Visual Basic képzés

A Visual Basic képzések célja az Excelben visszatérő, automatikus feladatok kezelése önálló makró programokkal, ami jelentősen meggyorsítja a táblázatkezeléssel kapcsolatos mindennapi munkát.

  • 1
Vissza

Visual Basic

Visual Basic

Az Excelben visszatérő, automatikus feladatok kezelése önálló makró programokkal.

Visual Basic_450x360.jpg
52 000 Ft
(Bruttó ár: 66 040 Ft)

Excel programozás - Visual Basic alapok - ONLINE

Kód: EVBA1

A makró rögzítés mindenki által elsajátítható, nem szükséges hozzá informatikai előképzettség, programozói múlt. Két napos tanfolyamunkon megtanulhatja, hogyan készítsen egyszerű, praktikus makrókat, amik jelentősen meggyorsítják mindennapi munkáját. Fogja munkára az Excelt, és hagyja, hogy az dolgozzon Ön helyett! Haladó szintű Excel felhasználóknak, akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai. Az Excel program (bármely verzió) alapos ismerete; A tanfolyam egyúttal a háromszor kétnapos VBA képzésprogram első lépcsője; A maximális hatékonyság elérése érdekében javasolt az Excel haladó tanfolyam előzetes elvégzése, vagy egy 0. nap beiktatása. Haladó Excel anyag áttekintése A makrók szempontjából fontos Excel ismeretek átismétlése Igénytől függően néhány professzionális Excel lehetőség áttekintése Egyszerű makrók rögzítése A makrókról általában Egyszerűbb makrók rögzítése Abszolút és relatív cellahivatkozások rögzítéskor A makrók beállításai, futtatási lehetőségei Összetett problémák megoldása Rögzített makrók kezelése Makrók tárolása Rögzített makrók összeépítése, makró rögzítés folytatása Hibaüzenetek Külső makrók importálása, használata Hasznos makrók az interneten Biztonsági beállítások A Visual Basic for Application programozói környezetének áttekintése A fejlesztői környezet részei, felépítése Futásidejű hibák Modul fogalma, készítése Rögzített makrók kódjának megtekintése, értelmezése, módosítása Lépésenkénti futtatás, hibakeresés és –javítás Programozási alapismeretek A VBA nyelv áttekintése, szintaxisok, általános tudnivalók Objektumorientált programozás Az eljárások, függvények felépítése Utasítások, parancsok megismerése az Immediate Window segítségével Egyszerűbb programok írása VBA nyelven Utasítások, műveletek Matematikai operátorok és műveletek Logikai műveletek Egyszerűbb szövegműveletek Értékadás, tulajdonságok beállítása és lekérdezése Excel objektumok Munkafüzet műveletek Munkalap műveletek és tulajdonságok Cellaműveletek, cellatulajdonságok Elágazások Döntési helyzetek – elágazások célja, szintaktikája Kétirányú és többirányú IF típusú elágazások Select típusú többirányú elágazások Rögzített makrók kiegészítése elágazásokkal Problémás makrók Kimutatástáblák (pivot) makrókban Diagramok makrókban A rögzítés korlátai Kiskapuk, kreatív megoldások Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése Összetett feladatok Valós problémák megoldása makrókkal A hallgatók napi munkáját segítő makrók készítése

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Visual Basic_450x360.jpg
52 000 Ft
(Bruttó ár: 66 040 Ft)

Excel programozás - Visual Basic középhaladó tanfolyam - ONLINE

Kód: EVBA2

Ha szeretne továbblépni a makró rögzítésen... Ha autodidakta módon megtanult makrókat írni, és rendszerezné tudását... Ha korábban tanult programozást, és felelevenítené......akkor jöjjön el a középhaladó Excel VBA tanfolyamunkra! Excel haladó szintű felhasználóknak, akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai, és szeretné a makró írást elsajátítani; Javasolt az Excel makró kezdő tanfolyam előzetes elvégzése, vagy három napos tanfolyam igénybevétele. Az Excel program (bármely verzió) magas szintű ismerete; Tapasztalat makrók rögzítésében, használatában; Legalapvetőbb programozási fogalmak ismerete; Az Excel VBA objektumainak ismerete; Excel makró rögzítési ismeretek áttekintése Komplex makró rögzítési feladaton keresztül Igénytől függően a VBA (Visual Basic for Application) kód elemeinek és a szerkesztő felépítésének az áttekintése Ciklusok Vezérlési struktúrák áttekintése (szekvencia, elágazás, ciklus) Ciklusok szerepe, működése Do Until (While) típusú ciklusok Elöl és hátul tesztelő ciklusok Számlálós ciklusok A For Each ciklus Praktikus, mindennapi problémák megoldása ciklusokkal Változók Konstansok, felsorolás Változók deklarálása Adattípusok, adatok konverziója Tömbök és használatuk Változók hatóköre: lokális és globális változók fogalma Változók átadása Függvények Saját Excel függvény készítése Az Excel függvényeinek hívása VBA-ból Fájlkezelés Excel munkafüzetek automatikus feldolgozása Több munkafüzet megnyitása, feldolgozása, mentése és bezárása Szöveges állományok (pl. csv) kezelése Egyéb állományok kezelése a File System Objecten keresztül Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése Összetett feladatok Komplex problémák megoldása programozással

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
  • Középhaladó
Visual Basic_450x360.jpg
56 000 Ft
(Bruttó ár: 71 120 Ft)

Excel programozás - Visual Basic haladó tanfolyam - ONLINE

Kód: EVBA3

Átélte már a sikerélményt, mikor egy program elkészül, és helyesen lefut? Gyakran ír makrókat magának és másoknak?Lépjen a következő szintre! Készítsen látványos és praktikus menüket, indítson adatbázis lekérdezéseket a makróval, tanulja meg kivédeni a programhibákat! Jöjjön el, tegye fel kérdéseit a haladó VBA programozás tanfolyamon!Javasolt az Excel makró középhaladó tanfolyam előzetes elvégzése, vagy egy előzetes, konzultációs alkalom igénybevétele Haladó szintű Excel felhasználóknak, akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai; Javasolt a képzés előtt az Excel makró kezdő és középhaladó tanfolyam előzetes elvégzése. Az Excel program (bármely verzió) magas szintű ismerete; Tapasztalat makrók írásában; Visual Basic nyelv alapszintű ismerete (változók, ciklusok, elágazások); Az Excel VBA objektumainak ismerete. Excel VBA ismeretek áttekintése Programozási alapismeretek ismétlése Igény esetén az Excel VBA gyakorlása (vezérlési struktúrák, változók, Excel objektumok) Eseményvezérlés Munkalapok eseményei Munkafüzet eseményei Időzítés Billentyűleütés figyelése Automatizált folyamatok Kommunikáció a felhasználóval, User Formok Előugró üzenetek Előugró beviteli mezők User formok tervezése ActiveX vezérlők Vezérlők tulajdonságai Ergonómiai megfontolások Menük integrálása az Excel felületbe Más alkalmazások elérése Írás Word vagy PowerPoint programba Olvasás más Office alkalmazás fájljaiból Adatbázis kapcsolatok Kapcsolódás adatbázishoz (igény szerint Access, Oracle, stb.) Lekérdezések futtatása makróból Távoli scriptek futtatása (pl. PLSQL, TOAD makrók) Hibakezelés Hibák keresése, javítása Töréspontok, figyelők Futás idejű hibakezelés Ugró utasítások hibakezeléskor Hibák csapdázása, a hibakezelő modul A makró terjesztése Bővítmény készítés Digitális aláírás Frissítés publikálása Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése Összetett feladatok Komplex problémák megoldása programozással

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
  • Haladó
Visual Basic_450x360.jpg
63 000 Ft
(Bruttó ár: 80 010 Ft)

Excel macro training course – Intermediate Excel programming (angol nyelvű képzés) - ONLINE

Kód: EVBA2A

If you would like to know more than just recording a macro… If you have learned by yourself how to create macros and you would like to systematize your knowledge… If you have already learned programming and you would like to revive it…then participate in our intermediate Excel VBA course! This course is recommended to Advanced Excel users, who have periodic, mechanical tasks to do and would like to learn how to create macros. Solid knowledge of Excel (any version) Experience in recording and using macros Knowledge of basic programming terms Knowledge of Excel VBA objects Additional information It is recommended to attend basic Excel macro training in advance or take part in a three days long training. Review knowledge of Excel macro recording Through a complex macro recording task Review of VBA (Visual Basic for Application) code elements and structure of editor – on-demand Loops Review of program flow control structures (sequence, branch, loop) Function and operation of cycles Do Until (While) type cycles Front and back test cycles For-loop cycles The For Each cycle Solving practical, common problems with cycles Variables Constants, specification Declaring variables Data types, conversion of data Arrays and their usage Scope of variables: notion of local and global variables Transferring variables Functions Creating your own Excel function Calling of Excel functions from VBA File Management Automatic processing of Excel workbooks Opening, processing, saving and closing multiple workbooks Managing text files (e.g. csv) Managing other files through File System Object Revision, practising, solving complex exercises Complex tasks Solving complex problems with programming

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Középhaladó
Visual Basic_450x360.jpg
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Excel macro training course – Basic Excel programming (angol nyelvű képzés)

Kód: EVBA1A

Creating simple macros is easy to learn even without prior IT education or programming experience. On this two days long course you will learn how to create simple, practical macros, that can significantly speed up your daily work. Come and learn how to make Excel work for you! Advanced Excel users, who have periodic, mechanical tasks to do. Solid knowledge of Excel (any version) To achieve maximum efficiency it is recommended to attend Excel advanced level course in advance or add a 0th Day of Excel advanced learning.   Course content Review Excel advanced level course content Revising some Excel that is important to understand macros Overview of some professional Excel features – on-demand Recording simple macros About macros in general Recording simple macros Absolute and relative cell references while recording Settings and running of macros How to solve complex problems Managing recorded macros Storing of macros Connecting recorded macros, continuation of macro recording Error messages Import and usage of external macros Useful macros on the Internet Security settings       Overview of Visual Basic for Application programming environment Components and structure of the development environment Runtime Errors Concept of the modules, creating modules View, explanation and modification of the codes of recorded macros Running step-by-step, debugging and correction   Fundamentals of programming Overview of the VBA language, syntaxes, general information Object oriented programming Structure of procedures and functions Learning instructions and commands with the help of Immediate Window Creating simple programs in VBA language   Commands, operations Mathematical operators and operations Logical operations Simple text operations Assignment, setting and query of properties   Excel objects Operations with workbooks Operations and properties of worksheets Cell operations and cell properties   Conditional expressions Decision making situations – aim and syntax of conditional expressions Two-way and multi-way IF type conditional expressions Select type multi-way conditional expressions Supplement of recorded macros with conditional expressions   Problematic macros Pivot tables in macros Diagrams in macros Limits of recording Shortcuts, creative solutions   Revision, practising, solving complex exercises Complex tasks Solving realistic problems with macros Creation of macros which help the daily work of our students  

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
Visual Basic_450x360.jpg
40 000 Ft
(Bruttó ár: 50 800 Ft)

Outlook levelek kezelése Excel VBA segítségével

Kód: EOVBA

Haladó szintű Excel felhasználóknak, akik makrók segítségével szeretnének leveleket (akár melléklettel) küldeni, beérkezett levelek és azok (Excel) mellékleteinek adatait átvenni, összegyűjteni Excelben Excel középhaladó szint, VBA programozás alapok 1. Outlook objektum beállítása Új Outlook objektum létrehozása Outlook objektum beállítása vagy új létrehozása hibakezeléssel Makró gyorsító függvény létrehozása Indítógombok elhelyezése munkalapon 2. Levélküldés Excelből Új levélelem létrehozása, adatainak megadása, levélküldés Levélküldés melléklettel feladattáblázat adatai alapján Fájlablak függvény létrehozása forrásfájl megadásához Levélküldés adatait megadó ablak (form) létrehozása és használata objektumként Munkafüzet munkalapjainak elküldése adatmegadó munkafüzetben meghatározott címzetteknek. VBE makró készítése (A VBA editor programozása) Adatmegadó ablak legutóbbi adatainak visszaírása makró segítségével 3. Fogadott levelek kezelése Excelben Levéladatok átvétele megadott mappából Levéladatok átvétele kijelölésből Dátummegadó ablak segítségével meghatározott dátum előtti/utáni levelek feldolgozása Levélmellékletek feldolgozása segédmunkafüzet adatai alapján Feldolgozott levelek törlése tömörített mellékletfájlok feldolgozása (opcionális) Szükséges ismeretek (max.: 2 db felsorolási pont hiánya fogadható el): Már több makrót készített önállóan (ez alapvető szükséglet) Workbooks – Workbook, Sheets – Worksheet, Range – Cells – Rows – Columns With – End With Set obj =, Set obj = Nothing For Each – Next, While – Wend ciklusok If Then Else Select Case – End Select On Error Resume Next, On Error Goto 0 Tömbök használata Formok létrehozása

Időtartam:1 nap
Nehézségi szint:
  • Haladó

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár