Vissza

Home Office támogató tréningek vezetőknek

Home Office támogató tréningek vezetőknek
vezetoi_460x350_belso.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Idő-, és feladatszervezés otthoni munkavégzésnél

Kód: HO_IDO

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. A tréning célja, hogy a résztvevőket felkészítse a megváltozott munkakörülményekre és támpontokat adjon azok agilis és gördülékeny kezelésére, hogy a résztvevők a távolból is a hatékony munkavégzést segítő időgazdálkodási rutinokat alakítsanak ki.  A prioritások sok területen most még a korábbiaknál is gyorsabban változnak, – ezeket a változásokat kellő rugalmassággal, magabiztos idő és feladatszervezéssel tudják kezelni. A megváltozott munkakörülmények új kihívások elé állítanak mindenkit. A vezetők részéről sokkal pontosabb (akár más jellegű) célállítást, priorizálást, feladat szervezést és kiosztást, a munkatársaktól pedig következetesebb és pontosabb végrehajtást kíván. A képzést ajánljuk azoknak a vezetőknek, akik új rutinokat alakítanának ki – alkalmazkodva az új helyzethez. Akik önálló időbeosztásra és munkavégzésre akarják ösztönözni munkatársaikat is. Időrablók azonosítása és lehetséges kezelésük távmunkában. Mi fontos, mi sürgős? Egyértelmű prioritások Proaktivitás vezetőként – hogyan ösztönözzük munkatársainkat is erre? Hogyan delegáljak és mit kinek? Hogyan kövessem nyomon a feladatokat? Meeting. Mikor, kinek és milyen formában? Időrablók=> befolyásolási körök – mire van ráhatásom, mire nincs? SMART, SARMT célállítás => életterületek Eisenhower mátrix => fontos, sürgős feladatok, 4 negyedes tervezés TO DO lista=> szempontok a csoportosításhoz Feladattervezés, feladatszervezés Delegálás=> 9 lépésben    

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Vezetői kommunikáció és távoli csapatok menedzselése

Kód: HO_KOMM

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők képesek legyenek fokozott empátiával fordulni a munkatársaik felé, tudatos vezetői kommunikációval inspirálni őket, hatékony és valid visszajelzéseket adni és távolról is menedzselni, egyben tartani a csapatot közös rituálék, biztonságos szokások kialakításával, nyitójátékok és motivációs eszközök alkalmazásával. Ajánljuk mindazoknak, akik tudatosan szeretnék támogatni a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a lehetőségek gyors felfedezésében, a megküzdési stratégiáik fejlesztésében és saját motivációs bázisuk felfedezésében hatékony és empatikus vezetői kommunikáció alkalmazásával. Milyen szokásokat alakítsak ki a home office-ban dolgozó munkatársaimmal? Milyen új normákat kell kialakítanunk? Hogyan tudok megbizonyosodni arról, hogy otthon is dolgoznak és a munkamegosztás egyenletes a csapatban? Milyen eszközökkel, játékokkal, gyakorlatokkal tudom érdekesebbé tenni az online meetingeket és inspirálni a munkatársaimat? Hogyan tudok konstruktív visszajelzést adni az embereimnek? Hogyan kommunikáljam a bizonytalan vagy rossz híreket úgy, hogy ne veszítsék el az életkedvüket? Hogyan használjam a csapat megtartó erejét arra, hogy a munkatársaim biztonságban érezzék magukat? A home office kultúra => mit várhatok el a munkatársaimtól? Mit tudok róluk, hogyan élnek, hogyan dolgoznak otthon az online iskolai oktatással párhuzamosan? A csapat normáinak újradefiniálása (Norma-mátrix) Munkamegosztás és nyomonkövetés, csapatszokások és keretek kialakítása, feladatlisták David Allen-féle tevékenységmenedzsment Hogyan kérdezz és beszélgess vezetőként, hogyan biztosíts mindenki számára értő figyelmet? Visszajelzés-adás alapszabályai, THE technika, fejlesztendő visszajelzés-adás az EMK alkalmazásával Közléssorompók elkerülése, lényegi és hatékony kommunikáció bevezetése Online meetingek megtartása röviden, frappánsan Nyitó játékok és motivációs eszközök a csapatkohézió fenntartására, bevonás, felhatalmazás Bizonytalan vagy negatív hírek kommunikálása – esettanulmányok és gyakorlás  

Időtartam:1 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Konfliktuskezelés

Kód: HO_KONF

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. Hogy megismerje a konfliktusok természetét és lehetőséget kapjon azok konstruktív, nem ösztönös kezelésére. Hogy vezetőként rálásson, hol van helye és mi a módja a vezetői beavatkozásnak és honnan és milyen helyzetekben nincs. Hogyan adjon visszajelzést és hogyan fejezzen ki kritikát úgy, hogy az építő legyen munkatársainak. Minden vezetőnek, akit érint és érdekel a konfliktusok nyílt és konstruktív rendezése, akinek fontos csapata kiegyensúlyozott kapcsolattartása, közös munkája. Aki szeretné megérteni, valójában mi is történik egy konfliktusban – így kulcsot kaphat annak rendezéséhez, vezetőként moderálásához. Mit nevezünk konfliktusnak? Hogyan menedzseljem vezetőként a konfliktusokat? Hogyan adjak kritikus visszajelzést konstruktívan? Hogyan hallgassam meg munkatársaimat egy túlfűtött helyzetben? Hogyan vezessek le egy konfliktusbeszélgetést? Milyen fázisban van most a csapatom a csoportfejlődésben? Konfliktus definíció Konfliktus típusok, a konfliktusok dinamikája Konfliktusok felismerése és megértése TA modell a megoldáshoz A vezető, mint konfliktusmenedzser, moderátor Aktív hallgatás a konfliktusban Kritikus visszajelzést adni Csoportdinamika - a vezető, mint folyamatkísérő

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Kreatív probléma-megoldás

Kód: HO_KREA

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők felszabadítsák munkatársaik kreativitását, és inspirálják őket „dobozon kívüli” megoldások kitalálására, és arra késztessék őket, hogy ne „a jó” megoldást keressék, hanem sok jó alternatívát gyűjtsenek össze. A kreativitás együtt jár a felelősség vállalással, a kísérletezés pedig a hibáztatásmentes (no-blame culture) kultúra kialakításával – ehhez is kapnak eszköztárat a vezetők. Ajánljuk mindazoknak, akik támogatni szeretnék a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a lehetőségek gyors felfedezésében, a komfortzónán kívüli kreatív gondolkodás fejlesztésében, a negatív hírek hatékony kommunikációjában és a megoldás-fókuszú együtt-gondolkodás alkalmazásában. Hogyan ne essek kétségbe én sem és őrizzem meg a vezetői hidegvéremet? Hogyan tudom átfordítani az „úgysem lehet” gondolkodást a „hogyan lehet” gondolkodásra? Hogyan tudom a csapatomat inspirálni a pozitív és növekedés-szemléletmód alkalmazására? Hogyan vonjam be a munkatársakat a megoldásról szóló gondolkodásba? Hogyan kommunikáljak negatív híreket úgy, hogy ne veszítsék el a reményt? Fixed mindset és growth mindset => a rögzült és a fejlődési szemléletmód közötti különbség és a „not yet” filozófia a jelenlegi helyzetben / kaizen játékok Hová helyezzük a fókuszt? Hogyan működik az agyunk vészhelyzetben? Választások térképe => hogyan tudsz az ítélkezésből átjutni a megoldás ösvényére => a 4-lépéses Münchausen-modell Lehetetlen feladatok megoldása: mit lehet és mit nem? Az önkorlátozó hiedelmek lebontása, egymás támogatása kreatív ötletekkel

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Online meetingek szervezése és vezetése

Kód: HO_MEET

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. A tréning célja, hogy a résztvevőket felkészítse a mindenki számára hasznos és élvezetes és leginkább hatékony meetingek szervezésére, megtartására.  Jelen helyzetben (ahogy a korábbi rutin szerint is) a meeting a legfontosabb kapcsolattartási és munkaforma. Mégis a legtöbben arról számolnak be, hogy unatkoznak, minden mással töltik az időt közben élőben is. Az online térben ha lehet még nehezebb fenntartani az érdeklődést, a figyelmet és közös munkára hívni munkatársainkat – ehhez adunk ötleteket, tippeket a képzésen. Vezetőknek, akik ebben az időszakban is szeretnének hatékony, a munkatársak bevonására és a közös munkára alkalmas meetingeket tartani ezzel megteremtve és fenntartva és növelve a közös munkavégzés örömét. Akik szeretnék megtanulni, hogy a meeting ne időrablóként, hanem annak segítésére legyen jelen a munkában minden érdekeltnél. Mik az online tér sajátosságai a kommunikációban Hogyan tervezz egy meetinget? Ha nincs cél, nincs meeting. Hogyan szervezz egy online meetinget? Mik a szerepkörök és kik a szereplők? Hogyan állítsuk össze a meeting napirendjét? Időtartam, időpont – mikor és milyen hosszan? Mik lehetnek a kizökkentő tényezők és hogy kezeljük azokat? Hogyan hozzunk döntést? Hogyan kezeljük a résztvevőket? Nehéz résztvevő típusok Tippek a figyelem felkeltésére és fenntartására => a figyelem természete online térben, aktivizálás Brainstorming, tájékoztatás, stb. => meeting típusok Résztvevők => szakértők, döntéshozó, érdekeltek, kivitelezők Szerepkörök => teamvezető, moderátor, jegyző, időfelelős, parkolópálya felelős, résztvevők Mindent megtettem a sikerért? => csekklista Kérdezéstechnika => aki kérdez, az irányítja a beszélgetést Kooperatív cálmegállapodások => hogy többet érjünk el, mint ami lehetségesnek tartottunk Döntéshozatali formák => autokratikus, részvételen alapuló, demokratikus, szakértői, kompromisszumos, döntés elkerülése, konszenzusos döntés Konfliktuskezelés => nehéz résztvevők  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Prezentáció online térben

Kód: HO_PREZ

A program célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, magabiztos kommunikációs eszköztár és stílus elsajátításával. A képzés 3 fő területen fejleszti a résztvevők kompetenciáját: Tervezés – hogyan építsem fel a prezentációmat? Design – milyen módon jelenítsem meg a mondandómat? Előadásmód – hogyan legyek hiteles előadó? Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék fejleszteni előadói készségüket, hatékonyabbá tenni üzenetük átadását. Hogyan tervezzünk meg és építsünk fel egy prezentációt, hogy átmenjen az üzenet? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Milyen verbális és non-verbális eszközök vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához online? Milyen audio-vizuális segédeszközöket alkalmazzunk? Hogyan tegyük a diákat hatásossá? Tervezés Felkészülés: Ki a közönségem? Mi a cél? Mi az üzenet? Kreatív eszközök a tervezéshez A prezentáció tartalmának megtervezése Figyelemfelkeltő megnyitási és lezárási technikák Struktúra - A prezentáció hatásos felépítése Bizonyítékok használata, érveléstechnika A meggyőzés eszközei: logika és érzelmekre apellálás Design – Vizuális segédeszközök használata Vizualitás az online térben Interaktív megoldások online (tippek, trükkök) ZEN prezentáció alapelvei Grafikonok, folyamatábrák, diagramok bemutatása Előadásmód – A hitelesség megteremtése Verbális és nonverbális kommunikáció – saját előadói stílus megtalálása, finomhangolása A stressz kezelése – magabiztos előadói üzemmód megteremtése Kérdezz-felelek – kihívást jelentő helyzetek, nehéz kérdések kezelése

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Reziliencia és motiváció

Kód: HO_REZ

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők empatikusan tudjanak a munkatársaik felé fordulni, fel tudják mérni, mi és hogyan frusztrálja őket és hatékony eszközöket adjanak a rezilienciájuk fejlesztésében. Kiemelt célunk, hogy játékos, online módon is alkalmazható eszközök segítségével a vezetők fel tudják mérni, mi motiválja a munkatársaikat a legjobban. Ajánljuk mindazoknak, akik támogatni szeretnék a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a lehetőségek gyors felfedezésében, a megküzdési stratégiáik fejlesztésében és saját motivációs bázisuk felfedezésében. Hogyan ne essek kétségbe én sem és őrizzem meg a vezetői hidegvéremet? Milyen kérdéseket tegyek fel a munkatársaimnak egy online meetingen, hogy ne érezzék tolakodónak? Hogyan tudom átvezetni a munkatársaimat a „gyászgörbén”? Milyen eszközökkel tudom a csapatomat inspirálni és felfedeztetni velük a saját motivációs erőforrásaikat? Hogyan használjam a csapat megtartó erejét arra, hogy a munkatársaim biztonságban érezzék magukat? Holmes-Rahe stressz-skála => mi az, ami a legjobban frusztrál a jelenlegi helyzetben? Hogy néz ki most a Te Maslow-piramisod? Hová helyezzük a fókuszt? Hogyan működik az agyunk vészhelyzetben? Seligman-féle PERMA-modell => hogyan tudjuk home office-ban biztosítani az értelmes munkát, a sikerélményt, a pozitív kapcsolatokat? Kinek mi segít ebben? Választások térképe => hogyan tudsz az ítélkezésből átjutni a megoldás ösvényére => a 4-lépéses Münchausen-modell, avagy hogyan coach-old meg önmagad home office-ban? Vezetői eszköztár: Real Deal kártyák a motiváció feltárására, Driver teszt a belső hajtóerők és frusztrációk beazonosítására és Célmátrix a valódi célok meghatározására Hogyan kérdezz és beszélgess vezetőként, hogyan biztosíts mindenki számára értő figyelmet?  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Stresszkezelés

Kód: HO_STRE

A képzést online formában, a Zoom rendszer segítségével (ami alkalmas céges meetingek szervezésére és lebonyolítására is) tartjuk meg. Minden képzés elején rövid tájékozatóval és felkészítéssel segítjük a program használatát. A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetőket érzékenyebbé tegyük a stressz okozta tünetek felismerésére magukban és munkatársaikban is. Ugyanakkor olyan stratégiákat kínálunk, amelyekkel aktívan csökkenthetik a stresszt és növelhetik a saját és a kollégák erőforrásait. Lehetőséget kapnak a résztvevők arra, hogy az erőforrásokra koncentrálva egy sokkal egészségesebb munkakörnyezetet alakítsanak ki a megváltozott körülmények között is. Bizonytalan napokat élünk. Ahhoz, hogy magánemberként és vezetőként is helyt tudjunk állni a lehető legkevesebb negatív stresszt megélve, tudatosabban kell gondolkodnunk a stresszről. Képzésünket azoknak a vezetőknek ajánljuk, akik ebbe az irányba kívánnak elindulni és maguknak és munkatársaiknak is lehetőséget szeretnének kínálni arra, hogy nyugodtabban, ugyanakkor hatékonyan éljék meg ezt az időszakot. Mi is a stressz? A stressz, mint evolúciós program Elme, test, szellem, érzelmek – négyes egységünk kezelése Hogyan ismerem fel a stressz tüneteit magamon és másokon? Mik a stresszorok? Mennyire leterheltek munkatársaim? Milyen erőforrásokat mozgósíthatok? Hogyan vezessek egy feszültséggel teli közegben? Selye féle stressz elmélet => eustressz, distressz Befolyásolási körök => van rá hatásom, nincs rá hatásom, tőlem függ Erőforrások => melyekre van ráhatásom vezetőként? 4 A modell => elkerül, változtat, elfogad, alkalmazkodik Értékek, hiedelmek, gondolkodásmód és magartásminták VEM => vállalati egészségmenedzsment Vezetői magatartás => Q12 kérdéssor Pygmalion-effektus => elvárásaink befolyásolják az eredményt

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
vezetoi_460x350_belso.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Változások tudatos kommunikálása és kezelése

Kód: HO_VÁL

A tréning célja, hogy a vezetők felismerjék, beazonosítsák és hatékonyan kezeljék a bekövetkezett változásokkal kapcsolatos munkatársi érzelmeket és gondolatokat, ezekre adekvát és hatékony válaszokat adjanak. Megtanulják hatékonyan kommunikálni a változás (pl. home office, megváltozott felelősségi körök, meeting struktúrák és körülmények), előnyeit és pozitív hatásait. Valós esettanulmányok és aktuális kérdések feldolgozása során megtanulják tudatosan alkalmazni a diagnosztikai eszközöket és a változásmodelleket a csapatukkal való napi kommunikáció során. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék a változásokon hatékonyan, eredményesen és – amennyire lehet - sérülésmentesen átvezetni a cégüket és munkatársaikat, mindezt úgy, hogy tudatosan és a megfelelő időben kommunikálják a változások okát, célját, lépéseit és eredményeit, szem előtt tartva a munkatársak természetes viszonyulását a változásokhoz és szeretnék a Változás = veszély + lehetőség képletből a lehetőséget hangsúlyozni és megélni. Mikor lehet vagy szabad kommunikálni a változást, a híreket? Hogyan kommunikáljam hatékonyan a változásokat? Miért lesz jó ez nekünk? Mit értünk most BAU (business as usual) alatt? Hogyan támogassam azokat a munkatársaimat, akik frusztrációként élik meg a megváltozott logisztikát (online tanulás + home office összehangolása)? Hogyan harmonizáljam az egyéni és a céges érdekeket és célokat? Vezetőként honnan tudom, hol tartanak a munkatársak a megváltozott helyzet feldolgozásában? Hogyan válasszam ki a projekt teamet, azokat a „katalizátor” munkatársakat, akik pozitív véleményvezérként befolyásolni tudják a kollégákat? Hogyan segíti a hatékony kommunikáció és konstruktív vita a változás folyamatát? Hogyan menedzseljem a változást végrehajtó projekt teamet? Változás definíciója, a változások típusai, változásmenedzsment modellek Döntési mechanizmusok és a változások kommunikálása Kotter-féle változásmenedzsment – a módszertan lépései, egy konkrét változási projekt elemzése és felépítése A változás szükségességének érzékeltetése => diagnózis (Fishbone, Mindmapping, negatív brainstorming) => az okok és célok elfogadtatása A változást irányító csapat létrehozása => katalizátor munkatársak kiválasztása a PART-modell alapján => bevonás és felhatalmazás Jövőkép és stratégia kidolgozása => misszió és cél => egyéni és céges érdekek, célok harmonizálása => hogyan tudunk ebből a helyzetből valamennyien pozitívan kijönni? Pro és kontra érvek => vitakultúra gyakorlat A változtatás jövőképének kommunikálása => Sinek-féle Aranykör módszer Herrero-féle „viral change” alkalmazása vállalati közegben Lewin-féle döntési-modell elsajátítása a mindennapi gyors döntések támogatására  

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Vezetői eszköztár

Kód: HO_VEZ

A tréning célja, hogy a kinevezésre váró vagy frissen kinevezett vezetők számára egységes háttértudást és eszköztárat biztosítson annak érdekében, hogy a vezetők bizalmat tudjanak építeni és növeljék elfogadottságukat valódi és hatékony visszajelzés-adással a munkatársaik számára, valamint képesek legyenek felmérni kollégáik erősségeit és motivációs bázisát és tudják harmonizálni az egyéni célokat a vállalati célokkal.  Ajánljuk mindazoknak, akik tehetségprogramban vesznek részt, kinevezésre várnak vagy frissen léptették elő vezetőnek. Várjuk azokat, akik szeretnének hatékonyabban kommunikálni a munkatársaikkal, szeretnének valid és valóban értékes visszajelzéseket adni, reális és a vállalti célokkal összehangban lévő célokat kitűzni és praktikus motivációs eszközöket használni. Hogyan kezdeményezzek valódi, életszerű párbeszédet a munkatársaimmal? Hogyan mérjem fel, hogy mi motiválja az embereimet? Hogyan adjak valóban hasznos pozitív és fejlesztendő visszajelzést a munkatársaimnak? Honnan fogom tudni, hogy kire számíthatok Zsoldosként és kire Apostolként? Mit, mennyit és hogyan kommunikáljak, hogy hiteles vezető legyek és maradjak? Az ideális vezető 10 tulajdonsága – mi tesz hitelessé és elfogadottá egy vezetőt? (Google-modell) A visszajelzés-adás alapszabályai, THE technika – teljesítményarányos visszajelzés az EMK segítségével Vezetői kommunikáció – KATICA-modell Az egyéni teljesítmény 3 összetevője Munkatársak beazonosítása a lojalitás és elégedettség mátrixban – hogyan motiváljunk egy Apostolt, egy Túszt, egy Rebellist és egy Zsoldost? Motivációs eszközök a gyakorlatban Seligman-féle PERMA-modell => hogyan tudjuk home office-ban is biztosítani az értelmes munkát, a sikerélményt, a pozitív kapcsolatokat? Kinek mi segít ebben? Célmátrix – egyéni és vállalati célok összehangolása

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Work-life balance

Kód: HO_WORK

A tréning célja, hogy a megváltozott helyzetben a vezetők képesek legyenek egy stabil, mintaként is szolgáló home-office kultúrát megteremteni úgy, hogy a magánélet se sérüljön, fokozott empátiával fordulni a munkatársaik felé és kezelni a helyzetből adódó frusztrációjukat, tudatos vezetői kommunikációval inspirálni őket, támogatni az embereiket abban, hogy élhető munkaszokásokat alakítsanak ki és jusson idejük önmagukra és a családjukra is, távolról is menedzselni, egyben tartani a csapatot közös rituálék, biztonságos szokások kialakításával, játékos gyakorlatok és motivációs eszközök alkalmazásával. Ajánljuk mindazoknak, akik tudatosan szeretnék támogatni a csapatukat a megváltozott körülményekhez való rapid alkalmazkodásban, a munka-magánélet egyensúlyának kialakításában, új és hatékony szokások meggyökereztetésében, a munkatársak megküzdési stratégiáinak fejlesztésében és saját motivációs bázisuk felfedezésében hatékony és empatikus vezetői kommunikáció alkalmazásával. Hogyan alakítsam ki a saját élhető home office kultúrámat? Mire figyeljek a munkatársaimnál? Hogyan mérhetem fel, milyen problémákkal küzdenek? Milyen szokásokat alakítsak ki a home office-ban dolgozó munkatársaimmal? Milyen új normákat kell kialakítanunk annak érdekében, hogy valamennyi emberemnél megvalósuljon a munka-magánélet egyensúlya? Hogyan használjam a csapat megtartó erejét arra, hogy a munkatársaim biztonságban érezzék magukat? A home office kultúra => mit várhatok el a munkatársaimtól? Mit tudok róluk, hogyan élnek, hogyan dolgoznak otthon az online iskolai oktatással párhuzamosan? Napirend kialakítása – figyelembe véve az egyéni adottságokat (lakás mérete, családtagok, technikai eszközök) Munkamegosztás és nyomonkövetés, szokások és keretek kialakítása, feladatlisták Az azonnali és állandó rendelkezésre állás és a „big brother-feeling” megszüntetése Napi bejelentkezések száma, optimális időtartama, a több szereplős és a one-to-one meetingek aránya Seligman-féle PERMA-modell => hogyan tudjuk home office-ban biztosítani az értelmes munkát, a sikerélményt, a flow-élményt, a pozitív kapcsolatokat? Kinek mi segít ebben? David Allen-féle tevékenységmenedzsment Hogyan kérdezz és beszélgess vezetőként, hogyan biztosíts mindenki számára értő figyelmet? Hogyan menj haza a home office-ból?

Időtartam:2 x 0,5 nap (4 óra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár