciális Feltételek kizárólag akkor képezik a SZÁMALK Zrt.-vel kötött szerződés részét, amennyiben a felek kifejezetten így állapodnak meg. A SZÁMALK Zrt. bármikor jogosult a Garanciális Feltételek indokolás nélküli egyoldalú megváltoztatására. A módosított Garanciális Feltételeket a www.szamalk.hu honlapon közli az ügyfelekkel. A módosított Garanciális Feltételek a honlapra történő feltöltéssel hatályosulnak, ám nem hatnak ki a már megkötött szerződések alapján tartandó képzésekre, tanfolyamokra.

 

Budapest, 2016. január                                                                                

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.