Vissza

Személyes adatok védelme és azzal kapcsolatos csalások- Szerződéskötésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos csalások -Live online

Személyes adatok védelme és azzal kapcsolatos csalások- Szerződéskötésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos csalások -Live online

Kód: SZEMSZERZ
001_csalas_box_460x350_LO.jpg
Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)
Kérdésem van!
Képzési forma

LIVE ONLINE

Képzés nyelve
magyar
- + Jelentkezem

 

Tájékoztató:

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.

Kiknek ajánljuk:

Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma.

Tematika:

Alapfogalmak röviden

Adatvédelem

Az adat fogalma

Az adatkezelő fogalma

Az érintett fogalma

Adatkezelési tevékenység

Adatkezelők által végzett tipikus adatkezelések

Egyszeri információcsere

Levelezés

Időpontfoglalás

Hírlevél küldése

Kamerarendszer-üzemeltetés

Közösségi oldalakon történő marketing

Jelentkezők és munkavállalók adatainak kezelése

Az adatbiztonság fogalma

Információbiztonság

Jogalap és jogszerűség

Az adatfeldolgozó fogalma

Adatok védelme

A hozzájárulás fogalma (önkéntes és kifejezett hozzájárulás)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Az adatvédelem alapelvei

A célhoz kötöttség elve

Arányosság, szükségesség, adattakarékosság elve

Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve

A pontosság, naprakészség elve

Korlátozott tárolhatóság elve

Integritás és bizalmasság jelleg elve

Elszámoltathatóság elve

Beépített és alapértelmezett adatvédelem gondolkodásmód kötelezettsége

Az adatkezelők legfontosabb kötelezettségei és azok teljesítése a gyakorlatban

Tájékoztatás kötelezettsége és megvalósulási formái

Érintetti jogérvényesítés elősegítése

Beépített és alapértelmezett adatvédelem fontossága

Röviden az adatvédelmi hatásvizsgálatról

Adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai

Érintettek jogai, adatkezelő kötelezettségei

A(z átlátható) tájékoztatás joga

A helyesbítés joga

Törlés és elfeledtetés joga (GDPR 17. cikk)

Zároláshoz/korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Tiltakozás joga

Adathordozhatóság joga

Panasztétel joga, bírósághoz fordulás joga

A GDPR kiemelt két újdonsága

Az adatvédelmi incidens

Automatizált adatkezelés és profilalkotás

SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÉS KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁSOK

Korrupció – vesztegetések és kenőpénzek

Titkolt összeférhetetlenség

Összejátszáson alapuló ajánlattétel

Egyenlőtlen feltételek mellett történő ajánlatétel

Összejátszás alapján megadott műszaki leírás

Ajánlatok adatainak kiszivárogtatása

Ajánlatok manipulációja

Indokolatlanul versenyeztetés nélküli, egyetlen ajánlattevőtől történő beszerzések

Részekre bontott beszerzések

Szerződések összekeverése, átfedése

Téves költségelszámolás

Hiányos ármeghatározás

Szerződési feltételeknek való meg nem felelés

Hamis, túl magas összegű, vagy kettős számlázás

Fantom cégek/szállítók

Termékhelyettesítés

FÜGGELÉK

  1. Munkadíjakkal és tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos csalások

 

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár