Vissza

Mindfulness és Williams Életkészségek a munkahelyi hatékonyság eszközei

 

A Számalk Zrt. „exclusive” tréning sorozata

A Számalk Zrt. trénere, Bóka Nikolett általa Mindfulness és a Williams életkészség  tréning sorozatot hívtuk életre azért, hogy tudatosan legyünk jelen munkánkban és a saját életünkben

 

A kiégés, vagy más néven burnout, negatív hatással lehet a vállalati versenyképességre és teljesítményre. Nem nehéz belátni, hogy a kimerült, stresszes munkavállalók kevésbé hatékonyak, kevésbé produktívak és kevésbé motiváltak. Éppen ezért a vállalati wellbeing, vagyis az egészség és jóllét támogatása, fontos szerepet játszik a vállalati stratégiában. Ennek oka, hogy egy jól kidolgozott wellbeing stratégia piaci előnyöket hozhat a vállalat számára, továbbá hozzájárul a munkavállalói kiégés megelőzéshez.Illetve sok  munkahelyen belecsúszunk a multitaskingba,  mert úgy érezzük, hogyha egyszerre több feladatot végzünk akkor hatékonyabban jutunk avégére. Aminek nehézsége, hogy így nagyon könnyű túlterhelődni, sőt a teljesítményünk rovására is mehet, mert gyorsabbanfogy az energiánk, és a hibázásunk aránya is megnő. Ezzel szemben a wellbeing stratégiái olyan komplex megküzdési hatékonyságot mutatnak, melyek hozzájárulnak a  stressz kezeléséhez, az érezelemszabályozáshoz, a kommunikáció és a konfliktuskezeléshez, valamint a tudatos jelenlét a táplálkozás, mozgás, az alvás, a munka és a magánélet egyensúlyához

A  WÉK „Williams életkészségekkel” melyek ahhoz szükségesek, hogy segítő hatást fejtsenek ki az életünk kihívásaival szemben

A WÉK program egyszerű,  a hétköznapok során  is alkalmazható készségeket tanít, amelyek alapvető  célkitűzése, hogy pozitív irányba befolyásolja az életminőséget és az egészségi állapotot a munkahelyi érzelmi és probléma fókuszú megküzdésben

 

1.Önismeretetad a stresszkezelésben a probléma és az érzelem fókuszú megküzdési módozatok elsajátításával. Noha sok esetben nehéznek tűnhet eldönteni, hogy problémafókuszú vagy érzelemfókuszú  megküzdési technikához érdemes-e nyúlnunk? Ebben segít, a F.I.L.É. más néven Négy kérdés technika, amely az alábbi kérdésekkel foglalkozik:F- fontos ez a dolog számomra? I-indokoltak az érzéseim az adott helyzetben (az  objektív tényeket szemelőtt tartva)? L- lehet pozitívan befolyásolni a helyzeteket? É-Érdemes bármit tennem ebben  a helyzetben (figyelembevéve a saját és mások szempontjait)?

  2.Érzelemorientált megküzdési stratégiákat abban az esetben, amikor nincsen kontrollunk egy bizonyos dolog felett. Amikor nem tudjuk megváltoztatni a stresszt okozó eseményt, akkor lehet hatékony az érzelemközpontú megközelítést választani. Az ide tartozó megküzdési stratégiák célja enyhíteni a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó érzelmi reakció intenzitását, megváltoztatni a helyzet értelmezését (noha a helyzeten nem is tudunk változtatni). Melynek célja, hogy a kellemetlen érzéseket csökkentsük. Ide tartozó technikák: a támaszkeresés technikája, amikor megfogalmazzuk magunknak, hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk elérni?Mire van szükségünk ahhoz, hogy felismeréseink -megtámasztva céljainkat- aktív cselekedetekre ösztönözzenek minket.Vagypéldául a gondolatstop technika, ami azért fontos, hogy ne árasszanak el minket negatív érzéseink, illetve a kognitív torzítások felismerésében és a negatív gondolatok átkeretezésében segítenek minket.

3.Problémaorientált megküzdési stratégiákatmelyek akkor hatékonyak, ha lehetőségünk van befolyásolni a stresszt kiváltó helyzetet. Ezekneka technikáknak a célja a stressz mögött húzódó okok megszűntetése vagy megelőzése.  Problémafókuszú megküzdési technika,  minden erre irányuló cselekedet,beleértve az asszertív kommunikációt, a kérések megfogalmazását,  aNEM-et mondást és a problémamegoldás technikáját. Fejlesztve készségeinket, hogy a jövőben magabiztosabban, nyugodtabban tudjuk kezelni nehézségeink.

A csoportról vagy az egyénről szól a program?

Bár a program tematikáját és módszertanát tekintve kötött, tartalma mégis egyénre szabott. Az egyes készségek tudatosításának, gyakorlásának alapját mindig a résztvevők által hozott -az életükben aktuálisan jelenlevő konkrét stresszhelyzetek- problémák képezik. Ezért  a résztvevők azt érzik, hogy a csoport „rólam szól”. A fennálló problémákat a csoport több aktuális részproblémákra bontja és lépésenként halad a megoldások felé.

Részproblémák felépítése:

 

1.Munkavállalói elégedettség és elköteleződés növelése: a munkavállalók, akik úgy érzik, hogy a vállalat törődik az egészségükkel és jóllétükkel, valószínűbb, hogy elégedettek lesznek a munkájukkal és elkötelezettek a vállalat iránt.

 

2. Teljesítmény és produktivitás javítása: a kiégés miatt a munkavállalók elveszíthetik a motivációjukat és lelkesedésüket, ami negatívan befolyásolhatja az új ötletek generálását és az innovációt. A kimerült és stresszes munkavállalók hatékonysága és produktivitása csökkenhet, a kiégés hatására megnőhet a hibaszázalék, mivel a kimerült munkavállalók hajlamosabbak lehetnek figyelmetlenségre és hibázásra. A jólléti kezdeményezések, mint például stresszkezelési programok vagy a mentális egészség támogatása, segíthetnek csökkenteni a stresszt és növelhetik a munkavállalók hatékonyságát.

 

3. Munkaerő megtartása és vonzása:a kimerült munkavállalók hajlamosabbak lehetnek munkahelyváltásra, ami növelheti a fluktuációt, és költségeket okozhatnak a toborzás  terénés betanításban. A jó wellbeing stratégia viszont hozzájárul a munkavállalók hosszú távú megtartásához és vonzásához. Azok a vállalatok, amelyek gondoskodnak a munkavállalóik jóllétéről, vonzóbbak lehetnek a magasabban kvalifikált munkavállalók számára.

 

4. Csökkentett betegszabadság és fluktuáció:a kiégés hozzájárulhat a betegszabadságok növekedéséhez, ami megterheli a többi munkavállalót és növelheti a munkafolyamatok megszakításait. Az egészség és jóllét támogatása segíthet csökkenteni a betegszabadságok számát és a munkavállalói fluktuációt, ami hosszú távon költségmegtakarítást eredményezhet.

 

5. Vállalati hírnév és pozitív munkaadói márka építése:ha a munkavállalók elégedetlenek és kiégnek, az a vállalat hírnevét és megítélését is negatívan befolyásolhatja a munkaerőpiacon és az ügyfelek körében. Az olyan vállalatok, amelyek kiemelik a wellbeing támogatását, pozitív hírnevet építhetnek, és vonzóbbak lehetnek a potenciális munkavállalók és ügyfelek számára.

 

6. Munkahelyi kultúra fejlesztése: A kimerültség és a stressz hatására a munkahelyi légkör negatív irányba változhat, ami a munkavállalók közötti együttműködést és a pozitív munkahelyi hangulatot befolyásolja. Az egészség és jóllét központú munkahelyi kultúrája elősegítheti a pozitív és támogató munkakörnyezet kialakulását, ami javítja a munkavállalók életminőségét.

 

A wellbeing stratégia felépítéséhez, és ezáltal a versenyképesség növeléséhez átfogó szemléletmód szükséges, melyhez a healthcoaching4alappillére (mentalitás, életvitel, táplálkozás, mozgás) nyújthat keretet. Ugyanakkor fontos a kommunikációnk,a fizikai környezet és a szociális támogatás is ebben a folyamatban.

 

1. Mentális egészség:a mindfulness vagy tudatos jelenlét gyakorlása.Ahol mind a munkaadó mind pedig a munkavállaló közösen kezelik ezeket a helyzeteket. Jobban kapcsolódva önmagukhoz és másokhoz, megélve a pillanatot kevésbé rágódva a múlton, szorongva a jövőn. A tudatos jelenlét gyakorlásával közelebb kerülhetünk saját magunkhoz; érzelmeinkhez, gondolatainkhoz. Segítségével könnyebben tudjuk azonosítani a bennünk keletkező érzelmeket, mely lehetőséget teremt arra, hogy megfontoltan reagáljunk az adott helyzetekre.

 

2. Munka-magánélet egyensúly: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tartós változáshoz elengedhetetlen, hogy ezt a balanszot folyamatosan megteremtsük. Azaz időről időre vizsgáljuk meg prioritásainkat és döntéseinket a munkánkkal és a magánéletünkkel kapcsolatban. Azonban az egyensúly megteremtéséhez elengedhetetlen az önismeret és az önreflexió; fel kell tennünk magunknak kérdéseket és meg kell vizsgálnunk valós szándékainkat és szükségleteinket, hogy választ kapjunk arra, hogy mit is jelent számunkra az optimális egyensúly.

 

3. Egészséges étkezés:az egészséges táplálkozás megvalósításához - amennyiben nem áll fenn ételintolerancia vagy allergia-nincs szükség az egyes élelmiszercsoportok kizárására az étrendből. Ehelyett a különböző élelmiszerek rugalmas kombinációjával válnak kézzelfoghatóbbá a hétköznapok szintjén az egyéni igények és preferenciák.Kulturális hagyományaink figyelembevételével végigvezetve bennünket az alapvető élelmiszercsoportokhoz kapcsolható táplálkozási programokon.

 

4.Kommunikáció, konfliktuskezelés és tudatosság: a másik fél ítélkezésmentes meghallgatása. Úgy, hogy amit a másik ember mond,azt  tartalmától függetlenül is értékeljük annyira, hogy tisztázzuk vele az elakadásokat.Olyan önérvényesítési formákkal, mellyel a saját magunk által jónak gondolt értékeink alapján cselekszünk, kitudunk állni szükségleteinkért, de mások igényeit is figyelembe vesszük.Ami az empátiát, az asszertív kommunikációt, a strukturált beszédet és a nonverbális kommunikációt is jelenti.

 

5. Fizikai környezet:a munkakörnyezet  szellemi és fizikai tekintetben is fontos az ember számára. A munkakörnyezet megtervezésénél ezért elsősorban az ergonómia által javasolt feltételeket kell figyelembe vennünk. Ezután fontos megállapítanunk azt, hogy az egyes helyiségekben milyen célt szeretnénk elérni a környezet kialakítása során. Ösztönző, inspiráló vagy épp nyugtató hatására fókuszálunk? Figyelembevéve az ott zajló munkafolyamatok jellegének optimális kialakítására. Hiszen a legjobb munkaerők megszerzéséhez és megtartásához az attraktív, kellemes hangulatú munkahelyi atmoszféra épp annyira szükséges, mint a jó kollegiális viszonyok vagy az anyagi juttatások.

 

6. Szociális támogatás: a társas támogatás egészségvédő faktor.  A társas kapcsolatok meghatározó részét képezik egyéni életünknek. Funkcionálhatnak stresszforrásként is,de kedvezően  is befolyásolhatják a stresszre adott válaszreakcióinkat.

 

Bemutatjuk a program trénerét

Bóka Nikolett, Health coach és mindfulness oktató project manager illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem trénereként stresszkezelő és kommunikációs tréningeket tart az ELTE dolgozóinak, valamint folyamatosan indulnak nyílt és zárt mindfulness alapú és kognitív szemléletű stresszkezelő csoportjai. A tréneri folyamatait átfogó szemlélet jellemzi, a kliensei elakadásait az életmódorvoslás 6 alappillére (stresszkezelés, táplálkozás, alvás, mozgás, társas kapcsolatok, függőség) mentén vizsgálja. A közös munka során az elméleti kérdésekre igyekszik gyakorlati válaszokat adni, szem előtt tartva a mindennapi életben való alkalmazhatóság alapelvét.

„A program során a beszélgetések folyamatában kialakult bizalmi légkörben könnyebb velem együtt gondolkodni, el-gondolkodni és tovább-gondolkodni bármilyen élethelyzetről. Igyekszem reagálni az egyéni igényekre és a személyes kihívásokra megnyugtató választ adni. Szakmai hitvallásom az önazonosság és a hitelesség, ami nem egyenlő a tökéletességgel. Az egyéni konzultációimat és a csoportos tréningjeimet az elfogadó, megengedő, biztonságos, szeretetteljes, ítélkezésmentes légkör jellemzi, mivel ezzel az attitűddel fordulok magam felé is.”(Bóka Nikolett)

Bauer Andrea ARTVOICE diagnosztika

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár