Vissza

HOME OFFICE TÁMOGATÓ TRÉNINGEK VEZETŐKNEK

HOME OFFICE TÁMOGATÓ TRÉNINGEK VEZETŐKNEK

Egy jó vezető naprakész információkkal rendelkezik, és mindig „jelen” van. Ez ma már nemcsak személyesen lehetséges, hanem egy távolról is elérhető állapot! A munkavégzés átalakulásával, otthonról, vagy akár más kontinensen dolgozó kollégákkal is zökkenőmentesek lehetnek a vállalati folyamatok, ha vezetőként saját magunk is képesek vagyunk az alkalmazkodásra. Vegye fel a ritmust Ön is vezetőknek szóló támogató tréningjeink segítségével!

vezetoi_460x350_belso.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Idő-, és feladatszervezés otthoni munkavégzésnél

Kód: HO_IDO

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. A tréning célja, hogy a résztvevőket felkészítse a megváltozott munkakörülményekre és támpontokat adjon azok agilis és gördülékeny kezelésére, hogy a résztvevők a távolból is a hatékony munkavégzést segítő időgazdálkodási rutinokat alakítsanak ki.  A prioritások sok területen most még a korábbiaknál is gyorsabban változnak, – ezeket a változásokat kellő rugalmassággal, magabiztos idő és feladatszervezéssel tudják kezelni. A megváltozott munkakörülmények új kihívások elé állítanak mindenkit. A vezetők részéről sokkal pontosabb (akár más jellegű) célállítást, priorizálást, feladat szervezést és kiosztást, a munkatársaktól pedig következetesebb és pontosabb végrehajtást kíván. A képzést ajánljuk azoknak a vezetőknek, akik új rutinokat alakítanának ki – alkalmazkodva az új helyzethez. Akik önálló időbeosztásra és munkavégzésre akarják ösztönözni munkatársaikat is. Időrablók azonosítása és lehetséges kezelésük távmunkában. Mi fontos, mi sürgős? Egyértelmű prioritások Proaktivitás vezetőként – hogyan ösztönözzük munkatársainkat is erre? Hogyan delegáljak és mit kinek? Hogyan kövessem nyomon a feladatokat? Meeting. Mikor, kinek és milyen formában? Időrablók=> befolyásolási körök – mire van ráhatásom, mire nincs? SMART, SARMT célállítás => életterületek Eisenhower mátrix => fontos, sürgős feladatok, 4 negyedes tervezés TO DO lista=> szempontok a csoportosításhoz Feladattervezés, feladatszervezés Delegálás=> 9 lépésben    

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Vezetői kommunikáció és távoli csapatok menedzselése

Kód: HO_KOMM

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők képesek legyenek fokozott empátiával fordulni a munkatársaik felé, tudatos vezetői kommunikációval inspirálni őket, hatékony és valid visszajelzéseket adni és távolról is menedzselni, egyben tartani a csapatot közös rituálék, biztonságos szokások kialakításával, nyitójátékok és motivációs eszközök alkalmazásával. Ajánljuk mindazoknak, akik tudatosan szeretnék támogatni a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a lehetőségek gyors felfedezésében, a megküzdési stratégiáik fejlesztésében és saját motivációs bázisuk felfedezésében hatékony és empatikus vezetői kommunikáció alkalmazásával. Milyen szokásokat alakítsak ki a home office-ban dolgozó munkatársaimmal? Milyen új normákat kell kialakítanunk? Hogyan tudok megbizonyosodni arról, hogy otthon is dolgoznak és a munkamegosztás egyenletes a csapatban? Milyen eszközökkel, játékokkal, gyakorlatokkal tudom érdekesebbé tenni az online meetingeket és inspirálni a munkatársaimat? Hogyan tudok konstruktív visszajelzést adni az embereimnek? Hogyan kommunikáljam a bizonytalan vagy rossz híreket úgy, hogy ne veszítsék el az életkedvüket? Hogyan használjam a csapat megtartó erejét arra, hogy a munkatársaim biztonságban érezzék magukat? A home office kultúra => mit várhatok el a munkatársaimtól? Mit tudok róluk, hogyan élnek, hogyan dolgoznak otthon az online iskolai oktatással párhuzamosan? A csapat normáinak újradefiniálása (Norma-mátrix) Munkamegosztás és nyomonkövetés, csapatszokások és keretek kialakítása, feladatlisták David Allen-féle tevékenységmenedzsment Hogyan kérdezz és beszélgess vezetőként, hogyan biztosíts mindenki számára értő figyelmet? Visszajelzés-adás alapszabályai, THE technika, fejlesztendő visszajelzés-adás az EMK alkalmazásával Közléssorompók elkerülése, lényegi és hatékony kommunikáció bevezetése Online meetingek megtartása röviden, frappánsan Nyitó játékok és motivációs eszközök a csapatkohézió fenntartására, bevonás, felhatalmazás Bizonytalan vagy negatív hírek kommunikálása – esettanulmányok és gyakorlás  

Időtartam:1 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Konfliktuskezelés

Kód: HO_KONF

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. Hogy megismerje a konfliktusok természetét és lehetőséget kapjon azok konstruktív, nem ösztönös kezelésére. Hogy vezetőként rálásson, hol van helye és mi a módja a vezetői beavatkozásnak és honnan és milyen helyzetekben nincs. Hogyan adjon visszajelzést és hogyan fejezzen ki kritikát úgy, hogy az építő legyen munkatársainak. Minden vezetőnek, akit érint és érdekel a konfliktusok nyílt és konstruktív rendezése, akinek fontos csapata kiegyensúlyozott kapcsolattartása, közös munkája. Aki szeretné megérteni, valójában mi is történik egy konfliktusban – így kulcsot kaphat annak rendezéséhez, vezetőként moderálásához. Mit nevezünk konfliktusnak? Hogyan menedzseljem vezetőként a konfliktusokat? Hogyan adjak kritikus visszajelzést konstruktívan? Hogyan hallgassam meg munkatársaimat egy túlfűtött helyzetben? Hogyan vezessek le egy konfliktusbeszélgetést? Milyen fázisban van most a csapatom a csoportfejlődésben? Konfliktus definíció Konfliktus típusok, a konfliktusok dinamikája Konfliktusok felismerése és megértése TA modell a megoldáshoz A vezető, mint konfliktusmenedzser, moderátor Aktív hallgatás a konfliktusban Kritikus visszajelzést adni Csoportdinamika - a vezető, mint folyamatkísérő

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Kreatív probléma-megoldás

Kód: HO_KREA

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők felszabadítsák munkatársaik kreativitását, és inspirálják őket „dobozon kívüli” megoldások kitalálására, és arra késztessék őket, hogy ne „a jó” megoldást keressék, hanem sok jó alternatívát gyűjtsenek össze. A kreativitás együtt jár a felelősség vállalással, a kísérletezés pedig a hibáztatásmentes (no-blame culture) kultúra kialakításával – ehhez is kapnak eszköztárat a vezetők. Ajánljuk mindazoknak, akik támogatni szeretnék a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a lehetőségek gyors felfedezésében, a komfortzónán kívüli kreatív gondolkodás fejlesztésében, a negatív hírek hatékony kommunikációjában és a megoldás-fókuszú együtt-gondolkodás alkalmazásában. Hogyan ne essek kétségbe én sem és őrizzem meg a vezetői hidegvéremet? Hogyan tudom átfordítani az „úgysem lehet” gondolkodást a „hogyan lehet” gondolkodásra? Hogyan tudom a csapatomat inspirálni a pozitív és növekedés-szemléletmód alkalmazására? Hogyan vonjam be a munkatársakat a megoldásról szóló gondolkodásba? Hogyan kommunikáljak negatív híreket úgy, hogy ne veszítsék el a reményt? Fixed mindset és growth mindset => a rögzült és a fejlődési szemléletmód közötti különbség és a „not yet” filozófia a jelenlegi helyzetben / kaizen játékok Hová helyezzük a fókuszt? Hogyan működik az agyunk vészhelyzetben? Választások térképe => hogyan tudsz az ítélkezésből átjutni a megoldás ösvényére => a 4-lépéses Münchausen-modell Lehetetlen feladatok megoldása: mit lehet és mit nem? Az önkorlátozó hiedelmek lebontása, egymás támogatása kreatív ötletekkel

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Online meetingek szervezése és vezetése

Kód: HO_MEET

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. A tréning célja, hogy a résztvevőket felkészítse a mindenki számára hasznos és élvezetes és leginkább hatékony meetingek szervezésére, megtartására.  Jelen helyzetben (ahogy a korábbi rutin szerint is) a meeting a legfontosabb kapcsolattartási és munkaforma. Mégis a legtöbben arról számolnak be, hogy unatkoznak, minden mással töltik az időt közben élőben is. Az online térben ha lehet még nehezebb fenntartani az érdeklődést, a figyelmet és közös munkára hívni munkatársainkat – ehhez adunk ötleteket, tippeket a képzésen. Vezetőknek, akik ebben az időszakban is szeretnének hatékony, a munkatársak bevonására és a közös munkára alkalmas meetingeket tartani ezzel megteremtve és fenntartva és növelve a közös munkavégzés örömét. Akik szeretnék megtanulni, hogy a meeting ne időrablóként, hanem annak segítésére legyen jelen a munkában minden érdekeltnél. Mik az online tér sajátosságai a kommunikációban Hogyan tervezz egy meetinget? Ha nincs cél, nincs meeting. Hogyan szervezz egy online meetinget? Mik a szerepkörök és kik a szereplők? Hogyan állítsuk össze a meeting napirendjét? Időtartam, időpont – mikor és milyen hosszan? Mik lehetnek a kizökkentő tényezők és hogy kezeljük azokat? Hogyan hozzunk döntést? Hogyan kezeljük a résztvevőket? Nehéz résztvevő típusok Tippek a figyelem felkeltésére és fenntartására => a figyelem természete online térben, aktivizálás Brainstorming, tájékoztatás, stb. => meeting típusok Résztvevők => szakértők, döntéshozó, érdekeltek, kivitelezők Szerepkörök => teamvezető, moderátor, jegyző, időfelelős, parkolópálya felelős, résztvevők Mindent megtettem a sikerért? => csekklista Kérdezéstechnika => aki kérdez, az irányítja a beszélgetést Kooperatív cálmegállapodások => hogy többet érjünk el, mint ami lehetségesnek tartottunk Döntéshozatali formák => autokratikus, részvételen alapuló, demokratikus, szakértői, kompromisszumos, döntés elkerülése, konszenzusos döntés Konfliktuskezelés => nehéz résztvevők  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Prezentáció online térben

Kód: HO_PREZ

A program célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, magabiztos kommunikációs eszköztár és stílus elsajátításával. A képzés 3 fő területen fejleszti a résztvevők kompetenciáját: Tervezés – hogyan építsem fel a prezentációmat? Design – milyen módon jelenítsem meg a mondandómat? Előadásmód – hogyan legyek hiteles előadó? Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék fejleszteni előadói készségüket, hatékonyabbá tenni üzenetük átadását. Hogyan tervezzünk meg és építsünk fel egy prezentációt, hogy átmenjen az üzenet? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Milyen verbális és non-verbális eszközök vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához online? Milyen audio-vizuális segédeszközöket alkalmazzunk? Hogyan tegyük a diákat hatásossá? Tervezés Felkészülés: Ki a közönségem? Mi a cél? Mi az üzenet? Kreatív eszközök a tervezéshez A prezentáció tartalmának megtervezése Figyelemfelkeltő megnyitási és lezárási technikák Struktúra - A prezentáció hatásos felépítése Bizonyítékok használata, érveléstechnika A meggyőzés eszközei: logika és érzelmekre apellálás Design – Vizuális segédeszközök használata Vizualitás az online térben Interaktív megoldások online (tippek, trükkök) ZEN prezentáció alapelvei Grafikonok, folyamatábrák, diagramok bemutatása Előadásmód – A hitelesség megteremtése Verbális és nonverbális kommunikáció – saját előadói stílus megtalálása, finomhangolása A stressz kezelése – magabiztos előadói üzemmód megteremtése Kérdezz-felelek – kihívást jelentő helyzetek, nehéz kérdések kezelése

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Reziliencia és motiváció

Kód: HO_REZ

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők empatikusan tudjanak a munkatársaik felé fordulni, fel tudják mérni, mi és hogyan frusztrálja őket és hatékony eszközöket adjanak a rezilienciájuk fejlesztésében. Kiemelt célunk, hogy játékos, online módon is alkalmazható eszközök segítségével a vezetők fel tudják mérni, mi motiválja a munkatársaikat a legjobban. Ajánljuk mindazoknak, akik támogatni szeretnék a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a lehetőségek gyors felfedezésében, a megküzdési stratégiáik fejlesztésében és saját motivációs bázisuk felfedezésében. Hogyan ne essek kétségbe én sem és őrizzem meg a vezetői hidegvéremet? Milyen kérdéseket tegyek fel a munkatársaimnak egy online meetingen, hogy ne érezzék tolakodónak? Hogyan tudom átvezetni a munkatársaimat a „gyászgörbén”? Milyen eszközökkel tudom a csapatomat inspirálni és felfedeztetni velük a saját motivációs erőforrásaikat? Hogyan használjam a csapat megtartó erejét arra, hogy a munkatársaim biztonságban érezzék magukat? Holmes-Rahe stressz-skála => mi az, ami a legjobban frusztrál a jelenlegi helyzetben? Hogy néz ki most a Te Maslow-piramisod? Hová helyezzük a fókuszt? Hogyan működik az agyunk vészhelyzetben? Seligman-féle PERMA-modell => hogyan tudjuk home office-ban biztosítani az értelmes munkát, a sikerélményt, a pozitív kapcsolatokat? Kinek mi segít ebben? Választások térképe => hogyan tudsz az ítélkezésből átjutni a megoldás ösvényére => a 4-lépéses Münchausen-modell, avagy hogyan coach-old meg önmagad home office-ban? Vezetői eszköztár: Real Deal kártyák a motiváció feltárására, Driver teszt a belső hajtóerők és frusztrációk beazonosítására és Célmátrix a valódi célok meghatározására Hogyan kérdezz és beszélgess vezetőként, hogyan biztosíts mindenki számára értő figyelmet?  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Stresszkezelés

Kód: HO_STRE

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetőket érzékenyebbé tegyük a stressz okozta tünetek felismerésére magukban és munkatársaikban is. Ugyanakkor olyan stratégiákat kínálunk, amelyekkel aktívan csökkenthetik a stresszt és növelhetik a saját és a kollégák erőforrásait. Lehetőséget kapnak a résztvevők arra, hogy az erőforrásokra koncentrálva egy sokkal egészségesebb munkakörnyezetet alakítsanak ki a megváltozott körülmények között is. Bizonytalan napokat élünk. Ahhoz, hogy magánemberként és vezetőként is helyt tudjunk állni a lehető legkevesebb negatív stresszt megélve, tudatosabban kell gondolkodnunk a stresszről. Képzésünket azoknak a vezetőknek ajánljuk, akik ebbe az irányba kívánnak elindulni és maguknak és munkatársaiknak is lehetőséget szeretnének kínálni arra, hogy nyugodtabban, ugyanakkor hatékonyan éljék meg ezt az időszakot. Mi is a stressz? A stressz, mint evolúciós program Elme, test, szellem, érzelmek – négyes egységünk kezelése Hogyan ismerem fel a stressz tüneteit magamon és másokon? Mik a stresszorok? Mennyire leterheltek munkatársaim? Milyen erőforrásokat mozgósíthatok? Hogyan vezessek egy feszültséggel teli közegben? Selye féle stressz elmélet => eustressz, distressz Befolyásolási körök => van rá hatásom, nincs rá hatásom, tőlem függ Erőforrások => melyekre van ráhatásom vezetőként? 4 A modell => elkerül, változtat, elfogad, alkalmazkodik Értékek, hiedelmek, gondolkodásmód és magartásminták VEM => vállalati egészségmenedzsment Vezetői magatartás => Q12 kérdéssor Pygmalion-effektus => elvárásaink befolyásolják az eredményt

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Változások tudatos kommunikálása és kezelése

Kód: HO_VÁL

A tréning célja, hogy a vezetők felismerjék, beazonosítsák és hatékonyan kezeljék a bekövetkezett változásokkal kapcsolatos munkatársi érzelmeket és gondolatokat, ezekre adekvát és hatékony válaszokat adjanak. Megtanulják hatékonyan kommunikálni a változás (pl. home office, megváltozott felelősségi körök, meeting struktúrák és körülmények), előnyeit és pozitív hatásait. Valós esettanulmányok és aktuális kérdések feldolgozása során megtanulják tudatosan alkalmazni a diagnosztikai eszközöket és a változásmodelleket a csapatukkal való napi kommunikáció során. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék a változásokon hatékonyan, eredményesen és – amennyire lehet - sérülésmentesen átvezetni a cégüket és munkatársaikat, mindezt úgy, hogy tudatosan és a megfelelő időben kommunikálják a változások okát, célját, lépéseit és eredményeit, szem előtt tartva a munkatársak természetes viszonyulását a változásokhoz és szeretnék a Változás = veszély + lehetőség képletből a lehetőséget hangsúlyozni és megélni. Mikor lehet vagy szabad kommunikálni a változást, a híreket? Hogyan kommunikáljam hatékonyan a változásokat? Miért lesz jó ez nekünk? Mit értünk most BAU (business as usual) alatt? Hogyan támogassam azokat a munkatársaimat, akik frusztrációként élik meg a megváltozott logisztikát (online tanulás + home office összehangolása)? Hogyan harmonizáljam az egyéni és a céges érdekeket és célokat? Vezetőként honnan tudom, hol tartanak a munkatársak a megváltozott helyzet feldolgozásában? Hogyan válasszam ki a projekt teamet, azokat a „katalizátor” munkatársakat, akik pozitív véleményvezérként befolyásolni tudják a kollégákat? Hogyan segíti a hatékony kommunikáció és konstruktív vita a változás folyamatát? Hogyan menedzseljem a változást végrehajtó projekt teamet? Változás definíciója, a változások típusai, változásmenedzsment modellek Döntési mechanizmusok és a változások kommunikálása Kotter-féle változásmenedzsment – a módszertan lépései, egy konkrét változási projekt elemzése és felépítése A változás szükségességének érzékeltetése => diagnózis (Fishbone, Mindmapping, negatív brainstorming) => az okok és célok elfogadtatása A változást irányító csapat létrehozása => katalizátor munkatársak kiválasztása a PART-modell alapján => bevonás és felhatalmazás Jövőkép és stratégia kidolgozása => misszió és cél => egyéni és céges érdekek, célok harmonizálása => hogyan tudunk ebből a helyzetből valamennyien pozitívan kijönni? Pro és kontra érvek => vitakultúra gyakorlat A változtatás jövőképének kommunikálása => Sinek-féle Aranykör módszer Herrero-féle „viral change” alkalmazása vállalati közegben Lewin-féle döntési-modell elsajátítása a mindennapi gyors döntések támogatására  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Vezetői eszköztár

Kód: HO_VEZ

A tréning célja, hogy a kinevezésre váró vagy frissen kinevezett vezetők számára egységes háttértudást és eszköztárat biztosítson annak érdekében, hogy a vezetők bizalmat tudjanak építeni és növeljék elfogadottságukat valódi és hatékony visszajelzés-adással a munkatársaik számára, valamint képesek legyenek felmérni kollégáik erősségeit és motivációs bázisát és tudják harmonizálni az egyéni célokat a vállalati célokkal.  Ajánljuk mindazoknak, akik tehetségprogramban vesznek részt, kinevezésre várnak vagy frissen léptették elő vezetőnek. Várjuk azokat, akik szeretnének hatékonyabban kommunikálni a munkatársaikkal, szeretnének valid és valóban értékes visszajelzéseket adni, reális és a vállalti célokkal összehangban lévő célokat kitűzni és praktikus motivációs eszközöket használni. Hogyan kezdeményezzek valódi, életszerű párbeszédet a munkatársaimmal? Hogyan mérjem fel, hogy mi motiválja az embereimet? Hogyan adjak valóban hasznos pozitív és fejlesztendő visszajelzést a munkatársaimnak? Honnan fogom tudni, hogy kire számíthatok Zsoldosként és kire Apostolként? Mit, mennyit és hogyan kommunikáljak, hogy hiteles vezető legyek és maradjak? Az ideális vezető 10 tulajdonsága – mi tesz hitelessé és elfogadottá egy vezetőt? (Google-modell) A visszajelzés-adás alapszabályai, THE technika – teljesítményarányos visszajelzés az EMK segítségével Vezetői kommunikáció – KATICA-modell Az egyéni teljesítmény 3 összetevője Munkatársak beazonosítása a lojalitás és elégedettség mátrixban – hogyan motiváljunk egy Apostolt, egy Túszt, egy Rebellist és egy Zsoldost? Motivációs eszközök a gyakorlatban Seligman-féle PERMA-modell => hogyan tudjuk home office-ban is biztosítani az értelmes munkát, a sikerélményt, a pozitív kapcsolatokat? Kinek mi segít ebben? Célmátrix – egyéni és vállalati célok összehangolása

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Work-life balance

Kód: HO_WORK

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők képesek legyenek egy stabil, mintaként is szolgáló home-office kultúrát megteremteni úgy, hogy a magánélet se sérüljön, fokozott empátiával fordulni a munkatársaik felé és kezelni a helyzetből adódó frusztrációjukat, tudatos vezetői kommunikációval inspirálni őket, támogatni az embereiket abban, hogy élhető munkaszokásokat alakítsanak ki és jusson idejük önmagukra és a családjukra is, távolról is menedzselni, egyben tartani a csapatot közös rituálék, biztonságos szokások kialakításával, játékos gyakorlatok és motivációs eszközök alkalmazásával. Ajánljuk mindazoknak, akik tudatosan szeretnék támogatni a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a munka-magánélet egyensúlyának kialakításában, új és hatékony szokások meggyökereztetésében, a munkatársak megküzdési stratégiáinak fejlesztésében és saját motivációs bázisuk felfedezésében hatékony és empatikus vezetői kommunikáció alkalmazásával. Hogyan alakítsam ki a saját élhető home office kultúrámat? Mire figyeljek a munkatársaimnál? Hogyan mérhetem fel, milyen problémákkal küzdenek? Milyen szokásokat alakítsak ki a home office-ban dolgozó munkatársaimmal? Milyen új normákat kell kialakítanunk annak érdekében, hogy valamennyi emberemnél megvalósuljon a munka-magánélet egyensúlya? Hogyan használjam a csapat megtartó erejét arra, hogy a munkatársaim biztonságban érezzék magukat? A home office kultúra => mit várhatok el a munkatársaimtól? Mit tudok róluk, hogyan élnek, hogyan dolgoznak otthon az online iskolai oktatással párhuzamosan? Napirend kialakítása – figyelembe véve az egyéni adottságokat (lakás mérete, családtagok, technikai eszközök) Munkamegosztás és nyomonkövetés, szokások és keretek kialakítása, feladatlisták Az azonnali és állandó rendelkezésre állás és a „big brother-feeling” megszüntetése Napi bejelentkezések száma, optimális időtartama, a több szereplős és a one-to-one meetingek aránya Seligman-féle PERMA-modell => hogyan tudjuk home office-ban biztosítani az értelmes munkát, a sikerélményt, a flow-élményt, a pozitív kapcsolatokat? Kinek mi segít ebben? David Allen-féle tevékenységmenedzsment Hogyan kérdezz és beszélgess vezetőként, hogyan biztosíts mindenki számára értő figyelmet? Hogyan menj haza a home office-ból?

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár