Vissza

Beszerzői tréningek

Beszerzői tréningek

Ezen képzéseink a beszerzők számára olyan nélkülözhetetlen ismereteket kínálnak, amely segítségével képesek lesznek az üzleti partnerekkel való tárgyalási stratégiák kialakítására, a döntéstámogató beszerzési eszközök alkalmazására, valamint megismerik a beszerzési tenderek menetét ill. a beszállítók minősítésének eszközeit.

IT eszközök beszerzése_460x350.jpg
79 500 Ft
(Bruttó ár: 100 965 Ft)

IT eszközök és szolgáltatások beszerzése a gyakorlatban - ONLINE

Kód: BIT

Tájékoztatás: A képzés célja felkészíteni a résztvevőket az IT beszerzések gyakorlatára, módszertanára. A képzésen konkrét, gyakorlatias szakmai anyagokat, ellenőrző listákat, legjobb gyakorlatokat, IT beszerzési eszközöket mutatunk be. A képzés módszere: A képzés gyakorlatorientált, napi szinten alkalmazható praktikákat ismernek meg a résztvevők. A példák és a feladatok valós beszerzési helyzetekből származnak   Kiknek ajánljuk: IT eszközöket, szolgáltatásokat beszerző szakember számára ajánlott Tematika: A tematika főbb elemei: Hardver beszerzés kis és nagy értékben. Szoftver beszerzés lokális és nemzetközi szinten. Rendszer fejlesztés/IT projekt fejlesztés beszerzése. E-aukció használata az IT minden szegmensében: előnyök- hátrányok, e-aukciós stratégiák. IT tervezés beszerzési oldalról (mi is meg tudjuk csinálni…). Telco beszerzés A képzésen az egyes IT beszerzési kategóriákat az alábbiak alapján nézzük meg: Hogyan épül fel a beszállítói piac, mi jellemző rá; Milyen változások vannak, lesznek várhatóak; Milyen szempontok alapján válasszuk ki a beszállítót; Hogyan bontsuk meg az árat; Rejtett költségek a beszállítói ajánlatokban, és szolgáltatásokban; Rejtett/várható minőségi problémák a beszállítók részéről; Javasolt beszerzési taktikák, eszközök, legjobb gyakorlatok; Milyen hibákat követhet el egy beszerző a kiválasztás során; Milyen stratégiával tárgyaljunk az egyes kategóriákban.

Időtartam:2 x 4 tanóra
Jogi ismeretek beszerzőknek_460x350.jpg
79 500 Ft
(Bruttó ár: 100 965 Ft)

Jogi ismeretek beszerzőknek - online

Kód: BJOG

2021. október 11-én 14:00 és 17:15, valamint 12-én 10:00 és 13:15 között Tájékoztatás: A képzés célja felkészíteni a beszerzőket a szolgáltató cégek kiválasztására, annak specialitásaira, veszélyeire. A képzés módszere: A képzés gyakorlatorientált, napi szinten alkalmazható praktikákat ismernek meg a résztvevők. A példák és a feladatok valós beszerzési helyzetekből származnak   Kiknek ajánljuk: beszerzők (stratégiai, operatív, direkt, indirekt) Tematika: szerződéskötés módjai (szóban, írásban, elektronikusan) a versenyeztetés, atendereztetés jogi háttere az ajánlatkérés, ajánlattétel, ajánlati kötöttség szerződések tipizálása, tipikus szerződéses feltételek (előszerződés,keretszerződés,keretmegállapodás) felelősségi viszonyok a beszállítói szerződésekben fővállalkozók alvállalkozók szubalvállalkozók Általános Szerződéses Feltételek Szerződésminták használata Gvh (mikor hívjuk, mikor jön magától?) Összeférhetetlenség a beszállítóval Üzleti titok, és titoktartás a tárgyalások, és üzleti megállapodások során Késedelem, hibás teljesítés, meghiúsulás Kötbér általános mértéke Vis maior fogalma, és jelentősége a szerződésben, veszélyek A beszerzési ármodellek jogi háttere: árindexálás, és infláció a szerződésben átalányár-egyösszegű ár értelmezése Beszállítók minősítése, és leellenőrzése nyilvános adatbázisok felhasználásával Felszámolási eljárás, csődeljárás Csapdák és kiskapuk a beszállítói szerződésekben

Időtartam:2 x 4 tanóra
Beszerzési kategória menedzsment_460x350.jpg
159 000 Ft
(Bruttó ár: 201 930 Ft)

Beszerzési kategória menedzsment - ONLINE

Kód: BKAT

Tájékoztatás: A képzés célja a beszerzők stratégiai szemléletének fejlesztése azáltal, hogy olyan könnyen alkalmazható eszköztárat adunk nekik, amelyekkel egyrészt hatékonyan fel tudják mérni a beszállítói kapcsolatot és piacot (lehetőségek, veszélyek, tendenciák, innovációk), másrészt a meglévő adatok strukturált elemzésével ki tudják alakítani a költési kategória stratégiáját. A képzés módszere: A képzésen számos gyakorlatias és modern beszerzési eszközt tekintünk át. A képzés gyakorlatorientált, napi szinten alkalmazható praktikákat ismernek meg a résztvevők. A példák és a feladatok valós beszerzési helyzetekből származnak.   Kiknek ajánljuk: stratégiai beszerzők, kategória menedzserek, ill. olyan operatív beszerzők számára ajánlott, akik szeretnének megismerkedni a stratégiai beszerzés gyakorlatával is. Tematika: A Beszerzési Kategória Menedzsment eszköztára: Több mint 50 db gyakorlatias, és azonnal használható stratégiai beszerzés, és kategória elemző eszköz/sablon: SWOT, PARETO/ABC elemzés, PESTEL, Kraljic, Beszállítói preferencia, Day One, Stakeholdermapping, stb. Az eszköztárakhoz tartozó sablonokat Excel, Word, és Powerpoint formátumban meg is kapják a résztvevők, így a tréning után azonnal tudják használni a tanultakat •Beszerzési projekt indítás Hogyan térképezzem fel a stakeholdereket? Smarter célok kitűzése Kommunikációs terv, és az STP elkészítése Beszállítói piac scanning Igény felmérés, és elemzés Mire van igazán szükség, hogyan kérdezzen vissza okosan a beszerző? Specifikáció menedzsment, és az AQSCIR igény felmérési módszertan   • A meglévő költés hatékony, és kreatív felmérése, elemzése Hogyan elemezzük ki a beszállítói költést, mire lehet ilyenkor következtetni? Pareto elemzés, abc elemzés, költésriport elemzés, beszerzési controlling Kategória lehetőségek beazonosítása (összevonás, tagolás, elemzés, stb.)   A beszállítói piac elemzése, átvilágítása Információs források a piackutatásra és a beszállító leinformálására (céges adatbázisok használata, kapcsolt vállalkozások felderítése) Összefonódások, kapcsolt vállalkozások vizsgálata Beszállítói fekete, és fehér listák Az ellátási lánc elemzése, visszabontása (supplyvaluechainanalysis) Beszállítói preferencia elemzés: miért akar nekünk dolgozni a beszállító? (tudom, hogy mi minden motiválja?) A stratégiai szemlélet megszerzése Eszközök a pályáztatási stratégia kialakítására (Day One, Kraljic mátrix, Porter 5 erő, stb.) A Stratégiai pókháló diagram: a legfontosabb beszerzési stratégiaiszempontok a gyakorlatban Milyen stratégiát válasszak egy korlátozott beszállítói piacon? A beszerzés stratégiájának kialakítása az adott kategóriára különösen Tender vagy csak a meglévő beszállítóval tárgyaljak? Hogyan osszam fel a költést, hány beszállítót válasszak ki? Hogyan csökkentsem a beszállítók számát egy megadott kategóriában: Veszélyek és lehetőségek (beszállító konszolidáció) Mikor legyen outsourcing, távol-keleti beszerzés, közvetlen beszerzés, stb.? Beszerzési kockázatok beazonosítása és a megoldások. Kockázat térképelkészítése Teljesítési biztosítékok: SLA, bonus-malus, teljességi nyilatkozat, visszatartás, engedményezés, mintázás, stb. Beszerzési kockázat menedzsment -kockázat térkép kialakítása, PESTEL elemzés beszerzőknek

Időtartam:2 x 8 tanóra
szolgáltatások beszerzési_460x350_.jpg
79 500 Ft
(Bruttó ár: 100 965 Ft)

Szolgáltatások beszerzése - ONLINE

Kód: BSZOLG

2021. november 30-án és december 2-án is 13-án 13:00 és 16:15 között Tájékoztatás: A képzés célja, hogy felkészítse a beszerzőket a szolgáltató cégek kiválasztására, annak specialitásaira, veszélyeire. A képzés módszere: A képzés gyakorlatorientált, napi szinten alkalmazható praktikákat ismernek meg a résztvevők. A példák és a feladatok valós beszerzési helyzetekből származnak.   Kiknek ajánljuk: beszerzők (stratégiai, operatív, direkt, indirekt)   Tematika: A szolgáltatás beszerzés stratégiájának kialakítása az adott kategóriára Milyen pályáztatási stratégiám legyen? Tender vagy csak a meglévő Beszállítóval tárgyaljak? Hogyan osszam fel a költést, hány beszállítót válasszak ki? Hogyan csökkentsem a beszállítók számát egy megadott kategóriában: Veszélyek és lehetőségek (beszállító konszolidáció) Mikor legyen outsourcing, távol-keleti beszerzés, közvetlen beszerzés, stb.? Beszerzési kockázatok beazonosítása és a megoldások A beszállító kiválasztás és minősítés szolgáltató cégek esetében Ellátási lánc elemzés (SVCA) Beszállítói audit szolgáltató cégeknél: Hogyan világítsam át: a beszállítót, tárgyalópartnert, folyamatokat, stb. Beszállítói helyszíni (telephely auditja) Audit ellenőrző lista A teljesítmény ellenőrzése szolgáltató beszállítóknál A Szolgáltatási Teljesítési Szint (SLA) használata Bonus-malus Referencia vizsgálat szolgáltató cégeknél Konkrét költési kategóriák gyakorlatias kielemzése: Karbantartás, beruházás, IT szolgáltatások, HR szolgáltatások, marketing Szolgáltatások, flotta, stb. Konkrét ellenőrző listák, értékelő rendszerek átadása a képzésen  

Időtartam:2 x 4 tanóra
E-mailes beszerzési technikák_460x350.jpg
79 500 Ft
(Bruttó ár: 100 965 Ft)

Az e-mailes tárgyalástechnika beszerzőknek - ONLINE

Kód: BTARGY

Az októberi képzést mindkét nap 9:00 és 12:15 között tartjuk. Tájékoztatás: A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a következőket: Hogyan épüljön fel a levél? Mikor és kiket kell bevonni – milyen technikák/jógyakorlatok vannak erre? Taktikai szempontok és befolyásolási módszerek a szöveg megírása során. A megfelelő szóhasználat, és a vizuális eszközök felhasználása. Idegen kifejezések, rövidítések, számok, statisztikák, technikai kifejezések megnyerő használata. A képzés módszere: A képzés gyakorlatorientált, napi szinten alkalmazható praktikákat ismernek meg a résztvevők. A példák és a feladatok valós beszerzési helyzetekből származnak.   Kiknek ajánljuk: beszerzők (stratégiai, operatív, direkt, indirekt)   Tematika: Felkészülés, e-mailezési szempontok Email vs. telefon: mikor, melyik javasolt? Pro és kontra. Mikor, kiket vonjak be a kommunikációba pro-kontra (cc., bcc., köremail, stb.)? A levelezőrendszerek titkos beállításai, az emailek technológiai lehetőségeinek kihasználása   A hatékony, és hatásos email struktúra: Hogyan épüljön fel egy célratörő, és meggyőző email? Megkapó tárgy, informatív törzs, profi aláírás, csatolmányok helyes használata, stb. Idegen kifejezések, rövidítések, számok, statisztikák, technikai kifejezések bölcs használata. Meggyőzési eszközök (vizuális eszközök a figyelem megragadása). Hol helyezzem a kulcs információkat, hogyan strukturáljam az e-mailemet?   Levelezési stratégia Taktikai szempontok az email megírása előtt (SMARTER célok, stakeholder menedzsment, beszállítói kapcsolat, stb.) Befolyásolási taktikák írásban (nevesítés, bevonás, tételezzük fel, megkapó szóhasználat, utalások, plénum előtt, stb.) Hogyan mutassuk be magunkat a kollégáknak/beszállítóknak/vezetőségnek? Hogyan építsünk ki pfori és vonzó imidzset magunkról írásban? A vezetők/döntéshozók meggyőzése írásban: a vezetői javaslattételek (prezentációk) profi felépítése. Hogyan adjuk át hatásosan, de tömören a kulcsinformációkat? Az email megfelelő/célnak megfelelő szóhasználata: mikor-, mely kifejezések javasoltak?   Gyakorlatok, esettanulmányok a hatásos, és meggyőző beszerzési e-mailek megírására különböző üzleti helyzetekre beszállítói reklamációk árcsökkentési kérés emailen szerződéses tárgyalás …ill. a résztvevők kérése szerint!

Időtartam:2 x 4 tanóra
Tendereztetés beszerzőknek_460x350.jpg
79 500 Ft
(Bruttó ár: 100 965 Ft)

Tendereztetés beszerzőknek - ONLINE

Kód: BTEND

Az októberi képzést mindkét napon 9:00 és 12:15 között tartjuk. Tájékoztatás: A képzés célja az ajánlattételi felhívások stratégiájának kialakítása, a tenderek hatékony és magas szintű lebonyolítása, a beszállítók ajánlatainak megbízható elemzése, döntések meghozását támogató eszköztár elsajátítása, valamint a már meglévő beszállítók teljesítményének monitoringja. A képzés módszere: A képzésen számos gyakorlatias és modern beszerzési eszközt tekintünk át. A képzés gyakorlatorientált, napi szinten alkalmazható praktikákat ismernek meg a résztvevők. A példák és a feladatok valós beszerzési helyzetekből származnak.   Kiknek ajánljuk: beszerzők (direkt/indirekt) számára ajánlott Tematika: A beszerzési tender menete: piackutatás, előminősítés, versenyeztetés, Rövidlista, audit, próbamunka, megbízás, visszacsatolás Milyen szempontok alapján döntsem el, hogy milyen részletes tenderfolyamat kell Az RFI, RFP és RFQ használata Mit tartalmazzon a tendercsomag? Mit tartalmazzon a tenderkiírás -egy konkrét ajánlatkérési minta átbeszélése. A képzés során az alábbi tendereztetési eljárást vesszük át részletesen ésminden lépéshez konkrét mintákat/sablonokat kapnak a résztvevők: 1. beszállítókkal előzetes beszélgetések 2. főbb sarokpontok 3. stakeholderek bevonása 4. beszerzési projekt csapat felállítása 5. belső igény felmérés 6. stratégia kialakítása 7. piackutatás 8. opciók kialakítása 9. (beszállítói fórum) 10. értékelő rendszer kialakítása 11. előminősítés 12. ajánlati felhívás 13. titoktartási nyilatkozat és aláírási címpéldány ellenőrzése 14. tendercsomag, tenderkiírás kiküldése 15. beszállítói fórum 16. kérdés-felelet jegyzék 17. ajánlatok ellenőrzése – formai, kötelező elemek 18. hiánypótlás 19. ajánlat formai értékelése 20. ajánlat szakmai értékelése 21. rövidlista/short-list 22. tárgyalás a beszállítókkal 23. igény esetén szándéknyilatkozat kiadása 24. ártárgyalás vagy internetes aukció 25. audit 26. döntés 27. szerződéskötés 28. tájékoztatás 29. ünneplés 30. folyamatfejlesztés  

Időtartam:2 x 4 tanóra

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár