Projektmenedzsment

Ismerje meg a projektirányítási megoldásokat, fejlessze projektmenedzsment kompetenciáját annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjon részt venni a csapat munkájában!

  • 1
Vissza

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

A projektek eredményes vezetéséhez és a projektcsapat munkájában való hatékony részvételhez leginkább szükséges kompetenciák fejlesztésére, módszerek és eszközök átadására irányuló képzések.

„A képzés logikus felépítésű volt, és nagyon hasznos volt a sok gyakorlat és a gyakorlati példák" H.J.
„Sok használható módszert adott" P.O.
„Nagyon elégedett voltam az oktató hozzáállásával, felkészültségével" K.ZS.
„Megértettem azokat a háttér információkat, amelyek a Project szoftver használatát segítik" H.K.I.
„Életszerű, hasznos megoldásokat adott a tréning" SZ.A.

Projektmukodesi_alapok.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Projektmenedzsment - live online tréning

Kód: PROJ

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektek általi feladatmegoldást, mint szemléletet és munkamódszert, valamint a fontosabb projektmenedzsment módszerek és technikák helyes gyakorlatát élményszerűen tapasztalják meg. Mindenkinek, aki projektcsapatban vagy projektekkel dolgozik. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Melyek a projektekkel kapcsolatos alapfogalmak és azok tartalma? Milyen tervezési és követési módszereket alkalmazhatunk a projektmunkában? Hogyan áll össze a projektteam, milyen szerepek vannak a csapatban? Melyek azok az emberi tényezők, melyekre különös figyelmet kell szentelnünk a sikeres projektmunka kapcsán? Projektmenedzsment megközelítés, áttekintés, alapok A projektcélok meghatározása. Melyek a „jó célok”? A projektek életciklusa Projektek indítása és előkészítése Projekttervezés (erőforrás, ütemezés, kockázatkezelés) A projektmenedzsment csapat összeállítása, és működésének megtervezése Projektek végrehajtási szakaszának menedzselése Személyközi kommunikáció, emberi tényezők a projektcsapatban Motiválás és konfliktuskezelés A változások menedzselése A projektzárás és értékelés kiemelt feladatai, a visszajelzés fontossága

Időtartam:4 x 4 tanóra

Projektmenedzsment haladó képzés

Kód: PROJ2

A tréning célja, hogy a résztvevők megszilárdítsák és elmélyítsék projektmenedzsment ismereteiket, továbbfejlesszék egyes projektmenedzsment kompetenciáikat, hogy a projektekben a korábbinál hatékonyabban, sikeresebben működjenek. A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket Projektérintett-menedzsment (stakeholder menedzsment) haladó módszerei, technikái; Tervezési és követési módszerek, haladó technikák; Változás- és problémakezelés a gyakorlatban; Tipikus kommunikációs valamint konfliktus helyzetek projektekben, megoldási alternatívák.

Időtartam:2 nap

Projektmenedzsment a HR munkában

Kód: PROJHR

A tréning célja, hogy a HR területen dolgozó vezetők és munkatársak munkájukat hatékonyabbá tegyék a tudatos tervezés által, hatékonyan tudjanak részt venni a szervezeti projektekben és könnyebben megértsék a projektkörnyezetben dolgozó munkatársakat. Kiknek ajánljuk HR területen dolgozó vezetőknek; HR területen dolgozó munkatársaknak. A résztvevők elsajátítják a projektmenedzsment legfontosabb folyamatait és eszközeit, a mindennapi gyakorlatban bevált és használható projektmenedzsment technikákat; A tréning segítséget nyújt a szervezet HR területét érintő projektek megértésében: az oktatáson elsajátítottak alapján a HR munkatársak eredményesen tudnak részt venni a szervezeti projektekben; A tréningen elsajátítottak segítik a HR munkatársakat abban, hogy a projektkörnyezetben dolgozó munkatársakat megértsék és a velük szemben támasztott elvárásokat megismerve támogatni tudják őket.

Időtartam:2 nap

Projektmenedzsment az IT csapat számára

Kód: PROJIT

A képzés kifejezetten IT csapat részére került kialakításra, így az IT projektek sajátosságaira fókuszál. A képzés a projektekben szakértőként aktívan közreműködő, illetve az operatívan közreműködő projekttagok számára javasolt. A tréning tartalma A projekt, mint feladat megoldási módszer átfogó bemutatása; A projektek életciklusa, folyamatok, projektműködés és menedzselés lépésről lépésre; Az IT projektek sajátosságai; Főbb tervezési és követési módszerek, technikák; Projekt szervezeti kérdések, feladatok, felelősségek és hatáskörök a projektekben, a projektek szervezeti illesztése; Emberi tényezők a projektekben: kommunikáció, konfliktus- és problémakezelés, változáskezelés motiválás, személyiségek különbözőségei; Projektérintett-menedzsment (stakeholder menedzsment) haladó módszerei, technikái; Tervezési és követési módszerek, haladó technikák; Változás- és problémakezelés a gyakorlatban; Tipikus kommunikációs, valamint konfliktus helyzetek projektekben, megoldási alternatívák.

Időtartam:2-3 nap

A projektműködés soft oldala - Készségek a projektben

Kód: PROJSOFT

A tréning célja, hogy a résztvevők felismerjék a projekt során fontos emberi, azaz soft tényezőket, az azokban való jártasságukról saját élményt szerezzenek, illetve szükség esetén fejlődhessenek azokban. A résztvevők megismerik a projektműködés alapjait, majd a sikeres projekthez szükséges készségeket veszik górcső alá; Saját élmények mentén ismerik fel az egyes készségek fontosságát, és kapnak eszközöket és módszereket az azokban való fejlődéshez; Önismeret, emberismeret a projektben; Projektvezetés, vezetési stílusok a projekt egyes fázisaiban; Projektcsapat összeállítása: emberi erőforrás portfólió; Vezetői kommunikáció; Ösztönzés a projekt egyes fázisaiban; Ellenőrzés, visszajelzés a projekt zárultával; Projektcsapat-tag; Csapatszerepek, csoportnormák; Együttműködés: döntéshozatal és csapatműködés; Kommunikáció; Konfliktus-kezelés; Komplex esetmegoldás a tanultak alapján.  

Időtartam:2 nap

Projektvezetés funkcionális vezetőknek

Kód: PROJVEZ

A tréning célja, hogy a résztvevő vezetők megismerjék a projektek általi feladat megoldási mód legfőbb előnyeit, sikertényezőit és buktatóit, megszerezzék a projektekben való hatékony, illetve a korábbinál hatékonyabb működéshez, felügyelethez szükséges elméleti és gyakorlati projektmenedzsment ismereteket. Emellett jártasság kialakítása a normál vállalati hierarchia és környezet mint adottság kezelése a projektben, a normál és a projekt feladatok összeegyeztetése. A projektműködés alapok tréning fő tartalma Projektekkel kapcsolatos alapfogalmak és azok tartalma, a projekt, mint feladat megoldási módszer átfogó bemutatása, különbségek a normál vezetői és a projekt feladatok között; A projektek életciklusa, folyamatok, projektműködés és menedzselés kulcspontjai; Főbb tervezési és követési módszerek, technikák; Erőforrás gazdálkodás és projekt szervezeti kérdések, feladatok, felelősségek és hatáskörök a projektekben, a projektek szervezeti illesztése; Emberi tényezők a projektekben: vezetői kommunikáció, delegálás, konfliktus- és problémakezelés, változáskezelés motiválás, személyiségek különbözőségei. A projektmenedzsment módszertani („hard”) és az emberi tényezők témánál jelzett készségfejlesztő („soft”) részek aránya e tréningen belül kb. 3:1. Mélyebb készségfejlesztésre külön e célra vonatkozó 2 napos tréningünket ajánljuk.

Időtartam:2 nap

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár