Projektmenedzsment

Ismerje meg a projektirányítási megoldásokat, fejlessze projektmenedzsment kompetenciáját annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjon részt venni a csapat munkájában!

  • 1
Vissza

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

A projektek eredményes vezetéséhez és a projektcsapat munkájában való hatékony részvételhez leginkább szükséges kompetenciák fejlesztésére, módszerek és eszközök átadására irányuló képzések.

„A képzés logikus felépítésű volt, és nagyon hasznos volt a sok gyakorlat és a gyakorlati példák" H.J.
„Sok használható módszert adott" P.O.
„Nagyon elégedett voltam az oktató hozzáállásával, felkészültségével" K.ZS.
„Megértettem azokat a háttér információkat, amelyek a Project szoftver használatát segítik" H.K.I.
„Életszerű, hasznos megoldásokat adott a tréning" SZ.A.

Komplex adatviz_450x360.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

Komplex adatvizualizációs - prezentációs tréning

Kód: ADATVIZ

szakmai, technológiai és előadói készségek fejlesztése a vállalati riportok, kimutatások, jelentések, beszámolók adattartalmának előállításához, informatív ábrázolásához, hatékony megosztásához, bemutatásához. Adatábrázolások, haladó kimutatások készítésének elsajátításávalés az előadás egyéni és általános módszertanának együttes fejlesztésével a résztvevők teljes körű felkészítése az informatívszakmai tartalom hatékony elkészítésére, megjelenítésére és bemutatására. Adatvizualizáció: Hogyan lesz az adatokból információ? Milyen technológiai lehetőségeink vannak az információ hatékony megjelenítésére? Mire valók a diagramok, mitől jó egy diagram? Mit jelent a „kevesebb több” az adatvizualizációban? Mitől informatív egy diagram vagy egy kimutatás, és mitől nem az egy másik? Hogyan szolgálja az adatvizualizáció a hatékony adatelemzést? Mire jók a kimutatások, hogyan alapozzák meg az értékelést és döntéshozatalt? Az előadásmód kapcsán: Hogyan tervezzünk meg és építsünk fel egy jelentést, beszámolót, hogy informatív és hasznos legyen a célközönség számára? Hogyan lesz ugyan azon adatokból más-más információ a célközönség függvényében? Milyenlehetőségekvannak a hallgatóság figyelmének felkeltéséhez és fenntartásához? Mit vár tőlünk a hallgatóságunk? Hogyan tehetjük érdekessé a beszámolóinkat, interaktívvá a bemutatóinkat? Hogyan teremtsük meg a bemutató biztonságos kereteit? Mit kezdjünk a hallgatóság kérdéseivel? Mik az egyéni előadói erősségeim, miben rejlik a személyes hitelességem, hogyan illeszkedik mind ez a vállalat kommunikációs brandjéhez? A résztvevők saját létező vagy tervezett projektet, jelentési, riportálási gyakorlatot, annak alapját képező adathalmazokat hozzanak, a vállalati kommunikációs brand formátumában! Ezekre alapozva építünk fel a 2. nap végére az új módszertani, technológiai és prezentációs készségek alapján saját, egyéni jelentést ill. bemutatót. A két napos munkafolyamat során lehetőség nyílik a „Best practice"-ek megosztására, a kevésbé hatékony megoldások közös értékelésére, fejlesztésére. A tréning végleges tematikáját a személyes igény és cél egyeztetés során közösen határozzuk meg Önökkel.    Ismerkedés, informatív tudásszint felmérés, egyéni elvárások, hallgatói fejlesztési tervek azonosítása             Adatok ábrázolása 1. Adatgyűjtés, adatszervezés, adatból információ   Saját adatvizualizációs projektem fejlesztése 1.     Csoportmunka: Ideális vizualizáció és prezentáció Kiváló bemutató tartalmi, formai, és előadó ismérvei személyes és on-line jelenlét esetén Riportálási, adatvizualizációs, bemutató tapasztalataim hallgatóként, előadóként Legnagyobb élményem hallgatóként / előadóként Erősségeim, amikre építhetek Személyes fejlesztési tervem   Diagram készítés és formázás; formázás helyben Diagramtípusok és használatuk Ajánlott diagramok használata   Gyakorlatba átvitel, megerősödtem / tudok fejleszteni / új vizualizációs projektem   Saját adatvizualizációs projektem bemutatása 1. – az előadó nézőpontja           Adatok ábrázolása 2.     Saját projektem fejlesztése 2.     Egyéni prezentációk: egy riport/diagram bemutatása erősségem, jó vagyok benne, szokott működni, biztonságos környezetben újat próbálok ki hallgatói visszajelzések, megerősítések, fejlesztési javaslatok   Kombinált diagramok szerkesztése Trendvonalak, két Y tengely, és egyéb érdekességek Feltételes formázás   Gyakorlatba átvitel, megerősödtem / tudok fejleszteni / új vizualizációs projektem     Saját adatvizualizációs projektem bemutatása 2. - célközönség függvényében                   Adatok ábrázolása 3.         Saját projektem fejlesztése 3.   Csoportmunka: hogyan befolyásolja a célközönség a riport felépítését Egyéni prezentációk: egy riport bemutatása 2 nézőpontból Peer célcsoport / hierarchiában különböző helyen álló célcsoport esetén hogyan változik a hallgatóság elvárása, a riportálás célja ua. adathalmazból két különböző célcsoport részére prezentálni különbségek, hasonlóságok   Hatékony adatelemzés az új diagramtípusok segítségével pl. Vízesés, Tölcsérdiagram Adatsávok, ikonok, színskála a cellákban Összetett feltételes formázási lehetőségek Értékgörbék (Sparklines) használata   Gyakorlatba átvitel, megerősödtem / tudok fejleszteni / új vizualizációs projektem     Tervezzük meg életed riportját! 1. – a riport ökonómiája             Haladó kimutatások 1.         Saját projektem fejlesztése haladó kimutatásokkal 1.   Csoportos feldolgozás: feladat, cél, célközönség, környezet, felület, adatforrás és jellege, rész/egész viszony, gyakoriság, megfelelő diagram típusok, feliratok, személyes hitelesség Egyéni feldolgozás: foglald mátrixba a saját projekted ökonómiáját (mintha átadnád a feladatot egy újbelépőnek)     Kimutatás (Pivot) táblák alapjainak áttekintése Számított mezők Számított tételek Eredmény megjelenítése részösszeg vagy végösszeg százalékában   Gyakorlatba átvitel, megerősödtem / tudok fejleszteni / új vizualizációs projektem     Tervezzük meg életed riportját! 2. – a riport felépítése, tartalmi elemei       Saját projektem bemutatása bő vázlata     Haladó kimutatások 2.               Saját projektem fejlesztése haladó kimutatásokkal 2.   Csoportmunka: Riportálás, beszámolás tartalmi felépítése Bevezetés; Vezetői összefoglaló; Téma kifejtése; Értékelés, összegzés; Kérdések, felvetések, javaslatok; Mellékletek, függelékek, adatforrások Egyéni feldolgozás: Készíts bő tartalomjegyzéket a saját riportodhoz, jelölt a meglévő grafikonok, kimutatások típusát és helyét   Kimutatásadatot.vesz (Getpivotdata) függvény használata Kimutatás szűrése, rendezése, speciális szűrési lehetőségek Szeletelő használata Kimutatásdiagramok készítése   Gyakorlatba átvitel, megerősödtem / tudok fejleszteni / új vizualizációs projektem, ennek helye a bő vázlatban   Modul (2.nap 11.00-12.30)   Tervezzük meg életed bemutatóját! 1. – a bemutató szerkezete, felkészülés     Haladó kimutatások 3.           Saját projektem fejlesztése haladó kimutatásokkal 3.   Csoportmunka + tréneri prezentáció Egyéni feldolgozás: saját bemutató vázlata, időkerete sablon alapján       Önálló kimutatás diagramok PowerPivot alapok Adatkapcsolatok, adatok csatolása több táblából egy kimutatáshoz   Gyakorlatba átvitel, megerősödtem / tudok fejleszteni / új vizualizációs projektem, ennek helye a bő vázlatban   Modul (2.nap 13.30-15.00)   Tervezzük meg életed bemutatóját! 2. – hitelesség, figyelem felkeltése, saját stílus, félelmeink   Vizualizáció hatékonyságának további lehetőségei   Csoportmunka: Egyéni feldolgozás: Egyéni prezentációk:       Tartalmi, módszertani, technológiai erősségek és fejlesztési javaslatok visszacsatolása   Modul (2.nap 15.15-16.45)   Tervezzük meg életed bemutatóját! 3. – interaktivitás, hallgatóság elkötelezése, kérdések kezelése     Összefoglalás Egyéni fejlesztési terv     Csoportmunka: Egyéni prezentációk: Tartalmi, módszertani, technológiai erősségek és fejlesztési javaslatok visszacsatolása   Tanultak összegzése, tapasztalatok levonása Résztvevők visszajelzései Akcióterv készítése (személyes fejlesztendő területek, feladatok meghatározása Opcionális választható: 9. Modul (4 óra) Csoportos coaching Utánkövetés Gyakorlatba átvitel, személyes fejlődés, új módszerek, technikáksikeressége A tréning és a csoportos coaching között felmerülő problémás helyzetek megoldása Tapasztalatok megosztása További fejlődési út kijelölése  

Időtartam:2 nap/ 16 órás a képzés
Nehézségi szint:
  • Haladó

A prediktív projektvezetés alapjai - Projektvezetőknek

Kód: PREDPROJ

Ez a program olyan projektvezetők és projektvezető-jelöltek számára javasolt, akik szeretnének megismerkedni a tradicionális prediktív projektvezetés eszköztárával, és ezen eszközök gyakorlatban történő használatával. A teljes prediktív elméleti tudást lefedő program figyelmet fordít az absztrakt koncepciók valós életből vett példákkal való szemléltetésére is. Projektvezetőknek és projektvezető-jelölteknek nincs A prediktív – adaptív skála és a különböző gondolkodásmódok alkalmazhatósága A vállalat stratégiai célkitűzéseinek és a projektek sikerkritériumainak összehangolása A projektek környezete A projektérintettek azonosítása és elemzése A projekt összetevőinek integrációja és a változtatáskezelés Követelménykezelés és a terjedelem meghatározása Becslési módszerek és az ütemterv A kritikus út módszere és az ütemterv optimalizálása A budget elkészítése és kézben tartása A megtermelt érték módszer (earnedvalue management) Kockázatok azonosítása és elemzése, kockázatkezelési stratégiák Hatalmi források, motivációs elméletek és gyakorlati felhasználásuk a projekt sikeréért Hatékony konfliktuskezelés Kommunikációs formák, módszerek és kihívások

Időtartam:3 nap (3x 8 tanóra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő

A prediktív projektvezetés alapjai - Üzleti döntéshozók és funkcionális vezetők számára

Kód: PREDVEZ

Ez a program olyan üzleti döntéshozók és funkcionális vezetők számára javasolt, akik projektvezetőkkel dolgoznak, és a minél több sikeresen végrehajtott projekt érdekében hatékonyabban szeretnék támogatni a munkájukat. Üzleti döntéshozók és funkcionális vezetők számára javasolt nincs A prediktív – adaptív skála és a különböző gondolkodásmódok alkalmazhatósága A projektérintettek azonosítása és elemzése A projekt összetevőinek integrációja és a változtatáskezelés Követelménykezelés és a terjedelem meghatározása Becslési módszerek és az ütemterv A budget elkészítése és kézben tartása Kockázatelemzés- és kezelés Motivációs elméletek és gyakorlati felhasználásuk a projekt sikeréért Hatékony konfliktuskezelés Kommunikációs kihívások

Időtartam:2 nap (2x 8 tanóra)
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Projektmukodesi_alapok.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

Projektmenedzsment

Kód: PROJ1

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektek általi feladatmegoldást, mint szemléletet és munkamódszert, valamint a fontosabb projektmenedzsment módszerek és technikák helyes gyakorlatát élményszerűen tapasztalják meg. Mindenkinek, aki projektcsapatban vagy projektekkel dolgozik. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Melyek a projektekkel kapcsolatos alapfogalmak és azok tartalma? Milyen tervezési és követési módszereket alkalmazhatunk a projektmunkában? Hogyan áll össze a projektteam, milyen szerepek vannak a csapatban? Melyek azok az emberi tényezők, melyekre különös figyelmet kell szentelnünk a sikeres projektmunka kapcsán? Projektmenedzsment megközelítés, áttekintés, alapok A projektcélok meghatározása. Melyek a „jó célok”? A projektek életciklusa Projektek indítása és előkészítése Projekttervezés (erőforrás, ütemezés, kockázatkezelés) A projektmenedzsment csapat összeállítása, és működésének megtervezése Projektek végrehajtási szakaszának menedzselése Személyközi kommunikáció, emberi tényezők a projektcsapatban Motiválás és konfliktuskezelés A változások menedzselése A projektzárás és értékelés kiemelt feladatai, a visszajelzés fontossága

Időtartam:2 x 8 tanóra

Projektmenedzsment haladó képzés

Kód: PROJ2

A tréning célja, hogy a résztvevők megszilárdítsák és elmélyítsék projektmenedzsment ismereteiket, továbbfejlesszék egyes projektmenedzsment kompetenciáikat, hogy a projektekben a korábbinál hatékonyabban, sikeresebben működjenek. A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket Projektérintett-menedzsment (stakeholder menedzsment) haladó módszerei, technikái; Tervezési és követési módszerek, haladó technikák; Változás- és problémakezelés a gyakorlatban; Tipikus kommunikációs valamint konfliktus helyzetek projektekben, megoldási alternatívák.

Időtartam:2 nap
projektmukodes-soft.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

A PROJEKTMŰKÖDÉS SOFT OLDALA

Kód: PROJMSOFT

A résztvevők visszajelzést kapnak a projektekben vállalt szerepük fontosságára, jelenlegi kommunikációjuk hatékonyságára. Általános képet kapnak a kommunikáció jelentőségéről és hatékonyságának kulcsairól. Hatékonyan alkalmazzák kommunikációjukban a képzésen tanult módszereket és képesek legyenek adott helyzethez illeszthető és abban leghatékonyabb stílus használatára. Projektben dolgozó vagy ebben a formában dolgozni készülő szakembereknek  (legyen az bármilyen szerep a projekt folyamatban). Hogy a projekt átlátható, könnyen kezelhető és hatékony legyen a kezei alatt. az egyes projekt szerepnek mi a jelentősége az adott projektben (melyek a szerephez tartozó hatáskörök és felelősségi szintek); hogyan lehet felismerni és beazonosítani a különböző viselkedési stílusokat az ahhoz tartozó kommunikációs stílus alapján; hogyan érdemes alkalmazni azokat a kommunikációs alapvetéseket és tippeket, amelyeket az egyes viselkedési stílusokhoz tartozóan használhatnak saját kommunikációs hatékonyságuk növelésére. Projekt szerepek – melyik szerepnek mi a jelentősége egy projektben? Az együttműködés kulcsa: a kommunikáció Kommunikációs alapvetések (Gordoni kommunikáció) Kommunikáció folyamata, buktatók Első benyomás Közlés nem egyenlő befogadás Beszéd nem egyenlő kommunikáció DISC viselkedéstípusok A rendszer jelentősége Saját stílusom beazonosítása Más stílusának felismerése kommunikációs sajátosságok színenként konfliktus potenciálok színenként

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár