Vissza

Hogyan tekintsünk örömmel saját prezentációnkra?

 

A tér és idő észlelése amikor flowban észlelem a környezetem és a projekt célját

A Számalk Zrt. a vállalati környezetet feltérképezvea tréneri csapata közreműködésével kialakította prezentációs tréning palettáját, mely nagymértékben hozzájárul aszakmai, technológiai és az előadói készségek fejlesztéséhez.Attól függően, hogy a prezentációk milyen célt szolgálnak -vállalati riportok, kimutatások, jelentések, beszámolók, új terület/termék bemutatása, döntéselőkészítő anyagok készítése - ezeket az igényeket lefedve fejlesztettük ki tréning kínálatunkat;

 

KÉPZÉSI PALETTA

 • prezentációs készség fejlesztése (személyes előadások)
 • online prezentációk
 • komplex prezentációs tréning (készségfejlesztés és PowerPoint program profi elsajátítása együttesen)
 • adatvizualizáció - az informatív ábrázoláshoz, bemutatáshoz. Adatábrázolások haladó kimutatások készítésének elsajátításával és az előadás egyéni és általános módszertanának együttes fejlesztésével.

   

FÓKUSZPONTOK

 • Hogyan tehetjük érdekessé és interaktívvá a bemutatóinkat?
 • Hogyan teremtsük meg a bemutató biztonságos kereteit?
 • Mit kezdjünk a résztvevők kérdéseivel?
 • Melyek az egyéni előadói erősségeim, miben rejlik a személyes hitelességem, és hogyan illeszkedik mind ez a vállalat kommunikációs brandjéhez?
 • Hogyan fókuszáljuk a figyelmet és szabályozzuk az esetlegesen megjelenő szorongást?
 • Látjuk-e a lényeget az adatvizualizációban?
 • Mit jelent és mikor eredményes a komplex vizualizációs kommunikáció?

 

1. Az eredményesség kulcsa egyrészt az önészlelés

A teljesítmény szempontjából kiemelten fontos egy blokk esetén fókuszálni a figyelmet és szabályozni a versenyhelyzetben fokozottan megjelenő szorongást. Célzott relaxáció során elérhető a belső egyensúly megteremtése, a biztonság elérése, amely ítélkezésmentes közeget, bátor véleménynyilvánítást és megvalósítható megoldásokat eredményez.Ezzel a módszerrel akár csökkenteni vagy akár megelőzni is tudjuk a mentális blokkok kialakulását, növelve a sikeres próbálkozások leképezését, ami a későbbi sikeres teljesítményben is megmutatkozik.

Például egy munkavállaló a prezentáció előadása előtt elakadást érez magában, fél, hogy nem jó ívben és nem jó dinamikával építette fel prezentációját.  Ekkor hatásos lehet a prezentáció tökéletes ívét és tempóját vagy akár a résztvevők érdeklődésének az illusztris összhangját, vagy az előadást követő lendületes és érdekes felmerülő kérdéseket a résztvevőktől megteremteni. Érdemes ilyenkor a szorongás helyett inkább felidézni egy olyan képet magunkban, amelypozitív irányba viszi a félelemmel teli gondolatunk. Másrészt segítségül hívhatjuk az adatvizualizációt, amelynek igen nagy  szerepe van a megértés segítésében. Bizonyított, hogy az emberek a vizuális információt nagyobb hatékonysággal képesek befogadni, így nem csoda, hogy az adatok értelmezése egyszerűbb, ha látjuk őket.

 

2. Látjuk-e a lényeget az adatvizualizációban?

A tréner folyamatos kérdései segítik az információ fókuszálását, kiszűrését és áramlását.   Hiszen amikor be kell mutatni egy vezetőnek egy prezentációt, előfordul, hogy akkor jövünk rá, hogy mégsem Exelbenkellene elkészíteni azt a grafikont, ezért áttérünk a PowerPointra vagy Power BI-ra.

Akét napos képzésünksorán lehetőséget teremtünk  a „Best practice”-ek megosztására, a kevésbé hatékony megoldások közös értékelésére és fejlesztésére. Ahol a szűrések és animálás során sok gyakorlati kérdésre is választ kaphatunk; mint például;  mi az, ami hívóingerként szolgálszámunkra, és a közönségünk számára? Célunk azt elérni, hogy izgalmassá tegyük a prezentációinkat, hogy meghatározzuk gondolataink vezérfonalát,  a kivetített információ hatalmával melyek óhatatlanul is odavonzzák a résztvevőink figyelmét. Több grafikon, több táblázat hatással van egymásra és ezek összességével dolgozunk.

Ahol számadatok jelennek meg, grafikon megjelenítésével dolgozunk és színesítjük/alátámasszuk előadásunkat - a test beszéd a verbális és a vokális funkciók- szempontjából is kihívás az információk megfelelő, figyelemfelkeltő, érthető átadása.

Egyedülállóan ötvözzük e programban azokat a Soft és Hard kompetenciákat, amelyek segítségével igazán színvonalas prezentációs anyagok készíthetők és adhatók elő, azaz az egyének a maximumot hozzák ki magukból.A komplex prezentációs tréningéletre kelti a kreativitást, a kritikus gondolkodást, az észlelést és az érzékenységet az előadásunkban, illetve a képi kifejezésben való jártasságot, tudatosságot,melyek egyben a vizuális kommunikáció alapvető elemei.

 

3. Mit jelent a komplex vizuális kommunikáció?

Szerencsére léteznek olyan technikák, melyek használatával bebizonyosodhat, hogy a lehetetlen nem létezik.  A vizuális üzenet ábrázol, tájékoztat, meggyőz. Noha a vizuális üzenet kódjai sokfélék lehetnek, a fókusz abban rejlik, hogy az elkészített prezentációs anyag  eltudja-e juttatni üzenetét a hallgatósághoz?A kreatív vizualizáció során jobban irányíthatjuk a mondanivalónk. Ezt teszi fókuszba a prezentációs anyagok elkészítését célzó képzésünk. Igen fontos, hogy ennek gyakorlatátelsajátítsuk, gyakoroljuk és a mindennapos prezentációnk előadásmódunk részeivé tegyük. Amibe megéri időt és energiát fektetni, hiszen így erősíthetjük önbizalmunkat és gördülékenyebben kezelhetjük a kihívásokat, az elénk táruló nehéz helyzeteket és a fókuszpontok vizuális kommunikációja során a hatékonyságunkat.

 

4. Mi akommunikáció jelentősége a prezentációban?

A képzéseinkben különbséget teszünk a személyes és az online előadások között.

 • Egy-egy előadás céljának meghatározása,strukturális felépítése elengedhetetlenül fontos
 • Fokozott figyelmet fordítunk a kommunikációs eszközök (verbális és non-verbális) beazonosítására és tudatos alkalmazására-mind a személyes mind pedig az online térben is-illetve agesztusok használatával, a technika magabiztos kezelésével, a nyitási és zárási technikákalkalmazásával is foglalkozunk.pl. tenyérgesztusok, kéz és arcgesztusok, archoz illesztett kézgesztusok……
  Érdekesség:  nonverbális jelek a -tenyérgesztusok. Nem gondolnánk, de kéztartásunk is beszédes lehet, különösen egy hozzáértő számára. -A kéz- és kargesztusokpl.a tenyereink összedörzsölésével pozitív irányú elvárásainkat adjuk a másik tudtára vagy az archoz illesztett kézgesztusok. Az emberek előszeretettel babrálnak az arcukkal beszéd közben – legnagyobb szerencsénkre, hiszen ez által olyan értékes extra információkhoz juthatunk, amit nem biztos, hogy maguktól megosztanának velünk. -Védekezés kézzel-lábbal, ami alapvető emberi reakció, hogy ismeretlen, fenyegető helyzetben próbáljuk védeni magunkat. Azonban az ősi „fightorflight” válasz manapság nem mindig megvalósítható, de testbeszédünkben ennek nyomai továbbra is tetten érhetőek, például az összefont kar gesztusában. Ha ezeket a nehézségeket oldjuk testbeszédünk kontroll készségeivel akkor javítjuk a stressz kezelés faktorába tartozó készségeket. Vagyis mindezek a képességeink segítenek minket a tűrőképességünk türelmünk kialakításában. Ennek az erőforrásnak akkora a jelentősége, hogy a prezentációnk bemutatása versenyképessé tehet minket az üzleti piacon. Ezért a Számalk saját fejlesztésű mérőeszköz kialakítását alkalmazza ennek az erőforrásnak méghatékonyabb kezelésére.
 • Felkészítjük a résztvevőket olyan nehéz helyzetek kezelésére is mint az interaktivitás kialakítása, a figyelem fenntartása és a nehéz résztvevők kezelése,
 • Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyünk erősségeink mellett sebezhető oldalunkat is vállalni.Olyan környezetet és hangulatot teremtsünk, amely az interaktivitás, az empátia, a kreativitás és a bátor fellépés melegágya.

 

A fókuszpontok megtalálásával - AZ ERŐFORRÁSOK MÉRÉSE A NAGYOBB HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

A képzések hatékonyságát több csoportra vonatkoztatva, de egyéni, Számalk Zrt. által kidolgozott mérőeszközzel,vizsgálattal mérjük.Mindezt munkahelyi helyzetbe ágyazott szituációk mentén, taxonomiai (rendszertan) szakembercsoport fejlesztő munkája által, leírva a mérhető és értékelhető tudás jellemzőit a hatékonyság mérésére. A mérés természetesen közös beleegyezésen alapul és lehetőleg felénk anonim módon történik.

Ezek az empirikus és kvalitatív mérések kimutatják azokat a lehetőségeket, melyek górcső alá veszik az egyének és a csoport motivációját, előadó készségét, vizualizációs fókuszpontjait, az érzékelt stressz és azok kezelésénekmértékét, illetve az egyén és a csoportos tréning és coaching folyamat támogatásának mértékét. Ami azt jelenti, hogy magasabb pszichológiai biztonsággal rendelkeznek, vagyis a személyiség kognitív (gondolkodásbéli) és affektív (érzelmi) hatásmechanizmusaiban magasabb szintű biztonságot mutatnak az elért eredményeik. Ennek  következtében pedig e csapatok tagjai kisebb eséllyel lépnek ki a cégtől, több pénzt hoznak és kétszer olyan gyakran tartják őket eredményesnek a felső vezetők.

 

Bauer Andrea ARTVOICE diagnosztika

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.