Vissza

SQL Server 2016 Magas rendelkezésre állási újdonságok

Fogalmak

Az alábbi fogalmak megértése szükséges a továbbiakban.

AG

Availability Group rövidítése.

Availability Group

Azon adatbázisok gyűjteménye, amelyek együttesen alkotnak egy magas rendelkezésre állási csoportot, együtt mozognak a cluster node-ok között.

Availability Database

Az az adatbázis, amely része egy Availability Group-nak.

Primary Database

Írható-olvasható példánya egy Availability Database-nek.

Secondary Database

Csak olvasható példánya egy Availability Database-nek.

Availability Replica

Egy példánya az Availability Group-nak, amely egy SQL Server instance-en tartalmazza a helyi másolatát egy-egy Availability Database-nek.

Primary Replica

A Primary Database-t kiszolgáló Availability Replica.

Secondary Replica

A Secondary Database-t kiszolgáló Availability Replica.

Availability Group Listener

Egy hálózati név, amelyre hivatkozva elérhető a Primary vagy a Secondary Replica is.

Availability Group újdonságok/fejlesztések

Multiple Automatic Failover Targets

SQL Server 2012-es és 2014-es verziók esetén is két szinkron replika lehetséges, azonban csak egy esetben lehetett beállítani automatikus failover-t. SQL Server 2016 esetén már mindkét replika lehet az automatikus failover része.

Load Balance Read-Only Routing

Az SQL Server 2012-es és 2014-es verziók az olvasható Secondary Replica-k esetén az első elérhető felé irányították a kéréseket. Ezáltal nem volt lehetséges a terhelés elosztása több Secondary Replica esetén. A 2016-os verzióban ez megváltozott: meg lehet határozni a prioritásokat a terheléselosztás során egy vagy több olvasható Secondary Replica irányába.

Availability Group kezdeti adatszinkronizálás (Direct Seeding)

SQL Server 2012-es és 2014-es verziók esetén a Secondary Replica inicializálása egy relatív összetett folyamat: először szükséges egy Full, majd tranzakciós log mentése az adatbázisnak, amit az összes másodlagos szerveren helyre kell állítani, majd ezután lehet az adatbázisokat beléptetni az Availability Group-ba.  Ezeket a feladatokat az Availability Group wizard is el tudta végezni. Ezzel szemben az SQL Server 2016 esetén nincs szüksége erre a folyamatra feltétlenül[1]: az adatbázisok az ún. Direct Seeding[2]segítségével kerülnek helyreállításra.

Basic Availability Group

Alapvetően az Availability Group szolgáltatás csak Enterprise Edition használata során volt elérhető SQL Server 2012 és 2014 verziók esetén. Standard Edition nem támogatta ezt a szolgáltatást, helyette a Database Mirroring volt. Ez utóbbi szolgáltatás az újabb SQL Server verziók esetén kivezetésre kerül, ezért az SQL Server 2016 Standard Edition már támogat egy egyszerűsített változatot, a Basic Availability Group-ot: ebben az esetben egy Availability Group egy adatbázist tud kezelni maximum 2 replika között.

Distributed Availaibility Group

Talán az egyik legkomolyabb fejlesztés: két különböző WSFC között létrehozható Availability Group.

Képzeljük el, hogy az AG1 egy adatközpontban szolgálja ki a kéréseket, majd egy másik adatközpontban, egy másik AG a failover párja. Ezzel a megoldással egy földrajzilag elkülönített magas rendelkezésre állás alakítható ki, mely esetében az AG2 esetleges meghibásodása nincs hatással az AG1-re.

Új clustertípusok

Windows Server 2012 R2 esetén csak azonos Domain-ben található szerverek között lehetett Cluster-t létrehozni. Ez a Windows Server 2016 esetében már nem lesz korlátozás, így az alábbi cluster típusok lesznek:

  • Single-domain cluster: ez a hagyományos, jelenleg is elérhető szolgáltatás.
  • Multi-domain cluster: több, különböző domainben találhatóak a cluster szerverek.
  • Workgroup cluster: Actrive Directory nélküli mód!

Ezek az új megoldások az SQL Server 2016 Availability Group megoldásaira is hatással lesznek: nincs szükség alapvetően domain környezetre és/vagy azonos domainben lenni a szolgáltatás igénybevételéhez.

Biztonsági fejlesztések

Több jelentős biztonsági fejlesztés is elérhető az SQL Server 2016 Availability Group esetén:

  • támogatott lett a TDE adatbázisok Availability Group használata
  • gMSA támogatás több szerver esetén is
  • endpoint titkosítás RC4-ről AES-re
  • tanúsítványalapú azonosítás Availability Group esetén is

Availaibility Replica Azure Virtual Machines használatával

A korábbi verziók esetében is volt lehetőség az Azure virtuális gépeit használni másodlagos rendelkezésre állásra, azonban ennek a beállítása komolyabb szakértelmet igényelt.

Az SQL Server 2016-os verzióval sem az Availaibility Group, sem a Listener beállítások nem okozhatnak problémát a továbbfejlesztett Add Azure Replica wizard segítségével.

Tanfolyami naptár