Vissza

Early Bird

Early Bird

A sikeres emberek mindig korán kelnek!
A korai ébredést január 20-ig mi is díjazzuk.
Jelentkezzen már most megjelölt februári képzéseinkre Early Bird akciós áron! 

Coachinc_szemleletu_2020.jpg
70 000 Ft
56 000 Ft
(Bruttó ár: 71 120 Ft)

Coaching-szemléletű vezetés implementálása

Kód: VEZCOAC

A tréning célja, hogy a résztvevők elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák a coaching-szemléletű vezetés alapelveit és módszereit (bizalomépítés, asszertív kommunikáció, értő figyelem, hatékony kérdezéstechnika, stb.); Tudatosan alkalmazzák a coaching folyamat elemeit a munkatársaikkal való beszélgetések, visszajelzés-adások alkalmával (célkitűzés, alternatívák, döntés, akcióterv); Legyenek tudatában, hogyan tudják fejleszteni az érzelmi intelligenciájukat (EQ); Felismerjék a bevonás és felhatalmazás (empowerment) erejét és hatását a vezetésben. Kiknek ajánljuk 3-4 éve vezetőként dolgozó munkatársak, felsővezetők számára A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan felhatalmazást adni a munkatársaiknak a saját döntéseik meghozatalára; Értő figyelemmel meghallgatni a munkatársaikat és motiválni őket a saját megoldásuk megtalálására és a döntési felelősség felvállalására; Nagyobb teljesítményre ösztönözni a munkatársaikat coaching típusú visszajelzésekkel; Növelni a saját vezetői elfogadottságukat a coaching szemlélet alkalmazásával.

Időtartam:1 nap
SQL_EB_2020_01.jpg
145 000 Ft
123 250 Ft
(Bruttó ár: 156 528 Ft)

T-SQL programozás kezdőknek Microsoft SQL környezetben

Kód: MSQL05

Tanfolyamunkon a résztvevők elsajátíthatják a Microsoft SQL Server saját "nyelvjárását" az ún. Transact-SQL-t, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik SQL alapú adatbázisok/alkalmazások készítése, lekérdezése. Hálózati elméleti ismeretek, Microsoft Windows felhasználói ismeretek, gyakorlat a Microsoft termékek és az Internet használatában. Az adatbázisok alapjai Tábla, rekord, mező A mezőtípusok és a mező tulajdonságai Kulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs Adatmodellezési lehetőségek A relációs adatmodell Relációk mi van kapcsolatban mivel? Referenciális szabályok Adatbázisok tervezése Adatbázis-tervezés lépései Az egyed kapcsolati modell Redundancia és konzisztencia A normalizálás és a normálformák Optimális adatszerkezetek Az SQL története és tulajdonságai Az SQL története és szabványai Az SQL elemei Jelkészlet Szintaktikai elemek Objektumok Utasítások fajtái Adatdefiníciós Adatkezelési Adatbiztonsági Azonosítók leképezési szabályai Kifejezések, műveletek Numerikus műveletek Karakteres műveletek Dátum műveletek Bináris és logikai műveletek Műveletek, illetve operátorok elsőbbségi sorrendje A NULL értékek Az adatbázisok eljárásjellegű elemei Nézetek Tárolt eljárások (Stored Procedures) Triggerek Egyszerű SQL lekérdezések A SELECT utasítás Egyszerű lekérdezések készítése A lekérdezett adatok szűrése: WHERE A lekérdezett adatok rendezése: ORDER BY Operátorok és precedenciájuk NULL érték használata Egyedi értékek biztosítása: DISTINCT Kimenet korlátozása: TOP, TABLESAMPLE Csoportosítás Aggregáló függvények ismertetése összegzés minimum/maximum keresés átlagszámítás Csoportosítás különböző szempontok szerint: GROUP BY A csoportosított adatok szűrése: HAVING Többtáblás lekérdezések Több táblában szereplő összefüggő adatok lekérdezése. Tábla összekapcsolások fajtái INNER JOIN LEFT JOIN/RIGHT JOIN Speciális tábla összekapcsolási módok CROSS JOIN NON-EQUI JOIN Tábla összekapcsolása önmagával – hierarchikus kapcsolatok lekérdezése: SELF JOIN Halmazműveletek Műveletek eredményhalmazokkal unió: UNION, UNION ALL metszet: INTERSECT különbség: EXCEPT Allekérdezések Allekérdezések (SUBSELECT) működése Allekérdezések a WHERE záradékban Allekérdezések a FROM záradékban Korreláló allekérdezések T-SQL adattípusok Karakteres típusok Numerikus típusok Dátum típusok Nagy méretű típusok Különleges T-SQL típusok ANSI/ISO típusok Típuskonverziók: implicit/explicit Beépített függvények Numerikus függvények Szövegkezelő függvények Dátum és idő függvények Konverziós függvények NULL függvények Adatmódosító utasítások Adatok beszúrása: INSERT Adatok módosítása: UPDATE Adatok törlése: DELETE T-SQL alapozó Azonosítók Blokkok Változók Vezérlési szerkezetek Feltételes végrehajtás Többirányú elágazás Ciklus Ugrás GOTO BREAK CONTINUE Tárolt eljárások Tárolt eljárások szintaktikája Tárolt eljárások paraméterei érték és referencia szerint Paraméterek átadása Eljárások futtatása Függvények Függvény típusok Függvények szintaktikája Paraméterek deklarációja és átadása Függvények használata kifejezésekben Triggerek Trigger felhasználási módjai Triggerek csoportosítása Események szerint: DML, DDL, LOGON Időzítés szerint: AFTER, INSTEAD OF Hivatkozás a trigger által érintett adatokra: INSERTED, DELETED DML triggerek létrehozása DDL triggerek létrehozása

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
  • Középhaladó
excel_EB_2020.jpg
52 000 Ft
41 600 Ft
(Bruttó ár: 52 832 Ft)

Excel 2016 haladó

Kód: E316

A tanfolyamot haladó felhasználóknak ajánljuk, akiknek feladata lesz a Microsoft Excel speciális lehetőségeink kihasználása, kezdve a különlegesebb függvények alkalmazásától, az adatbázisok kezelésén át, az adatelemzési technikákig és beépülő modulok és makrók alkalmazásáig. A tanfolyamot haladó felhasználóknak ajánljuk. A Microsoft Excel alap és középhaladó tanfolyam ismeretanyaga és gyakorlat az Excel használatában. Középhaladó ismeretek áttekintése Navigáció, speciális billentyűkombinációk Tippek, trükkök a gyorsabb használathoz Képletek, függvények, hivatkozások áttekintése Továbbfejlesztett együttműködés A szakértők eszköze: Mondja el Valós idejű közös munka Formázás táblázatként funkció (az autoszűrő leváltására hozták létre) használata, szerepe (adatmodell létrehozásában, PowerQuery kimeneteként stb.)   Szövegek kezelése, adattípusok (opcionális) Szöveges függvények Szövegfájlok beolvasása Excelbe A Szövegből oszlopok funkció használata Hibás formátumú szövegek javítása Tipikus szám- és dátumhibák javítása Cellán belüli lenyíló listák készítése   Haladó függvények, képletek Hivatkozás más munkafüzet adataira Csatolások létrehozása és frissítése Haladó képletek és speciális matematikai, statisztikai függvények (Szumhatöbb/Sumifs, Részösszeg/Subtotal stb.) Speciális logikai-, dátum- és szövegfüggvények Függvények egymásba ágyazása információs függvények (Hibás (IsError), Nincs (IsNA), Szöveg.e (IsText) stb.), feltételes hibakezelés (HaHiba (IfError), HaHiányzik (IfNA)) Speciális függvények használata Összetett kereső képletek (Index, Hol.van/Match, Ofszet/Offset) Többirányú keresés, Fkeres (Vlookup) kombinálása Hol.van/Match függvénnyel, Index + 2 db Hol.van/Match függvény Számítási sebesség javítása Régi speciális lehetőségek az Excelben (opcionális) Adatbázis kezelő (AB./D) függvények Tömbképletek, tömbfüggvények Speciális feladatok megoldása tömbfüggvényekkel Tartománynevek használata Névmező használata Tartománynevek kézi és automatikus megadása Tartománynevek kezelése Indirekt (Indirect), Cím (Address), Sor (Row), Oszlop (Column), Eltolás (Offset) függvények Automatikusan bővülő táblázatok létrehozása adatok összegyűjtésére Legördülő listák és tartománynevek ügyes használata Függő Legördülő listák készítése Indirekt (Indirect) függvény segítségével Adatvédelem, a bevitel korlátozása Lapvédelem Munkafüzet struktúrájának védelme Tartományok szerkesztésének jelszavas védelme Megnyitási és módosítási jelszó Közös munkafüzet védelme Változások követése Adatérvényesítés cellákban, adatbevitel korlátozása Adateszközök az Excelben Összetett feltételes formázási lehetőségek Célérték keresés Esetvizsgáló (opcionális) Egy kattintásos előrejelzés Csoportosítás Irányított szűrő Webes lekérdezések készítése, frissítése, módosítása (opcionális) Haladó kimutatások Kulcsok a táblázatokban a táblázatkapcsolatok létrehozása érdekében (összetett, egyszerűkulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs) Adatmodell (Excel Data Model) készítése több táblázat közötti adatkapcsolatok létrehozásával (Fkeres kiváltása) Kimutatás (Pivot) táblák alapjainak áttekintése, hagyományos és új típusú (PowerPivot indirekt használata) kimutatások létrehozása hagyományos kimutatásokban számított mezők készítése Eredmény megjelenítési beállításai (pl.: részösszeg vagy végösszeg százalékában) Kimutatásadatot.vesz (Getpivotdata) függvény használata Kimutatás szűrése, rendezése, speciális szűrési lehetőségek Szeletelő, Idősor használata Szűrőkapcsolatok Értékgörbék (Sparklines) használata Kimutatásdiagramok készítése Önálló kimutatás diagramok Makrók (opcionális) A makró rögzítés elméleti alapjai A makró rögzítő használata Makrók helye Abszolút és relatív hivatkozások makrókban Mi van a makrók hátterében? Egy pillantás a kódra Hibák makrók futtatásakor Makrók futtatása billentyűkombinációval, gombbal, menüből  

Időtartam:2 nap /16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Haladó
office-365_EB_2020.jpg
57 000 Ft
45 600 Ft
(Bruttó ár: 57 912 Ft)

Office 365 felhasználóknak

Kód: MSO365

A tanfolyam során a hallgatók átfogó képet kapnak az Office 365 szolgáltatásairól, melyek felhő alapú környezetben valósulnak meg, valamint elsajátíthatják a főbb Office online eszközök használatát. Azoknak a felhasználóknak ajánljuk, akik Office 365-tel dolgoznak vagy készülnek átállni rá. Nincs különösebb előfeltétele Office 365 portál megismerése és a szolgáltatások áttekintése Szoftver telepítés az Office 365 portálról Outlook Online konfigurálása és használata Levelezés beállítása mobil eszközökön OneDrive használata (szinkronizálás asztali számítógépről, elérés a felhőben, megosztás és jogosultságkezelés) Dokumentumok kezelése a felhőben (Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online használata) Csoportmunka támogatás (SharePoint Online használata, csapatwebhelyek, dokumentumok megosztása, Teams) Skype for Business online értekezletek, tartalom megosztása Planner, To-Do, Delve, Yammer bemutatása Prezentáció készítése Sway használatával

Időtartam:2 nap /16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
logoExcel_VBA_EB_2020.jpg
52 000 Ft
41 600 Ft
(Bruttó ár: 52 832 Ft)

Excel programozás - Visual Basic középhaladó tanfolyam

Kód: EVBA2

Ha szeretne továbblépni a makró rögzítésen... Ha autodidakta módon megtanult makrókat írni, és rendszerezné tudását... Ha korábban tanult programozást, és felelevenítené......akkor jöjjön el a középhaladó Excel VBA tanfolyamunkra! Excel haladó szintű felhasználóknak, akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai, és szeretné a makró írást elsajátítani; Javasolt az Excel makró kezdő tanfolyam előzetes elvégzése, vagy három napos tanfolyam igénybevétele. Az Excel program (bármely verzió) magas szintű ismerete; Tapasztalat makrók rögzítésében, használatában; Legalapvetőbb programozási fogalmak ismerete; Az Excel VBA objektumainak ismerete; Excel makró rögzítési ismeretek áttekintése Komplex makró rögzítési feladaton keresztül Igénytől függően a VBA (Visual Basic for Application) kód elemeinek és a szerkesztő felépítésének az áttekintése Ciklusok Vezérlési struktúrák áttekintése (szekvencia, elágazás, ciklus) Ciklusok szerepe, működése Do Until (While) típusú ciklusok Elöl és hátul tesztelő ciklusok Számlálós ciklusok A For Each ciklus Praktikus, mindennapi problémák megoldása ciklusokkal Változók Konstansok, felsorolás Változók deklarálása Adattípusok, adatok konverziója Tömbök és használatuk Változók hatóköre: lokális és globális változók fogalma Változók átadása Függvények Saját Excel függvény készítése Az Excel függvényeinek hívása VBA-ból Fájlkezelés Excel munkafüzetek automatikus feldolgozása Több munkafüzet megnyitása, feldolgozása, mentése és bezárása Szöveges állományok (pl. csv) kezelése Egyéb állományok kezelése a File System Objecten keresztül Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése Összetett feladatok Komplex problémák megoldása programozással

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Középhaladó

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár