Vissza

Találatok -

JAVA_box_460x350.jpg
183 750 Ft
(Bruttó ár: 233 363 Ft)

Bevezetés a tervezési minták és a refaktoring használatába Java nyelven

Kód: DP-01

A tanfolyam célja gyakorlati példákon keresztül megismertetni a fejlesztőket a legelterjedtebb tervezési mintákkal (a gyakori programozói problémák megoldásai), és refaktoring módszerekkel (a kód olyan átírására, melyek alkalmazása során annak funkcionalitása nem változik, csak implementációja lesz átlátható, könnyebben továbbfejleszthető). A gyakorlati példákban nagy hangsúlyt fektetünk a tiszta, átlátható kód készítésére, valamint az általánosan elterjedt konvenciók bemutatására és alkalmazására. Ebben nagy segítséget nyújtanak a különböző fejlesztőkörnyezetek haladó képességei is. A tanfolyam azon gyakorlott Java fejlesztőknek ajánlott, akik erős Java programozási ismeretekkel rendelkeznek, szeretnék megismerni és az ajánlás szerint használni a legelterjedtebb tervezési mintákat és refaktoring módszereket. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők elsajátítják a Java nyelv objektumorientált képességeinek megfelelő alkalmazását és képessé válnak mások számára is könnyen továbbfejleszthető kód készítésére, ezáltal növelve a fejlesztés hatékonyságát és a termék karbantarthatóságát. Windows kezelői szintű ismerete Alapszintű Java ismeretek Alap programozási ismeretek A Java programozás alapjai tanfolyam tematikája UML eszközkészlete, alapfogalmak, diagramok, elemek és kapcsolatok, szerkezeti és viselkedési diagramok. Tervezési minta fogalma: programtervezési minták, tervezési minták alkalmazásának céljai, tervezési minták osztályozása. Létrehozási minták: elvont gyár (abstract factory), építő (builder), gyártófüggvény (factory method), prototípus (prototype), egyke (singleton). Szerkezeti minták: illesztő (adapter), híd (bridge), összetétel (composite), díszítő (decorator), homlokzat (facade), pehelysúly (flyweight), helyettes (proxy). Viselkedési minták: felelősséglánc (chain of responsibility), parancs (command), értelmező (interpreter), bejáró (iterator), közvetítő (mediator), emlékeztető (memento), megfigyelő (observer), állapot (state), stratégia (strategy), sablonfüggvény (template method), látogató (visitor). Refaktoring. célok, alapfogalmak, refaktoring folyamata, fejlesztőeszközök támogatása, refaktoring módszerek, refaktoring metódusok szintjén, osztályok közötti mozgatás, adatrendezés, feltételrendszerek egyszerűsítése, metódushívások egyszerűsítése, öröklés kezelése.

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
JAVA_box_460x350.jpg
306 250 Ft
(Bruttó ár: 388 938 Ft)

Java programozási alapismeretek

Kód: JP-01

A tanfolyam célja, hogy a programozásban nem járatos, ám a programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók számára olyan ismereteket nyújtson, amelyek segítségével maguk is képesek asztali, grafikus felületű Java-alkalmazásokat készíteni.A képzés nagy hangsúlyt fektet a struktúrált és objektum-orientált programozási módszerek és gondolkodásmód elsajátítására, a Java nyelvi konstrukcióira, valamint a Swing keretrendszer bemutatására.Számos kisebb és egy nagyméretű, objektum-orientált szoftverfejlesztést követő példát vesznek végig a hallgatók a népszerű NetBeans vagy Eclipse fejlesztőkörnyezet segítségével. A programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók számára, akik olyan ismereteket szereznének, amelyek segítségével maguk is képesek lehetnek asztali, grafikus felületű Java-alkalmazásokat készíteni. Windows kezelői szintű ismerete, Alapszíntű hálózati ismeretek Programozási ismeret előny, de ne,m feltétel.   JDK+JRE 16, Apache NetBeans 12.   - bármilyen 64 bites számítógép-architektúra - használható operációs rendszerek: Windows, Linux, macOS - 5 GB HDD/SSD tárhely, 4-8 GB RAM - stabil internetkapcsolat, a gyors letöltések és a Teams miatt is - együtt telepítjük, mert a Java fejlesztői környezet konfiguráció testre szabása fontos része a tanfolyamnak: JDK+JRE 16 :  154 MB Apache NetBeans 12 IDE :  418 MB internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek A fejlesztői környezet kialakítása Java fejlesztéshez leggyakrabban használt IDE (Eclipse, Netbeans) telepítése, szolgáltatásai, tippek, trükkök a használatához. Programozási alapismeretek Programozás, programozási nyelvek, Java virtuális gép, Változók, típusok, kifejezések, operátorok, Vezérlési szerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus), Alapalgoritmusok készítése adatszerkezet nélkül és azok leírása, Tömbök és alapalgoritmusok tömbökkel. Strukturált programozás Függvények, eljárások, paraméterek, Lokális és globális változók, Strukturált programozás elvei. Objektumorientált programozás Osztályok, objektumok, adattagok, metódusok, konstruktorok, Öröklődés, absztrakt osztály, interfész, csomag, Egységbezárás, polimorfizmus. Programozási gyakorlatok Kollekció keretrendszer alapjai (List, Set, Map), Hibák és kivételek alapjai (Throwable), Fájlkezelés (szövegfájlok, folyamok), Konstansok, enumok, Adatbázis-kezelés (MySQL, Oracle), JDBC alapok. Grafikus alkalmazások készítése (Swing keretrendszer) Ablakok, dialógusok, menük, Egyszerű felületi komponensek, Összetett felületi komponensek: táblázatok, listák, Egyszerű MVC tervezési minta, eseménykezelés, Többszálúság, háttérbeli folyamatok, időzítő, Felület tervezése.

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
JAVA_box_460x350.jpg
334 000 Ft
(Bruttó ár: 424 180 Ft)

Java haladó programozási ismeretek

Kód: JP-02

A tanfolyam célja, hogy a Java programozásban legalább alapszinten járatos, ám a programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók számára olyan ismereteket nyújtson, amelyek segítségével maguk is képesek legyenek összetett asztali Java-alkalmazásokat készíteni. A képzés nagy hangsúlyt fektet a struktúrált és objektum-orientált programozási módszerek és gondolkodásmód elsajátítására, a Java nyelvi konstrukcióira, valamint az elterjedt könyvtárcsomagok megismerésére. A tanfolyam során számos kisebb és egy nagyméretű, objektum-orientált szoftverfejlesztést követő példát vesznek végig a hallgatók a népszerű NetBeans fejlesztőkörnyezet, és MySQL adatbáziskezelő segítségével. A programozás iránt kedvet és elhivatottságot érző, a számítógép kezelésében képzett felhasználók részére, akik a Java programozásában alapszinten járatosak. Windows kezelői szintű ismerete Java ismeretek (JP01) - A Java programozás alapjai tanfolyam tematikája     JDK+JRE 16, Apache NetBeans 12.   - bármilyen 64 bites számítógép-architektúra- használható operációs rendszerek: Windows, Linux, macOS- 5 GB HDD/SSD tárhely, 4-8 GB RAM- stabil internetkapcsolat, a gyors letöltések és a Teams miatt is- együtt telepítjük, mert a Java fejlesztői környezet konfiguráció testre szabása fontos része a tanfolyamnak: JDK+JRE 16 : 154 MB Apache NetBeans 12 IDE : 418 MB internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek A Java nyelv haladó eszközei Kollekció keretrendszer haladó műveletei (List, Set, Map), Algoritmusok megvalósítása Stream API-val, Kivételkezelés (Exception), Szerializáció, Szálkezelés, többszálúság, időzítő. Haladó Swing eszközök Szálkezelés, eseménykezelés és grafikus felület, Haladó Swing komponensek, grafikonok, Összetett MVC tervezési minta, Look&Feel, Rajzolt felület (nem komponensekből álló), Többnyelvű program fejlesztése. Adatbázis-kezelés Adatbázis alapismeretek (DAO), Entitások közötti kapcsolatok leképezése, Adatbázis-kezelés JDBC segítségével, Objektumrelációs leképezés (ORM), Tranzakció-kezelés alapjai. Szövegfeldolgozás, reguláris kifejezések Levélküldés a Java Mail API-val Haladó fájlkezelés Excel fájlok feldolgozása, XML, JSON fájlok feldolgozása, Riportok készítése, PDF fájlok generálása, Egyszerű hálózati kommunikációval webről letöltött fájlok feldolgozása. Log4J logolási feladatok, loggerek, appenderek, konfigurálás. Unittesztek a JUnit használatával

Időtartam:5
Nehézségi szint:
 • Haladó
JAVA_box_460x350.jpg
334 000 Ft
(Bruttó ár: 424 180 Ft)

Java fejlesztés Spring keretrendszerrel

Kód: SPRING

A Spring az egyik legnépszerűbb nyíltforrású Java alkalmazás keretrendszer. Gyakran emlegetik a Java eszközök svájci bicskájaként is, erős integrációs szerepe miatt. A tanfolyam célja bemutatni a keretrendszert magát, alapfogalmait, architektúráját, a különböző modulok szerepét és azok használatát komplex példákon keresztül. Az oktatás során számos területről kap betekintést a hallgató, amelyek ugyan nem Spring specifikus ismeretek, de feltétlenül szükségesek a tanfolyami anyag megértéséhez. Ilyen téma többek közt számos tervezési minta megismerése, adatbázis elméleti fogalmak, architektúrális megfontolások.  A tanfolyam végére a hallgató képes lesz összeállítani egy minden réteget lefedő, Spring alapú nagyvállalati alkalmazást. Óraszám: 40 tanóra (1 tanóra: 45 perc) Időbeosztás: 10 alkalommal, hétfőtől péntekig, 13h - 16:15h, két héten keresztül délutánonként napi 4 tanórában. A tanfolyam azon gyakorlott Java fejlesztőknek ajánlott, akik erős Java programozási ismeretekkel rendelkeznek, szeretnék megismerni és az ajánlás szerint használni a legelterjedtebb tervezési mintákat és refaktoring módszereket. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők elsajátítják a Java nyelv objektumorientált képességeinek megfelelő alkalmazását és képessé válnak mások számára is könnyen továbbfejleszthető kód készítésére, ezáltal növelve a fejlesztés hatékonyságát és a termék karbantarthatóságát. Java programozási ismeretek és gyakorlat. Java web alapú fejlesztés alapismeretek (Servlet technológia, JSP, XML kezelés). Fejlesztő keretrendszer bemutatása, felépítése Eclipse fejlesztői környezet bemutatása, Maven alapú projekt és alkalmazás-szerver előkészítése, konfigurációja (JDK 1.7, Eclipse, Maven, Apache Tomcat 7) Architektúrális alapok, bevezetés a Spring keretrendszer alapfogalmaiba N rétegű web alkalmazások felépítése, a rétegek szerepe, interfész alapúság. Mi is a Spring, a rendszer moduljainak áttekintése. Fejlesztés a keretrendszer szemszögéből. Konfiguráció, Spring bean-ek fogalma, bean-ek életciklus modellje, callback mechanizmus Inversion of Control, Dependency injection fogalma. XML és annotáció alapú konfiguráció alapjai, property editor fogalma. Spring bean-ek definiálása, bean életciklus, callback metódusok használata. Application context fogalma, típusai. Perzisztencia réteg kialakítása JDBC és ORM eszközök segítségével Spring JDBC és JPA támogatás. Template és support osztályok áttekintése. Perzisztencia réteg kialakítása a DAO tervezési mintának megfelelően. Tranzakció-kezelés Deklaratív és programozott tranzakció kezelés elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazása Spring környezetben. Aspektus orientált programozás Aspektus orientált programozás alapfogalmai (aspect, pointcut, advice, target, proxy, introduction, weaving…) Spring MVC Spring MVC alapok. MVC tervezési minta, controller osztályok, URL mapping típusok, a viewresolver interfész és implementációi, interceptor-ok. Az alkalmazás lokalizációja, JSTL használata. Validáció, databinding. Spring Security Spring security alapok, konfiguráció. BASE és FORM alapú authentikáció, saját authentication provider használata. Fontosabb konfigurációs beállítások, kontroller és szerviz réteg védelme.   Unit és integrációs tesztelés Spring környezetben. Spring Textcontext keretrendszer használata, JUnit, TestNG bemutatása, használata, Mock objektumok. Összevetés a Java EE technológiákkal fontos különbségek, összehasonlítás pró és kontra jelleggel, fontosabb webes keretrendszerek áttekintése.  Kiegészítő technológiák a tanfolyami példáknak megfelelően JMS technológia integrációja, JNDI erőforrások használata, E-mail küldés, dinamikus nyelvek támogatása, komplex Groovy példa.  

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
JAVA_box_460x350.jpg
334 000 Ft
(Bruttó ár: 424 180 Ft)

Alkalmazásfejlesztés Java EE környezetben (Java Enterprise)

Kód: JP-05

A Java Enterprise Edition (JavaEE) egy széles körben elterjedt vállalati Java programozási platform. A platform szabványai lehetővé teszik a vállalati környezet igényeinek magas szintű kiszolgálását többrétegű, megbízható, biztonságos és skálázható alkalmazások segítségével.A tanfolyam gyakorlatai Netbeans fejlesztőkörnyezet segítségével kerülnek bemutatásra, Apache Tomcat és GlassFish alkalmazásszervereken MySql adatbázissal. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők gyakorlati példákon keresztül elsajátítják a JavaEE komponensek használatát és képessé válnak vállalati szintű alkalmazások tervezésére, fejlesztésére és összeállítására. Biztos Java ismeretek, fejlesztési tapasztalatok. Mivel a tananyagok egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik. A JavaEE környezet megismerése Alkalmazott szabványok és API-kJavaEE komponensekTöbbrétegű architektúraJavaEE alkalmazás felépítéseAnnotációk és telepítés-leírókFejlesztési életciklus és szerepkörökAlkalmazásszerverekWebes réteg Servlet alapok Servlet doPost, doGet metódusok írásaServlet életciklusHTML információk küldéseMultimédia tartalom megjelenítéseFile feltöltésTöbb file feltöltéseServlet írásLogin servlet írásaAdatbázis kapcsolat servlet segítségévelSession –ok használata a servletben JSP technológiaJSP alapokExpression LanguagejavaBean és JSP kapcsolataJSTL Java Standard Library ben elérhető funkciókSaját Tag libraryJSP servlet kapcsolataTomcat alatt a JSP futtatásaWebalkalmazás servlettel és JSP-vel WEB applikációk és az AJAX Az AJAX használata webes környezetbenAz AJAX alkalmazási területe JSF JSF lényegeNavigáció JSF segítségévelFelületi komponensek kezelése JSF–felAJAX és JSF kapcsolataAJAX lehetőségek a JSF-ben XML és a java kapcsolata, WebServices XML file beolvasása egyéb feladatokhozWEBservice készítéseWebservice segítségével olvasás más helyrőlWebservice kommunikáció készítése Hibernate ORM rendszerek elméleteAdatbázis kapcsolat a Hibernate segítségévelAdatbázis-kezelés Hibernate segítségévelHibernate HQL, Criteria használataAlkalmazás készítése JSF, Hibernate segítségével EJB technológia Enterprise JavaBeansHelyi és távoli elérésAz üzleti logika kapcsolata a többi réteggelAszinkron és szinkron elérésContexts and Dependency Injection használataPerzisztencia, AdatbáziskezelésJava Persistence API használataAdatbázis entitás készítése és használataEntitások közötti kapcsolatokJava Persistence Query LanguageTranzakciókezelés JAAS framework JAVA EE és a biztonságAuthorizáció és authentikáció a JAVA EE-ben Egységtesztek JUnit segítségével Keretrendszerek, amelyeket alkalmazásokban használni szoktak Jasper – Riport készítésPOI - Microsoft Excel, Word kapcsolata a java EE-vel.Log4j - Naplózás Java EE Applikáció Deploy, és install Applikációs szervereken hogyan lehet deployolni a kész alkalmazást.Tomcat, GlassfishJava applikáció készítése a megismert technológiákkal

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Phyton_box_460x350.jpg
315 000 Ft
(Bruttó ár: 400 050 Ft)

Python programozás

Kód: PYT105

A Python programozási nyelv az egyik legnépszerűbb programozási nyelv a világon, ezt az is bizonyítja, hogy a legtöbb külföldi egyetemen oktatják. Segítségével platform független programok készíthetők, legyen szó konzolos, grafikus alkalmazásokról vagy weboldalak cgi programjairól. A képzés célja e programozási nyelv alapjainak megismertetése a hallgatókkal. A Python programozási tanfolyam célközönsége széleskörű, és magában foglalja az alábbiakat: Kezdők:Akik meg szeretnének ismerkedni a programozással, és szeretnének egy sokoldalú és könnyen tanulható nyelvet elsajátítani.Akik érdeklődnek a webfejlesztés, az adattudomány, a gépi tanulás vagy más informatikai területek iránt, és a Pythont mint alapot eszközként szeretnék használni ehhez.Akik karrierváltást fontolgatnak, és a Pythonnal szeretnének belépni a szoftverfejlesztői munkaerőpiacra. Középszintű programozók:Akik már rendelkeznek némi programozási tapasztalattal más nyelvekben (pl. Java, C++,, C#, stb.), de szeretnék elsajátítani a Pythont is, hogy bővítsék készségeiket és karrierlehetőségeiket.Akik szeretnének hatékonyabbá válni a programozásban, és kihasználni a Python egyszerűségét és gyors prototípuskészítési képességét, és szeretnék megismerni a Python fejlett funkcióit. Nincsenek szigorú előképzettségi követelmények, mert a tanfolyam a nulláról vezet be a Python programozás alapjaiba, de némi előzetes programozási tapasztalat előnyt jelent. Előfeltételek:Alapvető számítógépes ismeretek: Fontos a számítógép használatának, a fájlok és mappák közötti navigálás és az internet elérésének ismerete. A Linux rendszer alapszintű ismerete előnyt jelent.Tanulási hajlandóság: A pozitív tanulási hozzáállás, energiabefektetésre való hajlandóság a gyakorláshoz.Problémamegoldó készségek: A logikus gondolkodásmód és a problémák kisebb lépésekre bontásának képessége előnyös a programozási fogalmak elsajátításához Modul: Bevezetés A Python története A Python előnyei és hátrányai Python interpreterek Fejlesztői környezetek Pythonhoz 2. Modul: Alapvető adattípusok Változók használata Számtípusok: int, float, complex String típusok: str, bytes Felhasználó által begépelt bemenet olvasása, kiírás a képernyőre 3. Modul: Függvények és hibakezelés Saját függvények létrehozása és visszatérés a függvényekből hibakóddal Kivételek dobása és elkapása 4. Modul: Kollekció típusok Lista kontra tömb: módosíthatók és módosíthatatlanok Elemeken való iterálás, értékeik ellenőrzése Hasznos függvények listák manipulálásához 5. Objektumorientált programozás Pythonban Osztályok létrehozása Öröklés Konstruktorok, destruktorok, speciális jellemzők 6. I/O műveletek Szöveges és bináris fájlok kezelése Fájlattribútumok ellenőrzése 7. Reguláris kifejezések Szövegillesztés és validálás reguláris kifejezésekkel A Python reguláris kifejezés szintaxisa Hasznos függvények a reguláris kifejezés könyvtárból 8. Modul: Haladó témakörök Dekorátorok Szűrőkifejezések (Comprehensions) Generátorok 9. Modul: Adatbázis API Relációs adatbázisok kezelése

Időtartam:4 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Adobe Acrobat felhasználóknak

Kód: ADAC

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók megismerik a PDF dokumentumokkal kapcsolatos alapfogalmakat és koncepciókat, azok létrehozásának, megnyitásának, módosításának, mentésének lehetőségeit. Képesek lesznek a dokumentumokat nyomtatásra előkészíteni, színkezelést alkalmazni az Adobe Acrobat segítségével. Továbbá képesek lesznek űrlapokat készíteni, interaktív elemeket elhelyezni a PDF dokumentumokba A tanfolyamot kezdő felhasználóknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az alapvető PDF dokumentum-kezelési ismereteket, fogalmakat és az Adobe Acrobat program használatát. Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 vagy Windows 8) ismeretek; A Számítógép-kezelés és Windows tanfolyam ismeretanyaga; Ajánlott korábbi szövegszerkesztői, grafikai ismeret. Adobe Acrobat általános bemutatása PDF fájlformátum Felhasználási módok Verziók, újdonságok (9, X, XI) Felhasználói felület Menük, eszköztárak, panelek Gyors parancsok (Quick Tools) Navigáció, nagyítás dokumentumon belül Testre szabás, általános beállítások Keresés PDF-ek létrehozása PDF készítése Acrobat-ból, Microsoft Office programokból, egyéb alkalmazásokból PDF készítése Adobe PDF nyomtatóval PDF készítése vágólapról Szkennelés, OCR karakterfelismerés PDF-ek szerkesztése Szöveg, képek és grafikák szerkesztése Vízjel, háttéroldal hozzárendelése Fejléc-lábléc, oldalszám hozzáadása Könyvjelzők hozzáadása Csatolmányok hozzáadása PDF-hez Metainformáció hozzárendelése PDF-ek méretre való optimalizálása PDF- nézet beállítások Munka PDF-ekkel Több oldalas PDF-ek feldarabolása különálló oldalakra (Split) PDF-ek szétszedése, összeolvasztása (Extract, Combine) Oldalak mozgatása, másolása, cserélése és hozzáadása PDF-hez (Pages panel) PDF-tartalom exportálása más formátumba: szöveg exportálása képek exportálása PDF-exportálása Microsoft Office formátumokba Interaktív PDF-ek szerkesztése Külső hivatkozások linkelése Gombok hozzárendelése PDF-hez Videó, hang és SWF file hozzáadása PDF-hez 3D modellek hozzáadása PDF-hez Oldal átmenetek Űrlapok (Forms) Interaktív űrlapok készítése Hozzáférhető űrlapok létrehozása Átméretezés és rendezés Űrlapok köröztetése, visszajelzés adatainak kezelése Adobe Reader felhasználók űrlapadatainak mentésére vonatkozó engedélyezés Portfólió (Kollekció) készítése Szerkesztés Létrehozás Testre szabás Együttműködés munkacsoporton belül (Megjegyzések, Korrektúrák) Megjegyzéskezelő és jelölő eszközök áttekintése Öntapadó jegyzet hozzáadása Dokumentumok lebélyegzése Vonal, nyíl vagy téglalap hozzáadása Megosztott korrektúra kezelése Korrektúra ellenőrzése (Review Tracker) Interaktív (élő) korrektúra a Collaborate Live segítségével Nyomtatási folyamat és színkezelés Színrebontás folyamata (Color Separation) Elővizsgálat folyamata (Preflight) Nyomtatási jelek és hajszálvonalak Színkonverzió Nyomtatási PDF mentés Biztonság Biztonsági módszerek áttekintése Jelszóval, tanúsítványokkal védett PDF dokumentumok Digitális azonosítók létrehozása A bizalmas tartalom eltávolítása Adobe Reader és az Adobe.com Adobe Reader használata Megjegyzések hozzáadása PDF-hez Adobe Reader-ben Bővítmények megjelenítése Digitális aláírás hozzáadása PDF-megosztása Acrobat.com használata  

Időtartam:2 nap /16 tanóra
AutoCad_haladó_450x360.jpg
104 000 Ft
(Bruttó ár: 132 080 Ft)

AutoCAD haladó

Kód: AUTOCAD2

Mindegyik képzésünk tantermi képzésként valósul meg! Az AutoCAD haladó képzésen a résztvevők megismerik az AutoCAD és MAP újdonságokat, az FDO adatkezelést az AutoCAD MAP-ban. Továbbá képesek lesznek objektumok, dokumentumok és adatbázisok csatolására. Ezen felül megismerik az adatkonverziót (FDO-DWG-FDO), céges térképkezelő eszközöket, azok használatát. A tanfolyamot AutoCad alapismerttel már rendelkező felhasználóknak, mérnököknek vagy grafikai tervezőknek ajánljuk. Autocad alapképzés vagy azzal megegyező AutoCad alapismeret. Online tanfolyam esetén: A szükséges technikai háttér a következő:• Internetkapcsolat• Számítógép a feltelepített AutoCAD szoftverrelA próbaverziók itt érhetők el: https://www.autodesk.hu/free-trials• 1, de ha lehetséges 2 db monitor• Hangszóró• Mikrofon• Webkamera (nem elengedhetetlen, de jó ha van)   Haladó szintű szöveg funkciók Táblázatok AutoCAD MAP újdonságok Kezelőfelület Adatkezelés Interoperabilitás FDO adatkezelés AutoCAD MAP-ben Objektumok, dokumentumok, adatbázisok csatolása Objektumadatok létrehozása Dokumentumok csatolása, csatolt dokumentumok megtekintése Adatbázisok csatolása Tematikus térképek attribútumok alapján Rajzelemek kölcsönzése, visszaadása Adatkonverzió (FDO – DWG – FDO) Elrendezés – nyomtató funkció Térképkezelő eszközök és azok használata

Időtartam:2 nap /16 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Visio_450x360.jpg
56 000 Ft
(Bruttó ár: 71 120 Ft)

Visio alapok

Kód: VISIO

A résztvevők elsajátítják a Visio grafikai program használatát, így képesek lesznek diagramok és folyamatábrák rajzolására, átalakítására, valamint a program nyújtotta sablonok és stencilek használatára. Olyan felhasználóknak, akik szeretnének megismerni egy rajz- és diagramkészítő szoftvert. Számítógéphasználati alapismeretek; Valamilyen grafikai program és szövegszerkesztő ismerek előnyt jelentenek. Mi a Visio? A Visio-ról röviden Visio menük Munkavégzés Visio-ban Diagram, folyamatábra típusok (folyamatábrák, szervezeti diagramok, hálózati diagramok, webdiagramok stb.) Stencilek, sablonok használata Gyakorlat (sablonok használata, menük használata, rajzlapok, stencilek használata, testre szabások) Alakzatok elérése Fogalmak Sablonok használata Alakzatok keresése Alakzatok rajzolása Gyakorlat Első diagramok, folyamatábrák létrehozása Sablon kiválasztása Alakzatok rajzlapra húzása Alakzatok áthelyezése Alakzatok átméretezése Alakzatok forgatása Alakzatok másolása Alakzatok csoportosítása Szöveg hozzáadása alakzathoz Nagyítás Alakzatok összekötése Gyakorlat Alakzatok használata Alakzatok két típusa (1D és 2D alakzatok) Speciális viselkedésű alakzatok Kép beszúrása Minden elem alakzat Gyakorlat Visio munkakörnyezet részletesebb bemutatása Szervezeti ábrák eszköztár Szervezeti ábrák létrehozása Szervezeti ábrák megjelenésének testre szabása Projekt ábrák létrehozása (Gantt diagram) Folyamatábrák létrehozása Iroda, épület diagramok létrehozása Hálózati diagramok létrehozása Intelligens alakzatok

Időtartam:2 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Access_alapok_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Access alapok

Kód: A119

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók: Megismerik a relációs adatbázis-kezelési alapfogalmakat és koncepciókat; Megismerik az adatbázisok tervezéséhez szükséges alapfogalmakat; Megismerik a Microsoft Access program felépítését, alapvető használatát; Megértik az Access egyes nézeteit és funkcióit, valamint használni tudják azokat; Képesek lesznek adatbázisokat megnyitni, módosítani, menteni, új adatbázist készíteni; Megismerik és alkalmazni tudják a különböző adattípusokat, táblákat tudnak tervezni; Képesek lesznek különböző alapvető lekérdezéseket írni és használni; Képesek lesznek egyszerű Access jelentések előállítására. Kezdő felhasználóknak. A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióhoz egyaránt. A Számítógép-kezelés és Windows tanfolyam ismeretanyaga; Ajánlott korábbi Excel ismeret. Alapvető relációs adatbázis-kezelési ismeretek Az adatbázis fogalma Kapcsolatok fogalma, fajtái Táblák, rekordok, mezők, kulcsok fogalma Adattípusok fajtái, adatkonverziók Adatbázis-tervezés lépései Adatok begyűjtése Adatok normalizálása MS Access indítása, navigációs ablak kezelése Microsoft Office Fluent felhasználói felület Adattáblák kezelése Meződefiníciók és típusok, Új adattípusok (többértékű mezők használata, melléklet mező a fájloknak) Mezők általános és megjelenítési tulajdonságai Kalkulált mező létrehozása Adatmakrók használata Továbbfejlesztett Adatlap nézet (objektumfülek, minipult) Indexek fogalma Kulcsok fogalma és fajtái, kulcsok létrehozása Táblatulajdonságok Rekordok hozzáadása, módosítása, törlése Táblaszűrések Többtáblás adatbázisok létrehozásának alapjai Táblák közötti kapcsolatok kialakítása Kapcsolattípusok Kapcsolótáblák használata Lekérdezések alapjai Lekérdezés-típusok (egyszerű, kereszttáblás, paraméteres) Adatok rendezése Feltételek meghatározása Számításokat végző mezők létrehozása Alapvető függvények alkalmazása Lekérdezés-tulajdonságok Egyszerű Access jelentések készítése Jelentés varázsló használata Varázslóval elkészített jelentések módosítása Elrendezés nézet használata

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Access_haladó_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Access haladó

Kód: A219

A haladó tanfolyam során a hallgatók az alapokra épülve megismerkednek az űrlapok és jelentések tervezésének részleteivel, valamint az adatbázisok karbantartásával. alaposabban megismerik több táblából álló adatbázisok menedzselését, kezelését; megismerik az űrlapok készítésének és alkalmazásának lépéseit; képesek lesznek összetettebb jelentéseket készíteni; megismerik az adatbázis karbantartással kapcsolatos alapvető lépéseket és eljárásokat. Azok részére, akiknek feladatuk lesz adatbázisok tervezése, jelentések, űrlapok készítése, menedzselése az Accessben. A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióban egyaránt. Az Access alapok tanfolyam ismeretanyaga. Az Access alapok áttekintése Űrlapok Űrlaptípusok (egyszerű, folyamatos, osztott, dialógus) Űrlapok létrehozása varázslóval Űrlaptervezés Űrlapok tulajdonságai Vezérlőelemek használata Különleges effektusok alkalmazása (pl. dátumválasztás naptárból, Layout view) Űrlapok nyomtatása, Elrendezés nézet használata Osztott űrlap technológia alkalmazása Feltételes formázás használata adatsávokkal (Data Bar) Jelentések Jelentések létrehozása, tervezése Sablonok használata Jelentés testre szabása Jelentés tulajdonságai Rendezés és csoportosítás Kifejezések Jelentések nyomtatása Jelentések exportálása PDF vagy XPS formátumba Adatbázis karbantartás áttekintése, alapok Adatbázis tömörítés, helyreállítás MDE állomány készítése Adatbázis többszörözése, másolat létrehozása Adatvédelem (adatbázis jelszó, titkosítás, visszafejtés, felhasználói szintű adatvédelem)

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Access prog_450x360.jpg
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Access programozási ismeretek

Kód: A319

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók: Megismerik az alkalmazások készítésének lépéseit; Megismerik a Visual Basic for Application (VBA) fejlesztõi környezetet, eszközök használatát; Megismerik A Visual Basic Nyelv Alapjait; Megismerik A Strukturált Programozási Fogalmakat, utasításokat, kifejezéseket, függvényeket; Képesek lesznek a gyakorlatban alkalmazni az Access VBA esemény-vezérelt eljárásait; Képesek lesznek Access-ben interaktív alkalmazásokat készíteni; Képesek lesznek feladatokat automatizálni; Képesek lesznek hibákat felderíteni, kezelni és javítani. A tanfolyamot olyan haladó Access ismerettel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnék kihasználni a programozás nyújtotta lehetőségeket az Access-ben, és összetettebb, interaktívabb alkalmazásokat fejleszteni, készíteni; A képzés elérhető a 2007-es, a 2010-es és a 2013-as verzióhoz egyaránt. A tanfolyamot haladó MS Access ismerettel rendelkező résztvevőknek ajánljuk; Korábbi programozási ismeret (Visual Basic) elõny; A képzés alapfokú programozási ismeretet feltételez, a szükséges Visual Basic programozási ismeretek a tanfolyamon elhangzanak. Makrók használata: Billentyû-kezelési makrók készítése, írása, testre szabása Automatizálások A VBA környezet áttekintése: VBA felület, menük, eszközök A Súgó használata Visual Basic alapok: Mûveletek változókkal, változó és adattípusok, operátorok Utasítások, feltételes utasítások Felhasználói eseménykezelés, adatérvényesítés Ciklusszervezés Függvények használata, egyedi függvények írása Eljárások írása, hívása Hibakeresési, javítási eljárások és eszközök ADO (ActiveX Data Object) rekordkezelés Lekérdezések írása, táblamûveletek Felhasználói felület tervezése, kialakítása: Gombok, menük, eszköztárak beépítése, testre szabása, paraméterezése Felhasználói interaktivitás kezelése Űrlapok kezelése, testre szabása és programozása Kivétel- és hibakezelés, adatérvényesítés Adatbázisok kapcsolása, programozás a felhasználói felületekhez Az XML technológia alapjai, XML adatok kezelése Access-ben Programfinomítási és befejezõ munkálatok, tesztelés, hibakeresés Összetett alkalmazás tervezése és készítése

Időtartam:2 nap / 16 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Excel_haladó_új_450x360.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Pivot alap

Kód: PIVO

A tanfolyamot alapszintű Excel felhasználóknak ajánljuk, akiknek feladata nagy adatmennyiségekből precíz kimutatások készítése. Az Excel alapok tanfolyam elvégzése vagy annak ismeretanyaga és gyakorlat. A kimutatások felépítése, létrehozása, módosítása ·       Az alapadatok formai megkötései ·       A kimutatás felépítése és a mezőlista ablak ·       Sor- és oszlopváltozók ·       Értékmezők ·       Jelentésszűrők Látványos kimutatások ·       Formázási lehetőségek ·       Kimutatás stílusok ·       Kimutatásdiagram készítése Műveletek a kimutatás értékmezőivel ·       Mező statisztikák ·       Eltérés kimutatás Szűrések és sorba rendezés ·       Dátum és értékszűrők ·       Csoportosítás Számítások a kimutatásban ·       Számított mezők ·       Számított tételek A kimutatás adatai ·       Szeletelő alkalmazása az adatszűrésekben ·       Kimutatás adatainak frissítése ·       Kimutatás több tábla adataiból ·       Külső adatbázis adatainak használat

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
Excel_alap_új_450x360.jpg
41 000 Ft
(Bruttó ár: 52 070 Ft)

Excel alapok - felzárkóztató képzés

Kód: E119_1

Úgy érzi, vannak hiányosságai a táblázatkezelés alapjaiban? Szeretne egy kicsit jobban megismerkedni az Excel programmal, de nincs ideje egy kétnapos tanfolyamra? Netán középhaladó képzésre szeretne jönni és előtte átismételné az alapokat? Itt a helye! Olyan résztvevők számára, akik szeretnék megismerni az Excel programot. A rövidített időtartamú képzést a középhaladó képzés előtt ajánljuk elvégezni az alapok megerősítésére. Alapvető informatikai ismeretek, a Windows (bármely verzió) alapszintű ismerete Az Excel kezelőfelülete A kezdőképernyő A szalag működése és testre szabása Gyorsindítási eszköztár használata és testreszabása Backstage nézet Excel munkafüzetek létrehozása, mentése és megnyitása Adatbevitel, navigáció Adatbevitel cellákba Automatikus kiegészítés Cellák módosítása, törlése, felülírása Navigáció egérrel és billentyűzettel Kijelölés egérrel és billentyűzettel Adatbevitel sorozatokkal A Villámkitöltés/Flash Fill Táblázatok szerkesztése Cellák szerkesztése Adatok keresése és cseréje Sorok/oszlopok formázása, beszúrása, törlése Adatok áthelyezése és másolása Vágólap használata, irányított beillesztés Cellák formázása Cella tartalmának igazítása és formázása Cellák keretezése Háttér és szegély beállítása Számformátumok Munkalapok kezelése Lapok beszúrása, törlése, átnevezése Lapfülek színezése Lapok kijelölése (csoport üzemmód) Lapok áthelyezése, másolása Nyomtatás Oldalbeállítások Oldaltörésminta nézet Fejléc és lábléc készítése Nyomtatási kép Táblázat és cellák nyomtatása Egyéb hasznos nyomtatási lehetőségek Alapvető adatelemző eszközök Rendezések AutoSzűrő beszúrása, használata Táblázat beszúrása Táblázat használata adatelemzésre, adatbevitel megkönnyítésére Javasolt adatelemzések

Időtartam:1 x 8 óra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Adatelemzés Excellel_450x360.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Adatelemzés Excel programmal haladó

Kód: ADATE_2

Mindig van feljebb! Ismerje meg azokat a trükköket, amiket csak nagyon kevesen használnak! Hozza ki a maximumot a táblázataiból és az Excelből! Haladó szintű Excel felhasználóknak Az Excel program magas szintű ismerete, alap adatelemzés ismerete  Számításoka  PowerPivotban hierarchiák létrehozása számított oszlopok létrehozása implicit/explicit számított mezők alap DAX függvények (dátumfüggvények) aggregáló DAX függvények Adatok más táblából (RELATED, RELATEDTABLE) Számított segédoszlop helyett SUMX, AVERAGEX, COUNTX, COUNTAX Fix szűrők; szűrők tiltása (FILTER, ALL függvények) kibővített „SUMIFS”: CALCULATE dátumszűrők használata (SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSYEAR, PREVIOUSQUARTER, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY) Hibakezelés DAX függvényekkel Intervallumkeresés DAX függvényekkel DAX nyelv szintaktikája Kimutatások (PivotTable) készítése PowerPivot adattáblák alapján mezők felvétele kimutatás diagramok (Pivot Charts) KPI-ok létrehozása, megjelenítése a kimutatásban feltételes formázások a kimutatásokban értékgörbék (SparkLine) használata több kimutatás, kimutatásdiagram szűrése egy szeletelő (Slicers), idősor (Timelines) segítségével szeletelők (Slicers), idősorok (Timelines) (2013-as verziótól) készítése Adatmegjelenítés PowerView segítségével sorolt diagramok létrehozása szűrők használata PowerMap használata

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
PowerQuery_450x360.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

PowerQuery

Kód: PQUERY

Az Excel Professional ingyenes, beépített bővítménye, amely alkalmas adatok beolvasására többféle forrásból, adatok tisztítására, átalakítására makrók nélkül, átalakítási lépések rögzítésével. Kereszttáblás adattáblák felbontása sor orientált adatforrássá (Unpivot). Tisztított, átalakított végeredmény betöltése munkalapra, vagy adatmodell rétegbe. Ez utóbbi esetben akár sokmillió soros adattáblák is képezhetik kimutatás táblázat vagy kimutatás diagram alapját az Excelben (PowerPivot segítségével). Pénzügyi (és más) elemzőknek, kontrollereknek, gazdasági szakembereknek, akik napi, heti, (havi) rendszerességgel importálnak nagy adatmennyiségeket (akár több millió soros táblázatokat) változatos forrásokból (Excel táblázatok, txt, csv, stb.) és alakítanak át elemezhető formátumba. Minimum Excel középhaladó, ajánlott az Excel haladó Az alábbi tematika közelítő jellegű, adott csoport tudás- és igényszintjétől függően kismértékben bővülhet, illetve szűkülhet. PowerQuery elmélete, előkészítés PowerQuery funkciója, elhelyezkedése a vállalati adatelemzés rendszerében Adattáblák betöltése a PowerQuerybe adatok betöltése Excelből adatok betöltése adatbáziskezelőből adatok betöltése szövegesfájlból (txt, csv) forrás utólagos módosítása, frissítés Táblázatok átalakítása oszlop műveletek (átnevezés, törlés, sorrend, adattípus beállítás) oszlopok összevonása sorok műveletei (törlés, fejléc beállítás) szűrések Szövegfájl oszlopainak felbontása több oszlopra határolókarakter beállításával oszlopkarakterszám megadásával adattípus megadása felbontási határ utólagos módosítása Számított oszlopok egyéni oszlopok hozzáadása alapműveletek meglévő oszlopokkal aggregáló függvények Részösszegzés csoportok készítése sor és oszlop csoportok, több csoportszint összesítések Oszlopok elemi értékekre bontása (UnPivot) kereszttáblás kimutatások átalakítása sor orientált (kimutatás, Pivot) adatforrássá A lekérdezés eredményének betöltése adatok betöltése Excel munkalapra táblázatként adatmodell rétegbe Adattáblák összefűzése több lekérdezés egymás után fűzése lekérdezések egyesítése

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Adatelemzés Excellel_450x360.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Adatelemzés Excel programmal

Kód: ADATE

Mindig van feljebb! Ismerje meg azokat a trükköket, amiket csak nagyon kevesen használnak! Hozza ki a maximumot a táblázataiból és az Excelből! Haladó szintű Excel felhasználóknak Az Excel program magas szintű ismerete, függvények (Fkeres/Vlookup, Ha/If stb.) rutinszerű használata  PowerPivot elmélete, előkészítése adatbázis kezelési alapfogalmak (táblák, elsődleges, idegen kulcs, kapcsolatok) gyors adatmodellek (csillag, hópehely), központi tábla, dimenziótáblák dimenziótáblák létrehozása Excelben FKERES (VLOOKUP) helyett táblázatkapcsolatok az Excelben Hagyományos kimutatás kontra adatmodell PowerPivot oszloporientált adattárolási rendszere PowerPivot helye a vállalati adatkezelésben, üzleti intelligencia (BI) hagyományos kimutatások (PivotTable) és az Exceles adattárolás korlátai Adattáblák betöltése a PowerPivotba táblák, szűrt táblák csatolása adatbázis kezelőkből adatok importálása másolás, beillesztéssel Excel tábla csatolása adatcsatolás SQL paranccsal Adatmodell készítése, beállítása a PowerPivotban táblakapcsolatok létrehozása számított oszlopok létrehozása DAX nyelv szintaktikája adatok frissítése Kimutatások (PivotTable) készítése PowerPivot adattáblák alapján mezők felvétele adatmegjelenítés formájának módosítása adatmezők kijelzésének módosítása (kumulált, százalékos, szülősor összeg alapján történő, stb.) szeletelők (Slicers), idősorok (Timelines) (2013-as verziótól) készítése kimutatás diagramok (Pivot Charts) adatmezők számításai, függvényeinek módosítása

Időtartam:1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Dashboard_450x360.jpg
45 000 Ft
(Bruttó ár: 57 150 Ft)

Excel Dashboardok készítése

Kód: DASHB

Készítsen lélegzetelállító kezelőfelületet a táblázataihoz! Könnyítse meg a saját és kollégái munkáját! Egy kis munkával gyönyörű és praktikus felület készíthető bármely táblázathoz. Haladó szintű Excel felhasználóknak Az Excel program magas szintű ismerete, függvények (Fkeres/Vlookup, Ha/If stb.) rutinszerű használata Az Excel haladó ismeretek áttekintése Űrlapvezérlők megismerése Gombok, jelölőnégyzetek, választógombok, legördülő listák használata Csatolt cellák használata Kapcsolt legördülő listák adatérvényesítéssel Függvények vezérlése űrlapvezérlőkről A Választ/Choose függvény Kereső függvények vezérlése Tartománynevek kreatív használata; az Indirekt/Indirect függvény Diagramok Látványos, átlátható diagramok a dashboardon Kimutatásdiagramok használata Speciális diagramok: vízesés, Gannt, Pareto, fordulatszámmérő, stb... Kimutatások használata dashboardon Több kimutatás összekapcsolása Szeletelő/Slicer Kimutatások együttes szűrése Kimutatások vezérlése a dashboardról

Időtartam: 1 nap / 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Visual Basic_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Excel programozás - Visual Basic alapok

Kód: EVBA1

A képzés célja, hogy megtanítsa a résztvevőket, hogyan készítsenek egyszerű, praktikus makrókat, amik jelentősen meggyorsítják a mindennapi munkát Excelben. A tanfolyamot azoknak a felhasználóknak ajánljuk, akik már haladó szintű Excel felhasználók, illetve akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai. Excel haladó szintű ismeretek A tanfolyam egyúttal a háromszor kétnapos VBA képzésprogram első lépcsője; A maximális hatékonyság elérése érdekében javasolt az Excel haladó tanfolyam előzetes elvégzése, vagy egy 0. nap beiktatása. Haladó Excel anyag áttekintése  A makrók szempontjából fontos Excel ismeretek átismétlése Igénytől függően néhány professzionális Excel lehetőség áttekintése Egyszerű makrók rögzítése A makrókról általában Egyszerűbb makrók rögzítése Abszolút és relatív cellahivatkozások rögzítéskor Makró rögzítése abszolút és relatív módon A makrók beállításai, futtatási lehetőségei Rögzített makrók kezelése Makrók tárolása Rögzített makrók összeépítése, makró rögzítés folytatása Hibaüzenetek Külső makrók importálása, használata Hasznos makrók az interneten Biztonsági beállítások A Visual Basic for Application programozói környezetének áttekintése A fejlesztői környezet részei, felépítése Futásidejű hibák Modul fogalma, készítése Rögzített makrók kódjának megtekintése, értelmezése, módosítása Lépésenkénti futtatás, hibakeresés és –javítás Programozási alapismeretek A VBA nyelv áttekintése, szintaxisok, általános tudnivalók Objektumorientált programozás Az eljárások, függvények felépítése Utasítások, parancsok megismerése az Immediate Window segítségével Egyszerűbb programok írása VBA nyelven Utasítások, műveletek Matematikai operátorok és műveletek Logikai műveletek Egyszerűbb szövegműveletek Értékadás, tulajdonságok beállítása és lekérdezése Excel objektumok Munkafüzet műveletek Munkalap műveletek és tulajdonságok Munka tartományokkal (Cells, Rows, Columns, Range, CurrentRegion, Usedrange) Egyszerű makrók készítése Eljárások készítése többféleképpen aktív elemek használatával kiemelések (pl.: With ActiveWorkbook) használatával függvények kiemelésével (pl.: With Workbooks.Add()) becenévadással (pl.: Set MF=Workbooks.Add()) Konstansok és változók használata Példa a függvények készítésére Elágazások Döntési helyzetek – elágazások célja, szintaktikája Kétirányú és többirányú IF típusú elágazások Rögzített makrók kiegészítése elágazásokkal (opcionális) Ciklusok For ciklus For Each ciklus Problémás makrók (opcionális) Kimutatástáblák (pivot) makrókban Diagramok makrókban A rögzítés korlátai Kiskapuk, kreatív megoldások Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Visual Basic_450x360.jpg
62 000 Ft
(Bruttó ár: 78 740 Ft)

Excel programozás - Visual Basic haladó

Kód: EVBA3

  Átélte már a sikerélményt, mikor egy program elkészül, és helyesen lefut? Gyakran ír makrókat magának és másoknak?Lépjen a következő szintre! Készítsen látványos és praktikus menüket, indítson adatbázis lekérdezéseket a makróval, tanulja meg kivédeni a programhibákat! Jöjjön el, tegye fel kérdéseit a haladó VBA programozás tanfolyamon!Javasolt az Excel makró középhaladó tanfolyam előzetes elvégzése, vagy egy előzetes, konzultációs alkalom igénybevétele Haladó szintű Excel felhasználóknak, akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai; Javasolt a képzés előtt az Excel makró kezdő és középhaladó tanfolyam előzetes elvégzése. Az Excel program (bármely verzió) magas szintű ismerete; Tapasztalat makrók írásában; Visual Basic nyelv alapszintű ismerete (változók, ciklusok, elágazások); Az Excel VBA objektumainak ismerete. Excel VBA ismeretek áttekintése Programozási alapismeretek ismétlése Igény esetén az Excel VBA gyakorlása (vezérlési struktúrák, változók, Excel objektumok) Eseményvezérlés Munkalapok eseményei Munkafüzet eseményei Időzítés Billentyűleütés figyelése Automatizált folyamatok Kommunikáció a felhasználóval, User Formok Előugró üzenetek Előugró beviteli mezők User formok tervezése ActiveX vezérlők Vezérlők tulajdonságai Ergonómiai megfontolások Menük integrálása az Excel felületbe Más alkalmazások elérése Írás Word vagy PowerPoint programba Olvasás más Office alkalmazás fájljaiból Adatbázis kapcsolatok Kapcsolódás adatbázishoz (igény szerint Access, Oracle, stb.) Lekérdezések futtatása makróból Távoli scriptek futtatása (pl. PLSQL, TOAD makrók) Hibakezelés Hibák keresése, javítása Töréspontok, figyelők Futás idejű hibakezelés Ugró utasítások hibakezeléskor Hibák csapdázása, a hibakezelő modul A makró terjesztése Bővítmény készítés Digitális aláírás Frissítés publikálása Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése Összetett feladatok Komplex problémák megoldása programozással

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Visual Basic_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Excel programozás - Visual Basic középhaladó

Kód: EVBA2

Ha szeretne továbblépni a makró rögzítésen... Ha autodidakta módon megtanult makrókat írni, és rendszerezné tudását... Ha korábban tanult programozást, és felelevenítené......akkor jöjjön el a középhaladó Excel VBA tanfolyamunkra! Excel haladó szintű felhasználóknak, akiknek vannak az Excelben visszatérő, mechanikus feladatai, és szeretné a makró írást elsajátítani; Javasolt az Excel makró kezdő tanfolyam előzetes elvégzése, vagy három napos tanfolyam igénybevétele. Az Excel program (bármely verzió) magas szintű ismerete; Tapasztalat makrók rögzítésében, használatában; Legalapvetőbb programozási fogalmak ismerete; Az Excel VBA objektumainak ismerete; Excel makró rögzítési ismeretek áttekintése Komplex makró rögzítési feladaton keresztül Igénytől függően a VBA (Visual Basic for Application) kód elemeinek és a szerkesztő felépítésének az áttekintése Ciklusok Vezérlési struktúrák áttekintése (szekvencia, elágazás, ciklus) Ciklusok szerepe, működése Do Until (While) típusú ciklusok Elöl és hátul tesztelő ciklusok Számlálós ciklusok A For Each ciklus Praktikus, mindennapi problémák megoldása ciklusokkal Változók Konstansok, felsorolás Változók deklarálása Adattípusok, adatok konverziója Tömbök és használatuk Változók hatóköre: lokális és globális változók fogalma Változók átadása Függvények Saját Excel függvény készítése Az Excel függvényeinek hívása VBA-ból Fájlkezelés Excel munkafüzetek automatikus feldolgozása Több munkafüzet megnyitása, feldolgozása, mentése és bezárása Szöveges állományok (pl. csv) kezelése Egyéb állományok kezelése a File System Objecten keresztül Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése Összetett feladatok Komplex problémák megoldása programozással

Időtartam:2 x 8 óra
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
Prezi_450x360.jpg
44 000 Ft
(Bruttó ár: 55 880 Ft)

Prezi képzés

Kód: PREZ_1

A Prezi egy roppant látványos eszköz, amivel az első találkozás mindig nagy élmény. Amikor viszont elmúlik az újdonság varázsa, kiderül, hogy egy nagyon is bonyolult rendszerről van szó. Komoly érzék és jártasság kell hozzá, hogy a Prezi ne csak egy látványos technika, hanem professzionális előadások ügyes támogatója legyen. A tanfolyamot azoknak a felhasználóknak ajánljuk, akik gyakran készítenek prezentációs anyagokat, és fontos számukra, hogy azok látványosak is legyenek. A Prezi.com bemutatása A koncepció megismerése Érdekes példák – jó és rossz prezik: tanuljunk belőlük! Ismerkedés a Prezivel Kezelőfelület Új prezentáció készítése (sablon és üres) A vászon Objektumok a vásznon (képek, szimbólumok, nyilak és vonalak, diagramok, videók) Szövegelemek Sablonok, formázások Háttér, betűtípusok testreszabása Beépített sablonok Alakzatok formázása, testreszabása Szövegkezelés Mozgások Tartalom animálása Útvonalak (automatikus és kézi) Sorrendiség Animációk – megjelenés és eltűnés Forgás, zoomolás Automatikus lejátszás Professzionális tartalmak készítése Képszerkesztés (PIXLR, GIMP vagy egyéb képszerkesztő programmal) Professzionális, áttekinthető diagramok készítése (Excel) Folyamatábrák készítése Videók kezelése, vágása, feltöltése További lehetőségek Mentés Nyomtatás Előadás közbeni lehetőségek Webes közzététel Hogyan készítsünk lenyűgöző Prezit? Üzenet megfogalmazása Tervezés lépései Design alapelvek Alap Prezi típusok (3D, részletező, képsor, mindmap, ...) Buktatók, gyakori hibák Tippek és trükkök Gyakorlás Workshop – több szem többet lát Egyéni munka, a tanultak gyakorlása

Időtartam:1 nap/ 6 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
MS Project haladó_450x360.jpg
98 000 Ft
(Bruttó ár: 124 460 Ft)

MS Project haladó

Kód: MSPR2

Egyszerűsített központi erőforrás kezelési megoldással ismerkedünk meg. A cégen belüli egységes projektkezelést és megjelenítést szolgáló projekt alapsablon készítését tanuljuk meg. Végigvesszük az MS Project használatát – alapsabon és erőforráskészlet fájl felhasználásával – a projekt definiálási szakaszától a lezárásig. Megnézzük a riportálási lehetőségeket. Gyakorló projektmenedzsereknek és projektmenedzser asszisztenseknek, projektmenedzsment iroda alkalmazottjainak, akik olyan cégnél dolgoznak, ahol több, párhuzamosan futó projekt is van. MS Project alap tanfolyam Ajánlott a 2db monitor használata.  Szükséges telepítés: MS Project és az Office Legyen lehetőség felhőből letölteni a gépre kiindulási fájlokat, amiket az elején vagy menet közben oszt meg az oktató a hallgatóval. Mind a Teams, mind a Zoom, mind a Webex használata esetén (az oktatás előzetes egyeztetés alapján csak az egyiken megy)  szükséges az alkalmazás letöltése, telepítése.  mikrofon és webkamera   Az alábbi tematika közelítő jellegű. A csoport tagjainak felkészültségi szintjétől, illetve a konkrét igényektől függően változhat. Minden egyes témakör több gyakorló feladattal kerül felvezetésre, illetve rögzítésre. Mivel a tanfolyami időkeret igen szűk, ezért a tematika gyors haladást feltételez. A tematika, mivel elsődlegesen a leadott tananyag tartalmi részére koncentrál, nem teljesen didaktikusan van megjelenítve 1.    ERŐFORRÁSKÉSZLET FÁJL KÉSZÍTÉSE Alapbeállítások (pénznem, munkaórák, alapdíj)   Naptárak Naptárak beállításaÚj naptár készítéseNaptárak átvétele más projektből Erőforrások Munkacsapat összeállítása Anyag és ktg. típusú erőforrások fölvétele Munka típusú erőforrások (saját kompetencia típusú, saját általános-konkrét erőforráspáros, alvállalkozó, gép, labor stb. típusú erőforrások) készítése. Erőforrástípus, kompetencia egyéni mezők készítése Egyéni táblázatok készítése Erőforrásszűrők készítése Erőforrások projekteken kívüli elfoglaltságainak rögzítése 2.    PROJEKTSABLON KÉSZÍTÉSE Céges alap Gannt diagram elkészítése Tevékenységtípus egyéni mező létrehozása Tevékenységtípusokhoz tartozó jelzők elkészítése Egyéni elemi tevékenységtípusok (technológiai várakozási idő, látszattevékenység, alvállalkozó, beszerzés, gumitevékenység stb.) formázása Egyéni mérföldkövek (termék, döntési pont, ellenőrzési pont, számla kiegyenlítése stb.) formázása Egyéni összefoglaló tevékenységek (alvállalkozó, beszerzés stb.) formázása Projektszponzor nézet készítése Tevékenységszűrő létrehozása Cash Flow nézet készítése Tevékenységszűrő létrehozása Egyéni erőforrás-kihasználtság nézet készítése Egyéni táblázatok készítése  3.       A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGTERVEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA Tevékenységek létrehozása WBS létrehozásának szabályai (azonos mélység elve, hasonló részletezés elve, stb.) Tevékenységek alá- és fölé rendelése Ismétlődő tevékenység Technológiai várakozási idő Gumitevékenység Mérföldkövek típusai (aktív, passzív) Párhuzamosan végezhető tevékenységek beállítása látszattevékenység segítségével Alprojekt beszúrása Erőforrások hozzárendelése a tevékenységekhez Erőforráskészlet fájl hozzárendelése projektekhez Erőforrás használat optimalizálásának lehetőségei A tevékenységhosszak és az erőforrás-mennyiségek kapcsolata Fix erőforrás, fix időtartam, fix munka típusok használata a gyakorlatban Munka alapú és nem munka alapú hozzárendelések Korlátok, határidők Határidő, korlátok, naptárak tevékenységhez való rendelése A projekt átütemezése ütemezési irányának módosítása Az út fogalma. Kritikus út, tartalékidővel rendelkező út Erőforrás-ütemezés Erőforrás-felhasználással kapcsolatos problémák Erőforrás grafikon, Erőforrás és tevékenység kihasználtság nézetek A túlterhelés forrásának kiderítése Az erőforrásszint kiegyenlítés gépi erőforrásszint simítással Egyéb erőforrásszint kiegyenlítési lehetőségek Költségtervezés lehetőségei Költségvetési adatok felvétele projekt előterv készítése során Beépített költségkezelés Költségkezelés egyéni mezőkkel Költségadatok megjelenítése a terven Végrehajtás, nyomon követés A nyomon követés feltételei Bázisterv Bázistervi adatok mentése, törlése Új köztesterv létrehozása, mentése bázistervként Korábbi bázisterv betöltése Bázisterv és a tényhelyzet összehasonlítása Az előrehaladás követése a tervezőeszközzel Nyomon követés a tervezőeszközön belül Állapotdátum Nyomon követés módozatai (időtartam alapú, munka alapú; százalékos, konkrét érték megadása) Nyomon követés szabályai Munkagörbe megadása Nyomon követés tevékenység kihasználtság nézeten Megjelenítés Nyomtatási nézet beállítása Riportálási lehetőségek

Időtartam:2 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
MS Project_alap_450x360.jpg
88 000 Ft
(Bruttó ár: 111 760 Ft)

MS Project alap

Kód: MSPR1

A képzésen a résztvevők elsajátítják, hogyan használják a szoftvert egy projekt során, azon belül az erőforrások tervezéséhez, a feladatok áttekintéséhez és az ütemterv nyomonkövetéséhez. A képzést olyan érdeklődőknek ajánljuk, akiknek munkájához hatékony segítséget nyújtana az MS Project program használata, azonban ismereteik e tekintetben még nincsenek vagy nagyon hiányosak. PM alapismeretek; Windows felhasználói alapismeretek; Excel felhasználói alapismeretek. Online képzés esetén szükséges telepítések: Ajánlott a 2db monitor használata.  Szükséges telepítés: MS Project és az Office Legyen lehetőség felhőből letölteni a gépre kiindulási fájlokat, amiket az elején vagy menet közben oszt meg az oktató a hallgatóval. Mind a Teams, mind a Zoom, mind a Webex használata esetén (az oktatás előzetes egyeztetés alapján csak az egyiken megy)  szükséges az alkalmazás letöltése, telepítése.  mikrofon és webkamera Bevezetés, a szoftver elhelyezése a projektvezetői munkában, alapfogalmak PMI projektdefiníció és fókuszterületek, ezek lefedettsége a szoftver által; Mi az, amit a szoftver nem tud? Alapfogalmak: feladat, mérföldkő, összefoglaló tevékenység, feladatlebontás (WBS), erőforrás, hozzárendelés, naptár, alapterv, készültség, megtermelt érték, követés. Felhasználói felület, projekt létrehozása Új funkciók a 2019-es verzióban; Felület részei, ribbon működése, nézetek és táblázatok, testreszabhatóság, felugró segítségek használata, Projekt segéd és Tervező varázsló használata, Súgó használata. MS Project által kezelt objektumok. Globális, projekt specifikus és felhasználó specifikus beállítások. Alapbeállítások módosítása; Projekt létrehozásának lehetőségei és szükséges kezdeti lépések a munka megkezdése előtt. Feladatok Kézzel és automatikusan ütemezett feladatok, használatuk; Alap feladattípus beállítása, projekt naptár, „Szabványos" naptár; Feladatok definíciója, felvétele, beszúrása, mozgatása, törlése, feladatok szervezése, megjelölések működése, mérföldkő, projekt összesítő feladat, importálás Excelből és Outlookból; Pénzügyi évek kezelése; Feladat naptárak kezelése, működésük, származtatásuk; Idő vagy munka definíciója és megadása, használt mértékegységek és rövidítések az MS Project-ben, PERT módszer és segédeszköze az MS Project-ben, becsült időtartamok kezelése; Összekapcsolások típusai, késések és átlapolások fajtái, kapcsolatok felvétele; Gantt diagram használata, körkörös függések okozta probléma. Ellenjavallt összekötések. Kifeszített feladat, annak kötelező típusa, létrehozása, korlátai és ismert hibái; Kritikus út jelentése, megjelenítése, kezelése, kritikus és lényeges feladatok összefüggése, beállítási lehetőségek, teljes csúsztathatóság megjelenítése és jelentése, nem folytonos kritikus út; Puha, közepes és kemény ütemezési korlátok típusai, csoportosításuk, határidők jelentése és használatuk, ellenjavallt korlát-együttállások; Időszalag beállítása, segédvonalak, sávok, Gantt-varázsló használata. Feladatlista szövegtípusainak és színeinek beállítása. Szűrések és csoportosítások. Projekt sablon mentése. Erőforrások Alapfogalmak, erőforrás lap, erőforrás típusai, csoportjai; Óradíj táblázatok, óradíjak változása, túlóradíj és használati költség, költség-felmerülések szabályozása, rendelkezésre-állás fogalma, maximális rendelkezésre állás és definíciója; Erőforrás naptárak kezelése, működésük, származtatásuk. Hozzárendelések Definíciója, feladat típusok és jelentésük, hozzárendelési egység megadásának módjai; Az MS Project számítási képlete és ez alapján várható viselkedés az MS Project-től, ismert hibák és korlátozások, ellenjavallt hozzárendelések; Hozzárendelések megtekintésére szolgáló nézetek; Túlterhelés fogalma, megjelenítése és kezelése, automatikus és kézi simítás használata. Erőforrás grafikon és csapattervező nézetek, erőforrás-függések kiküszöbölése; Túlórák kezelése. Ellenőrzések a tervezés végén Tevékenység vezérlők eszköz használata; Erőforrás túlterhelések; Kapcsolati háló és kritikus út ellenőrzése; Tartalékok, költségmentes feladatok, összefoglaló feladatok; Ütemtervet bemutató blokkábra készítése. Ütemterv nyomon követése Alapterv fogalma, mentése, több verzió nyilvántartása; Alapértelmezett feladattípus beállítása, állapotnap jelentése és beállítása; Feladatkészültségek fajtái, számításuk; Követésre használt nézetek és táblázatok; Követései módszerek: készültség, időtartam, munka, költség; A múlt rögzítésének finomsága – döntés a szükséges és elégséges felbontásról; Gördülő tervezés támogatása; Feladatok átütemezése, alapellenőrzések a követés végén; Végrehajtási segédvonal és értékelése; Létrehozott érték elméleti alapjai, projekt teljesítménymutatók és trendjeik; Eltérések kezelése; Riportok készítése.

Időtartam:2 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
AutoCad_alap_450x360.jpg
156 000 Ft
(Bruttó ár: 198 120 Ft)

AutoCAD alapképzés

Kód: AUTOCAD1

Az alapképzésen megismertetjük az AutoCAD műszaki tervező szoftver alapjait, felépítését és az ezzel megoldható feladatokat. A képzés során gyakorlati példákon keresztül sajátítják el a résztvevők a szoftver használatát. A tanfolyamot azoknak a felhasználóknak, mérnököknek vagy grafikai tervezőknek ajánljuk, akik most ismerkednek a számítógéppel segített műszaki vagy grafikai tervezéssel. Bármilyen műszaki területen hasznosítható a tudás, melyet gyakorlott, mérnöki és grafikai tervezési tapasztalattal rendelkező trénereink adnak át a képzésen. A tanfolyamot követően a program segítségével ötleteiket könnyedén dokumentálhatják, de a különböző részlettervek is hatékonyan előállíthatóak. Számítógépes alapismeretek, alapvető műszaki vagy grafikai ismeretek. Online képzés esetén: A szükséges technikai háttér a következő: • Internetkapcsolat • Számítógép a feltelepített AutoCAD szoftverrel A próbaverziók itt érhetők el: https://www.autodesk.hu/free-trials • 1, de ha lehetséges 2 db monitor • Hangszóró • Mikrofon • Webkamera (nem elengedhetetlen, de jó ha van) Az AutoCAD felépítésének és kezelőfelületének megismerése Az alapvető rajz, szerkesztő és megtekintő eszközök használata A pontos rajzolás és precíz pozíció meghatározás eszközei Rajzok kezelése fóliák segítségével Rajzelemek és blokkok kezelése Feliratok, méretezés és sraffozás készítése és szerkesztése Rajzlapok összeállítása és nyomtatása Rendszerbeállítások A kezelőfelület egyedivé tétele

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Implementing Cisco Wireless Networking Fundamentals

Kód: 200-355

Ez a 90 perces vizsga 60-70 kérdésből áll, és a Cisco CCNA® Wireless minősítést lehet vele megszerezni. A vizsga a kis és közepes méretű WLAN hálózatok telepítésének, konfigurálásának, üzemeltetésének és hibaelhárításának ismereteit foglalja magába. Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND)

Időtartam:140 perc
Cisco_CCNA-Routing-and-Switching_Interconnecting-Cisco-Networking-Devices-Part-1.png
630 000 Ft
(Bruttó ár: 800 100 Ft)

Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

Kód: CCNA

This course gives you basic theory and practical knowledge of computer networks built on IPv4 and IPv6 protocols and provides a solid technical background for follow-up Cisco courses in all fields of technology. This is the official training course for 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA) certification exam. Selected topics are delivered in the form of self-study modules. This CCNA course is a replacement of former ICND1 and ICND2 courses with added new topics about technologies such as SD-Access, SD-WAN, basics of programmability and it also contains selected chapters about wireless networking and network security. Engineers, for who CCNA is routing and switching, need classification Pre- and post-sales for network engineers, whose task is big company networks' setup and his support, For starting network engineers, network administrators, IT network one making a support and helpdesk for technicians Before taking this course, you should have: Basic computer literacy Basic PC operating system navigation skills Basic Internet usage skills Basic IP address knowledge There are no formal prerequisites for CCNA certification, but you should make sure to have a good understanding of the exam topics Basic characteristics of IP networks, OSI and TCP/IP model, network media and cabling LAN network, Ethernet protocol Basic switch configuration Configuration and troubleshooting of VLANs and trunks IP addressing (IPv4/IPv6) Basic router configuration Static and dynamic routing  inter-VLAN routing Introduction to Open Shortest Path First (OSPF) protocol Basics of Spanning Tree protocol (STP) and Rapid Spanning Tree protocol (RSTP) Configuration and troubleshooting of link aggregation a L3 redundancy WAN networks and protocols VPN networks Configuration and troubleshooting of DHCP, ACL, NAT, Overloading Basic Quality of Service (QoS) concepts Introduction to wireless networks Introduction to network architectures Basics of network programmability and software-defined networks (SDN) Introduction of Cisco DNA Center™, Software-Defined Access (SD-Access) and Software- Defined Wide Area Network (SD-WAN) technologies Cisco device management - configuration backup,  software upgrade, licensing, SNMP, syslog and NetFlow Network security and protection from threats Basic steps for security hardening of network devices Objectives Identify the components of a computer network and describe their basic characteristics Understand the model of host-to-host communication Describe the features and functions of the Cisco Internetwork Operating System (IOS®) software Describe LANs and the role of switches within LANs Describe Ethernet as the network access layer of TCP/IP and describe the operation of switches Install a switch and perform the initial configuration Describe the TCP/IP Internet layer, IPv4, its addressing scheme, and subnetting Describe the TCP/IP Transport layer and Application layer Explore functions of routing Implement basic configuration on a Cisco router Explain host-to-host communications across switches and routers Identify and resolve common switched network issues and common problems associated with IPv4 addressing Describe IPv6 main features and addresses, and configure and verify basic IPv6 connectivity Describe the operation, benefits, and limitations of static routing Describe, implement, and verify Virtual Local Area Networks (VLANs) and trunks Describe the application and configuration of inter-VLAN routing Explain the basics of dynamic routing protocols and describe components and terms of Open Shortest Path First (OSPF) Explain how Spanning Tree Protocol (STP) and Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) work Configure link aggregation using EtherChannel Describe the purpose of Layer 3 redundancy protocols Describe basic WAN and VPN concepts Describe the operation of Access Control Lists (ACLs) and their applications in the network Configure Internet access using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) clients and explain and configure Network Address Translation (NAT) on Cisco routers Learning@Cisco Course overview Page 3 of 5 Describe basic Quality of Service (QoS) concepts Describe the concepts of wireless networks, which types of wireless networks can be built, and how to use Wireless LAN Controllers (WLCs) Describe network and device architectures and introduce virtualization Introduce the concept of network programmability and Software-Defined Networking (SDN) and describe smart network management solutions such as Cisco DNA Center™, Software-Defined Access (SD-Access), and Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) Configure basic IOS system monitoring tools Describe the management of Cisco devices Describe the current security threat landscape Describe threat defense technologies Implement a basic security configuration of the device management plane Implement basic steps to harden network devices

Időtartam:5 nap
Képzési szint:
 • Kezdő
Linux_redhat_460x350.jpg
271 950 Ft
(Bruttó ár: 345 377 Ft)

Enterprise Linux 8 parancssori ismeretek

Kód: GL120

A GL120 a Linux és Unix rendszerek fundamentális megértését célozza meg. A résztvevők tapasztalatokat szerezhetnek a parancssoros eszközök terén. A Linux rendszerrel ismerkedők szilárd alapismereteket kapnak, míg a már tapasztalt résztvevők eddig esetleg ismeretlen Linux funkciókat ismerhetnek meg. A tanfolyami anyagot döntően laborgyakorlatok köré építettük, így a hallgatók a tanfolyamot komoly parancssoros tapasztalatokkal fejezik be. A képzés témakörei között megtalálhatók például alapvető állomány-kezelési, fájlrendszer adminisztrációs, szövegkezelési, reguláris kifejezések használatával kapcsolatos, valamint folyamat kezelési, és shell scriptelési témakörök. Mindazoknak ajánljuk, akik Linux rendszereken operátorként, szoftver üzemeltetőként dolgoznak, vagy rendszergazdai ismereteiket szeretnék megalapozni.   Általános számítógép-kezelői tapasztalatok. Nem szükséges Linux vagy Unix előismeret. Online képzés esetén szükséges telepítés: Nem szükséges előre telepíteni internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Mi is az a Linux?                 Unix rövid története                 GNU/Linux bemutatása                 Linux felépítése, részei                 Linux változatok, disztribúciók   Bejelentkezés és az első lépések                 Bejelentkezés                 Utasítások használata                 Segítség és információ szerzés                 Grafikus felület, munkaasztali környezet                 A Linux fájlrendszere                 Linux könyvtárszerkezete (Filesystem Hierarchy Standard)                 Fájlok típusai és tulajdonságai                 Speciális fájlok                 Linux jogosultsági rendszere                 Könyvtárak és fájlok kezelése   Munkavégzés állományokkal                 Könyvtárak kezelése                 Állományok kezelése                 Állománykezelés grafikusan                 Bináris és speciális állományok megjelenítése   Felhasználók és csoportok                 Felhasználók típusai és tulajdonságai                 Csoportok, egyedi csoport fogalma                 Felhasználók és csoportok kezelése                 Jelszavak és beállításaik                 sudo rendszer                                Csomagok kezelése                 Csomagformátumok (RPM, DEB)                 Csomagtároló fogalma (repository)                 Csomagok telepítése és eltávolítása; yum, dnf parancsok használata                 Keresés a csomagtárolókban és a csomagok tartalmában   Filerendszerek csatolása és hordozható adattárolók kezelése                 Lokális és hálózati fájlrendszerek                 Fájlrendszerek létrehozása és csatolása (mount)                 Fájlrendszert leíró fájl: fstab                 Hálózati fájlrendszerek kezelése; NFS, SMB/CIFS                 AutoFS: automatikus csatolás   Szolgáltatások és folyamatok kezelése                 Folyamatok listázása (ps, pstree)                 Folyamatok kezelése, monitorozása, signal-ok (top, ntop, kill, killall)                 Systemd működése, unit-ok fogalma (targets, services)                 Szolgáltatások indítása, leállítása                 Rendszer működési állapotai (targets)   Naplózás és a naplóállományok                 Journal és használata (journalctl)                 Rsyslog rendszernaplózó                 Naplóállományok és kezelésük (logrotate)   Shell alapok                 A Command Shell szerepe                 Átirányítások                 Karakter behelyettesítések                 Változók és kezelésük                 Parancsok egymásba ágyazása   Szöveges állományok kezelése                 Reguláris kifejezések használata                 Keresés állományokban (grep)                 Karakterek cseréje                 Szövegoszlopok kinyerése                 Állomány változások összehasonlítása                 Szövegkezelés a sed és awk programmal                 Szövegszerkesztés                 nano használata, beállításai                 A vi és Vim használata                 Szövegszerkesztési feladatok végrehajtása   Archiválás és tömörítés                 Archiválás tar alkalmazásával                 Archiválás cpio alkalmazásával                 A gzip, bzip2, xz tömörítő eszközök   A parancsértelmező (shell)                 A Shell beazonosítása                 Shell váltás                 Konfigurációs állományok, alias-ok                 Bash (Bourne-Again Shell) működése                 Bash: parancs-szerkesztés   Bevezetés a Bash programozásba                 Belső és külső utasítások                 Kiértékelések (test)                 Elágazások (if, case)                 Ciklusok (for, while, until)                 Bash script írása   Időzített feladatok                 at/batch                 Cron (crontab)                 Anacron   Secure Shell (SSH)                 Secure Shell működése                 ssh és sshd konfiguráció                 Állományok átvitele                 SSH kulcsok kezelése   Grafikus felület                  Az X Window System                 Alkalmazások kezelése                 Terminál használata                 Távoli hozzáférés

Időtartam:4 nap (4x8 tanóra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Linux_redhat_460x350.jpg
288 750 Ft
(Bruttó ár: 366 713 Ft)

Enterprise Linux 8 rendszeradminisztráció

Kód: GL250

A Red Hat Enterprise Linux 8 rendszeradminisztráció tanfolyam során Linux telepítési, konfigurációs és üzemeltetési ismereteket szereznek a résztvevők. A képzés középpontjában olyan témakörök lesznek, amelyek egyaránt érvényesek kiszolgáló és munkaállomás adminisztrációja terén. A hallgatók a számos labor során igazi gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert. A lényegesebb témakörök: telepítés és konfiguráció, a bootolási folyamat, felhasználók és csoportok kezelése, haladó fájlrendszer kezelés, hálózati ismeretek, tűzfal konfigurálás, SELinux, hálózatinaplózás és még sok más. A tanfolyamot elsődlegesen rendszeradminisztrátorok, rendszerintegrátorok számára ajánljuk. Linux / Unix alapismeretek, parancssor kényelmes használata. Fájlrendszerek és folyamatok kezelésével kapcsolatos alapismeretek. Online képzés esetén szükséges telepítés: Nem szükséges előre telepíteni internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Linux kernel és hardver eszközök                 Hardver eszközök kezelése                 udev                 SCSI és USB eszközök                 Kernel Modulok   A Boot folyamat                 A Boot folyamat áttekintése                 GRUB 2 rendszerbetöltő                 Boot Paraméterek                 Systemd működése, unit fájlok                 Szolgáltatások és működési állapotok kezelése   Naplózás és log állományok                 Rendszer szintű naplózás                 systemd Journal                 Rsyslog                 Naplózás hálózaton keresztül   Szoftvermenedzsment                 RPM funkciók és architektúra                 DNF/YUM: Csomagok telepítése, eltávolítása                 Csomagtárolók (repository-k) létrehozása   Tárolóelemek adminisztrációja                 Diszkek partíciók kezelése                 Fájlrendszerek típusai, létrehozásuk                 Fájlrendszerek ellenőrzése és karbantartása                 Swap kezelés                 fstab: a fájlrendszert leíró fájl   Logikai tárolók                 Logical Volume Management                 Logical Volume-ok létrehozás, kezelése                 Az LVM haladó szintű kezelése (LVM RAID, Snapshot)                 System Storage Management (SSM)                 Deduplikáció és tömörítés (VDO)                 Stratis   Felhasználók és csoportok kezelése                 Felhasználó és Csoport bevezetés                 Felhasználók, csoportok kezelése                 Jelszó beállítások                 Windows AD integráció   Hálózatkezelése                 TCP/IP alapok                 Ethernet eszközök kezelése, beállítása                 DNS, DHCP kliens alkalmazás                 Interface Aggregation (teaming)                 NTP parancsok   Biztonság kezelés                 Általános biztonsági koncepciók                 Állományok hozzáférés szabályozása: FACL                 SELinux Security Framework                 Firewalld tűzfalkezelési lehetőségek   Hálózati tárolók adminisztrációja                 A hálózati tárolók áttekintése                 NFS                 SMB / CIFS                 AutoFS                 iSCSI   Felügyelete és Hibaelhárítás                 Rendszerállapotok nyomonkövetése                 Valós idejű terheléselemzés                 Hibakeresési módszerek                 Boot folyamatok hibaelhárítása                 Fájlrendszer hibák kezelése                 Coockpit                 Bejelentkezések rögzítése (RecordingSessions)  

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
Linux_redhat_460x350.jpg
393 750 Ft
(Bruttó ár: 500 063 Ft)

RHCSA vizsgafelkészítő + tesztvizsga

Kód: RHCSA

A Red HatCertified System Administrator (RHCSA) minősítés megszerzésére törekvő rendszergazdák számára ideális felkészítés nyújt ez a tanfolyamunk. Gyors ütemben, kibővített óraszámban tárgyaljuk az összes olyan területet, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a sikeres vizsgához.A minősítés megszerzéséhez szükséges vizsga (vizsgakód: EX200) egy 3 órás gyakorlati vizsga. A tanfolyamot egy tesztvizsgával zárjuk, így a résztvevők azonnali visszajelzést kapnak. RHCSA minősítés megszerzésére törekvő rendszergazdák számára ajánljuk. Alapvető ismeretek és tapasztalatok a Linux rendszeradminisztráció területén. Nincs szükség előtelepítésre. Internet, webcamera, mikrofon Az online képzések Zoom/MS Teams/Webex meetingeken történnek.   A Linux fájlrendszere Linux könyvtárszerkezete (Filesystem Hierarchy Standard) Fájlok típusai és tulajdonságai Speciális fájlok Linux jogosultsági rendszere Speciális jogosultságok (SUID, SGID, Sticky) Posix ACL-ek (Access Control Lists)   Felhasználók és csoportok Felhasználók típusai és tulajdonságai Csoportok, egyedi csoport fogalma Felhasználók és csoportok kezelése Jelszavak és beállításaik sudo rendszer SSSD (System Security Services Daemon) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)                                Csomagok kezelése RPM csomagok és ellenőrzésük Csomagtároló (repository) készítése, beállítása Csomagok telepítése, frissítése és eltávolítása; yum, dnf és rpm parancsok használata Keresés a csomagtárolókban és a csomagok tartalmában AppStream csomagtároló használata   Lokális és hálózati fájlrendszerek kezelése Diszkek partíciók kezelése Lokális és hálózati fájlrendszerek Fájlrendszerek létrehozása és csatolása (mount) Fájlrendszert leíró fájl: fstab Swap kezelés Hálózati fájlrendszerek kezelése; NFS, SMB/CIFS AutoFS: automatikus csatolás   Logikai tárolók Logical Volume Management Logical Volume-ok létrehozás, kezelése Az LVM haladó szintű kezelése (LVM RAID, Snapshot) System Storage Management (SSM) Deduplikáció és tömörítés (VDO) Stratis   Boot folyamat, szolgáltatások és folyamatok kezelése A Boot folyamat áttekintése GRUB 2 rendszerbetöltő, boot folyamat megállítása Boot Paraméterek Systemd működése, unit-ok fogalma (targets, services) Szolgáltatások indítása, leállítása Rendszer működési állapotai (targets) Folyamatok listázása (ps, pstree) Folyamatok kezelése, monitorozása, signal-ok (top, ntop, kill, killall) Hardverkezelő eszközök és hardverinformációk   Naplózás és log állományok Rendszer szintű naplózás systemd Journal Rsyslog Naplóállományok és kezelésük (logrotate)   Shell alapok Átirányítások (>, >>, |, 2>) Karakter behelyettesítések Változók és kezelésük Parancsok egymásba ágyazása   Szöveges állományok kezelése Reguláris kifejezések használata Keresés állományokban (grep) Karakterek cseréje Szövegoszlopok kinyerése Állomány változások összehasonlítása   Archiválás és tömörítés Archiválás tar alkalmazásával Archiválás cpio alkalmazásával A gzip, bzip2, xz tömörítő eszközök   Shell programozás (BASH scripts) Belső és külső utasítások Kiértékelések (test) Elágazások (if, case) Ciklusok (for, while, until) Bash script írása   Időzített feladatok at/batch Cron (crontab) Anacron SystemdTimer   Hálózatkezelése TCP/IP alapok, IPv4 és IPv6 Ethernet eszközök kezelése, beállítása (ip, ss, nmcli, ethtool) DNS, DHCP kliens alkalmazás Névfeloldás beállítása, ellenőrzése   Biztonság SELinux Security Framework SELinux működése Context (Labels) beállítása (semanage) Booleans (setsebool, getsebool) Hibakeresés, diagnosztizálás (auditlog, sealert) Firewalld tűzfalkezelési lehetőségek Zónák kezelése Szolgáltatások, portok engedélyezése (firewall-cmd) Összetett szabályok (Rich Rules) Címfordítás (NAT)   Szolgáltatások konfigurálása Tuned használata Chrony (NTP) konfigurációja Secure Shell (SSH) Secure Shell működése ssh és sshd konfiguráció Állományok átvitele SSH kulcsok kezelése   Konténerek kezelése (podman, skopeo) Műveletek konténer képfájlokkal(container images) Konténerek indítása, leállítása, beállítások Műveletek konténereken belül Adattárolók kezelése (volumes)

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
Linux_redhat_460x350.jpg
236 250 Ft
(Bruttó ár: 300 038 Ft)

RHCE gyorsított vizsgafelkészítő tanfolyam + tesztvizsga

Kód: RHCE

A Red Hat CertifiedEngineer (RHCE) minősítés megszerzésére törekvő mérnökök számára ideális felkészítés nyújt ez a tanfolyamunk. Az új EX294 – RHCE vizsgán a Red Hat Enterprise Linux Ansible alapú adminisztrációja kerül terítéken.Tanfolyam során a résztvevők megismerik az Ansible felépítését, működését, az ad-hoc parancsok, Ansible Playbook-ok és Role-ok használatát. A YAML alapok megismerése után Playbook-ok írásán keresztül gyakorlatot szereznek a Red Hat Enterprise Linux rendszerek menedzselésében. A Role-ok és a Jinja2 template-ek használatán túl az Ansible Collection-ök telepítése és használata, is a témák között szerepel. A tanfolyam végén tesztvizsgát tesznek a résztvevők, így azonnali visszajelzést kapnak a megszerzett tudásra vonatkozóan. A tanfolyamot rendszeradminisztrátorok, rendszerintegrátorok számára ajánljuk, akik szeretnék megszerezni a Red Hat Certified Engineer (RHCE) minősítést. Linux / Unix rendszergazdai alapismeretek, parancssor kényelmes használata. Fájlrendszerek és folyamatok kezelésével kapcsolatos alapismeretek. Nincs szükség előtelepítésre. Internet, webcamera, mikrofon Az online képzések Zoom/MS Teams/Webex meetingeken történnek. Bevezetés az Ansible-be                 Architektúra                 Alapfogalmak (inventory, modules, plugins) Ad-hoc parancsok és Playbook-ok                 Ansible Tower / AWX   Telepítés és környezet                 Kontroller és menedzselt hoszt előfeltételek                 Ansible felhasználó                 Konfigurációs fájlok                 Statikus és dinamikus Inventory   Ad-hoc parancsok                 Ad-hoc parancsok használata                 Alapvető modulok                 Dokumentáció használata   Playbook-ok                 Playbook-ok felépítése                 Bevezetés a YAML-be                 Playbook-ok írása és használatuk                 Változók és Fact-ek                 Változók típusai és használatuk                 Fact-ek és kezelésük                 Tömbök (arrays) és szótárak (dictionaries)                 Szenzitív adatok kezelése (vaults)                 Regiszter   Task-ok kontrollálása                 Ciklusok használata                 Változók használata ciklusokban                 Feltételek használata                 Handlers                 Hibák kezelése                 Blokkok   Fájlok kezelése, template-ek                 Modulok fájlok kezelésére                 Konfigurációs állományok módosítása                 Template-ek használata, Jinja2   AnsibleRole-ok és Collection-ök                 Role-ok telepítése és felhasználása                 Role-ok szerkezete, felépítése                 Ansible Galaxy                 Collection-ök használata

Időtartam:3 nap (3x 8 tanóra)
Nehézségi szint:
 • Haladó
Linux_redhat_460x350.jpg
313 950 Ft
(Bruttó ár: 398 717 Ft)

Enterprise Linux 8 hibaelhárítás

Kód: GL314

A GL314 célja, hogy felkészítse a Linux adminisztrátorokat általános és rendkívüli rendszerproblémák kezelésére. A tanfolyam arra a koncepcióra épít, mely szerint a leghatékonyabb módja a hibaelhárítási technikákban történő tapasztalatszerzésnek, maga a hibaelhárítás végrehajtása. A képzést 75%-ban laborgyakorlatot teszik ki, amelyek során számos ismert és kevésbé ismert technikát, és eszközt ismernek meg a résztvevők. Haladó és középhaladó szintű Linux tudással rendelkező üzemeltetőknek ajánljuk a tanfolyamot. Linux / Unix ismeretek, üzemeltetésben szerzett tapasztalatok. A kurzuson szerzett sikerélményt nagyban meghatározzák a résztvevő tapasztalatai, ezért a kezdő Linux adminisztrátoroknak ajánljuk a Red Hat Enterprise Linux 8 parancssori ismeretek (GL120) és a Red Hat Enterprise Linux 8 rendszeradminisztráció (GL250) tanfolyamokon való előzetes részvételt. Online képzés esetén szükséges telepítés: Nem szükséges előre telepíteni internet, webcamera, mikrofon Az online képzések Zoom/MS Teams/Webex meetingeken történnek.   Hibaelhárítási metódusok                 A hibaelhárítás megközelítése                 Lehetséges megoldások kiértékelése                 Változtatások észlelése                 Szabályrendek kialakítása és betartása                 Munkavégzés csapatban                 Dokumentáció és segítség   Hibaelhárítási eszközök                 Gyakori eszközök a hibaelhárítási munkában                 RPM csomagok és ellenőrzésük                 Hardverkezelő eszközök és hardverinformációk                 Fájlok és folyamatok (lsof, strace, ltrace)                 Statisztikák (iostat, mpstat és vmstat)                 Hálózati hibakeresés eszközei (ip, ss)                 Névfeloldás ellenőrzése (host, dig)                 Netcat                 Hálózati forgalom monitorozása (tcpdump, tshark)   Helyreállítási környezetek                 Diagnosztikai és helyreállítási szintek                 Helyreállási procedúrák                 Helyreállítási példák                 Hálózati parancsok helyreállítási környezetben   Hibakörök 1                 Linux boot folyamat                 GRUB rendszerbetöltő                 Folyamatkezelés                 Fájlrendszer hibák és javításuk                 Alapvető adatmentési lehetőségek   Hibakörök 2                 Hálózati eszközök                 Hálózatkezelő parancsok                 Hibakeresés hálózati problémák esetén                 Xinetd koncepciók és hibafelderítés                 A TCP Wrapper koncepciók és hibafelderítés                 Netfilter (iptables/nftables) koncepciók és hibafelderítés                 Firewalld hibafelderítés   Hibakörök 3                 Naplózás, naplóállományok                 Syslog és Journal rendszernaplózók                 Naplóállományok kezelése (logrotate)                 Biztonságos naplózás                 Naplózás hálózaton keresztül                 Időzített feladatok (at, cron és anacron)   Hibakörök 4                 Felhasználók és csoportok problémái                 Hitelesítési problémák                 Kvóták                 Állomány hozzáférési problémák, ACL-ek                 SELinux koncepciók és hibafelderítés   Hibakörök 5                 Kernel és kernel modulok hibaelhárítása                 Háttértárak hibái                 LogicalVolume Management (LVM) hibáinak elhárítása                 RAID áttekintése és hibaelhárítása   Hibakörök 6 DNS koncepciók és hibafelderítés Hálózati fájlrendszerek (NFS, CIFS) és hibaelhárításuk Teljesítményproblémák és kezelésük Erőforráskorlátok kezelése, priorizálás  

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
szines-onismeret.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Színes önismeret tréning

Kód: SZOT01

A résztvevők önismeretének és kommunikációs készségeinek fejlesztése DISC módszertan elsajátításával és alkalmazásával. A DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció univerzális nyelve, melynek elsajátítása hatékonyabbá teszi a kommunikációt, együttműködést. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad másokhoz. Mi jellemzi a viselkedésemet? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom felismerni mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú munkatársakkal, ügyfelekkel, családtagokkal? DISC profil: Saját viselkedés stílusunk meghatározása A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése: erősségek fejlődési lehetőségek A különböző viselkedéstípusok felismerése (híres emberek, filmrészletek stb.) A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? A DISC és a motiváció – kit mi motivál? kit hogyan motiváljunk?

Időtartam:1 nap
docker-logo.jpg
187 950 Ft
(Bruttó ár: 238 697 Ft)

Docker alapozó tanfolyam

Kód: DCKF

A két napos, oktató által vezetett Docker Alapok tanfolyam kiváló áttekintést nyújt a Docker funkcióiról és használatáról. A tanfolyam minden conatiner alapú virtualizáció után érdeklődő mérnöknek remek alapot ad ismereteik bővítéséhez. Az alapvető telepítés feladatok mellett, részletesen tárgyaljuk a image és container objektumok felépítését, kialakítását. Fejlesztők, Alkalmazás üzemeltetők Operátorok Architek-ek Bemutatja a Docker funkcióit és helyét az informatikában Ismerteti a Docker működéséhez szükséges infrastruktúrát Megérteti az image-ek használatát, építését Bemutatja az alkalmazás virtualizáció előnyeit és működését Ismerteti a konténerek kialakítását és futtatását Image- állományok készítése Docker hálózatok működése és kialakítása Tároló meghajtók használata Adatkapcsolatok kialakítása konténerekhez Multi container alkalmazások kezelése Docker Compose segítségével Alapvető Windows és Linux ismeretek Parancsoros feladatvégzésben tapasztalat Online képzés esetés szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek

Időtartam:2 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
SQL_460x350.jpg
109 000 Ft
(Bruttó ár: 138 430 Ft)

Adatbáziselméleti alapismeretek

Kód: MSQL01

Tanfolyamunkon a résztvevők megismerkedhetnek az adatbáziskezelés alapjaival. Ennek elvégzése után a résztvevők tisztában lesznek az adatbáziskezelés alapfogalmaival és folytatni tudják a képzésüket a magasabb szintű tanfolyamokon. Mindenkinek, akinek feladatai közé tartozik adatbázis megoldások, használata, fejlesztése, vagy menedzselése. Alapvető számítástechnikai ismeretek Online képzés esetén szükséges telepítés SQL Server Management Studio (ingyenesn letőlthető) internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek 1. Az adatbázisok alapjai 1.1        Tábla, rekord, mező 1.1.1. A mezőtípusok és a mező tulajdonságai 1.2.       Kulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs 1.3.       Adatmodellezési lehetőségek 1.3.1. A relációs adatmodell 1.4.       Relációk: mi van kapcsolatban mivel? 1.5.       Referenciális szabályok   2. Adatbázisok tervezése 2.1.       Adatbázis-tervezés lépései 2.2.       Az egyed kapcsolati modell 2.3.       Redundancia és konzisztencia 2.4.       A normalizálás és a normálformák 2.5.       Optimális adatszerkezetek      3. Adatbázisok kezelése 3.1.       Halmazok és műveletek 3.2.       UNION, EXCEPT, INTERSECT 3.3.       NULL értékek kezelése 3.4.       Indexelés 3.5.       Tranzakciókezelésa  

Időtartam:1 napos (1x8 tanóra)
Nehézségi szint:
 • Kezdő
SQL_460x350.jpg
198 000 Ft
(Bruttó ár: 251 460 Ft)

SQL Server telepítése, üzemeltetése és hibaelhárítása

Kód: MSQL03

Course dates: 15-16. February and 19-21. February A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek egy MS-SQL Server alapú adatkezelési infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges legfontosabb feladatok végrehajtási lehetőségeivel, a telepítéstől, az adatbázisok létrehozásán keresztül, a mentési infrastruktúra kialakításán át a jelentéskészítésig bezárólag.A tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek lesznek adminisztrálni és önállóan üzemeltetni egy MS-SQL alapú adatbázis-infrastruktúrát.   Infrastruktúra üzemeltetőknek, akiknek feladatai közé tartozik a Microsoft SQL Server napi működtetése. Hálózati elméleti ismeretek, Microsoft Windows felhasználói ismeretek, gyakorlat a Microsoft termékek és az Internet használatában. Online képzés esetén szükséges telepítés SQL Server Management Studio (ingyenesn letőlthető) internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Online képzés esetén szükséges telepítés: Szükséges egy virtuális gép eszköz a saját gépre - a beépített HyperV, vagy VmWare/VirtualBox , plusz a  Microsoft oldaláról a szerver és a kliens trial telepítőkre, valamint az SQL telepítőt is ajánlott letölteni.  1. Ismerkedés az SQL szerverrel                 1.1.       Mi az az SQL Server? 1.1.1. SQL Server komponensek 1.2.       Az SQL Server működése 1.2.1. Adatok logikai tárolása 1.2.2. Tábla, rekord, mező 1.2.3. A mezőtípusok és a mező tulajdonságai 1.2.4. Kulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs 1.2.5. A relációs adatmodell 1.2.6. Referenciális szabályok 1.2.7. Adatok fizikai tárolása 1.2.8. File-ok/filecsoportok 1.2.9. Lapok és Extentek 1.2.10. Tranzakciókezelés 1.2.11. A tranzakciós napló szerepe 1.2.12. Indexelés 1.2.13. Indextípusok 1.2.14. A végrehajtási terv                      2. Telepítés, felügyeleti eszközök                    2.1.       Telepítés 2.1.1. Követelmények 2.1.2. Komponensek 2.2.       Szerverbeállítások 2.2.1. Szerverváltozók 2.2.2. Szerverkonfiguráció 2.3.       Felügyeleti eszközök 2.3.1. Management Studio 2.3.2. SQL Server Data tools 2.3.3. Configuration Tools 2.3.4. PowerShell (SQLPS)                   3. Adatbázisok létrehozása és kezelése                     3.1.       Létrehozás 3.1.1. Adatbázis beállítások 3.1.2. Tranzakció naplók 3.2.       File-ok és filecsoportok 3.2.1. Beállítás 3.2.2. Filestream és a File Table 3.2.3. Külső adatok: PolyBase 3.3.       Táblák és nézetek 3.3.1 Létrehozás 3.3.2. Beállítás 3.3.3. Particionálás és tömörítés 3.3.4. Temporális táblák: historizálás 3.3.5. Gráf táblák használata 3.4.       Katasztrófaelhárítás 3.4.1.   Mentés és visszaállítás 3.4.2.   Snapshot készítés és használat 3.4.3.   Mentésütemezés 3.4.4.   Katasztrófa utáni helyreállítás                    4. Biztonsági beállítások 4.1.       Biztonsági beállítások 4.2.       Sémák 4.3.       Loginok és felhasználók 4.4.       Jogosultságkezelés 4.4.1. Jogosultságszintek 4.4.2. Jogosultságbejegyzések adatbázis objektumokon 4.4.3. Sor alapú jogosultságok kezelése 4.5.       Contained Database 4.5.1. Userek login nélkül 4.6.       Titkosítás 4.6.1. Kulcsok mentése és visszaállítása 4.6.2. Always Encrypted oszlopok beállítása 4.6.3. Dynamic Data Masking 4.7.       Házirendek készítése                5. Rendszergazdai feladatok                     5.1.       SQL Server Integration Services 5.1.1. Adatok exportálása és importálása 5.1.2. Integráció: Excel és Access 5.1.3. BCP segédprogram 5.2.       Automatizáció 5.2.1. Az SQL Server Agent 5.2.2. Karbantartási tervek készítése 5.2.3. Feladatok és riasztások 5.2.4. Adatbázis levelezés beállítása              6. Hibatűrő rendszerek                    6.1.       Log Shipping 6.2.       Mirroring 6.3.       Replikáció 6.4.       Failover Cluster 6.5.       Always-On High Availability Database Groups                7. Monitorozás és teljesítményhangolás                    7.1.       Monitorozás 7.1.1. SQL Profiler 7.1.2. Folyamatok és zárolások 7.1.3. Hibanaplók 7.1.4. Audit 7.1.5. Extended events 7.1.6. Jelentések használata 7.2.       Teljesítményfigyelés és hangolás 7.2.1. Performance monitor használata 7.2.2. Teljesítménynaplózás 7.2.3. Query Store 7.2.4. Data Collector 7.3.       Teljesítményhangolás 7.3.1. Indexek 7.3.2. ColumnStore indexek                    7.3.3. Memórialapú táblák használata 7.3.4. Snapshot izolációs szint használata 7.3.5. Resource Governor beállítása

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
SQL_460x350.jpg
135 000 Ft
(Bruttó ár: 171 450 Ft)

T-SQL lekérdezések SQL környezetben

Kód: MSQL04

Tanfolyamunkon a résztvevők elsajátíthatják a Microsoft SQL Server saját "nyelvjárását" az ún. Transact-SQL-t, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik SQL alapú adatbázisok/alkalmazások készítése, lekérdezése. Hálózati elméleti ismeretek, Microsoft Windows felhasználói ismeretek, gyakorlat a Microsoft termékek és az Internet használatában.   Online képzés esetén szükséges telepítés SQL Server Management Studio (ingyenesn letőlthető) internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek   1. Az adatbázisok alapjai 1.1.       Tábla, rekord, mező 1.1.1. A mezőtípusok és a mező tulajdonságai 1.2.       Kulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs 1.3.       Adatmodellezési lehetőségek 1.4.       A relációs adatmodell 1.5.       Relációk: mi van kapcsolatban mivel? 1.6.       Referenciális szabályok   2. Adatbázisok tervezése 2.1.       Adatbázis-tervezés lépései 2.2.       Az egyed-kapcsolati modell 2.3.       Redundancia és konzisztencia 2.4.       A normalizálás és a normálformák 2.5.       Optimális adatszerkezetek      3. Az SQL története és tulajdonságai 3.1.       Az SQL története és szabványai 3.2.       Az SQL elemei 3.2.1. Jelkészlet 3.2.2. Szintaktikai elemek 3.2.3. Objektumok 3.2.4. Utasítások fajtái 3.2.4.1. Adatdefiníciós 3.2.4.2. Adatkezelési 3.2.4.3. Adatbiztonsági 3.2.5. Azonosítók leképezési szabályai 3.2.6. Kifejezések, műveletek 3.2.6.1. Numerikus műveletek 3.2.6.2. Karakteres műveletek 3.2.6.3. Dátum műveletek 3.2.6.4. Bináris és logikai műveletek 3.2.6.5. Műveletek, illetve operátorok elsőbbségi sorrendje 3.2.7. A NULL értékek 3.3.       Az adatbázisok eljárásjellegű elemei 3.3.1. Nézetek 3.3.2. Tárolt eljárások (Stored Procedures) 3.3.3. Triggerek   4. Egyszerű SQL lekérdezések 4.1.       A SELECT utasítás 4.2.       Egyszerű lekérdezések készítése 4.3.       A lekérdezett adatok szűrése: WHERE 4.4.       A lekérdezett adatok rendezése: ORDER BY 4.5.       Operátorok és precedenciájuk 4.6.       NULL érték használata 4.7.       Egyedi értékek biztosítása: DISTINCT 4.8.       Kimenet korlátozása: TOP, TABLESAMPLE, OFFSET-FETCH   5. Csoportosítás 5.1.       Aggregáló függvények ismertetése 5.1.1. Összegzés 5.1.2. Minimum/maximum keresés 5.1.3. Átlagszámítás 5.2.       Csoportosítás különböző szempontok szerint: GROUP BY 5.3.       A csoportosított adatok szűrése: HAVING   6. Többtáblás lekérdezések 6.1.       Több táblában szereplő összefüggő adatok lekérdezése 6.2.       Tábla összekapcsolások fajtái 6.2.1. INNER JOIN 6.2.2. LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN 6.3.       Speciális tábla összekapcsolási módok 6.3.1. CROSS JOIN 6.3.2. NON-EQUI JOIN 6.4.       Tábla összekapcsolása önmagával – hierarchikus kapcsolatok lekérdezése: SELF JOIN   7. Halmazműveletek 7.1.       Unió: UNION, UNION ALL 7.2.       Metszet: INTERSECT 7.3.       Különbség: EXCEPT   8. Allekérdezések 8.1.       Allekérdezések (SUBQUERY) működése 8.2.       Allekérdezések a WHERE záradékban 8.3.       Allekérdezések a FROM záradékban 8.4.       Korreláló allekérdezések   9. Beépített függvények 9.1.       Numerikus függvények 9.2.       Szövegkezelő függvények 9.3.       Dátum és idő függvények 9.4.       NULL függvények

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
SQL_460x350.jpg
198 000 Ft
(Bruttó ár: 251 460 Ft)

T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben

Kód: MSQL05

Tanfolyamunkon a résztvevők elsajátíthatják az SQL Server saját "nyelvjárását" az ún. Transact-SQL-t, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik SQL alapú adatbázisok/alkalmazások készítése, lekérdezése. Hálózati elméleti ismeretek, Microsoft Windows felhasználói ismeretek, gyakorlat a Microsoft termékek és az Internet használatában.   Online képzés esetén szükséges telepítés: SQL Server Management Studio  (ingyenesen letölthető) internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek   1. Az adatbázisok alapjai 1.1.       Tábla, rekord, mező 1.1.1. A mezőtípusok és a mező tulajdonságai 1.2.       Kulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs 1.3.       Adatmodellezési lehetőségek 1.4.      A relációs adatmodell 1.5.       Relációk: mi van kapcsolatban mivel? 1.6.       Referenciális szabályok   2. Adatbázisok tervezése 2.1.       Adatbázis-tervezés lépései 2.2.       Az egyed-kapcsolati modell 2.3.       Redundancia és konzisztencia 2.4.       A normalizálás és a normálformák 2.5.       Optimális adatszerkezetek      3. Az SQL története és tulajdonságai 3.1.       Az SQL története és szabványai 3.2.       Az SQL elemei 3.2.1. Jelkészlet 3.2.2. Szintaktikai elemek 3.2.3. Objektumok 3.2.4. Utasítások fajtái 3.2.4.1. Adatdefiníciós 3.2.4.2. Adatkezelési 3.2.4.3. Adatbiztonsági 3.2.5. Azonosítók leképezési szabályai 3.2.6. Kifejezések, műveletek 3.2.6.1. Numerikus műveletek 3.2.6.2. Karakteres műveletek 3.2.6.3. Dátum műveletek 3.2.6.4. Bináris és logikai műveletek 3.2.6.5. Műveletek, illetve operátorok elsőbbségi sorrendje 3.2.7. A NULL értékek 3.3.       Az adatbázisok eljárásjellegű elemei 3.3.1. Nézetek 3.3.2. Tárolt eljárások (Stored Procedures) 3.3.3. Triggerek   4. Egyszerű SQL lekérdezések 4.1.       A SELECT utasítás 4.2.       Egyszerű lekérdezések készítése 4.3.       A lekérdezett adatok szűrése: WHERE 4.4.       A lekérdezett adatok rendezése: ORDER BY 4.5.       Operátorok és precedenciájuk 4.6.       NULL érték használata 4.7.       Egyedi értékek biztosítása: DISTINCT 4.8.       Kimenet korlátozása: TOP, TABLESAMPLE, OFFSET-FETCH   5. Csoportosítás 5.1.       Aggregáló függvények ismertetése 5.1.1. Összegzés 5.1.2. Minimum/maximum keresés 5.1.3. Átlagszámítás 5.2.       Csoportosítás különböző szempontok szerint: GROUP BY 5.3.       A csoportosított adatok szűrése: HAVING   6. Többtáblás lekérdezések 6.1.       Több táblában szereplő összefüggő adatok lekérdezése 6.2.       Tábla összekapcsolások fajtái 6.2.1. INNER JOIN 6.2.2. LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN 6.3.       Speciális tábla összekapcsolási módok 6.3.1. CROSS JOIN 6.3.2. NON-EQUI JOIN 6.4.       Tábla összekapcsolása önmagával – hierarchikus kapcsolatok lekérdezése: SELF JOIN   7. Halmazműveletek 7.1.       Unió: UNION, UNION ALL 7.2.       Metszet: INTERSECT 7.3.       Különbség: EXCEPT   8. Allekérdezések 8.1.       Allekérdezések (SUBQUERY) működése 8.2.       Allekérdezések a WHERE záradékban 8.3.       Allekérdezések a FROM záradékban 8.4.       Korreláló allekérdezések   9. Beépített függvények 9.1.       Numerikus függvények 9.2.       Szövegkezelő függvények 9.3.       Dátum és idő függvények 9.4.       NULL függvények   10. Allekérdezések kiemelése 10.1.    Nézetek létrehozása és használata 10.2.    COMMON TABLE EXPRESSION 10.2.1. Egyszerű CTE létrehozása és használata 10.2.2. Többszörös CTE létrehozása és használata   11. T-SQL adattípusok 11.1     Numerikus típusok 11.2     Karakteres típusok 11.3     Dátum típusok 11.4     Típuskonverziók 11.4.1. Implicit 11.4.2. Explicit 11.5     Konverziós függvények   12. Haladó lekérdezések MS-SQL környezetben 12.1.    Többdimenziós lekérdezések: PIVOT/UNPIVOT 12.2.    Görgetés, felsőbb szintű aggregációk: 12.2.1. CUBE 12.2.2. ROLLUP 12.2.3. GROUPING SETS 12.3.    Ablakozó záradék: OVER 12.4.    Rangsorolási funciók 12.4.1. RANK 12.4.2. DENSE_RANK 12.4.3. NTILE 12.5.    Adatanalízis függvények 12.5.1. LEAD/LAG 12.5.2. FIRST_VALUE/LAST_VALUE 12.6.    Hierarchikus lekérdezések 12.6.1.  COMMON TABLE EXPRESSION használatával   13. Adatmódosító utasítások 13.1.    Adatok beszúrása: INSERT 13.2.    Adatok módosítása: UPDATE 13.3.    Adatok törlése: DELETE 13.4.    OUTPUT záradék használata az adatmódosító utasításokban 13.5     Adatösszefésülés (MERGE)   14. Adatbázisok és adatbáziselemek létrehozása MS-SQL környezetben 14.1.    Objektumok létrehozása: CREATE 14.2.    Objektumok módosítása: ALTER 14.3.    Objektumok törlés: DROP 14.4.    Megszorítások: CONSTRAINT   15. Metaadatok lekérdezése 15.1.    A sys séma és a metaadat nézetek 15.1.1.  Kompatibilitási nézetek 15.2.    Az INFORMATION_SCHEMA nézetek 15.3.    Metaadat eljárások és függvények

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
SQL_460x350.jpg
219 000 Ft
(Bruttó ár: 278 130 Ft)

T-SQL programozás haladóknak SQL környezetben

Kód: MSQL06

Tanfolyamunkon a már előzetes ismeretekkel rendelkező résztvevők elsajátíthatják az SQL Server saját "nyelvjárását" az ún. Transact-SQL-t, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik SQL alapú adatbázisok/alkalmazások készítése, lekérdezése. Hálózati elméleti ismeretek, Microsoft Windows felhasználói ismeretek, gyakorlat a Microsoft termékek és az Internet használatában.   Online képzés esetén szükséges telepítés: SQL Server Management Studio  (ingyenesen letölthető) internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek     1. T-SQL alapozó 1.1. Kötegek 1.2. Blokkok 1.3. Változók 1.4. Vezérlési szerkezetek 1.4.1. Feltételes végrehajtás 1.4.2. Ciklus 1.5 Erőltetett vezérlésátadás 1.5.1. GOTO 1.5.2. BREAK 1.5.3. CONTINUE   2. Tárolt eljárások 2.1. Tárolt eljárások szintaktikája 2.2. Tárolt eljárások paraméterezése 2.2.1. Az alapértelmezett értékek és a NULL használata 2.2.2. Az OUTPUT paraméter 2.3. Eljárások futtatása 2.3.1. Futtatás az EXECUTE utasítással 2.3.2. Futtatás más felhasználó nevében (EXECUTE AS)   3. Függvények 3.1. Függvények szintaktikája 3.2. Függvények paraméterezése 3.3. Felhasználói függvények használata kifejezésekben 3.4. Felhasználói függvények használata lekérdezésekben   4. Triggerek 4.1. Trigger felhasználási módjai 4.2. Triggerek csoportosítása 4.2.1. Események szerint: INSERT, UPDATE, DELETE 4.2.2. Időzítés szerint: AFTER, INSTEAD OF 4.5. Hivatkozás a trigger által érintett adatokra: INSERTED, DELETED 4.6. Triggerek létrehozása 4.7. Triggerek kezelése 4.7.1. Ki és bekapcsolás 4.7.2. Futási sorrend megadása (sp_settriggerorder)   5. Speciális táblaelemek a T-SQL kódban 5.1. Ideiglenes táblák (tempdb) 5.1.1. Ideiglenes tábla fogalma 5.1.2.  Ideiglenes táblák típusai (process, session, globális) 5.1.3.  Ideiglenes táblák létrehozása és hivatkozásuk 5.2. Tábla típusú változók 5.2.1. Ideiglenes táblák vs. tábla típusú változók 5.2.2. Tábla típusú változók használata   6. Táblát visszaadó függvények 6.1. Egy utasításból álló táblát visszaadó függvény 6.2. Több utasításból álló táblát visszaadó függvény 6.3. Táblát visszaadó függvény használata lekérdezésben 6.4. Táblát visszaadó függvény használata komplex lekérdezésben (CROSS APPLY)   7. Kurzorok 7.1. Kurzorhasználat 7.1.1. Kurzortípusok 7.1.2. Kurzorok definiálása és használata 7.1.2.1. Lekérdezésre 7.1.2.2. Adatmódosításra   8. Dinamikus SQL 8.1. Dinamikus SQL utasítások célja és szerepe 8.2. Dinamikus SQL veszélyei (SQL injection) 8.3. Dinamikus SQL utasítások létrehozása és futtatása 8.3.1.EXECUTE utasítás 8.3.2. sp_executesql eljárás 8.4. Dinamikus SQL utasítások tárolt eljárásokban   9. Hibakezelés 9.1. Hibakezelés MS-SQL rendszerben 9.2. Hibakezelés lehetőségei 9.2.1. Hibák jellemzői 9.2.2. @@ERROR változó 9.2.3.  TRY ... CATCH szerkezet 9.3. Hibák szándékos előidézése: RAISERROR, THROW   10. Indexek használata 10.1. Indexek típusai 10.1.1. Clustered/NonClustered 10.1.2. Columnstore 10.2. Indexek definiálása 10.2.1. Egyszerű/Összetett 10.2.2. Az INCLUDE záradék 10.2.3. Szűrt indexek 10.3. Indexelt nézetek 10.4. Indexek hatása a lekérdezések teljesítményére   11. Tranzakciók 11.1. Tranzakció elmélete 11.2. Tranzakciók működése 11.3. Implicit tranzakciók működése 11.4. Explicit tranzakciók definiálása és használata 11.5. Izolációs szintek 11.6. Holtpont (deadlock)   12. Menedzselt kód a T-SQL-ben 12.1. A CLR integráció működése 12.2.  Szerelvények importálása 12.3. .NET függvények és eljárások futtatása   13. XML adatok kezelése 13.1. XML adatok tárolása MS SQL Server adatbázisokban 13.2. XML adattípus és korlátozásai 13.3. XML lekérdezése 13.3.1.  FOR XML záradék 13.4. XML adatok indexelése   14. Geometriai és geográfiai adatok kezelése 14.1. Geometriai és geográfiai adatok lekérdezése 14.2. Geometriai és geográfiai adatok megjelenítése 14.3. Geometriai és geográfiai függvények 14.4. Geometriai és geográfiai indexek   15. Hierarchiakezelés 15.1. Hierarchikus lekérdezések 15.1.1. COMMON TABLE EXPRESSION használatával 15.2. A HIERARCHYID típus 15.2.1.  HIERARCHYID típusú mező létrehozása 15.2.2. HIERARCHYID típusú mező lekérdezése 15.2.3. HIERARCHYID típusú mező változáskezelése

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
SQL_460x350.jpg
127 000 Ft
(Bruttó ár: 161 290 Ft)

Magas rendelkezésre állású SQL Server infrastruktúra kialakítása

Kód: MSQL10

A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek egy MS-SQL Server alapú magas rendelkezésre állású adatkezelési infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges legfontosabb feladatok végrehajtási lehetőségeivel és képesek lesznek adminisztrálni és önállóan üzemeltetni egy MS-SQL alapú magas rendelkezésre állású adatbázis-infrastruktúrát. Infrastruktúra üzemeltetőknek, akiknek feladatai közé tartozik a Microsoft SQL Server napi működtetése.                                                                                                                                   Alapszíntű adatbázis-kezelési és SQL ismeretek, jártasság az MS-SQL szerver üzemeltetésében. Online képzés esetén szükséges telepítés SQL Server Management Studio (ingyenesn letőlthető) internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Magas rendelkezésre állás alapozó 1 óra Hibatűrő rendszerek alapelveiRedundancia    Adat    Eszköz   Transaction Log Shipping 1 óra A tranzakciós napló-átvitel előfeltételeiA tranzakciós napló-átvitel konfigurálásaA tranzakciós napló-átvitel menedzselése és hibakeresése   Mirroring 2 óra Az adatbázis tükrözés előfeltételeiAz adatbázis tükrözés konfigurálásaAz adatbázis tükrözés menedzselése és hibakeresése   Replikáció 4 óra Replikációs alapismeretekReplikáció típusai és konfigurálásuk    Snapshot    Merge    TransactionalReplikáció menedzselése és hibakeresése   Failover Clustering 4 óra Hibatűrő fürtök működéseHibatűrő fürt kialakításaSQL Server telepítése hibatűrő fürtreHibatűrő fürt monitorozásaHibatűrő fürt menedzselése és hibakeresése   Always-On High Availability Database Groups 4 óra Always-On High Availability Database Group működéseHibatűrő fürt kialakításaAlways-On telepítése hibatűrő fürtreAlways-On monitorozásaAlways-On menedzselése és hibakeresése

Időtartam:2 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
sharepoint 4.png
195 000 Ft
(Bruttó ár: 247 650 Ft)

SharePoint Server üzemeltetése és karbantartása

Kód: MSPS02

A résztvevők a tanfolyam után képesek lesznek egy Microsoft SharePoint Server alapú csoportmunka infrastruktúra kialakítására és üzemeltetésére. A SharePoint a szoftveróriás csoportmunka platformja. Tanfolyamunkon a résztvevők megismerkednek a SharePoint szerver konfigurálásának napi feladataival és megtanulják a hibaelhárítás apró trükkjeit. Infrastruktúra üzemeltetőknek, akiknek feladatai közé tartozik a SharePoint Server napi működtetése. Windows Server technológiák gyakorlott használata, hálózati és internetes protokollok ismerete. Microsoft SharePoint felhasználói ismeretek. Online képzés esetés szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek BEVEZETÉS A SharePoint Online Server áttekintése   TERVEZÉS A SharePoint Online Server architektúrájának és környezetének áttekintése A vállalati követelmények azonosítása Logikai és fizikai architektúra lehetőségei (csak Online, vagy hibrid környezet) Szolgáltatások áttekintése a vállalati igényekhez   A SHAREPOINT ONLINE SERVER ELŐKÉSZÍTÉSE Előfeltételek áttekintése Központi felügyelet áttekintése Webhely, webhely-csoport létrehozása   A SHAREPOINT ONLINE SERVER ADMINISZTRÁCIÓJA Az egyes webhelyek (Site-ok) kezelése, beállítása Szolgáltatások aktiválása és deaktiválása   PORTÁL MEGOLDÁSOK KÉSZÍTÉSE Site típusok meghatározása Portál- és személyes tartalmak Felhasználói profilok, AzureAD kapcsolat Közösségi hálózati funkciók (Yammer kapcsolat)   TARTALOMKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSOK Tartalommenedzsment tervezése és kialakítása Dokumentumtár beállításai Verziókövetés, jóváhagyás lehetőségei Listák, listasablonok kezelése, használata Felügyelt metaadat szolgáltatás konfigurálása és használata   ÜZLETI INTELLIGENCIA MEGOLDÁSOK Belső adatkapcsolatok Külső adatkapcsolatok Megjelenítők (kijelzők) konfigurálása PowerApps (form designer) használata Power Automate (flow designer) használata   KERESÉS ÉS INDEXELÉS Egyedi tartalomforrások meghatározása  

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
sharepoint 4.png
116 000 Ft
(Bruttó ár: 147 320 Ft)

SharePoint felhasználói ismeretek

Kód: MSPS01

A tanfolyamon résztvevő hallgatók a kurzus elvégzése után képesek lesznek a SharePoint alapú webhelyeken történő navigálásra, a webhelytartalmak és dokumentum tárak felhasználói szintű kezelésére, a vállalati - SharePointtal támogatott - csoportmunkába történő bekapcsolódásra. A SharePoint a szoftveróriás csoportmunka platformja. Tanfolyamunkon a résztvevők megismerkedhetnek a csoportmunka lehetőségeivel, a dokumentumkezelési funkciókkal, valamint azokkal a legalapvetőbb testreszabási lehetőségekkel, melyekkel komfortosabbá tehetik a SharePoint használatát a mindennapi munkában. Végfelhasználóknak, akik napi munkájuk során használni kívánják a SharePoint csoportmunka szolgáltatásait. Microsoft Windows felhasználói ismeretek, gyakorlat a Microsoft termékek és az Internet használatában. Online képzés esetés szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek BEVEZETÉS A SharePoint áttekintése A SharePoint Foundation és a Microsoft SharePoint Server közötti funkcionális különbségek Alapelemek, navigáció. Tárak és listák szerepe TÁRAK, LISTÁK KEZELÉSE A hirdetmények, események, hivatkozások, projekttevékenységek, névjegyalbum használata Keresés a meglévő elemek között, szűrés, sorba rendezés, nézetek kezelése CSOPORTMUNKA A SHAREPOINTBAN Blog és Wiki beállításai Jóváhagyások Felmérések és vitafórum DOKUMENTUMKEZELÉS SHAREPOINTBAN Kivétel és beadás Fő és alverziók létrehozása, előző verziók kezelése Publikált és nem publikált dokumentumok Jogosultságkezelés OFFICE INTEGRÁCIÓ Naptár és feladatlista szinkronizálása Outlook-kal Adatok feldolgozása Excel-lel Adatok módosítása Access használatával E-mail küldés és fogadás SharePointban MUNKATERÜLETEK ÉS WEBHELYEK Dokumentum és értekezlet munkaterületek Site és listasablonok Navigációs beállítások ALAPVETŐ TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK Felmérések létrehozása Webhelyoszlopok és tartalomtípusok Kijelzők Munkafolyamatok használata

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
sharepoint 4.png
126 500 Ft
(Bruttó ár: 160 655 Ft)

SharePoint testreszabása

Kód: MSPS03

Tanfolyamunk résztvevői képessé válnak egy telepített SharePoint Server testreszabására, a funkcionalitás kiterjesztésére az üzleti igényeknek megfelelően. A SharePoint a szoftveróriás csoportmunka platformja. Tanfolyamunkon a résztvevők megismerkedhetnek ennek a programnak a testreszabási lehetőségeivel. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik a SharePoint Server napi karbantartása, testreszabása, fejlesztése. SharePoint felhasználói ismeretek. Online képzés esetés szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek LISTÁK ÉS TÁRAK TESTRESZABÁSA Oszlopok, webhelyoszlopok és tartalomtípusok Számított mezők és nézetek KEZDŐLAP MÓDOSÍTÁSA, KIJELZŐK ÉS KIJELZŐLAPOK Kijelzők használata és összekötése Paraméterek és beállítások WEBHELYEK ÉS WEBLAPOK KEZELÉSE A webhelyek és weblapok létrehozása, jellemzőinek módosítása, típusai, webhelysablonok WEBHELYNAVIGÁCIÓ, JOGOSULTSÁGKEZELÉS ÉS LÁTHATÓSÁG Jogosultsági szintek és házirendek Célközönségbeállítások Profilok Navigációs beállítások szerkesztése MUNKAFOLYAMATOK A háromlépéses munkafolyamat modell A SharePoint munkafolyamatai Munkafolyamatok létrehozása és beállítása A SHAREPOINT DESIGNER Mesterlapok és szerkesztésük Mesterlap sablonok Munkafolyamatok definiálása saját műveletekkel ÜZLETI ADATOK FELHASZNÁLÁSA A SharePoint és az üzleti adatkapcsolat szolgáltatás Üzleti adatkatalógus alkalmazások létrehozása Üzleti adatokra épülő tartalomtípusok kialakítása

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó

DevOps szimuláció

Kód: DevOpsSZIM

A DevOps szimuláció egy olyan interaktív, egyéni teljesítményt is igénylő workshop, amelyen keresztül tudatosítható a DevOps alkalmazásából eredő üzleti érték. A szimulációs eseményen való részvétel elősegíti a DevOps megközelítésre való átállást vállalati szinten; a DevOps téma iránt szkeptikus munkatársak meggyőzésével is. A szimulációban egy DevOps változás/változtatás esetet képezünk le, amelynek kihívásai egyértelmű és nyílt kommunikációval oldhatóak meg. Ez nemcsak a csapattagok munkahelyzeti kommunikációjának minőségét növeli, hanem arra is rámutat, hogy a fejlesztői és üzemeltetői oldal munkatársai képesek közösen jó hatékonysággal együtt csapatként dolgozni az üzleti oldal irányvonalai és az ügyfél igényei mentén. Ez a DevOps szimuláció 2017-ben a Computing Magazine által meghirdetett DevOps Excellence Awards-on szimulációs tréning esemény szolgáltatások kategóriában első díjat nyert. A DevOps szimuláció 3 körből, azaz 3 Kolb féle tapasztalati-tanulási ciklusból áll. Ennek alapján a körök felépítése ilyen: tapasztalás a játék során… > a történtek áttekintése… > értékelés, fejlesztési lehetőségek számbavétele… > megoldások, módosítások kiválasztása… > … . Kör 1 –  A szimulációban mindenki elfoglalja a szerepköri pozícióját, megismeri feladatait és kapcsolatait a szervezeten belül. Majd elindul a játék és felmérjük, hogy így mennyire képes a szervezet megfelelni a funkcionális és teljesítménybeli követelményeknek. Ebben a körben jellemzően hatékonyságról még nem beszélhetünk. A kör elnevezése nem véletlenül „káosz kör”! Kör 2 – Ebben a körben az ügyfél oldai is felismeri, hogy mely pontokon lehet hatással a folyamatra, ezért észszerűbb igényekkel állhat elő az üzleti oldallal való egyeztetéskor. A tervezés és végrehajtás során munkafolyamatok jobban szervezettek mint korábban: a feladatok priorizáltak és a folyamat egésze nyomon követett. Az incidenseket a játékosok korábban észlelik és a tapasztalatokból eredő tudás alapján könnyebben is oldják meg. A kulcsszó: „fejlődés”! Kör 3 – A DevOps fontos elemei az automatizálás és a virtualizáció alkalmazása, amelyek ebben a körben kerülnek alkalmazásra. Ezek által nemcsak több kiadást hoz létre illetve javítást végez el a szervezet és ezeket megbízható, hanem stabil és jó minőségben. A technikai feladatok „silóit” sikerül teljesen ledolgozni és a terhelés egyenletesebbé válik. A csapatok magabiztosan tudják a feladataikat és azt is, hogy csapatként és egyénként mivel és hogyan járulnak hozzá a sikeres folyamathoz. Más szóval a szervezet működése, a folyamat egésze minden szinten optimalizált. Címszavakban, a résztvevők a következőeket sajátítják el: Hogyan növelik a szoftverfejlesztési ciklus hatékonyságát és biztosítja a szoftver kiadások stabil minőségét a DevOps megközelítés technikai megoldásokat érintő elemei Hogyan menedzseljük DevOps-szal jobban a folyamatban lévő munkákat (work-in-progress) A szervezet hogyan kapacitál többet abból, ha megfelelő eszközöket használ és célirányos automatizált megoldásokat hoz létre? Kiemelten fontos a rendszerszemléletű megközelítés és a „silószerű” formába tömörülő backlog feladathalmaz lebontása a hatékonyság szempontjából. Hogyan biztosíthatjuk egyszerre a minőséget és a gyorsaságot az ügyféloldalnak. A legfontosabb : a DevOps kultúrában működő sikeres szervezet gondolatához való elköteleződés. A szimuláció teljesítményéről a résztvevők játék-teljesítmény jelentést kapnak A DevOps szimulációt olyan vállalati csapatoknak ajánljuk, ahol a DevOps megközelítés bevezetésén, fenntartásán vagy megerősítésén dolgoznak vagy tervezik azt. A DevOps szimulációban szerzett tapasztalatokból mindenki nyerhet, aki IT menedzsmenthez kötődő, üzemeltetési, fejlesztői vagy támogató munkakörökben dolgozik és kipróbálná a DevOps megközelítés alkalmazását gyakorlatban: akár már Scrum háttérrel, agilis végrehajtás alapokkal vagy lean tapasztalattal rendelkezők. Szükséges előképzettség IT üzemeltetési, fejlesztési és folyamatszervezési tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező csapatokat, egyéneket, IT menedzsereket (scrum master, product owner és hasonlóak) várunk.A szoftver angol nyelvű, ezért a DevOps, Scrum, ITSM és agile vagy a lean menedzsment témakörökben használt angol kifejezések beazonosításának képessége szükséges. Az alapfokú angol nyelvismeret előnyt jelent.

Időtartam:1 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
c-net-termek.jpg
275 000 Ft
(Bruttó ár: 349 250 Ft)

C# programozás haladó - LIVE ONLINE

Kód: CHAL

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők – építve a korábban megszerzett, bevezető szintű C# - .NET ismereteikre – elmélyedjenek a .NET keretrendszer és a C# programozási nyelv nyújtotta haladó lehetőségek alkalmazásában ld. a C# programozás alapjai tanfolyam tematikáját Online képzés esetén szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Legalább Visual Studio 2013 Language Integrated Query A LInQ evolúciója Nyelvi elemek a LInQ támogatáshoz Lambda kifejezések: út az anonim metódusoktól LinQ operátorok Gyűjteményeken végzett feladatok deklaratív leírása LInQ segítségével Adatforrás-független működés szemléltetése Többszálú és aszinkron programozás Bevezetés a Task Parallel Library használatába Taskok kompozíciója Parallel osztály felhasználási lehetőségei C# async-await kulcsszavak megismerése, használata Kölcsönös kizárás alapjai Feladatmegoldás

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
c-net-termek.jpg
275 000 Ft
(Bruttó ár: 349 250 Ft)

C# programozás alapok - LIVE ONLINE

Kód: CFOUND

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a C# programozási nyelv és a .NET keretrendszer használatának alapjaival és a tanfolyam végére a Visual Studio fejlesztőeszköz segítségével egyszerű alkalmazások fejlesztésére képessé váljanak. A tanfolyam során megismerkedünk az alapvető programozási kódelemekkel, az objektumorientált programozással, felhasználói és fájl alapú input/output kezeléssel és grafikus alkalmazások fejlesztésének alapelveivel Alapvető programozási ismeretek, számítástechnikai ismeretek Online képzés esetén szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Legalább Visual Studio 2013 Bevezetés Ismerkedés a Visual Studio fejlesztőkörnyezettel Konzolos alkalmazások készítésének alapjai Forrásfájlok, projekt, solution Szerelvények; a .NET keretrendszer és a C# programozási nyelv kapcsolata Hibakeresési lehetőségek megismerése és hatékony használata A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv szintaktikájának megismerése Lokális változók használata A C# programozási nyelv primitív típusainak megismerése; műveletek, műveleti sorrend Tömbök bemutatása Feltételes elágazási szerkezetek bemutatása Ciklus vezérlési szerkezetek bemutatása „Függvények” írása Objektumorientált programozás Az objektumorientált paradigma alapfogalmainak ismertetése Osztályok, objektumok létrehozása Egységbe zárás, adatrejtés, hozzáférési szintek Öröklés Polimorfizmus; virtuális és absztrakt metódusok, absztrakt osztályok, interfészek használata Statikus tagok megismerése A .NET típusrendszerének további elemei Delegate-ek Események Enumok Generikusok Strukturált kivételkezelés A kivételkezelés jelentősége, haszna Kivételek elkapása, kezelése Kivételek dobása Saját kivételtípusok létrehozása Fájlkezelés Stream fogalmának ismertetése Fájlok megnyitása, beolvasás Kiírás fájlokba Nem-menedzselt erőforrások megfelelő kezelése StreamReader, StreamWriter használata, File API használata

Időtartam:5 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő

ORACLE e-learning előfizetési csomagok

Kód: ORACPLS

A Product előfizetés (PLS - product learning subscriptions) elearning előfizetéseket foglal magába egy-egy adott témára. Ez az adott témához tartozó összes tanfolyam összes videója, és anyaga egy csomagban. Minden előfizetéshez jár több Hands-on lab gyakorlókörnyezet (gyakorlómodulonként 6-6 nap, modulonként egybefüggően). Ez olyan virtuális környezetet jelent, amiben feladatok megoldásán keresztül gyakorolni lehet az adott előfizetésben foglalt témákat. Az előfizetéseken belül elérhető fórumokon keresztül szakértő Oracle instruktorok válaszolnak a felmerült kérdésekre. A videók angol nyelvűek, angolul feliratozottak, és full text search-ben bármire rá lehet keresni, a keresési eredmények pedig megmutatják, hogy az adott téma melyik videó hanyadik percétől érintett mely kurzusokban. A legtöbb előfizetéshez az adott témákhoz az ahhoz tartozó minősítések (certification) megszerzéséhez szükséges vizsga vouchereket is becsomagolták. Ezeket bármelyik PearsonVue vizsgaközpontban is fel lehet használni. A jelenleg elérhető előfizetői csomagok: Java Programming Ára: 346 546 Ft. + ÁFAA csomag 15 tanfolyamot, továbbá 6 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   MySQL Ára: 346 546 Ft. + ÁFAA csomag 33 tanfolyamot, továbbá 3 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   Oracle Database New Features Ára: 397 499 Ft. + ÁFAA csomag 13 tanfolyamot, továbbá 3 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   Linux Ára: 346 546 Ft. + ÁFAA csomag 16 tanfolyamot, továbbá 2 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   Oracle Business Intelligence Learning Subscription Ára: 568 082Ft. + ÁFA A csomag 12 tanfolyamot, továbbá 1 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz. Vizsgavoucher: Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials | 1Z0-591 Oracle Systems, (hamarosan)   Oracle E-Business Suite Ára: 568 082 Ft. + ÁFAA csomag 127 tanfolyamot , továbbá 4 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   PeopleSoft PeopleTools Ára: 568 082 Ft. + ÁFAA csomag 22 tanfolyamot, továbbá 1 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   PeopleSoft Applications Ára: 568 082 Ft. + ÁFAA csomag 33 tanfolyamot , továbbá 2 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   Oracle Weblogic Server Ára: 568 082 Ft. + ÁFAA csomag 10 tanfolyamot, továbbá 2 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   JD Edwards EnterpriseOne - Tools and Technology Ára: 568 082 Ft. + ÁFAA csomag 27 tanfolyamot, továbbá 1 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.   Hyperion and Essbase Ára: 568 082 Ft. + ÁFAA csomag 22 tanfolyamot, továbbá 3 db díjmentes vizsga vouchert is tartalmaz.

Képregény készítés

Kód: KÉPRE

A képregény készítés egy olyan csapatépítő feladat, ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő feladatot. Szükség van forgatókönyvíróra, rendezőre, színészekre, jelmeztervezőkre, öltöztetőkre, sminkesekre és fotósra. Természetesen azok sem maradnak munka nélkül, akik szívesebben ülnek a számítógép előtt, hiszen szükség van egy-két ügyes kezű szerkesztőre is. A résztvevők a megadott témakörben megírnak egy rövid, vidám történetet, amelyből egy képregényt kell készíteniük a rendelkezésükre bocsájtott eszközök, digitális fényképezőgép, jelmezek és számítógépes program segítségével. Az elkészült produkciót a csapatok bemutatják egymásnak projektoron keresztül, majd DVD-re rögzítjük és a csapatok megkapják ajándékba. A résztvevőknek, csapatoknak egy színvonalas, vidám képregényt összeállítani, amihez biztosítunk jelmezeket és egy képregény készítő programot. Szervezetten kell dolgozniuk, hiszen meghatározott idő alatt kell egy történetet elmesélniük úgy, hogy minden résztvevő megtalálja a saját szerepét a feladatban. Kell forgatókönyvíró, öltöztető, sminkes, színész, fotós, vágó és aki ötletel, szerkeszti a képeket és szövegek kreál a képkockákba. Nagyon fontos a kreativitás, a feladat kiosztása, az idő felhasználása, a csapatmunka, a szervezettség, és a prezentációs készség. Az a csapat teljesíti legjobban a feladatot, amelyik az elkészült képregényével legjobban meglepi és megnevetteti a többi résztvevőt. Az elkészült művet adathordozó formájában magukkal tudják vinni a tréning után a résztvevő csapatok, hogy később fel tudják idézni a tréninget. Létszám: 20 fő-től maximum 120 fő-ig A tervezett időtartam: 3-6 óra

Időtartam:3-6 óra

Láthatatlan találkozó

Kód: LÁTHAT

A résztvevők Budapesten a Láthatatlan kiállítás helyszínén nem látók vezetésével csinálják végig a gyakorlatokat, természetesen a legfontosabb érzékszervük kizárásával. Megtapasztalják a kiállítás meglátogatásával és bekötött szemmel való gyakorlatokon keresztül a vakok világát. Ha pedig igénylik, egy vacsorával zárják le a programot, teljes sötétségben. A résztvevők a Láthatatlan kiállítás területén végzik el a tréning gyakorlatait. Mivel itt nem látó segítők vezetik a gyakorlatokat, így a résztvevőknek is nem látó szerepkörbe kell bújniuk, ahol megtapasztalhatják a vakok világát. Mindennapos feladatokat kell végrehajtani, megtapasztalhatják a résztvevőknek, hogy a legfontosabb érzékszervünk nélkül ez hogyan is működhet. A feladatok mellett a kiállításon is végig vezetnek a nem látó segítők és megmutatják a fehérbot használatát és lehet közlekedni vakvezető kutyával is. A résztvevők kipróbálhatják a vakok világát, beleérezhetik magukat a nem látók életébe, átélhetik a napi nehézségeiket is. A nap zárásaként pedig egy láthatatlan gasztronómiai élményben lehet részük, egy vacsora keretén belül. Létszám: 10- 30 fő A tervezett időtartam: 3-7 óra

Időtartam:3-7 óra

„Színház az egész világ!”

Kód: SZÍNHÁZ

A résztvevők 10-20 fős csoportban egy rövid színdarabot írnak meg és tanulnak be a próbák folyamán, majd jelmezekbe beöltözve előadják a másik csapatnak. A darab sikerességét színház pedagógusokkal és jelmezekkel segítjük. A csoportos színházi játékot úgynevezett. vásári képmutogató stílusban könnyen és gyorsan össze lehet próbálni, melynek eredményeképp egy erős, intenzív színházi jellegű előadást láthatnak majd a nézők. A képmutogató módszer nagy előnye, hogy lehetőséget ad a csoportos alkotási folyamatra, illetve az introvertált munkatársak is nagy biztonsággal lehetnek jelen a színházi előadásban. A témakörök változatosak, azokat előzetes egyeztetés során érdemes kiválasztani. Például: drámai művek, mesék, munkahelyi témák. A témák természetesen stílusukban is variálhatók, játszható a leendő előadás népszínművek stílusában, mozgásszínházi stílusban, némajátékban akár burleszkben. Ebben a feladatban az egész csapat munkájára szükség van, mint ahogy egy színházban is. Itt minden kolléga megtalálja a saját személyiségének megfelelő tevékenységet. Néhányan forgatókönyv és szövegíróként dolgoznak, van, aki a díszleteket tervezi és építi, van, aki sminkel vagy öltöztet, van, aki rendez és van, aki színészként játszik. A cél, hogy egy színpadi produkciót alkosson a társaság, amely az összes többi kolléga tetszését elnyeri. A produkciót jelmezekkel és színház pedagógusokkal segítjük. A 2-4 órás próbafolyamat után egy rövid 8-15 perces előadást adnak elő a csapatok, a nézők pedig, mint egy rendes színházban a nézőtérről tekintik meg az előadást. Létszám: 20- 120 fő-ig A tervezett időtartam: 3-6 óra

Időtartam:3-7 óra
prezentacio a gyakorlatban.jpg
140 000 Ft
(Bruttó ár: 177 800 Ft)

Prezentáció a gyakorlatban (komplex tréning)

Kód: PREZGYAK

A program egyedülállóan ötvözi azokat a Soft és Hard kompetenciákat, amelyek segítségével igazán színvonalas prezentációs anyagok készíthetők és adhatók elő. A tréning hármas célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, a PowerPoint rutinos használatának elsajátítása és az írásbeli prezentáció készítés fejlesztése. A program egyedisége, hogy amennyiben a célcsoport leginkább angolul prezentál, abban akár 2 nyelvű – magyar/angol tréning is tartható. Angol nyelvű célcsoport esetén angol nyelvű tréninget szervezünk. Időtartamban 3 napos képzést javasolunk, de 2 napban egy rövidített formában nyílt képzés keretében elérhető a program. Kiknek ajánljuk Azok számára, akik előadásaikhoz folyamatosan készítenek prezentációs anyagokat, illetve akik rendszeresen riportálnak írásban, amely anyagok elengedhetetlen követelményei, hogy logikusak, átláthatók és színvonalasak legyenek. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Az előadásmód kapcsán: Hogyan tervezzünk meg és építsünk fel egy prezentációt, hogy átmenjen az üzenet? Milyen verbális és non-verbális technikák vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Milyen audio-vizuális segédeszközöket alkalmazzunk? Hogyan tegyük a diákat hatásossá? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? A PowerPoint kapcsán: Hogyan törjünk ki a PowerPoint hagyományos kereteiből kreatív technikákkal? Hogyan tudunk gyorsabban egységes kinézetű prezentációkat készíteni? Milyen hasznos eszközökkel segít a PowerPoint vetítés közben? Hogyan használjuk professzionálisan az animációkat? Hogyan szerkesszünk képeket professzionálisan és egyszerűen? Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a bemutatók látványossá tételéhez? Az írásbeli prezentáció kapcsán: Írásbeli prezentáció céljának és alapüzenetének meghatározása; A lényegláttatás módszerei; A vizualizálás alapelemei; Általános szerkesztési szabályok.

Időtartam:2 nap
asszertiv.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Asszertív kommunikáció

Kód: ASSZER

A tréning célja a kihívással teli kommunikációs helyzetek megoldásának fejlesztése, az önérvényesítés készségének nagymértékű növelése az asszertív kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Mindezt gyakorlati úton, tapasztalt tréneri vezetéssel érik el a résztvevők. Ajánljuk mindazoknak, akik nehezen tudják kifejezni magukat, kommunikációjuk nem magabiztos, vagy ellenkezőleg, sokszor kapnak visszajelzést bántó kifejezésmódjukról. A személyes asszertivitás mértékének megállapítása Asszertív, passzív, manipulatív, agresszív viselkedés interaktív bemutatása, megvitatása Pozitív, asszertív nyelvezet tudatosítása, negatív nyelvi minták, kommunikációs hibák kiszűrése, átalakítása Jártasság az önkifejezésben, én üzenetek megfogalmazása Asszertív kommunikációs technikák elsajátítása (pl. elakadt lemez technika) A nemet mondás művészete Hétköznapi nehéz kommunikációs helyzetek asszertív módon történő kezelése szituációs játékokban (pl. kérések előadása, visszautasítása, nemet mondás, kritika adása, fogadása, dicséret adása, fogadása, rossz hírek közlése, fogadása) A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan tehetjük nyílttá és együttműködővé a kommunikációt? Hogyan fejezzük ki úgy érzéseinket, igényünket, szükségletünket, kérésünket, hogy a másik fél számára is elfogadható legyen? Hogyan alakítsunk ki konszenzust, érjünk el win-win szituációt? Hogyan oldjunk meg kényelmetlen, nehéz helyzeteket magabiztosabban? (pl. kritika, rossz hírek adása/fogadása)

Időtartam:1 nap
Idogazdalkodas.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Időgazdálkodás tréning

Kód: IDOG

A tréning célja olyan módszerek, technikák és gondolkodásmód elsajátítása, ami segíti a hatékony időgazdálkodást. A résztvevők ösztönös és eredménytelen időgazdálkodási szokásainak felismertetését követően hatékony és egyben tudatos időgazdálkodás elsajátítása célzott gyakorlatokkal. Ajánljuk mindazoknak, akik nehezen tudják betartani a határidőket, a felhalmozódott feladatok miatt túlórázniuk kell, és érezhetően romlik a munka-magánélet egyensúly az életükben. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre   Milyen személyes tényezők, rögzült szokások akadályozzák a hatékony időgazdálkodást? Milyen lehetőségek vannak ezek leküzdésére? Mik azok az időrablók, és hogyan kezeljük őket? Hogyan osszuk be az időnket, és miként priorizáljuk a feladatokat? Hogyan tűzzünk ki megvalósítható, reális célokat? Hogyan segíti a kommunikáció az időgazdálkodást? Személyes időgazdálkodás Időrablók beazonosítása és kezelése Célok szerepe az időgazdálkodásban A hatékony célkitűzés Tervezés és együttműködés Konstruktív nemet mondás Priorizálás

Időtartam:1 x 8 óra
Prezentácios-trening.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Prezentációs tréning

Kód: PREZ

A tréning célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, hasznos nyelvi elemek, magabiztos kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Mindenkinek, aki nagyobb közönség előtt tart prezentációkat, előadásokat. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan tervezzünk meg, és építsünk fel egy prezentációt, hogy célba érjen az üzenet? Milyen verbális és non-verbális technikák vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? Önismeret – saját kommunikációs erősségek és fejlesztendő területek feltérképezése A prezentációs modell A prezentációs felépítése, céljainak meghatározása A lámpaláz kezelése Milyen a jó nyitás? Prezentációs eszköztár Beszédtechnika Improvizáció Meggyőzés és érvelés módszertana Figyelemfelkeltő és fenntartó technikák A prezentáció lezárása; a cselekvésre ösztönző zárás

Időtartam:1 x 8 tanóra
Stresszkezeles.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Stresszkezelés

Kód: STRE

Az elkerülhetetlen munkahelyi stressz kezelhetővé tétele, megküzdési stratégiák elsajátítása által. A stresszes helyzetek magabiztos kezelése által eredményesebb munkahelyi teljesítmény és kellemesebb, kiegyensúlyozottabb munkahelyi légkör megteremtése. Milyen jótékony és kártékony hatása van a stressznek a hétköznapjainkra? Hogyan előzzük meg és kezeljük hatékonyan a distresszt? Milyen módszerek segíthetik az ellazulást és a figyelem koncentrálását? Hogyan kezeljük az érzelmeket stresszes helyzetekben, milyen megküzdési stratégiákat alkalmazhatunk? Hogyan alakítsunk ki egészségesebb és stressz mentesebb életmódot és környezetet?

Időtartam:1 nap

Williams Életkészségek Program

Kód: WILLI

Az utóbbi évek tudományos vizsgálatai egyértelműen igazolták, hogy a túlzott stressz negatív hatással van az egészségünkre. A stressz egészségkárosító hatása nemcsak a stressz mértékétől, hanem attól is függ, hogyan tudjuk kezelni a mindennapi élet során felmerülő konfliktusokat, az elkerülhetetlen stressz helyzeteket, és ez a képességünk jelentősen fejleszthető. A tréninget elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék eredményesen kezelni a munkájuk során adódó stressz helyzeteket, sikeresebben kezelni magánéleti konfliktusaikat, javítani szeretnék munkatársai, baráti, családi kapcsolataikat, hatékonyabban szeretnének kommunikálni. A Williams Életkészségek Program magyarországi vezetésére kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság által képzett okleveles facilitátorok jogosultak. A program célja olyan készségek megismerése és elsajátítása, melyek elősegítik a mindennapi stressz helyzetek és konfliktusok kezelését. A tréning során a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete is fejlődik. A tréning hatására hosszú távon fokozódik a résztvevők személyes hatékonysága. Hogyan fogalmazzuk meg a problémát és hozzunk döntést? Hogyan ismerjük fel és vezessük le feszültségeinket? Hogyan oldjuk meg kreatívan problémáinkat és érvényesítsük érdekeinket? Hogyan építsünk ki kölcsönösen támogató kapcsolatokat? A csoportok létszáma 8-12 fő, így minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzést tudunk biztosítani. A 16 órás tréning tematikája strukturált, meghatározott egységekből áll, ugyanakkor a résztvevők saját stresszhelyzeteik, aktuális problémáik megoldásához is kapnak szempontokat a csoportos megbeszélések során. A tréning során 10 bizonyítottan hatékony stressz csökkentő készséget ismernek meg és sajátítanak el a résztvevők. A készségek elsajátításának fontos része az otthoni gyakorlás, melyhez munkafüzet nyújt segítséget.

Időtartam:2 nap
hazudj-ha-tudsz.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Testbeszéd és Érzelemfelismerés – Hazudj, ha Tudsz!

Kód: TEST_01

Mindannyian vágyunk arra a képességre, hogy jobban belelássunk mások valódi érzéseibe, a másik valós szándékait jobban felismerjük. Érzéseinket nap mint nap próbáljuk tudatosan vagy tudattalanul elfedni A testbeszéddel, arckifejezéssel átadható információk azért fontosak, mert informálnak a viselkedés várható kimeneteléről, és lehetővé teszik a másik viselkedésének előrejelzését is. Tréningünk rálátást és gyakorlatot nyújt a mikroérzelmek, a testbeszéd és az arcszerkezet funkciójának megismerésében Mindezek elsajátításához Allan Pease, Paul Ekman és Daniel Whiteside rendkívül izgalmas tudományos módszertanát és tesztjeit használjuk fel. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hogyan tudjuk beazonosítani saját és mások valódi érzéseit Miként lehet felismerni mások rejtett szándékait, valódi érzéseit Jobban megérteni mások viselkedését és érzelmi reakcióitEmpatikusabbá válni a kapcsolatokban Milyen módszerekkel lehet javítani együttműködésüket másokkal Hogyan tudunk kiválasztásnál, interjúztatásnál reális képet kapni a jelöltről. Észlelési és érzékelési csapdáink Testbeszéd – jelek és értelmezésük kommunikációban Érzelmi intelligencia Empátiás készségek Alapérzelmek Mikro arckifejezések az érzelem felismerésben (Paul Ekman) Arcszerkezet funkció – viselkedésgenetika (Daniel Whiteside) Gyakorlás (képen, rajzon, videón, teszteken, szituációs helyzetekben)

Időtartam:1 nap
rezilencia.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Reziliencia - a lelki rugalmas állóképesség fejlesztése

Kód: REZI

A reziliencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk a folyamatosan változó elvárásokhoz, az állandó készenléthez és változásokhoz úgy adaptálódni, hogy optimisták és egészségesek maradunk. Megvannak azok az energiaforrásaink, amikből erőt merítünk, hogy ne gyűrjön le a stressz. képessé váljanak felismerni, hogy milyen tényezők töltik és merítik őket a mindennapokban és ezek milyen hatással, következménnyel járnak feltérképezzék a saját energiaháztartásukat és felismerjék az önbecsülés és öngondoskodás fontosságát hatékonyan alkalmazzák a stressz kezelésére a képzésen tanult módszereket, és képesek legyenek saját, testre szabott stresszkezelési technikák felfedezésére, a stressz szintjének egyénre szabott csökkentésére elsajátítsák a belső konfliktusok kezelésének módszereit egyéni akciótervet készítsenek, élhető és elérhető célokat tűzzenek ki szituációs gyakorlatok segítségével begyakorolják a számukra stresszt okozó helyzetek hatékony kezelését A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre hogyan tudják felismerni és beazonosítani azokat a stresszfaktorokat, amelyek számukra a legveszélyesebbek hogyan tudnak saját személyiségükre szabott megoldásokat találni és hatékonyan alkalmazni a stressz optimális kezelésére miért fontos kiállni önmagukért és beleállni az önvédelmükre irányuló konfliktusokhelyzetekbe.

Időtartam:1 x 8 tanóra

Együttműködés fejlesztés

Kód: EGYU

A tréning célja, hogy az együttműködés fejlesztése által megerősödjön a közösségi szellem. Tisztázódjanak a szerepek és kapcsolatok, világossá váljanak a célok, érdekek és prioritások. Továbbá a résztvevők képesek legyenek az erőforrásokkal gazdálkodni, saját kompetenciáikat és a csapatban rejlő kompetenciákat a lehető leghatékonyabban hasznosítani. További cél, hogy a résztvevők megértik az egymásrautaltság fontosságát és a felelősség elhárítása helyett a közös problémamegoldás kerül a középpontba. Hogyan tudunk hatékonyan csapatban dolgozni? Milyen elakadásaink vannak az együttműködés terén és hogyan orvosolhatók? Milyen együttműködési stratégiákat tudunk alkalmazni? Hogyan kezeljük konfliktushelyzeteinket? Hogyan kommunikáljunk hatékonyabban? Hogyan oldjunk meg eredményesebben felmerülő problémákat? Hogyan erősíthetjük a „belső szolgáltatói” magatartást?

Időtartam:2 nap
DISC-alapu.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

DISC-alapú együttműködés-fejlesztés

Kód: EGYUDISC

A tréning célja, hogy a résztvevők önismeretét és önreflexióját fejlessze a 4 alap és az ún. "felvett" DISC karakterstílusok megismerésével és a saját karakter beazonosításával (tesztek, szituációs gyakorlatok, filmrészletek elemzése); A résztvevők képesek legyenek a tárgyalási partner gyors és pontos beazonosítására és a megfelelő kommunikációs attitűd megválasztására; Tudatosan figyeljenek majd arra, hogy mivel segíthetik a sikeres együttműködés kialakítását a különböző karakterek mozgatórugóinak és viselkedés-mintáinak figyelembe vételével; Ismerjék meg a DISC-tipológia gyakorlati felhasználását (pl. karriertervezés, hatékony értékesítés, ügyfélélmény növelése, stb.); Képesek legyenek tudatosan használni a DISC-tipológia erejét értékesítési és tárgyalási szituációkban. Kiknek ajánljuk Mindenkinek, aki szeretné önismeretét és kommunikációs stílusát fejleszteni, közép-és felsővezetők, HR menedzserek, HR generalisták, coach-ok, fejvadászok, munkatársi közösségek (csapatépítés keretein belül) A program végére a résztvevők képessé válnak ... Felismerni a saját alapkarakterüket, valamint meghatározni a tárgyalópartner karakterét, kommunikációs stílusát. Ez a tudás segítséget nyújt nekik abban, hogy tudatosan moderálják a beszélgetés menetét, odafigyeljenek a partner motivációjára és együttműködő légkört alakítsanak ki. Az egyértelmű, céltudatos verbális és non-verbális kommunikáció használatára, a meetingek hatékonyságának növelésére, a kommunikációs „csúszások” kezelésére és a csapaton belüli kommunikáció javítására, a toleranciaszint emelésére.

Időtartam:1 x 8 tanóra

Enneagram-alapú együttműködés fejlesztés

Kód: EGYUENNE

A tréning célja, hogy fejlessze a résztvevők önismeretét és önreflexióját a 9 Enneagram karaktertípus megismerésével és a saját karakter beazonosításával (tesztek, szituációs gyakorlatok, filmrészletek elemzése); Toleranciaszintjét emelje az egyes karakterek mozgatórugóinak, viselkedés-mintáinak megismertetésével; A résztvevők ismerjék meg az Enneagram gyakorlati felhasználását (pl. karriertervezés, projekt-csapat összeállítása, irodai környezet kialakítása, interjúztatás, stb.); Felismerjék a karakterisztika tudatos használatának erejét értékesítési és tárgyalási szituációkban; Elsajátítsanak egy új, karakterekhez optimalizált konfliktuskezelési stratégiát. Közép-és felsővezetők; HR menedzserek; HR generalisták; Fejvadászok; Coach-ok és mediátorok; Munkatársi közösségek (csapatépítés keretein belül). A program végére a résztvevők képessé válnak Felismerni a saját alapkarakterüket, valamint meghatározni a munkatársaik karakterét, legfőbb motivációiját. Ez a tudás segítséget nyújt nekik a csapatépítésben, az új munkatársak integrációjában, a karriertervezésben, az ügyfélkezelésben, a pozitív, egészséges versenyszellemű irodai légkör kialakításában, valamint a konfliktusok kezelésében; Az egyértelmű, céltudatos verbális és non-verbális kommunikáció használatára, a meetingek hatékonyságának növelésére, a kommunikációs „csúszások” kezelésére és a csapaton belüli kommunikáció javítására, a toleranciaszint emelésére; A saját üzleti területük hatékonyabb működtetésére.

Időtartam:2 nap
hatékony csapatok menedzselése.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Hatékony csapatok menedzselése

Kód: EGYUHAT

A tréning célja, hogy a résztvevők felismerjék, milyen fejlődési úton megy végig egy csoport, míg csapat lesz belőle és tudják, hogy ők hol tartanak ebben a folyamatban; Tudatosítsák, hogy milyen hatással van egy csapat teljesítményére a változás, átalakulás, fluktuáció és vezetőváltás; Beazonosítsák az 5 csapatromboló viselkedésformát (diszfunkciók), amelyek gátolják a csapat teljesítményét és megtanulják ezeket csapattagként és/vagy vezetőként átformálni; Feltérképezzék a 8-féle csapatszerepet és azok erősségeit, megnyilvánulási formáit és igényeit a csapatukban annak érdekében, ahogy azokat kiaknázva hatékonyabb együttműködést és nagyobb teljesítményt érjenek el. Célközönség Közép-és felsővezetők (kiemelten értékesítési csapatokat menedzselők); Olyan csapatok, ahol 25% feletti a fluktuáció vagy 1 év alatt legalább 3 vezetőváltást éltek meg; Ahol a vállalatot a közelmúltban átszervezték és a funkciókat újra definiálták. A program végére a résztvevők képessé válnak A csapattagok egyéni szerepének megfelelően motiválni és nagyobb teljesítményre ösztönözni a csapatot; Észrevenni, beazonosítani és hatékonyan kezelni a csapatban megjelenő, teljesítményt és együttműködést romboló diszfunkciós elemeket; Azonnal hatékonyan reagálni a változásokból, fluktuációból vagy teljesítmény-nyomásból adódó konfliktusokra, pozícióharcokra és normaváltásokra; Támogatni a csapatukat az elkötelezett, bizalmon alapuló támogató légkör megteremtésében, a normaalkotásban, és a vállalati "Stockholm-szindróma" kezelésében.

Időtartam:1 nap

Y az X munkahelyen - generációk közötti együttműködés fejlesztése

Kód: EGYUYX

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az X és Y generációs munkatársak motivációit és elképzeléseit a munkával és munkahellyel kapcsolatban; Hatékony együttműködési formákat alakítsanak ki egymás tiszteletben tartásával; Megreformálják a kommunikációs szokásaikat (pl. e-mailek, meetingek tartása) úgy, hogy az mindkét generáció képviselőjének megfeleljen; Értsék és toleránsan viszonyuljanak egymás generációs szokásaihoz. Célközönség Minden Y és X generációs munkatárs, aki szeretné jobban megérteni a másik generáció működését A program végére a résztvevők képessé válnak ... Hatékonyan együttműködni és a generációs különbségeket áthidalni; A vállalati kultúrát pozitív irányba befolyásolni; Itélkezés-mentes figyelmet biztosítani egymásnak; Hatékonyan támogatni másokat a beilleszkedésben és a generációs "gap"-ek elfogadásában.

Időtartam:2 nap
Coachinc_szemleletu.jpg
70 000 Ft
(Bruttó ár: 88 900 Ft)

Coaching-szemléletű vezetés implementálása

Kód: VEZCOAC

A tréning célja, hogy a résztvevők elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák a coaching-szemléletű vezetés alapelveit és módszereit (bizalomépítés, asszertív kommunikáció, értő figyelem, hatékony kérdezéstechnika, stb.); Tudatosan alkalmazzák a coaching folyamat elemeit a munkatársaikkal való beszélgetések, visszajelzés-adások alkalmával (célkitűzés, alternatívák, döntés, akcióterv); Legyenek tudatában, hogyan tudják fejleszteni az érzelmi intelligenciájukat (EQ); Felismerjék a bevonás és felhatalmazás (empowerment) erejét és hatását a vezetésben. Kiknek ajánljuk 3-4 éve vezetőként dolgozó munkatársak, felsővezetők számára A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan felhatalmazást adni a munkatársaiknak a saját döntéseik meghozatalára; Értő figyelemmel meghallgatni a munkatársaikat és motiválni őket a saját megoldásuk megtalálására és a döntési felelősség felvállalására; Nagyobb teljesítményre ösztönözni a munkatársaikat coaching típusú visszajelzésekkel; Növelni a saját vezetői elfogadottságukat a coaching szemlélet alkalmazásával.

Időtartam:1 nap
Nok-a-vezetesben.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Nők a vezetésben

Kód: VEZNŐK

A tréning célja, hogy a női vezetők felismerjék és tudatosítsák a női attitűdben rejlő vezetői készségeiket, erősségeiket, megtanulják ezeket tudatosan használni szerepkonfliktusaik megoldásában. Női vezetők számára; A vezetés nőies vonásait; A férfi-női szerepeket és a hozzá kapcsolódó társadalmi elvárásokat; A vezetői kompetenciákat; A típushibákat a női vezetői viselkedésben; A szerepkonfliktusokat; Az önérvényesítés női eszköztárát; Hogyan építsük fel a hitelességünket férfi kollégáknál és beosztottaknál; A szakmai (vezetői) szerep és a személyes (női) szerep elválasztását; A motiváció női művészetét: hogyan legyünk „nyak" típusú irányítók?

Időtartam:1 nap
Szituativ_vezetes.jpg
135 000 Ft
(Bruttó ár: 171 450 Ft)

Szituatív vezetés és mentoring

Kód: SZITU

A tréning célja, hogy a résztvevők be tudják azonosítani a munkatársaik fejlettségi szintjét kompetenciák és motiváció tekintetében; El tudják helyezni a munkatársaikat a modellben, és elsajátítsák a számukra hatékony vezetői stílust; Begyakorolják a négy vezetői stílust; Megfelelően illesszék a vezetői stílusokat a munkatársak fejlettségi szintjéhez; Az új munkatársakat képesek legyenek mentorálni és ehhez tudatosan alkalmazzák a mentoring eszközeit. Kiknek ajánljuk 1-2 éve vezetőként dolgozó munkatársak számára A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan használni és megválasztani a vezetői stílusukat a munkatársaik fejlettségi szintjének megfelelően; Tudatosan megszüntetni a korlátozó vagy mikromenedzselést; Hatékonyan delegálni és eszkalálni a feladatokat; Hatékonyan mentorálni és integrálni az új munkatársaikat.    

Időtartam:1+1 nap (1 hetes eltéréssel)
Vezetoi_eszkoztar.jpg
119 000 Ft
(Bruttó ár: 151 130 Ft)

Vezetői eszköztár (újonnan kinevezett vezetők számára)

Kód: VEZESZK

A tréning célja, hogy egységes vezetői háttértudást és eszköztárat kapjanak; Interaktív gyakorlatok segítségével felismerjék a "menedzser" és a "leader" közötti különbségeket; Megteremtsék a saját vezetői én-képüket, növeljék az önismeretüket és önreflexiójukat, hogy hatékonyan azonosulni tudjanak a szerepükkel; Megtalálják a saját vezetői "miért"-jüket, küldetésüket, és tudják harmonizálni a saját céljaikat a vállalat céljaival, valamint megtanuljanak SMART célokat kitűzni; Elsajátítsák a csapatépítés és csapatmenedzsment legfontosabb módszereit; Konkrét visszajelzés- és motivációs eszköztárat kapjanak, amellyel növelni tudják a saját és csapatuk teljesítményét; Vezetői modellek (pl. teljesítmény-modell, PART-modell) mélyebb megismerésével tudatosítsák a saját szerepüket a vezetői társadalomban. Kiknek ajánljuk Újonnan kinevezett, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek. A program végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan lehet tudatosan használni a vezetői eszközöket a vállalati célok elérése érdekében? Milyen módszerekkel tudjuk hatékonyan menedzselni és motiválni a saját csapatukat? Hogy tudunk azonosulni a vezetői szereppel, és vezetőként hogyan tehetjük hatékonyabbá a csapatunk és a saját munkafolyamatainkat? Áttekintő tematika Vezetési stílusok és funkciók Vezetői szerepkörök A hitelesség, mint a vezetés sarokköve Csapatépítés Döntéshozatal Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata Motiválási eszközök és módszerek Konfliktusok kezelése Kommunikáció A teljesítmény értékelése Visszajelzés, a pozitív és negatív kritika megfogalmazása

Időtartam:2 nap (2 x 8 óra)
vezetoi-akademia.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

Vezetői Akadémia

Kód: VEZAK

A tréning célja, hogy egységes vezetői háttértudást és eszköztárat kapjanak, valamint megismerjék a szituatív és coaching szemléletű vezetés előnyeit és módszereit. Célunk, hogy a frissen kinevezett vagy leendő vezetők interaktív gyakorlatok segítségével felismerjék a "menedzser" és a "leader" közötti különbségeket, megteremtsék a saját vezetői én-képüket, és megtalálják a saját vezetői "miért"-jüket. Kiknek ajánljuk Újonnan kinevezett, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek. A program végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Milyen vezető vagyok én, mik az erősségeim, hogyan fejleszthetem magam? Hogyan lehet tudatosan használni a vezetői eszközöket a vállalati célok elérése érdekében? Milyen módszerekkel tudjuk hatékonyan menedzselni és motiválni a saját csapatukat? Hogy tudunk azonosulni a vezetői szereppel, és vezetőként hogyan tehetjük hatékonyabbá a csapatunk és a saját munkafolyamatainkat? Áttekintő tematika Vezetői Akadémia I. – Vezetői eszköztár Vezetési stílusok és funkciók Azonosulás a vezetői szereppel Testreszabott motiváció Kommunikáció és konfliktuskezelés Visszajelzés, a pozitív és negatív kritika megfogalmazása Vezetői Akadémia II. – Szituatív és coaching szemléletű vezetés Csapatmenedzsment A munkatársak kompetencia-, es motivációs szintjenek megfelelő helyzetfüggő vezetés alkalmazása Hatékony delegálás és eszkalálás

Időtartam:2 napos tréning
burnout-es-stressz.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Burn-out és a stressz kezelése

Kód: BURN

A burn-out (kiégés) a mentális és fizikai kimerültség okozta túlzottan és hosszan tartó stresszes állapot. Kialakulásában szerepet játszhat az elismerés hiánya, a hosszan tartó, örömet nem okozó, céltalannak érzett monoton munkavégzés, az extra igénybevétel (túlórák), a teherként megélt felelősség, a karrierépítés lehetőségek korlátozása, a csalódottság érzése a munkahelyi értékrenddel vagy kultúrával kapcsolatban, a megnövekedett adminisztratív terhek, valamint a félelmet keltő vezetői magatartás és kommunikáció. A résztvevők képessé váljanak felismerni a túlzott stressz és a kiégés első jeleit saját és munkatársaik esetében; Elsajátítsák az egyes fázisok (idealizáció, stagnáció, frusztráció, apátia) kezelésére, enyhítésére alkalmazható módszereket, eszközöket; Hatékonyan alkalmazzák a stressz kezelésére a képzésen tanult módszereket, és képesek legyenek saját, testre szabott stresszkezelési technikák felfedezésére, a stressz szintjének egyénre szabott csökkentésére; Szituációs gyakorlatok segítségével begyakorolják a számukra stresszt okozó helyzetek hatékony kezelését. Kiknek ajánljuk Segítő szakmák képviselőinnek (pl. coach-ok, mediátorok, tanárok, orvosok, szociális munkások, stb.); A kiégésnek fokozottan kitett szakmák képviselőinek (pl. call-centerben és személyes ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak); Közép-és felsővezetőknek, akik számára fontos a munkatársak eredményes munkájának fenntartása és az egészséges munkahelyi légkör biztosítása; HR menedzserek és HR generalisták számára. A program végére a résztvevők képessé válnak ... Felismerni és beazonosítani azokat a stresszfaktorokat, amelyek számukra a legveszélyesebbek; Saját személyiségükre szabott megoldásokat találni és hatékonyan alkalmazni a stressz optimális kezelésére; Kiállni önmagukért és beleállni az önvédelmükre irányuló konfliktusokhelyzetekbe.

Időtartam:1 nap
work-life-balance.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Work-life balance tréning

Kód: WFB01

Munka – magánélet egyensúly tréning A képzés célja: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése azáltal, hogy a résztvevők felismerik, hogy mi okozza a kibillent állapotot és miként tudnak megvalósítani és fenntartani egy kiegyensúlyozott, erőforrásokkal teli életet. Feltárják annak lehetőségeit, hogy miként tudják a teljesítményt összhangba hozni az élvezettel. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hol és miért borul az egyensúly, hogyan állítható helyre? Milyen megküzdési erőforrásokkal rendelkezünk? Mik szükségesek az egyensúly létrehozásához és megtartásához? Hogyan kezeljük a kibillent helyzetből adódó stresszt? Hogyan lehetünk motiváltabbak és tehetjük a munkánkat örömtelibbé, hatékonyabbá? A tartalomból: Életminőség és lelki egyensúly Pillanatnyi állapot és ideális egyensúly feltérképezése Életterületek harmóniája Jól formált életcélok - célkitűzés az egészséges egyensúlyért NLP technikával A stressz kezelése - megküzdési erőforrások Pozitív gondolkodásmód, pozitív attitűd Hatékony időgazdálkodás

Időtartam:1 nap
Projektmukodesi_alapok.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

Projektmenedzsment

Kód: PROJ1

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektek általi feladatmegoldást, mint szemléletet és munkamódszert, valamint a fontosabb projektmenedzsment módszerek és technikák helyes gyakorlatát élményszerűen tapasztalják meg. Mindenkinek, aki projektcsapatban vagy projektekkel dolgozik. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Melyek a projektekkel kapcsolatos alapfogalmak és azok tartalma? Milyen tervezési és követési módszereket alkalmazhatunk a projektmunkában? Hogyan áll össze a projektteam, milyen szerepek vannak a csapatban? Melyek azok az emberi tényezők, melyekre különös figyelmet kell szentelnünk a sikeres projektmunka kapcsán? Projektmenedzsment megközelítés, áttekintés, alapok A projektcélok meghatározása. Melyek a „jó célok”? A projektek életciklusa Projektek indítása és előkészítése Projekttervezés (erőforrás, ütemezés, kockázatkezelés) A projektmenedzsment csapat összeállítása, és működésének megtervezése Projektek végrehajtási szakaszának menedzselése Személyközi kommunikáció, emberi tényezők a projektcsapatban Motiválás és konfliktuskezelés A változások menedzselése A projektzárás és értékelés kiemelt feladatai, a visszajelzés fontossága

Időtartam:2 x 8 tanóra

Projektmenedzsment haladó képzés

Kód: PROJ2

A fő cél az, hogy a résztvevők megszilárdítsák és elmélyítsék projektmenedzsment ismereteiket, továbbfejlesszék egyes projektmenedzsment kompetenciáikat, hogy a projektekben a korábbinál hatékonyabban, sikeresebben működjenek. PM módszerek egyes konkrét céges helyzetekre értelmezése Összetettebb, speciálisabb PM kérdések megbeszélési lehetősége Egyes haladó projektmenedzsment módszerek és technikák gyakorlatának élményszerű megtapasztalása Kitekintés a tréner által példákkal más bevált gyakorlatokra illetve kerülendő csapdákra, hibákra Együttműködés fejlesztés Nagyobb önismeret és ismeret a többi résztvevőről A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket Projektérintett-menedzsment (stakeholder menedzsment) haladó módszerei, technikái; Tervezési és követési módszerek, haladó technikák; Változás- és problémakezelés a gyakorlatban; Tipikus kommunikációs valamint konfliktus helyzetek projektekben, megoldási alternatívák. Kevés tapasztalattal, de szilárd, friss PM alaptudással már rendelkező projektvezetők Gyakorlottabb, friss elméleti alapokkal illetve PM tréning tapasztalattal már rendelkező projektvezetők A projektmenedzsment haladó tréning fő tartalma, amely a megrendelői és résztvevői igényekhez igazítva kerül testre szabásra, finomításra: Projektérintett-menedzsment (stakeholder menedzsment) haladó módszerei, technikái Tervezési és követési módszerek, haladó technikák Változás- és problémakezelés a gyakorlatban Tipikus kommunikációs valamint konfliktus helyzetek projektekben, megoldási alternatívák

Időtartam:2 nap (16 tanóra)
Informatika_nem_informatikusoknak.jpg
67 000 Ft
(Bruttó ár: 85 090 Ft)

Informatika nem informatikusoknak

Kód: ITST

Napjainkban az informatika alapkövét képezi a vállalkozások működésének. A jól működő IT rendszer kialakítása az üzemeltetők, rendszergazdák és a vezetők, gazdasági szakemberek jól összehangolt munkáját igényli. A képzés célja, hogy a nem informatikai munkakörű, vagy beállítottságú vezetők, gazdasági szakemberek, projektvezetők, egyéb szakemberek számára átfogó és széleskörű általános technológiai szintű ismereteket biztosítson az IT rendszerek, hálózatok valamint a Microsoft kliens és szerver termékek és technológiák területén, elősegítve így az IT folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek megértését, kezelését, menedzselését, az IT szakemberekkel való kommunikációt. A megszerzett ismeretek nem csak a Microsoft hanem más, platformfüggetlen megoldások átfogó megismeréséhez is megfelelőek. A tanfolyam nem IT vezetői oldalról, hanem a technológiai oldalról közelíti meg az informatika világát. A tanfolyam elsősorban előadásokra, demonstrációkra, interaktív konzultációra épül. Windows kliens (7 vagy 8 verziók) és MS Office felhasználói ismeretek, alapvető hálózati ismeretek. Mivel egyes forrásanyagok és tananyagok angol nyelvűek lehetnek, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű ismeret szükséges. A képzés elvégzését követően a résztvevők Ismertetni tudják a közép- és nagyvállalati informatikai rendszerek felépítését, alkotóelemeit és főbb alkalmazandó technológiáit Képesek lesznek ismertetni az informatikai szolgáltatás menedzsment fogalmát, a népszerűbb szabványok céljait, működését és alkalmazhatóságát nagyvállalati környezetben Képesek lesznek ismertetni az alapvető hálózati technológiákat, hálózati eszközöket és funkcióikat, felhasználási területeiket Képesek lesznek ismertetni a vállalati kliens-szerver fogalmakat, szerver szerepeket és tartomány alapú infrastruktúrák működését Képesek lesznek ismertetni a Microsoft alapú kliens és szerveroldali termékeket, funkciójukat, és egymással való kapcsolatukat Megismerik a népszerűbb kliens és szerver rendszerek (Windows 7 és 8 valamint Server 2012) közötti különbségeket, képességeket, beállításokat SOHO routerek, Wifi, 3G, 4G, xDSL Képesek lesznek a szerveroldali hálózati szolgáltatásokat ismertetni Képesek lesznek ismertetni és leírni az Active Directory fogalmát, működését, struktúráját és szolgáltatásait Megismerik a főbb hálózat és rendszer biztonsági és magas rendelkezésre állású technológiákat megoldásokat, eszközöket (biztonságos kommunikáció, hálózatbiztonság, tűzfalak, betörésvédelem, vírus- és spamvédelem, hardveres és szoftveres védelmek, cluster megoldások) Képesek lesznek ismertetni az egyes szerveroldali megoldásokat, termékeket és azok funkcióit és integrációját a vállalati IT infrastruktúrába (levelezés, adatbázisok, webportálok, internet védelem, vírusvédelem, menedzsment rendszerek, stb.) Megismerik és képesek lesznek hasznos, a mindennapok során jól használható és alkalmazható beállítások elvégzésre (pl. Microsoft Outlook konfigurálás és egyéb Outlook specifikus beállítások elvégzésére (archiválás, szinkronizáció, Outlook Web Access, illetve felhő alapú elérések, mint amilyen az Office 365 is) A közép- és nagyvállalati informatikai rendszerek felépítése Általános hardver ismeretek Informatikai szolgáltatás menedzsment dióhéjban Általános hálózati technológiai ismeretek Alapvető hálózati és egyéb beállítások Windows környezetben Általános kliens-szerver fogalmak Bevezetés a szerverek és szerver operációs rendszerek világába: általános szerveroldali ismeretek, a kliens és a szerver rendszerek közötti különbségek, szerver funkciók Főbb szerveroldali szolgáltatások áttekintése és funkciói, működésük Biztonsági alapelvek és megoldások a hálózatokban és a számítógépeken Hálózat- és rendszer biztonsági és magas rendelkezésre állású technológiák áttekintése (biztonságos kommunikáció, hálózatbiztonság, tűzfalak, betörésvédelem, vírus- és spamvédelem, hardveres és szoftveres védelmek, cluster megoldások) Alapvető kiszolgáló oldali termékek bemutatása, funkciói, alapvető működése és integrációja a teljes vállalati IT infrastruktúrába levelezés, levelező szerverek működése (pl. Exchange, Lotus) + Outlook levelező programok beállítása és konfigurálása, hasznos tippek (konfigurálás, archiválás, szinkronizálás, Web Access) adatbáziskezelés, adatbázisok fogalma, menedzselése, elérése, stb. (SQL, Oracle, stb.) Internet biztonság, tűzfal megoldások, Menedzsment eszközök Internetes információszerzés keresőmotorok segítségével – a Google eszközeinek ismertetése, lehetőségek és kockázatok Közösségi hálózatok fogalma, működése – személyes adatvédelmi irányelvek Köteletlen konzultáció, beszélgetés, kérdések és válaszok, további ismeretszerzési források

Időtartam:1 nap
vezetoi asszisztens.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Vezetői asszisztens képzés

Kód: VEZASSZ

A jó asszisztens a vezetői munkában nélkülözhetetlen, és kulcs jelentőségű. Az asszisztenseknek tudniuk kell kérdezni, problémákat megoldani, befolyásolni, érvelni, reprezentálni, szervezni, telefonon, írásban és szóban is kiválóan kommunikálni. Fontos, hogy idejüket hatékonyan tudják beosztani, és képesek legyenek priorizálni feladataikat. Vezetői asszisztenseknek A tréning a következőkre fókuszál: A résztvevők ismerjék meg a munkavégzéshez nélkülözhetetlen területeket, készségeket; Azonosítsák be belső és külső ügyfeleiket; Azonosítsák be saját fejlesztendő területeiket; Ismerjék meg a személyes és telefonos kommunikáció sajátosságait, fő szabályszerűségeit és képessé váljanak azokat saját munkaszervezetükre adaptálni; Kapjanak mintát és segítséget az írásbeli kommunikációs csatornák használatára; Szerezzenek ismereteket a munkakörükhöz kötődő protokoll és etikett szabályok területén; Ismerjenek meg új kommunikációs technikákat, amelyek segítségével munkavégzésük hatékonyabbá válhat, és képessé váljanak ezek használatára a megfelelő helyzetben; Hatékonyabban értsék meg ügyfeleik szükségleteit és legyenek képesek megfelelően reagálni – váratlan helyzetekben is; Tanulják meg a szűrő technikákat, az „előszoba" funkcióhoz kötődő személyes, írásbeli és telefonos kommunikációs praktikákat; Fejlődjön, javuljon az időgazdálkodásuk.  

Időtartam:2 nap
Behalozva_Training_Hatekonyan_az_irodaban.jpg
67 000 Ft
(Bruttó ár: 85 090 Ft)

Behálózva – kiválasztás a közösségi média eszközeivel

Kód: KTOB

Napjainkban a közösségi hálózatok komoly jelentősséggel bírnak az emberi kapcsolatok terén. Míg alig egy évtizede mindössze pár egyetemista számára létezett ez a világ, mára szinte meg is fordult ez az arány és nem is nagyon tudunk mondani olyan embert a környezetünkben, akinek ne lenne legalább egy hozzáférése a manapság ismert, népszerű hálózatok bármelyikéhez. Egyértelműen kimondható, hogy az eddig megszokott társas kapcsolatok, találkozók teljesen átalakultak és magukkal hozták ennek velejáróját, a virtuális megjelenést és az azonnali információcserét. A megjelenés, a gyors kommunikáció és közös érdeklődési területek felfedezése mellett viszont tekinthetjük a közösségi médiát egyfajta piactérnek is, ahol a résztvevők, mint potenciális munkavállalók jelennek meg a toborzási terület számára. A képzés célja, hogy ezen közösségi médiák működését, összefüggéseit bemutatva olyan tudás bírtokába kerüljenek a részvevők, amely segítségével hatékonyabbak lehetnek napi munkájukban és relatíve minimális erőforrások befektetése mellett, széleskörű információkat tudjanak kinyerni a kívánt célszemély kiválasztása során. Tisztában lesznek a közösségi médiák működésével, annak szabályaival és kockázataival, Alkalmazni tudják a kiválasztásban hasznosítható ismereteket és trükköket, Össze tudják hangolni az egyedi toborzási rendszereiket a közösségi média eszközeivel, Képesek lesznek az összegyűjtött információk átfogóbb elemzésére A hálózatokról általánosságban A közösségi hálózatok kialakulása és formálódása Virtuális megjelenés és privát branding A népszerűbb közösségi médiák bemutatása Linkedin Branded.me Google+ / Youtube Facebook Twitter Hol és hogyan keressek? (felderítés és háttérmunka a megfelelő médiákban) „Etikus-e?” – a személyes/vállalati információkezelés kérdései Külföldi és magyar példák a közösségi média kiválasztásban Saját céges megjelenés, profil építés hogy ránk találjanak

Időtartam:1 nap
penzugyek-nem-penzugyesek.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Pénzügyi alapismeretek vezetők számára (pénzügy nem pénzügyeseknek)

Kód: PÉNZ

A Számalk Zrt. az újonnan kinevezett, illetve a gazdasági háttérrel nem rendelkező vezetőknek, egy átfogó, intenzív képzést állított össze, melynek célja, hogy áttekintést adjon ezen célcsoport számára olyan pénzügyi ismeretekről, amelyek alapvető fontosságúak vezetői pozíciójuk hatékony ellátása szempontjából.A vezetők számára igen fontos, hogy egy nyelven beszéljenek cégük pénzügyi területével annak érdekében, hogy a pénzügyi információkat, valamint vezetői tevékenységük pénzügyi teljesítményét értelmezni tudják. A program során megtanulják, hogy a különböző gazdasági események milyen információt közölnek a pénzügyi kimutatásokban, ezáltal megalapozott vezetői döntéseket tudnak hozni. Az elméleti hátteret gyakorlati példák, gyakorlati feladatok és esettanulmányok egészítik ki annak érdekében, hogy az elméleti anyag eredményesen elsajátításra kerüljön, illetve a gyakorlatban alkalmazhatóvá váljon A pénzügyi alapismeretek képzés újonnan kinevezett vezetőknek, gazdasági háttérrel nem rendelkező vezetőknek szól, akik nem rendelkeznek gazdasági háttérrel. Továbbá azon munkatársaknak kíván megoldást nyújtani, akiknek időszakonként pénzügyi jelentések értelmezésével kell alátámasztani teljesítményüket. Miért tér el a vállalati eredmény a pénzeszközök értékétől? Mi a különbség a CAPEX és OPEX között? Miért nem számít a vevőktől kapott előleg bevételnek? Hogyan interpretáljuk a számviteli információt? Hogyan támogatják döntéseinket a különböző pénzügyi mutatók?   Költségszerkezetek vezető szemmel mitől fix/ változó vagy közvetett/ közvetlen a költségek magatartása  Fedezetszámítás (breakeven point) modell a vállalti összköltség szerkezet és volumen összefüggésének feltárása számszaki példával szemléltetve  Költségszámítási modellek bemutatása összköltség számítás (full absorption costing) határköltség számítás (marginal costing)  Összefoglaló feladat készletkalkulációval a feladat célja meghatározni a saját termelésű készletek önköltségét meghatározott kiegészítő információk birtokában a feladat végén a termelésben létrehozott termékek összköltégét kapjuk meg fix és változó megoszlásban  Forgótőke kezelés forgó tőke meghatározása forgótőke kezelés célja és kapcsolata az 1. nap ismeretanyagával forgótőke kezelését támogató mutatók ismertetése: likviditási mutató likviditási gyors mutató vevő követelése átlagos ideje készletek forgási sebessége szállítói kiegyenlítések átlagos ideje  Átfogó gyakorlati esettanulmány kiosztása a résztvevőknek. Célja a következő: az elméleti anyagban bemutatott pénzügyi mutatók kiszámítása egy megadott mérlegből kiértékelni a számított mutatók által közölt pénzügyi információt javaslatot tenni feltételezett üzleti szemlélettel az elégtelennek bizonyuló forgótőke helyzet orvoslására ezt lehet csoportokban vagy egyénileg, ahogy a résztvevők szeretnék  További pénzügyi mutatók ismertetése eredményességi mutatók (bruttó fedezett, EBIT fedezet) eszközgazdálkodási mutatók megtérülési mutatók (ROI, ROA, ROE, ROCE) eladósodottsági mutatók  Átfogó gyakorlati esettanulmány kiosztása a résztvevőknek. Célja a következő: az elméleti anyagban bemutatott pénzügyi mutatók kiszámítása egy megadott mérlegből kiértékelni a számított mutatók által közölt pénzügyi információt javaslatot tenni feltételezett üzleti szemlélettel az elégtelennek bizonyuló pénzügyi helyzet orvoslására ezt lehet csoportokban vagy egyénileg, ahogy a résztvevők szeretnék  Számviteli bizonylati elv környezete. Célunk konkrét számviteli környezetre lefordítani mind azt amit addig megtanultak a résztvevők. Az alábbi témákra térünk ki: bizonylatok típusa – belső és külső pénzügyi bizonylatok. nyugat számla között különbség, számla korrekciós lehetőségek, stb bizonylati fegyelem bizonylati elv analitikus nyilvántartás számviteli zárási folyamatok  Tervezés alapelvei Sztenderd ár szerepe a tervezésben Költséghelyek célja a vállalti átfogó költségvetésben és azok szervezeti hatásai Beruházások értékelés: ez a képzés utolsó meghatározó szakasza amely összevonja a két nap során felépített tudást tőkeköltség meghatározása és szerepe a beruházások kockázati értékelésében tőkeköltség WACC modell ismertetése a pénz időérték elvének fontossága a beruházások értékelése során a nettó jelenérték és belső megtérülés összefüggése a beruházási döntéshozatali folyamatban  Átfogó gyakorlati esettanulmány kiosztása a résztvevőknek. Célja a következő: kiszámítani a beruházásokhoz kapcsolható különbözeti költségeket tőkeköltség számítása és alkalmazása a beruházások pénzáramainak jelenérték számítására a jelenérték számítások alapján eldönteni hogy érdemes-e kezdeményezni a kiválasztott beruházást vagy nem belső megtérülés számítása   A feldolgozás módja – Az elméleti hátteret gyakorlati példák, gyakorlati feladatok és esettanulmányok egészítik ki annak érdekében, hogy az elméleti anyag eredményesen elsajátításra kerüljön, illetve a gyakorlatban alkalmazhatóvá váljon. Lehetőség van cégreszabott feladatok kialakítására a program során

Időtartam:1 nap
Targyalastechnika_I.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Tárgyalástechnika I.

Kód: TÁRGY

A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek érdekeiket a tárgyalás dimenzióinak átváltásával, hatékony kérdezéstechnikával és az időnyerés eszközeinek alkalmazásával élve érvényesíteni, és a tárgyalást a megállapodás felé terelni. Mindenkinek, aki külső vagy belső partnerekkel tárgyal. A program végére a résztvevők képesek lesznek Felismerni egy tárgyalás dimenzióit; Átlátni a dimenziók közötti kapcsolatokat és átváltási lehetőségeket; Megkülönböztetni és beazonosítani a tárgyalópartner érdekét és pozícióját; Elemezni a tárgyalások kimenetelét; Beazonosítani a tárgyalás különböző fázisait; Egy tárgyalásra tudatosan felkészülni; A tárgyalópartner érdekeit feltárni és az érdekeket egyeztetni; Egy fontos döntés meghozatala előtt időt nyerni a tárgyalás során; A tárgyalásokat tudatosan levezetni és irányítani. A tárgyalás célja és felépítése A pozitív első benyomás kialakítása Tárgyalási stílusok és stratégiák A helyzettől függő tárgyalási stílus kiválasztása Kérdezéstechnika Meghallgatási és megértési készségek A meggyőző érvelés Konfliktuskezelés tárgyalás közben, a nehéz helyzetek kezelése Nyertes-nyertes helyzetek kialakításának módszerei

Időtartam:1 nap

Tárgyalástechnika II.

Kód: TÁRGY2

Jól tárgyalni hatalmas előny. Azonban ahhoz, hogy tárgyalási készségeinket magasabb szintre emeljük, nem elegendő pusztán a tárgyalástechnikai alapfogalmak, a tárgyalás dimenzióinak vagy a tárgyalás lépéseinek ismerete. A tárgyalások célját tekintve különböző tárgyalási stratégiák, taktikák, és tárgyalási trükkök léteznek, amelyekre fel kell készülnünk. Fel kell építeni a tárgyalást, hogy mindig tudjuk a következő lépést, és mi vezessük a beszélgetést. A tárgyalások során nem elegendő kifejteni álláspontunkat. Célunk az, hogy a tárgyalópartnert meggyőzzük annak helyességéről. Emellett az álláspontok különbözősége gyakran konfliktushelyzetet eredményezhet. Csak az lehet sikeres tárgyaló, aki ismeri és alkalmazza a megfelelő tárgyalási stratégiákat és taktikákat az eredményes és hatékony érdekérvényesítés érdekében. A Tárgyalástechnika alaptréning II. képzési program ebben segít. A Tárgyalástechnika alaptréning I. programon megismert alapfogalmakra és kompetenciákra építve, azokat tovább bővítve fejleszti a résztvevőket. A program végére a résztvevők képesek lesznek A céljuknak és az adott tárgyalási szituációnak legmegfelelőbb tárgyalási stratégia és taktika kiválasztására; Az önérvényesítő, partneri kommunikáció módszerének gyakorlására a tárgyalás során; Igényeik, elvárásaik világos, egyértelmű, partneri megfogalmazására, ezáltal az aktív felelősségvállalásra, vezető szerep felvállalására; Nyerő helyzetek és partneri viszony kialakítására kommunikációjuk során; A nehéz tárgyalók kezelésére; A különböző tárgyalási trükkök felismerésére és kivédésére a tárgyalás során.

Időtartam:2 nap
suttogo-trening.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

ÉRTÉKESÍTÉSI "SUTTOGÓ" TRÉNING

Kód: SUTT

tudatos értékesítés, funnel-alapú gondolkodásmód fókuszon tartás, negatív visszajelzések kezelése (reziliencia-fejlesztés) tudatosan építsék fel egy hónapjukat, lássák, mit, mennyit és hogyan fognak behozni => "plató-effektus" elkerülése új ügyfelek felkeresése, frappáns nyitás, kapcsolatépítés Sinek-féle Aranykör alkalmazása: ha ők hisznek a szolgáltatásban, akkor el fogják tudni adni => ennek érdekében önbecsülés és elkötelezettség fejlesztése => lássák meg a saját szolgáltatásuk nagyszerűségét érvek gyűjtése, JEH-technika alkalmazása konkrét tanácsok, tippek, tárgyalástechnikai módszerek átadása tudatosan rákészüljenek, hogy ők mit tehetnek a siker érdekében és azért, hogy ők maguk sikeresebbek legyenek Mit ad a DISC személyiségtipológia? Hogyan vihetjük gallyra a tárgyalást és a kommunikációt? Komplinikációs anti-technikák (ítélkezés, negatív ügyfélkarakterisztika, negatív nyelvhasználat, elhárító vagy nem kongruens testbeszéd, evidenciák alkalmazása) Hogyan profilozzuk az ügyfelet és ő minket? Mitől vásárol vagy nem vásárol egy Apostol, egy Túsz, egy Rebellis és egy Zsoldos típusú ügyfél? Mi jár az ügyfél fejében? Hogyan nyerhetjük és veszíthetjük el az ügyfelet? Hogyan alkalmazzuk a Tudatos és asszertív ügyfélkommunikációt (nyitott kérdések, én-üzenetek, értő figyelem) Eladni emberi dolog avagy a Pink-féle jobb agyféltekés értékesítés tudatos alkalmazása? Mit tartalmaz a Cialdini 6 hatástörvénye – az értékesítési tárgyalások során a hatás mechanizmusok tudatos alkalmazása Mit jelent a JEH-technika (jellemző - előny - hasznon megmutatása személyre- és cégre szabottan) KATICA-modell avagy sales coaching? => új tárgyalási struktúra tudatos alkalmazása Hogyan tudjuk a Sinek-féle Aranykör-modellt beépíteni a mindennapi tárgyalásokba? Reziliencia-fejlesztés: Mit tegyünk, amikor az ügyfél nemet mond? Ügyfél-karakterisztika => Milyen hívószakra "kattan" a vezér-típusú Piros és a tyúkanyó-típusú Sárga? (Hadvezéri retorika, ügyfélre szabott kommunikáció elsajátítása)

Időtartam:1 nap
HR_Business_Partner.jpg
120 000 Ft
(Bruttó ár: 152 400 Ft)

HR Business partner alapképzés

Kód: HR

A tréning célja, hogy résztvevők megismerjék a HRBP szerep mibenlétét és tisztában legyenek az elvárásokkal (mit csinál és mit nem csinál egy HRBP); Képesek legyenek a HRBP funkciót hozzáilleszteni az üzleti stratégiához; Megértsék a HRBP funkció értékteremtési logikáját és a határterületeket (pl. változás- és projektmenedzsment); Elemezzék a saját helyüket a HR területen és a HR stratégián belül; Meghatározzák a HRBP funkció sikertényezőit; Sikeresen és önérvényesítő módon pozícionálják a HRBP szerepet (hogyan szerződjek a vezetőkkel?); Azonosítsák a régi (HR generalista) és az új (HRBP) szerep különbségeit; Képesek legyenek eredményesen kezelni a kritikus helyzeteket és stakeholdereket; Meg tudják határozni a saját fejlődési irányaikat és fókuszukat. Célközönség HR generalisták és a funkcióváltozás következtében HR Business Partnereknek kinevezett HR munkatársak, HR vezetők. A program végére a résztvevők képessé válnak... Önérvényesítő módon pozícionálni magukat HRBP-ként és asszertíven kezelni a kulcs-stakeholdereket; Beazonosítani a kulcs-feladataikat és felelősségi körüket a HR és az üzleti stratégia keretein belül; Meghatározni a saját fejlesztendő és a pozíció sikeres betöltéséhez szükséges kompetenciáikat; Eredményesen kommunikálni és együttműködési alapelveket kialakítani a társterületekkel.

Időtartam:2 nap

Átfogó Termelésmenedzsment tréning

Kód: LEANTERM

A termelésirányítói és művezetői feladatok ellátásához speciális felkészültségre van szükség. Képzési programunk olyan szakszerű és közvetlenül hasznosítható, gyakorlati ismereteket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a termelési vezetők napi munkáját. Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetőknek; Műszakvezetőknek; Területvezetőknek; Mérnököknek és a quality munkatársai számára. A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket A vezetői funkciók gyakorlásához szükséges szervezési és vezetési ismereteket; Erősítik vezetői kommunikációs készségüket; Megismerik a művezetők speciális vezetői feladatai; A motiválási lehetőségeket; A teljesítménynövelés eszközeit; Konfliktuskezelési lehetőségeket; A korszerű termelési rendszereket; A Just in time alapelveit és működtetését; A termelési folyamatok ellenőrzését; A nem megfelelőségek kezelését, esetleges szankcionálását; A dokumentációk készítését (műszaknapló, beszámolók, jelentések…); A vezetői feladatokat a teljes körű minőség biztosítására; A folyamatok hatékonyságának nyomon követését; A termelési folyamatok optimalizálását, hatékonyságuk növelését; A nem megfelelőségek kezelését; A problémafeltárás módszertanát az ISHIKAWA diagram segítségével; A vezetői feladatokat a Kaizen működtetésével kapcsolatban.  

Időtartam:3 x 2 nap

Folyamathatékonyság (standardizálás) LEAN módszerrel

Kód: LEANFOLY

A Lean egyik kulcsa a folyamatok hatékonyságának nyomon követése és folyamatos javítása. Ehhez alapvető módszertani eszköz a Deming ciklus, amelynek célja a legjobb gyakorlat kialakítása és standardizálása. A Deming ciklus gyakorlati alkalmazása nemcsak módszertani ismereteket, hanem folyamatos problémamegoldást követel meg a vezetőtől, nemcsak szakmai, hanem humán kérdésekben is. A képzés abban segíti a vezetőket, hogyan oldják meg ezeket a gyakorlati problémákat, akár a folyamatok fejlesztése, a problémafeltárás és megoldás, akár a standardizálás során. A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket Deming ciklus (PDCA-SDCA) a gyakorlatban; Értéklánc analízis; Tervezés; Megvalósítás; Ellenőrzés; Beavatkozás; A legjobb gyakorlat; Standardizálás módszertana; Szabálykövető magatartás kialakítása a standard folyamatok végrehajtásában. Kiknek ajánljuk Vállalatok középvezetőinek; Speciálisan operatív termelési vezetőknek; Műszakvezetőknek; Területvezetőknek; Mérnököknek és a quality munkatársai számára.

Időtartam:2 nap

Időgazdálkodás LEAN alapokon - ONLINE

Kód: LEANIDOG

A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek hatékonyabban beosztani feladataikat, betartva a határidőket. A résztvevők elsajátítják a Lean szemléletű időgazdálkodást, hogy képesek legyenek annak megfelelően végezni feladataikat, ezáltal biztosítva a szervezet Just in time típusú működését. Kiknek ajánljuk Termelő területek munkatársainak: operatív termelési vezetőknek, műszakvezetőknek, területvezetőknek, mérnököknek és a quality munkatársai számára. A termelést támogató szervezeti egységek munkatársainak: mint beszerzési, logisztikai és raktározási szakemberek. Képzési programunk módszertani elemei, fókuszpontjai Szemléletváltás Ad hoc feladatvégzés helyett tervezett időbeosztás; Prioritások helyes definíciója: érték-alapú priorizálás; Értéklánc a szervezeten belül: egyes egységek közötti együttműködés, kommunikáció, egymás idejének és prioritásainak tiszteletben tartása. Eszközök megfelelő használata GANTT; Outlook (naptár, task-list, emlékeztetők, stb); Kommunikációs formák: email, telefon, személyes, értekezlet . Öndiagnózis - Személyes hatékonyság Időgazdálkodási rossz szokások; Egyéni sajátosságok a figyelem-aktivitásban; Saját feladatok strukturálása; Egyéni agenda (napi/heti/havi).

Időtartam:2 nap

Teljesítményértékelés a LEAN rendszer hatékony működtetésének javítására

Kód: LEANTELJ

A Lean tréningcsomag egyik modulja a teljesítményértékelő beszélgetés lefolytatása. A rendszer jó működésének alapfeltétele, hogy mindenki ugyanolyan mércével mérjen. A vezetőknek ismerniük kell a beszélgetés levezetésének fortélyait és azt is, hogy egy ilyen jellegű beszélgetés milyen hatást válthat ki a beosztott munkatársakból. A résztvevők képesek lesznek arra, hogy a teljesítményértékelő beszélgetés során Motiválják, és mozgósítsák munkatársaikat; A teljesítményt a lehetőségekhez mérten objektíven értékeljék, mégis a személyes fejlődés, és a munka-attitűd is az értékelés része legyen; Kezeljék a kifogásokat, és érzelemkitöréseket; Megtanulják, hogy hogyan kezeljék a tartósan illetve az átmenetileg alacsony vagy elfogadhatatlan teljesítményt nyújtó munkatársakat; A vezetők megismerjék a vállalat teljesítményéhez szükséges sikerfaktorokat, és az erre felépített teljesítményértékelési szempontrendszert, a teljesítményértékelési rendszer céljait és kapcsolódó területeit; Képesek legyenek a vállalati és csoportcélokat munkatársaik számára lebontani, illetve a vállalati értékeknek megfelelő viselkedési elvárásokat megfogalmazni; Tisztában legyenek az értékelési folyamattal, annak tartalmi vonatkozásaival, formai követelményeivel valamint az értékelés rájuk vonatkozó felelősségeivel; Képesek legyenek a munkatársak számára teljesítményükről objektív, és motiváló erejű visszajelzéseket adni. Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetők; Műszakvezetők; Területvezetők számára.

Időtartam:2 nap

Veszteségelemzés vagy hibakeresés

Kód: LEANVESZT

A Lean típusú termelés egyik sarokköve a veszteségelemzés, a hibakeresés. Ez a kulcsa, hogy hosszútávon is hatékony maradhasson a termelés, a lehető legkevesebb veszteséggel, a lehető leggazdaságosabban. Egynapos programunk módszertani továbbképzés, kifejezetten a veszteségelemzés és a hibakeresés eszközeinek gyakorlati alkalmazására fókuszál. Fókuszpontok A 7 veszteség; Veszteségtípusok azonosítása a folyamatokban; Veszteségelemzés; Gyökérok keresés; Ishikawa (halszálka) diagram; Az 5 miért? módszer; Beavatkozási pontok meghatározása / Döntési mátrix; Cselekvési terv készítése. Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetőknek, Műszakvezetőknek, Területvezetőknek, Mérnököknek és a quality munkatársai számára.

Időtartam:2 nap
Visual Basic_450x360.jpg
40 000 Ft
(Bruttó ár: 50 800 Ft)

Outlook levelek kezelése Excel VBA segítségével

Kód: EOVBA

Haladó szintű Excel felhasználóknak, akik makrók segítségével szeretnének leveleket (akár melléklettel) küldeni, beérkezett levelek és azok (Excel) mellékleteinek adatait átvenni, összegyűjteni Excelben Excel középhaladó szint, VBA programozás alapok 1. Outlook objektum beállítása Új Outlook objektum létrehozása Outlook objektum beállítása vagy új létrehozása hibakezeléssel Makró gyorsító függvény létrehozása Indítógombok elhelyezése munkalapon 2. Levélküldés Excelből Új levélelem létrehozása, adatainak megadása, levélküldés Levélküldés melléklettel feladattáblázat adatai alapján Fájlablak függvény létrehozása forrásfájl megadásához Levélküldés adatait megadó ablak (form) létrehozása és használata objektumként Munkafüzet munkalapjainak elküldése adatmegadó munkafüzetben meghatározott címzetteknek. VBE makró készítése (A VBA editor programozása) Adatmegadó ablak legutóbbi adatainak visszaírása makró segítségével 3. Fogadott levelek kezelése Excelben Levéladatok átvétele megadott mappából Levéladatok átvétele kijelölésből Dátummegadó ablak segítségével meghatározott dátum előtti/utáni levelek feldolgozása Levélmellékletek feldolgozása segédmunkafüzet adatai alapján Feldolgozott levelek törlése tömörített mellékletfájlok feldolgozása (opcionális) Szükséges ismeretek (max.: 2 db felsorolási pont hiánya fogadható el): Már több makrót készített önállóan (ez alapvető szükséglet) Workbooks – Workbook, Sheets – Worksheet, Range – Cells – Rows – Columns With – End With Set obj =, Set obj = Nothing For Each – Next, While – Wend ciklusok If Then Else Select Case – End Select On Error Resume Next, On Error Goto 0 Tömbök használata Formok létrehozása

Időtartam:1 nap
Nehézségi szint:
 • Haladó
gepiras-alap-halado-k.jpg
39 500 Ft
(Bruttó ár: 50 165 Ft)

Live online gépírás - alapképzés

Kód: GALAP

Kérjük, a jelentkezéshez legyen szíves kitölteni, aláírni a jelentkezési lapot, majd szkennelve elküldeni a training@szamalk.hu címre! A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítják a szabályos 10 ujjas gépírás, azaz a vakon írás technikáját. A képzés időtartama 40+20 óra. Az alapképzés időtartama 40 óra. A 40 órás alapképzés során 3 személyes kontaktalkalmat biztosítunk a résztvevők számára, a képzés megnyitásakor, a modulzáró vizsgánál és a záróvizsgánál. Az első kontaktóra során bemutatjuk a részvételhez szükséges technikai beállításokat, ennek időtartama 4 óra. Ezt követően még két, 3-3 órás kontaktalkalomra kerül sor. Az alapképzés végén a résztvevők vizsgát tesznek. Amennyiben szeretné még jobban elmélyíteni tudását, a sikeres vizsga után folytathatja a képzést a 20 órás haladó tanfolyamon, mely során 1 db 3 órás kontaktalkalmat biztosítunk. A képzés elvégzése szintén vizsgához kötött.A haladó képzés várható indulása 2019. szeptember. A képzés során a hallgatók otthoni gyakorlófeladatokat kapnak, hogy hétvégente is gyakorolhassák a különböző technikákat. Ezek elvégzése kb. 20 percet vesz igénybe. A képzés live online formában történik. Az új, korszerű technológiának köszönhetően: megspórolhatja az utazással töltött időt és energiát kényelmesen, otthonában vagy munkahelyén is becsatlakozhat az órákra webkamerán keresztül láthatja az oktatót, van lehetőség kérdésfeltevésre a live online képzés ugyanolyan hatékonysággal bír, mint a hagyományos, tantermes oktatás laptoppal vagy asztali számítógéppel is csatlakozhat személyes kontaktalkalmakat is biztosítunk, hogy elsajátíthassa a szükséges kéz-és testtartást A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a helyes leütéstechnikát, képessé váljanak meghatározott idő alatt egyszerű szöveg bevitelére 10 ujjas vakírással. A 10 ujjas vakírás fejleszti a koncentrációt, a helyesírási készséget, időt és energiát takarít meg használója számára, ezzel megkönnyíti az irodai munkát. A tanfolyam közben elsajátított helyes kéz- és testtartás pedig hozzájárul az egészségesebb életmód kialakításához az irodai munkakörnyezetben. A számítógép használata általánossá vált a mai digitális világunkban és ehhez elengedhetetlen a billentyűzet szabályos és gyors kezelése azok számára, akik adminisztratív feladatokat látnak el. Hogyan is történik mindez a gyakorlatban? Ismerkedés a számítógéppel, helyes kéz- és testtartás kialakítása. Az alaptartás -alapsor betűi (asdf-jklé) Az alapsoron kívüli betűk – i és m - gyakorlása Szó- és mozdulatgyakorlatok az i-m betűvel Az r betű és a vessző Szógyakorlatok az új betűvel. Sebességfokozó másolások. Az o és g betű kapcsolása. Biztos betűfogások gyakorlása. Másolási gyakorlatok sortartással. Ismétlés az 1-4. lecke alapján. Magánhangzópár – á és e betű – gyakorlása. Szerkesztési feladatok. A Shift (váltóbillentyű) kezelése, nagybetűs szavak írása. A pont. Versenyfeladatok az 1-6. lecke szópéldáiból. Egyszerű mondatok írása. A v-p betűk. (1-3-5 perces gyakorlatok) Sebességfokozó másolási feladatok. Ismétlő gyakorlás az 1-7. lecke alapján. A kötőjel és az ó betű. (Szógyűjtés időre a tanult betűk alapján). A c és u betűk. Betűkapcsolási és szógyakorlatok. Teljesítménymérő másolások (10 percben). A t és ő betű gyakorlása. Szó- és mondatgyakorlatok az 1-10. leckéből. A h és az y gyakorlása. Teljesítménymérés az 1-11. leckék alapján. Az n és az ü betű. Összefoglaló gyakorlatok sortartással – időre. Milánói másolás. A b és az ú betű. Diktálás utáni írás gyakorlása. A q, x, w gyakorlása idegen szavakban. (Tükörírás) A z és ű betűk. Teljesítménymérő másolások (10-15 percben). Az í és ö betűk. Szövegmásolási gyakorlatok. (Próbadolgozat) A páros számok gyakorlása (0-8). A páratlan számok (1-9). Ismétlő gyakorlatok. Ismerkedés az írásjelekkel. Mondatgyakorlatok írásjelekkel. Egyszerű szövegek másolása. Házi vizsga (10 perces összefüggő másolás egyszerű szöveg alapján). A vizsga eredményeinek, hibáinak megbeszélése. Ismétlő gyakorlatok.   A tanfolyamon történő részvételhez az alábbi műszaki feltételek szükségesek: Az oktatáshoz akár Windows, akár Apple gépről is lehet csatlakozni Célszerű egy jó minőségű, vezetéses vagy vezeték nélküli 101 gombos magyar számítógép billentyűzet (laptop esetén külön billentyűzet csatlakoztatása szükséges) Megbízható szélessávú Internet kapcsolat Webkamera, mely állítható úgy is, hogy az oktató a résztvevő kezét láthassa Mindenkinek, aki: Adminisztratív feladatokat végez munkája során, vagy Szeretne időt spórolni az adminisztráció felgyorsításával Rendelkezik gépírás-tudással, de szeretné tökéletesíteni technikáját Alapszintű számítógépes (Windows) ismeret. A képzésen való részvétel iskolai végzettséghez és szakmai végzettséghez nem kötött. A résztvevőknek két vizsgát kell letennie, egyet az alapképzés, egyet a haladó képzés végén. A vizsga 10 perces folyamatos szöveg másolása. A leütésszám és a hibaszám kerül értékelésre. A vizsgán 10 perc alatt minimum 800 leütés a követelmény. Az alapképzés ára: 39 500 Ft/fő+ ÁFA A képzések árai magukba foglalják az adott képzés elvégzéséhez szükséges vizsga árát is.

Időtartam:40 óra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
gepiras-alap-halado-k.jpg
19 500 Ft
(Bruttó ár: 24 765 Ft)

Live online gépírás - haladó

Kód: GHALAD

Kérjük, a jelentkezéshez legyen szíves kitölteni, aláírni a jelentkezési lapot, majd szkennelve elküldeni a training@szamalk.hu címre! A képzés tervezett indulási ideje szeptember. A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítják a szabályos 10 ujjas gépírás, azaz a vak írás technikáját. A képzés live online formában történik. Az új, korszerű technológiának köszönhetően: megspórolhatja az utazással töltött időt és energiát kényelmesen, otthonában vagy munkahelyén is becsatlakozhat az órákra webkamerán keresztül láthatja az oktatót, van lehetőség kérdésfeltevésre a live online képzés ugyanolyan hatékonysággal bír, mint a hagyományos, tantermes oktatás laptoppal vagy asztali számítógéppel is csatlakozhat személyes kontaktalkalmakat is biztosítunk, hogy elsajátíthassa a szükséges kéz-és testtartást A képzés időtartama 20 óra. A haladóképzés során 1 db 3 órás kontaktalkalmat biztosítunk. A képzés elvégzése vizsgához kötött. A képzés során a hallgatók otthoni gyakorlófeladatokat kapnak, hogy hétvégente is gyakorolhassák a különböző technikákat. Ezek elvégzése kb. 20 percet vesz igénybe. A képzés live online formában történik. Az új, korszerű technológiának köszönhetően: megspórolhatja az utazással töltött időt és energiát kényelmesen, otthonában vagy munkahelyén is becsatlakozhat az órákra webkamerán keresztül láthatja az oktatót, van lehetőség kérdésfeltevésre a live online képzés ugyanolyan hatékonysággal bír, mint a hagyományos, tantermes oktatás laptoppal vagy asztali számítógéppel is csatlakozhat személyes kontaktalkalmakat is biztosítunk, hogy elsajátíthassa a szükséges kéz-és testtartást Hamarosan A tanfolyamon történő részvételhez az alábbi műszaki feltételek szükségesek: az oktatáshoz akár Windows, akár Apple gépről is lehet csatlakozni célszerű egy jó minőségű, vezetéses vagy vezeték nélküli 101 gombos magyar számítógép billentyűzet (laptop esetén külön billentyűzet csatlakoztatása szükséges) megbízható szélessávú Internet kapcsolat webkamera, mely állítható úgy is, hogy az oktató a résztvevő kezét láthassa /ehhez mellékeljünk egy fotót amin ez látszik mert nem fogják érteni/   Mindenkinek, aki: Adminisztratív feladatokat végez munkája során, vagy Szeretné felgyorsítani munkáját, vagy Rendelkezik gépírás-tudással, de szeretné tökéletesíteni technikáját Alapszintű számítógépes (Windows) ismeret. A képzésen való részvétel iskolai végzettséghez és szakmai végzettséghez nem kötött. Órarend Hamarosan  A résztvevőknek a haladó képzés végén vizsgát kell tennie.  A haladó képzés ára: 19.500 Ft/fő+ÁFA A képzések ára magába foglalja az adott képzés elvégzéséhez szükséges vizsga árát is.    

Időtartam:20 óra
Nehézségi szint:
 • Haladó
eromerito-trening.jpg
445 000 Ft
(Bruttó ár: 565 150 Ft)

Erőmerítő tréningsorozat

Kód: ERO

Tájékoztatás: A tréningsorozat időtartama 100 óra, ez 9 alkalom tréninget, 8 alkalom mozgást, és 1 alkalom masszázst foglal magába. A tréningsorozat átfutása ideje: 4,5 hónap. A tréningalkalmak kéthetente hétvégi napokon kerülnek megrendezésre, a mozgásórák kéthetente, a Shiatsu masszázs pedig 1 alkalommal, időpont egyeztetéssel. A 9 tréning egyéni tematikával rendelkezik, a tréningek során a résztvevők egyéni vagy csoportos, olykor rajzos feladatokat oldanak meg, illetve minden résztvevő egyéni házi feladatokat kap. A mozgásalkalmak során a 1,5 órás foglalkozáson olyan energetikai, légző és egyéb gyakorlatokat végeznek, melyek segítik a fizikai megerősödést. Résztvevői igény esetén egyéni konzultációs alkalmat is biztosítunk. A tréning célja: A résztvevő életének egyenesbe hozása; Céljaik tudatosítása, hogy az eredményei biztosan megérkezzenek Kiknek ajánljuk? Mindenkinek: Akinek megújulásra van szüksége, vagy már ki van fáradva, új erőre van szüksége Aki elvesztette lendületét Aki a belső egyensúlyát keresni Aki a stressz jeleit érzékeli magán, vagy stressz okozta tüneteket észlel Aki a kifáradás jeleit érzékeli, gyakran keveredik konfliktusba Akinek a munka a magánélet rovására megy MIT AD A TRÉNING? Célok felülvizsgálatát Önvizsgálatot Valódi, az énnel összhangban levő, saját célokat Új, egyetemes szemléletet, tanítást ÉN-erősítést Határozottságot, céltudatosságot, asszertivitást Módszereket, melyek a hétköznapokban használhatóak Erőforrást, energiát, praktikus gyakorlatokat Megerősíti az egyén értékeit Áttekintő tematika: 1. „Alapanyagok, hozzávalók” A tréning megalapozása. Hogyan működünk együtt, melyek az egyéni tréning célok, indíttatások? Döntéseink háttere és az ahhoz tartozó eszközök. Milyen akadályokat kell leküzdenünk, átalakítanunk, hogy a céljainkig elérjünk? Az „aranyfüzet” felavatása. 2. Célok, tervezés Milyen igényeinkből indulunk ki, milyen célokat szeretnénk elérni? Ezeket milyen eszközök segítségével tudjuk szem előtt tartani és ténylegesen megvalósítani, elérni? A racionalitás mellett nagy szerepet kapnak egyéb kreatív technikák is! 3. Motiváció Belső hajtóerőink feltérképezése. Honnan merítünk, ha fogytán van…? Milyen egyszerű és néha milyen összetett elemek segítenek túljutni önmagunkon? 4. Segítő energiáink Milyen energianövelő lehetőségek állnak rendelkezésünkre? Miben testesülnek ezek meg: gyakorlatok, technikák, emberek, jó mondatok…? 5. Veszteségelemzés Hol veszítünk: időt, lehetőséget, energiát, - és ha tetszik, akár pénzt is, - életcéljaink megközelítése során? Hogyan tudjuk veszteségeinket csökkenteni? Kik a saját időrablóink, és hogyan szabadulhatunk meg tőlük? 6. Karrier- és jövőtervezés Már tisztában vagyunk vélt céljainkkal, motivációinkkal, ismerjük az energianyerés különböző módjait – de kik is akarunk lenni, mivé akarunk válni? Ön-tudatosítás és jövőtervezés. 7. Egyensúly Milyennek ismertem meg magam az eddigi folyamat során? Milyennek ismertek meg társaim – a külső és a belső kép összhangba hozása, egyensúly-teremtés önmagunkban. 8. Összerendezés Elmaradt kérdések tisztázása, fontos elemek számbavétele. Az egyéni céltervező lapok pontosítása. Élményeink, változási ívünk, további segítő eszközeink. Jövőbe indítás—mikor, mi a teendő, van-e és milyen a rutinom? 9. Integráció és a „puding próbája” Mérleg: honnan indultam—hova jutottam? Ön-TUDATOSÍTÁS mérlege: mennyit léptem előre, ki vagyok, kivé lettem, milyen megerősítést kaptam? Hogyan haladok tovább? A tréningen való részvétel feltételei: Előzetes helyzetfelmérésen való részvétel: interjú, elbeszélgetés Felmérő kérdőív kitöltése Együttműködés, elköteleződés Részvétel a tréningen, tréningnapokon és mozgásórákon Egyéni egyeztetéssel: Shiatsu masszázs Részek Megoszlás Erőleves® főzése Időtartam Dátumok Megjegyzés 1. 1. nap EM1 „Alapanyagok, hozzávalók” 1 nap Nov. 7. Cs 10 - 18 óráig 2. M1 Mozgás1 1,5 óra / alk Nov. 14. Cs 18-19.30 3. 2. nap EM2 Célok, tervezés 1 nap Nov. 21. Cs 10 - 18 óráig 4. M2 Mozgás2 1,5 óra / alk Nov. 28. Cs 18-19.30 5. 3. nap EM3 Motiváció 1 nap Dec. 5.  10 - 18 óráig 6. M3 Mozgás3 1,5 óra / alk Dec. 12. Cs 18-19.30 7. 4. nap EM4 Segítő energiáink 1 nap Dec. 19.  10 - 18 óráig 8. M4 Mozgás4 1,5 óra / alk Jan. 2. Cs 18-19.30 9. 5. nap EM5 Veszteségelemzés 1 nap Jan. 2. 10 - 18 óráig 10. Masszázs EMASZ Masszázs** 1 óra / fő Jan. 5., jan. 12. V; bejel. ** Többször is kérhető 11. M5 Mozgás5 1,5 óra / alk Jan. 9. Cs 18-19.30 13. 6. nap EM6 Karrier- és jövőtervezés 1 nap Jan. 16. 10 - 18 óráig 14. M6 Mozgás6 1,5 óra / alk Jan. 23. Cs 18-19.30 15. 7. nap EM7 Egyensúly 1 nap Jan. 30. 10 - 18 óráig 16. M7 Mozgás7 1,5 óra / alk Febr. 6. Cs 18-19.30 17. 8. nap EM8 Összerendezés 1 nap Febr. 13. 10 - 18 óráig 18. M8 Mozgás8 1,5 óra / alk Febr. 20. Cs 18-19.30 19. Egyéni kérdések Tanácsadás, coaching 1-5-10 óra Aktuálisan, problémától függően Egyéni ütemezésben / telefonos, skype-os 20. 9. nap EM9 Integráció 1 nap Febr. 27. Cs 10 - 18 óráig   letöltés pdf formátumban  

Időtartam:100 óra - 9 alkalom
ugyfelkozpontu-kommunikacio.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Ügyfélközpontú kommunikáció

Kód: UGYFELKOMM

A program célja a kihívással teli kommunikációs helyzetek megoldásának fejlesztése, a kommunikációs hatékonyság, az önérvényesítés készségének nagymértékű növelése magabiztos kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával, kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztésével. A képzésben résztvevő munkatársak új kommunikációs stratégiákkal gazdagodnak, melyeket azonnal képesek használatba venni és alkalmazni. Egyéni, páros, kiscsoportos, illetve nagycsoportos gyakorlatok váltják egymást a nap során. Ezek mindegyike módszertani szempontból más-más célt szolgál, így áll össze a komplex egész, így épül fel a tréning pszichológiai íve. Ezek között szerepelnek: Interaktív szituációs feladatok Kis- és nagycsoportos témafeldolgozások Csoportos megbeszélések Feladatmegoldások, esettanulmányok Szerepjátékok Kreatív készségfejlesztő gyakorlatok Egyéni munka, teszt, kérdőív kitöltés, önreflexió Csoportos coaching A képzés részét képezi a DISC módszertan: A DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció nyelve, melynek elsajátítása hatékonyabbá teszi a napi munkát, az ügyfelekkel való együttműködést. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad az ügyfelekhez. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre: Mi jellemzi a viselkedésemet? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom beazonosítani mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú ügyfelekkel, munkatársakkal? Hogyan tehetjük nyílttá, együttműködővé az írásbeli és szóbeli kommunikációt? Hogyan alakítsunk ki konszenzust, érjünk el win-win szituációt? Hogyan oldjunk meg kényelmetlen, nehéz helyzeteket magabiztosabban? (pl. nemet mondás) DISC modell alapjai DISC profil – önismeret Hogyan ismerjük fel a különböző viselkedési stílusokat? Hogyan alkalmazkodjunk a stílusokhoz? A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Az együttműködő kommunikáció ismérvei – hogyan nyerjük el mások bizalmát, együttműködését? Az asszertivitás alapjai Pozitív, asszertív nyelvezet tudatosítása, negatív nyelvi minták, kommunikációs hibák kiszűrése, átalakítása Jártasság az önkifejezésben, én üzenetek megfogalmazása

Időtartam:1 nap
stresszkezeles-rezilienciaval.jpg
60 000 Ft
(Bruttó ár: 76 200 Ft)

Stresszkezelés rezilienciával

Kód: STRREZ

  Az elkerülhetetlen munkahelyi stressz kezelhetővé tétele, megküzdési stratégiák elsajátítása által. A stresszes helyzetek tudatos kezelése az önismeret és a lelki állóképesség fejlesztése által, a reziliencia elemeivel. Milyen jótékony és kártékony hatása van a stressznek a hétköznapjainkra? Hogyan előzzük meg és kezeljük hatékonyan a distresszt? Hogyan kezeljük az érzelmeket stresszes helyzetekben, milyen megküzdési stratégiákat alkalmazhatunk? Melyek azok a stresszforrások, melyekre van ráhatásunk, és hogyan kezeljük azokat, melyekre nincs? Milyen módszerekkel fejleszthetjük a rugalmasságunkat, a lelki állóképességet? Mit jelent a reziliencia? Hogyan és honnan tudunk energiát meríteni a mindennapokban, hogy ne gyűrjön le a stressz?

Időtartam:2 x 0,5 nap
Access_SQL_450x360.jpg
59 000 Ft
(Bruttó ár: 74 930 Ft)

Bevezetés az Access SQL használatába

Kód: ASQL

A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók:Az Access adatbázis-kezelő szoftver nagyon hatékony eszköz lehet, amennyiben sok, összefüggő adatot kell rendszerezetten tárolnunk. Tanfolyamunkon bevezetjük a résztvevőket az adatbázis-kezelő  SQL nyelvjárásának használatába. Tanfolyamunk résztvevői elsajátítják az Access SQL nyelv  használatát, ezáltal képessé válnak hatékony lekérdezések és visszakeresések definiálására az adatbázisban. Informatikai munkatársaknak, akik feladatai közé tartozik Access alapú adatbázisok/alkalmazások készítése. Alapszíntű adatbázis-kezelési ismeretek. AZ SQL ELEMEI Jelkészlet     Szintaktikai elemek     Objektumok     Utasítások fajtái         Adatdefiníciós         Adatkezelési         AdatbiztonságiAzonosítók leképezési szabályai     Kifejezések, műveletek         Numerikus műveletek         Karakteres műveletek         Dátum műveletek         Bináris és logikai műveletekMűveletek, illetve operátorok elsőbbségi sorrendje     A NULL értékek     Az adatbázisok eljárásjellegű elemei         Modulok         Tárolt eljárások (Stored Procedures)         Triggerek SQL UTASÍTÁSOK - ALAPOK Adatleíró utasításokAdatkezelő utasításokAdatvezérlő utasításokLekérdezésekMezőkifejezések a SELECT záradékban    Kifejezések tartalmaOszlopfüggvények a SELECT záradékbanIsmétlések elnyomása a lekérdezésbenA WHERE záradék    Karakterláncok vizsgálata    Dátumok és időpontok kezeléseTalált sorok rendezése az ORDER BY záradékkalTalált sorok csoportosítása a GROUP BY záradékkalCsoportosítás feltétellel a HAVING záradékkal A MICROSOFT ACCESS SQL FELÜLETÉNEK HASZNÁLATA Lekérdezések egy táblázatból    Feltételek megadásaAggregáló függvényekCsoportosítás SQL UTASÍTÁSOK - ÖSSZETETT LEKÉRDEZÉSEK Táblák összekapcsolása megadott szabály szerint    Összekapcsolási műveletekAllekérdezések (SUBSELECT)PredikátumokKereszttáblás lekérdezés - TRANSFORM utasításParaméteres lekérdezésekAdatdefiníciós és felújítási műveletek

Időtartam:2 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
prince-2020-10-14.jpg
367 000 Ft
(Bruttó ár: 466 090 Ft)

PRINCE2® Foundation 6th tanfolyam és vizsga csomag

Kód: PR2FND

A PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) módszer segítségével könnyed szabható és skálázható módon tudjuk menedzselni projektjeinket. Ez a módszer világszerte a kvázi sztenderd megoldás a projekt menedzsmentre, mivel egységes eljárásokat, termékeket, szerepeket és „nyelvet” biztosít a teljes szervezetben. A 2 napos PRINCE2® Foundation 6th edition tanfolyam egy jó keveréke a tantermi/online tanfolyamnak, interaktív esettanulmányoknak, felmérőknek és vizsgafelkészítésnek (igény szerint). Nemcsak a PRINCE2® metodológiát tanuljuk meg, hanem annak a való életben történő alkalmazását is. A PRINCE2® Foundation tanfolyam és vizsga csomag megrendelése esetén a PRINCE2® Foundation tanfolyam mellé vizsga vouchert biztosítunk. A csomag tartalmaz egy vizsgafelkészítést támogató angol nyelvű tananyagot. Jelenleg a Számalk Zrt-nél kizárólag online, felügyelt, számítógépes vizsgák elérésére van lehetőség (proctored on-line). A PeopleCert rendszerében a vizsgázó saját maga foglalhat időpontot a megvásárlástól számított 12 hónapon belül. A vizsga bárhonnan, akár munkahelyről akár otthonról, egy webkamerás PC segítségével bonyolítható le. A vizsga tisztaságát egy vizsgafelügyelő (proktor) ellenőrzi webkamerán keresztül.   Ismétlés opció (Take2): felár ellenében ugyanaz a vizsgázó, ugyanabból a vizsgából ismételten vizsgázhat sikertelen első vizsga esetén. Az ismétlés opció csak előre, az első vizsga megrendelése esetén érvényesíthető. Bővebb információ: https://www.peoplecert.org/Take2A Take2 opció díja: a vizsga árán felül 19.500 Ft. + ÁFA. Kérjük megrendeléskor jelezze, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel. Verzió váltás!!! Prince2 6th tanfolyam és a hozzá tartozó vizsga 2024. június 30-ig érhető el, ezt követően már csak a Prince2 7th termékek vásárolhatóak meg! Termékleírás A tanfolyam során az alábbiakat tanuljuk meg: A PRINCE2® Project Management módszer alapelvei Hogyan kezdjünk, ellenőrizzünk és zárjunk projekteket Hogyan érjünk el jó minőséget Hogyan kezeljük a kockázatokat Hogyan valósítsunk meg projekteket időben, költségvetésen belül és a konkrét üzleti célt megvalósítva Hogyan igazítsuk a PRINCE2®-t a különböző projekt környezetekre Gyakorló és leendő projekt menedzsereknek Projekt csapat- és felsővezetőknek Projekt koordinátoroknak, csapattagoknak - Project coordinators Konzulenseknek és szerződött partnereknek A tanfolyamhoz nincs szüksége különösebb előképzettségre. Az angol nyelvű tananyag miatt az angol nyelv ismerete szükséges Online képzés esetén szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek Module 1: Course Introduction Course Overview Course Objectives Course Agenda Module Learning Objectives PRINCE2® Overview Project The Four Integrated Elements The Customer and Supplier Environments Benefits of PRINCE2® Module 2: Organization Organization Theme Organization Project Management Team Stakeholder Communication Management Approach Module 3: Business Case Business Case Theme Output, Outcome, and Benefits Management Products Module 4: Risk Risk Theme - Managing Risk Risk Risk Theme Risk Management Risk Responses Risk Estimation Risk Owner and Risk Actionee Risk Budget Module 5: Plans Plans Theme - Managing Plan Levels of Plan Levels of Plan and Inter-relationship Plans Theme Product-based Planning Management Stages and Delivery Approach Module 6: Quality Quality Theme Management Products Quality Expectations and Acceptance Criteria Quality Assurance and Project Assurance Quality Planning and Quality Control Quality Review Module 7: Change Change Theme Types of Issues Issue and Change Control Procedure Change Budget Management Products Module 8: Progress Progress Theme Progress Control Management Products Module 9: Starting Up a Project Starting up a Project Process Management Products Module 10: Directing a Project Directing a Project Process Management Products  Module 11: Initiating a Project Initiating a Project Process Project Initiation Documentation First Delivery Stage Plan Module 12: Controlling a Stage Controlling a Stage Process Module 13: Managing Product Delivery Managing Product Delivery Process Module 14: Managing a Stage Boundary Managing a Stage Boundary Module 15: Closing a Project Closing a Project Process Module 16: Exam Preparation Guide (opcionális)   Gyakorló és leendő projekt menedzsereknek Projekt csapat- és felsővezetőknek Projekt koordinátoroknak, csapattagoknak - Project coordinators Konzulenseknek és szerződött partnereknek A vizsga csak a tanfolyammal együtt vásárolható meg! The PRINCE2® Foundation Level provides an introduction to the PRINCE2® methodology and terms.It is designed to provide you with sufficient knowledge and understanding, to the PRINCE2® method well enough to be able to work effectively with, or as a member of, a project management team working within an environment supporting PRINCE2®. The Foundation certification is also a prerequisite for the Practitioner certification. We provide an exam voucher that can be used in 12 month from the purchase date. The exam can be taken as proctored on-line, meaning that you can pass it from anywhere from your PC. The exam is controlled by a proctor who checks if the test environment is safe and clean. You have to register on or sign in to passport.peoplecert.org site, then chose a date and time.  Then install the Examshield and use that during the exam. In case you prefer, the exam can be taken as paper based, in our Test center, in agreed date and time. Exam Overview Material allowed: None, this is a ‘closed book’ exam. Exam duration: 60 minutes Candidates taking the exam in a language that is not their native or working language may be awarded 25% extra time, i.e. 75 minutes in total. Number of marks 60 marks There are 60 questions, each worth 1 mark. There is no negative marking. Pass mark 33 marks You will need to get 33 questions correct (55%) to pass the exam. Level of thinking Bloom’s levels 1&2 “Bloom’s level” describes the type of thinking needed to answer the question. For Bloom’s level 1 questions, you need to recall information about the PRINCE2® method. For Bloom’s 2 questions, you need to show understanding of these concepts Question types Classic, Missing word, & List The questions are all ‘multiple choice’. For the ‘classic’ questions, you have a question and four answer options. For the ‘missing word’ questions, there is a sentence with a word missing and you have to select the missing word from four options. For the ‘list’ questions, there is a list of four statements and you have to select the two correct statements.

Időtartam:2 nap
Nehézségi szint:
 • Kezdő
prince-2020-10-14.jpg
478 000 Ft
(Bruttó ár: 607 060 Ft)

PRINCE2® Practitioner 6th tanfolyam és vizsga csomag

Kód: PR2PRAC

A termékek ára az euro-forint árfolyam mozgásának megfelelően változhat. A PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) módszer segítségével könnyed szabható és skálázható módon tudjuk menedzselni projektjeinket. Ez a módszer világszerte a kvázi sztenderd megoldás a projekt menedzsmentre, mivel egységes eljárásokat, termékeket, szerepeket és „nyelvet” biztosít a teljes szervezetben. A 3 napos PRINCE2® Practitioner a 2 napos Foundation tanfolyam anyagának ismeretére épít és arra fókuszál, hogyan lehet a PRINCE2® metodológiát az adott projektre szabni a hatékony megvalósítás érdekében. A tanfolyam során jó arányban keverednek az elméleti részek, interaktív esettanulmányok és tesztek.    A PRINCE2® Practitioner 6th tanfolyam tanfolyam és vizsga csomag megrendelése esetén a PRINCE2® Practitioner 6th tanfolyam mellé vizsga vouchert biztosítunk. A csomag tartalmaz egy vizsgafelkészítést támogató angol nyelvű tananyagot. Jelenleg a Számalk Zrt-nél kizárólag online, felügyelt, számítógépes vizsgák elérésére van lehetőség (proctored on-line). A PeopleCert rendszerében a vizsgázó saját maga foglalhat időpontot a megvásárlástól számított 12 hónapon belül. A vizsga bárhonnan, akár munkahelyről akár otthonról, egy webkamerás PC segítségével bonyolítható le. A vizsga tisztaságát egy vizsgafelügyelő (proktor) ellenőrzi webkamerán keresztül.   Ismétlés opció (Take2): felár ellenében ugyanaz a vizsgázó, ugyanabból a vizsgából ismételten vizsgázhat sikertelen első vizsga esetén. Az ismétlés opció csak előre, az első vizsga megrendelése esetén érvényesíthető. Bővebb információ: https://www.peoplecert.org/Take2A Take2 opció díja: a vizsga árán felül 19.500 Ft. + ÁFA. Kérjük megrendeléskor jelezze, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel. Verzió váltás!!! Prince2 6th tanfolyam és a hozzá tartozó vizsga 2024. június 30-ig érhető el, ezt követően már csak a Prince2 7th termékek vásárolhatóak meg! Termékleírás A tanfolyam során az alábbiakat tanuljuk meg: A PRINCE2® Project Management módszer megértése és alkalmazása A PRINCE2® alkalmazásából fakadó hatások és következmények A PRINCE2® alapelveinek alkalmazása projektek során Kockázatkezelés és minőségbiztosítás Hogyan valósítsunk meg projekteket időben, költségvetésen belül és a konkrét üzleti célt megvalósítva Hogyan igazítsuk a PRINCE2®-t a különböző projekt környezetekre   Gyakorló és leendő projekt menedzsereknek Projekt csapat- és felsővezetőknek Projekt koordinátoroknak, csapattagoknak Konzulenseknek és szerződött partnereknek A tanfolyamhoz a PRINCE2® Foundation 6th edition anyagának ismerete, + PRINCE2® Foundation 6th edition vizsga megléte, az angol nyelvű tananyag miatt pedig az angol nyelv ismerete szükséges Online képzés esetén szükséges telepítés: internet, webcamera, mikrofon az online képzések Zoom/Teams/Webex meetingeken történnek A vizsga csak a tanfolyammal együtt vásárolható meg! PRINCE2® Practitioner certification is suitable for anyone managing projects. This could be as part of a formal project management function or a role which involves project management as part of day-to-day work. The Practitioner certification aims to confirm that you have sufficient knowledge and understanding to apply and tailor the method in a range of different project environments and scenarios. Attaining your Practitioner qualification is only one part of becoming a successful and effective project manager. It is important to ensure that yous upplement this with real-life experience working on projects, in addition to investing in personal professional development and wider training.   Exam Overview Material allowed: PRINCE2® manual. This is an 'open book' exam. The Managing Successful Projects with PRINCE2® publication 6th edition, should be used (and you can make notes inside the book), but no other material is allowed Exam duration: 2 hours 30 minutes. Candidates taking the exam in a language that is not their native or working language may be awarded 25% extra time, i.e. 188 minutes in total Number of marks 68 marks. There are 68 (part) questions, each worth 1 mark. There is no negative marking. Pass mark 38 marks. You will need to get 38 (part) questions correct to pass the exam. Level of thinking Bloom's levels: 3&4 "Bloom's level" describes the type of thinking needed to answer the question. For Bloom's level 3 questions, you need to apply your knowledge to a situation. For Bloom's 4 questions, you need to analyze the information provided and reason whether a course of action is effective/appropriate.Exam format: Scenario, additional information & questions. You should read the 'Project Scenario' which gives background information about the project that the questions apply to. For at least one question, you will also need to use the 'Additional Information' which gives information about people who may be working on the projectQuestion types: Classic & matching. The questions are all 'multiple choice'. There is a short description of a situation, and then a question. For the 'classic' questions (1 mark), you have a question and four options (A,B,C,D). For the 'matching' questions (3 marks) you have 3 pieces of information and you have to choose an answer for each from a list of 5 or 6 options MODuLE 1: OVERVIEw MODuLE 2: ORgANIzATION MODuLE 3: BuSINESS CASE MODuLE 4: RISk MODuLE 5: PLANS MODuLE 6: QuALITy MODuLE 7: ChANgE MODuLE 8: PROgRESS MODuLE 9: STARTINg uP A PROjECT MODuLE 10: DIRECTINg A PROjECT MODuLE 11: INITIATINg A PROjECT MODuLE 12: CONTROLLINg A STAgE Module 13: Managing Product delivery Module 14: Managing a Stage Boundary Module 15: cloSing a Project Module 16: exaM PreParation guide (opcionális)

Időtartam:3 nap
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
blue-bubble-calamity-287229.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Self Coaching - Társ (Anya / Apa / Gyermek) Coaching

Kód: SELF

1. alkalom: november 6. 2. alkalom: november 13. A Self – Társ Coaching egy két részes tréningsorozat, mely két tréningnapot foglal magába az alábbi tematika szerint:1. alkalom: Self Coaching2. alkalom: Társ (Anya / Apa / Gyermek) Coaching A tréning alapozó szinten a Self Coaching tréningnappal kezdődik. Akik ezt a napot jó érzéssel végigvezették, jó élményekkel és nyitottan fogadják a második napot, a Társ (Anya / Apa / Gyermek) Coaching tréningnapot, ahol már lehetőség van hatékonyabbá tenni a családi kommunikációt, közös időtervezést, céljaink elérését. Figyelembe véve a családtagok tulajdonságait, jellemzőit, igényeit és céljait. Amikor ezekre ránézünk, könnyebbé válik a közös időtervezés, eredményesebbé válik magunk számára az örök elégedetlenségből kilépni és minőségi, jó időszakokat tervezni és átélni, családunk tagjaival!FONTOS - hogy magunk válasszuk és akarjuk a változást, változásunkat   1. alkalom: Self Coaching: A tréning célja, hogy rádöbbentsen, felismerjem: van dolgom magammal és ehhez hatékony és egyszerű kulcsokat adjon! Szükség van tudatosításra, hogy az életvezetésem, stresszem felismerésére kapjak támpontokat. Az önismeret konfliktusokon keresztül való megközelítése: hol-mibe akadok bele? Mi idegesít? Azt hogyan észlelem? Hogyan hat rám? Milyen jeleit látom ennek? Mit és hogyan tehetek, ha már ezeket észlelem – milyen könnyed eszközök állnak a rendelkezésemre, hogy saját magamon segítsek? Célunk, hogy a résztvevők maguk akarják ezt a döntést meghozni: akarjanak önmagukért tenni! Ennek a kulcsa saját maguknál van!   2. alkalom: Társ (Anya / Apa / Gyermek) Coaching: A tréning célja, hogy a megelőző alapokra építve teremtsünk könnyed, eredményes és hatékony kommunikációt családunk tagjaival. Megismerve saját, egyéni jellemzőinket és családtagjaink egyediségét, ezeken az alapokon elindulva kapjunk olyan megközelítést: eddig hogyan is működtünk? Hogyan tudunk hatékonyabb jövőt, együttműködést, stressz- és konfliktus-mentesebb kommunikációt megtanulni és társainkkal alkalmazni? Az erre való ráeszmélés és felismerések segítenek a döntésünk meghozatalában – javítani akarunk ezen!   Sok tréningen járt már, ismeri magát, mégsem lépett esetleg sokat előre a probléma megoldásban. Aki nem ijed meg a könnyed önismerettől, szeretne tanulni önmagáról, hajlandó ezen az úton elindulni. Akinek szüksége van arra, hogy saját magával foglalkozzon – megért rá, hogy elismerje: neki van a legnagyobb szüksége rá! Ezt meg is akarja és tudja adni magának! – tehát saját maga választja! Aki javítani szeretne saját közérzetén, kapcsolatain, az élethez való hozzáállását tudatosabbá szeretné tenni és eredményesebben akar kommunikálni.   Komplex szemléletet: hogyan fogadjuk be a világot, ezen belül hogyan reagálunk kritikus esetekben? Hogyan éljük az életünket – mit tapasztalunk, mit tekintünk konfliktusnak? Hogyan hat ránk ez a nézet, hogyan gerjesztjük saját stresszünket? Azok az események, élmények, stressz tünetek, amelyekkel már van dolgunk! Kínálat: mit tehetek ellene? Mit tehetek „önmagam ellen” – helyett: ÖNMAGAMÉRT, egyúttal a családomért? Saját programom kialakítása, céljaim kitűzése – hogyan vonjam be a családtagjaimat A kontroll lehetősége(m) Fontos szempont: nem gyermeknevelési tanácsadásról vagy terápiáról van szó, hanem önálló, felnőtt emberek együttműködő kommunikációjának fejlesztési lehetőségeiről, munkahelyen és családon belül. Az előzetes kérdőívben rá fogunk kérdezni a családban élő gyermekek korára is, ha vannak, hogy a gyakorlatokkal valamennyire a kor jellemzőkre is fel tudjunk készülni.   Célkitűzés – Befogadó típusaink, felidézés–tapasztalatok az alkalmazásról – Kapcsolódás másokhoz–szelíd kommunikáció – Kreativitásom–továbbfejlesztés – Stressz feldolgozás + jeleim + Férfi és női különbségek – Tünetek és a feladatok – Saját megoldásom, módszerem kiválasztása – Saját nyelvünk: tapasztalati visszajelzés – Férfi–női kommunikáció – Hogyan léphetünk tovább? – időnk, ajándékaink, tudatosság – Tudatos tervezés–egyedülállóknak és családosoknak   Saját döntés és választás. A tréning napon kínált programok kíváncsisággal teli kipróbálása, azokkal való áramlás. Saját program kialakításának vágya, annak az elkészítése és döntés arról, hogy azt meg is valósítja! A két tréning egymásra épül, külön-külön nem, csak kizárólag együttesen végezhetők el. A feltűntetett ár a teljes tréning (két tréningnap: 1. Self Coaching, 2. Társ (Anya / Apa / Gyermek) Coaching) elvégzésére vonatkozó ár!    

Időtartam:1+1 nap (1 hetes eltéréssel)
Word_alap_450x360.jpg
41 000 Ft
(Bruttó ár: 52 070 Ft)

Word alapok

Kód: W119

A Word alapképzés célja, hogy a felhasználókat megismertesse a szövegszerkesztés alapjaival, egyszerűbb szövegek és dokumentumok készítésével, azok formázásával, nyomtatási lehetőségeivel. A tanfolyamot kifejezetten kezdők számára ajánljuk, akik rendelkeznek korábbi Windows ismerettel, de nem használtak még szövegszerkesztőt, vagy abban csak minimális ismereteik vannak; A tanfolyamot olyan felhasználóknak ajánljuk, akiknek feladata a Word 2016 szövegszerkesztő mindennapos használata. Számítógépkezelési ismeretek és gyakorlat. A Word kezelőfelülete Szalag, párbeszédablakok A Szalag testreszabása Gyorsindítási eszköztár használata és testreszabása Backstage nézet Képernyő nézetek Továbbfejlesztett együttműködés Gyors műveletek a Mutasd meg funkcióval OneDrive integráció   Word dokumentumok létrehozása, mentése és megnyitása Új dokumentum létrehozása, fájlformátumok (.docx, korábbi verziók fájlformátumai) Mentés és megnyitás Mentés PDF, XPS formátumban PDF fájlok megnyitása és szerkesztése Word-ben   A szövegszerkesztés alapjai Szöveg beírás, szövegtördelés (sor, bekezdés, oldal) Szövegjavítás, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás gyakran használt szövegelemek elmentése gyorsszöveg építőelemként. Építőelemek használata (kész modulok, fedőlap) Mozgás a dokumentumban, Navigációs ablak Szövegkijelölés Szövegkeresés és csere Szövegrészek áthelyezése és másolása, szelektív beillesztés élő előképpel Olvasómód használata   Szöveg és bekezdésformázás Céges arculati téma használata (témaszínek, téma betűtípusok) Formázás a Minipulttal és az „élő" minta segítségével Gyűjtemények használata formázásra Karakterformátumok Szöveg effektusok Tipográfiai eszközök (Ligatúrák, számformátumok, egalizálás) Bekezdésformázás – Vonalzó használata Formátum másolás Felsorolásos és sorszámozott bekezdések Tabulátorok hatékony használata   Oldalbeállítások Papírméret és tájolás Margók beállítása Lapszámozás, élőfej és az élőláb alapok   Nyomtatás Backstage, Nyomtatás A nyomtatás beállításai (nyomtató választás, példányszám, a nyomtatott anyag, kicsinyítése)   További hasznos ismeretek Stílusok alapjai Korrektúra alapjai Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése

Időtartam:1 nap/ 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Word_haladó_450x360.jpg
41 000 Ft
(Bruttó ár: 52 070 Ft)

Word haladó

Kód: W319

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a Word szövegszerkesztő haladó szolgáltatásait és magas szintű használatát. A tanfolyamon a résztvevők megtanulják a nagyobb dokumentumok kezelését, azok formázását, a tartalomjegyzékek készítését, a stílusok és sablonok használatát, valamint a Word különböző automatizálási és csoportmunka-támogató lehetőségeinek kihasználását. A tanfolyamot Word ismerettel már rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akiknek feladata összetettebb, nagyobb dokumentumok kezelése, formázása. A Microsoft Word 2016 alap tanfolyam elvégzése, vagy azok ismeretanyaga és gyakorlat a Word kezelésében. Stílusok használata Stílusok használata Stílusok létrehozása, használata Stílusok típusai Kereszthivatkozás stílusokra Speciális számozási lehetőségek stílusokkal Dokumentumsablonok készítése Színséma, betűtípusséma, effektusok beállítása céges arculati előírások alapján, témák létrehozása Sablonok alapelemei Építőelemek Mezők Dokumentumtulajdonságok használata Kiadványszerkesztés a Wordben Hosszú dokumentumok kezelése Szakasztördelés és formázás – élőfejek és élőlábak kezelése Hasábtördelés Tartalomjegyzék Tárgymutató Lábjegyzet A dokumentum és a személyes információk védelme Fájlvédelem A dokumentum módosításának korlátozása (tartalomvédelem) Digitális aláírás Személyes információk eltávolítása Együttműködés Word dokumentumok létrehozására Továbbfejlesztett együttműködés Valós idejű közös munka Kiemelés és megjegyzések a dokumentumban Korrektúra – változások követése, javítási javaslatok elfogadása, vagy visszautasítása Korrektúra és változáskövetés zárolása - új funkció A Word program testreszabása Speciális beállítások Okos keresés Word makrók A makró rögzítő használata Makró szerkesztés alapjai Makrók futtatása (paranccsal, indító gombbal, gyorsbillentyűvel) Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése  

Időtartam:1 nap/ 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Power Point_450x360.jpg
41 000 Ft
(Bruttó ár: 52 070 Ft)

PowerPoint az alapoktól a haladó szintig

Kód: PAH19

A PowerPoint képzés célja, hogy a résztvevők a tanfolyamot követően a program lehetőségeit jobban kihasználva figyelemfelkeltő, tetszetős, professzionális prezentációkat tudjanak összeállítani. A résztvevők akár előadják a prezentációkat, akár csak jelentések írására használják, gyakorlott trénereink mindenkinek tudnak újat mutatni. A tanfolyamot azoknak a felhasználóknak, vezetőknek ajánljuk, akik már használják a PowerPointot, de szeretnének jobb, hatásosabb anyagokat készíteni. Az PowerPoint program alapszintű ismerete Alapok áttekintése Gyorsbillentyűk, billentyűkombinációk Hasznos tippek, trükkök A kezdőképernyő Új Office-témák Képarány beállítása (4:3 vagy 16:9) Továbbfejlesztett együttműködés Gyors műveletek a Mutasd meg funkcióval OneDrive integráció Prezentációkészítés szabályai Prezentációkészítés folyamata (diacímek létrehozása, diák szövegének beírása Vázlat nézetben, objektumok elhelyezése, animációk készítése, egyéni diasorok készítése) Szövegek kiváltásának lehetőségei Inkább egy kép, mint ezer szó! SmartArt ábrák Grafikus elemek, rajzok a bemutatóban Hatékony adatelemzés az új diagramtípusok segítségével pl. Vízesés Szabadkézi egyenletek Képek tudatos elhelyezése Képek, ábrák formázására vonatkozó ismeretek és iránymutatások Haladó ábraformázási eszközök Hogyan és mennyi szöveget írhatunk a diákra? Audió és videó elemek Képernyőfelvétel Videók és hangok vágása, a lejátszás beállításai Külső adatok a bemutatóban Táblázatok (adatmegadás PPt-ben, adatátvétel Excelből – formázás PPt-ben, beillesztés Excel objektumként, beillesztés frissíthető Excel objektumként, beillesztés képként) Diagramok (adatmegadás PPt-ben – ábrázolás PPt-ben, beillesztés Excel objektumként, beillesztés frissíthető Excel objektumként, beillesztés képként) Hivatkozás prezentáción kívüli anyagokra Okos keresés A bemutató egységes formázása Kinézet – mit és hogyan? Színek, elrendezés, tudatos tekintetvezetés Egységes prezentációk készítése (színsémák, betűtípussémák, effektusok létrehozása, beállítása) Céges sablonok készítése, használata – legjobb megoldások A Diaminta használata Meglévő témák használata, mentése Céges arculati beállítások alapján Excelben és Wordben is használható PPt témák létrehozása Animációk, áttűnések Eltűnési, kiemelési és mozgási animációk és felhasználásuk Speciális animáció beállítások Izgalmas, új áttűnések alkalmazása pl. Alakváltás Gyakorlati javaslatok, jó példák áttekintése Akciók, hivatkozások Interaktív prezentációk készítése Akció beállítások, hivatkozások Látványos megoldások Rugalmas előadások – Egyéni diasorok, rejtett diák A prezentáció felhasználása Alapvető tudnivalók a prezentáció előadásáról Vezérlés az előadás közben (akciógombok, kép elsötétítése, firka stb.) Előadói nézet, egymonitoros olvasási nézet További lehetőségek vetítés közben „Önjáró” prezentációk készítése Jelentések írása PowerPointban – iránymutatások, gyakorlati javaslatok  

Időtartam:1 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Excel_haladó_új_450x360.jpg
58 000 Ft
(Bruttó ár: 73 660 Ft)

Excel haladó

Kód: E319

Középszintű táblázatkelési ismeretekkel rendelkező résztvevőknek a felkészítése egy aktuálisan korszerű verziójú Microsoft Excel táblázatkezelő program speciális lehetőségeinek kihasználására, kezdve a különlegesebb függvények alkalmazásától át a haladó szintű adatelemzési technikákig, illetve makrók alkalmazásáig. A képzést olyan érdeklődőknek ajánljuk, akiknek munkájához hatékony segítséget nyújt a Microsoft Excel táblázatkezelő program, ismerik azt középszinten és ezirányú ismereteiket haladó szintre szeretnék emelni. A Microsoft Excel alap és középhaladó tanfolyam ismeretanyaga és gyakorlat az Excel használatában. Középhaladó ismeretek áttekintése Navigáció, speciális billentyűkombinációk Tippek, trükkök a gyorsabb használathoz Képletek, függvények, hivatkozások áttekintése Továbbfejlesztett együttműködés A szakértők eszköze: Mondja el Valós idejű közös munka Formázás táblázatként funkció (az autoszűrő leváltására hozták létre) használata, szerepe (adatmodell létrehozásában, PowerQuery kimeneteként stb.) Szövegek kezelése, adattípusok (opcionális) Szöveges függvények Szövegfájlok beolvasása Excelbe A Szövegből oszlopok funkció használata Hibás formátumú szövegek javítása Tipikus szám- és dátumhibák javítása Cellán belüli lenyíló listák készítése Haladó függvények, képletek Hivatkozás más munkafüzet adataira Csatolások létrehozása és frissítése Haladó képletek és speciális matematikai, statisztikai függvények (Szumhatöbb/Sumifs, Részösszeg/Subtotal stb.) Speciális logikai-, dátum- és szövegfüggvények Függvények egymásba ágyazása információs függvények (Hibás (IsError), Nincs (IsNA), Szöveg.e (IsText) stb.), feltételes hibakezelés (HaHiba (IfError), HaHiányzik (IfNA)) Speciális függvények használata Összetett kereső képletek (Index, Hol.van/Match, Ofszet/Offset) Többirányú keresés, Fkeres (Vlookup) kombinálása Hol.van/Match függvénnyel, Index + 2 db Hol.van/Match függvény Számítási sebesség javítása Régi speciális lehetőségek az Excelben (opcionális) Adatbázis kezelő (AB./D) függvények Tömbképletek, tömbfüggvények Speciális feladatok megoldása tömbfüggvényekkel Tartománynevek használata Névmező használata Tartománynevek kézi és automatikus megadása Tartománynevek kezelése Indirekt (Indirect), Cím (Address), Sor (Row), Oszlop (Column), Eltolás (Offset) függvények Automatikusan bővülő táblázatok létrehozása adatok összegyűjtésére Legördülő listák és tartománynevek ügyes használata Függő Legördülő listák készítése Indirekt (Indirect) függvény segítségével Adatvédelem, a bevitel korlátozása Lapvédelem Munkafüzet struktúrájának védelme Tartományok szerkesztésének jelszavas védelme Megnyitási és módosítási jelszó Közös munkafüzet védelme Változások követése Adatérvényesítés cellákban, adatbevitel korlátozása Adateszközök az Excelben Összetett feltételes formázási lehetőségek Célérték keresés Esetvizsgáló (opcionális) Egy kattintásos előrejelzés Csoportosítás Irányított szűrő Webes lekérdezések készítése, frissítése, módosítása (opcionális) Haladó kimutatások Kulcsok a táblázatokban a táblázatkapcsolatok létrehozása érdekében (összetett, egyszerűkulcs, elsődleges kulcs, idegen kulcs) Adatmodell (Excel Data Model) készítése több táblázat közötti adatkapcsolatok létrehozásával (Fkeres kiváltása) Kimutatás (Pivot) táblák alapjainak áttekintése, hagyományos és új típusú (PowerPivot indirekt használata) kimutatások létrehozása hagyományos kimutatásokban számított mezők készítése Eredmény megjelenítési beállításai (pl.: részösszeg vagy végösszeg százalékában) Kimutatásadatot.vesz (Getpivotdata) függvény használata Kimutatás szűrése, rendezése, speciális szűrési lehetőségek Szeletelő, Idősor használata Szűrőkapcsolatok Értékgörbék (Sparklines) használata Kimutatásdiagramok készítése Önálló kimutatás diagramok Makrók (opcionális) A makró rögzítés elméleti alapjai A makró rögzítő használata Makrók helye Makró rögzítése abszolút és relatív módon Mi van a makrók hátterében? Egy pillantás a kódra Hibák makrók futtatásakor Makrók futtatása billentyűkombinációval, gombbal, menüből

Időtartam:2 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó
Excel_haladó_új_450x360.jpg
55 000 Ft
(Bruttó ár: 69 850 Ft)

Excel középhaladó

Kód: E219

Táblázatkezelő alapokkal rendelkező résztvevőknek a felkészítése egy aktuálisan korszerű verziójú Microsoft Excel táblázatkezelő program mindennapos használata során összetettebb táblázatok hatékony kezelésére, általános függvények alkalmazására, diagramok készítésére és formázására, szöveges adatok beolvasására, a hibás formátumok javítására, adatvédelmi beállításokra, adatbevitel korlátozására, alapszintű kimutatások készítésére. A képzést olyan érdeklődőknek ajánljuk, akik munkájukhoz használják a Microsoft Excel táblázatkezelő programot és a táblázatkezelés területén meglévő tudásukat szeretnék fejleszteni a mind hatékonyabb munkavégzés érdekében. Az Excel alaptanfolyam elvégzése vagy annak ismeretanyaga és gyakorlat. Alapok áttekintése Hasznos gyorsbillentyűk, billentyűkombinációk A mindennapi munkát meggyorsító trükkök Sorozatok készítése A szakértők eszköze: Mondja el Továbbfejlesztett együttműködés Táblázat funkció áttekintése Formázás táblázatként funkció, mint az autószűrő utódja Táblázatok létrehozása, bővítése rendezési és szűrési lehetőségek szűrés szeletelővel Egyszerűbb feltételes formázási lehetőségek (adatsávok, színskálák, ikonkészlet használata) Hagyományos hivatkozások, tartománynevek és strukturált hivatkozások Egyszerű képletek, műveletek áttekintése Abszolút és relatív hivatkozások használata Strukturált hivatkozások alapjai (táblázat adatrésze, táblázatoszlop, táblázatcella) Tartománynevek használata Függvények használata Egyszerűbb matematikai és statisztikai függvények és használatuk Továbbfejlesztett automatikus kiegészítés Darabhatöbb (Countifs), Szumhatöbb (Sumifs), Átlaghatöbb (Averageifs) függvények A Ha (If) függvény használata Több Ha (If) függvény összeépítése Számítások dátumokkal és időkkel Fontosabb dátum- és időfüggvények használata Fkeres (Vlookup) (és Vkeres (Hlookup)) függvények – mire és hogyan használjuk Fkeres használata pontos egyezés és tartomány keresésére Adatok ábrázolása Diagram készítés és formázás; formázás helyben Diagramtípusok és használatuk Ajánlott diagramok használata Kombinált diagramok szerkesztése Trendvonalak, két Y tengely, és egyéb érdekességek Hatékony adatelemzés az új diagramtípusok segítségével pl. Vízesés, Tölcsérdiagram Adatsávok, ikonok, színskála a cellákban Szövegek kezelése, adattípusok (opcionális) Szövegfájlok beolvasása Excelbe A Szövegből oszlopok funkció használata Hibás formátumú szövegek javítása Tipikus szám- és dátumhibák javítása Adatvédelem, a bevitel korlátozása (opcionális) Lapvédelem Munkafüzet struktúrájának védelme Tartományok szerkesztésének jelszavas védelme Megnyitási és módosítási jelszó Közös munkafüzet védelme Változások követése Adatérvényesítés cellákban, adatbevitel korlátozása Cellán belüli lenyíló listák készítése Kimutatások alapjai Kimutatás (Pivot) tábla létrehozása Kimutatás elrendezései, nézetei Ajánlott kimutatások Szeletelő/Slicer, Idővonal/Timeline használata Formázási lehetőségek Számítási beállítások Gyakorlás, összetett feladatok megoldása  

Időtartam:2 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
Excel_alap_új_450x360.jpg
55 000 Ft
(Bruttó ár: 69 850 Ft)

Excel alap

Kód: E119

Az Excelt ismerni kell. Ugyanakkor ez a tudás nem természetes, velünk született adottság. Akiknek eddig nem kellett naponta használniuk, esetleg csak adatfeltöltésre használták, azoknak idegen, sőt, ijesztő lehet. Nekik ajánljuk ezt a képzést, ahol megismerkedhetnek és megbarátkozhatnak az Excel programmal. Kiknek ajánljuk A tanfolyamot kezdők számára ajánljuk, akik rendelkeznek korábbi Windows ismerettel, de nem használtak még táblázatkezelőt, vagy abban csak minimális ismereteik vannak. Alapvető informatikai ismeretek, a Windows (bármely verzió) alapszintű ismerete Amennyiben a tanfolyamot rövid időn belül középhaladó szinten kívánják folytatni, akkor az 1 napos Excel felhozó képzést ajánljuk inkább! A táblázatkezelés elméleti alapjai A táblázatkezelők felépítése, funkciója Alapfogalmak Fájlformátumok Kezdőképernyő Az Excel kezelőfelülete A szalag működése és testre szabása Gyorsindítási eszköztár használata és testre szabása Backstage (Fájl lap) nézet Excel munkafüzetek létrehozása, mentése és megnyitása Képernyő nézetek Fontosabb beállítások Az Excel 2019 és 2021 paraméterei (sorok, oszlopok, színek száma, stb.) Továbbfejlesztett együttműködés Gyors műveletek a Mutasd meg funkcióval OneDrive integráció Adatbevitel, navigáció Adatbevitel cellákba Automatikus kiegészítés Cellák módosítása, törlése, felülírása Adattípusok (szám, dátum, idő, képlet, függvény, szöveg, logikai érték) Navigáció egérrel és billentyűzettel Kijelölés egérrel és billentyűzettel Hasznos gyorsbillentyűk Adatbevitel sorozatokkal A Villámkitöltés/Flash Fill Gyorselemzés Táblázatok szerkesztése Cellák szerkesztése Adatok keresése és cseréje Sormagasság és oszlopszélesség beállítása Sorok/oszlopok beszúrása, törlése Adatok áthelyezése és másolása Vágólap használata, irányított beillesztés Formázás táblázatként, táblázat elnevezése Összegsor használata Kijelölések táblázatban egérrel Cellák formázása Cella tartalmának igazítása és formázása Cellák egyesítése Cellák keretezése Háttér és szegély beállítása Cellák alaptípusainak meghatározása Formázás gyűjteményekkel Számformátumok Munkalapok kezelése Lapok beszúrása, törlése, átnevezése Lapfülek színezése Lapok kijelölése (csoport üzemmód) Lapok áthelyezése, másolása Nyomtatás Oldalbeállítások Oldaltörésminta nézet Fejléc és lábléc készítése Nyomtatási kép Táblázat és cellák nyomtatása Egyéb hasznos nyomtatási lehetőségek Számítások az Excelben A képletírás alapjai Abszolút és relatív hivatkozások Alap strukturált hivatkozások (hivatkozások táblázat adatcellájára, adatoszlopára, adatrészére) Műveleti jelek, a műveletvégzés sorrendje Cella- és tartományhivatkozások Abszolút és relatív hivatkozások Függvényhasználat alapjai, alapvető függvények Képletek, függvények másolása Képletellenőrzés, képlethibák javítása Alapvető adatelemző eszközök Rendezések AutoSzűrő beszúrása, használata Táblázat beszúrása Táblázat használata adatelemzésre, adatbevitel megkönnyítésére Ismétlések, gyakorlás, a tanultak elmélyítése  

Időtartam:2 x 8 tanóra
Nehézségi szint:
 • Kezdő

Outlook - az alapoktól a haladó szintig

Kód: OAH19

Az Outlook 2016 programot sokan használják, viszont nagyon kevesen használják ki rendesen a lehetőségeit. Ez a program sokkal több egyszerű levelezőprogramnál. Ismerje meg a rejtett funkciókat, és spóroljon időt mindennap! A tanfolyamot azon felhasználóknak ajánljuk, akik napi szinten leveleznek, meetingeket szerveznek és szeretnék megismerni a feladatkezelő használatát. Alapvető informatikai ismeretek, a Windows (bármely verzió) alapszintű ismerete E-mail küldés Egyszerű levelek küldése Nyomon követés Szavazás e-mailekben Levelek visszahívása, utólagos szerkesztése Késleltetett küldés és elévülés Jelzések és nyomon követés Speciális lehetőségek, haladó formázási lehetőségek Aláírások Gyors műveletek a Mutasd meg funkcióval Bejövő levelek kezelése Mappák, mappanézetek Üzenet előnézet Gyorsműveletek/Quick steps Gyors válasz az olvasóablakban Párbeszéd/Conversation nézet Kategorizálás, nyomon követés Rendezés, szűrés, keresés Alacsony prioritású üzenetek rendezése az Átnézendők funkcióval Szabályok, automatikus levélfeldolgozás Haladó beállítások Archiválás   Naptár Találkozók, események a naptárban Események rendszerezése, kategorizálása Meghívók, esemény ütemezése, új időpont kiírása Naptár nézetek Naptár megosztása, delegáltak, jogosultságok finomhangolása Több naptár kezelése Haladó lehetőségek Feladatok Feladatok létrehozása, kezelése Feladatok kiosztása Feladatok nyomon követése Partnerek, jegyzetek, Journal Kapcsolódás közösségi hálózatokhoz Kontaktok rendszerezése Terjesztési listák kezelése, csoportok létrehozása Egyéb hasznos funkciók az Outlookban OneNote Mi az a OneNote? Jegyzetfüzet létrehozása, megosztása, részei, kezelése Képek, linkek, táblázatok, egyéb elemek beszúrása Szövegfelismerő OneNote bárhonnan, bármikor Kooperáció OneNote programmal Mikor és mire érdemes OneNote-ot használni? E-mailek és meetingek kiváltása OneNote-tal

Időtartam:0,5 nap / 4 tanóra
Nehézségi szint:
 • Kezdő
Excel-Intermediate.jpg
65 000 Ft
(Bruttó ár: 82 550 Ft)

Excel Intermediate (angol nyelvű képzés)

Kód: E219A

Are you jealous of a colleague who uses flashy keyboard combinations? Have you seen Excel gurus get complicated jobs done in a few well-placed clicks? Have you ever stared puzzled at long, seemingly unintelligible functions? Join our course, and become the one others turn to for Excel advice! Duration 16 hours Prerequisites Basic knowledge of the Excel program Revising the basics Useful keyboard combinations, shortcuts Speeding up every day work Using series Quick Analysis tool for tables   Using formulas Basic formulas Formula operators in excel Absolute and relative references Simple mathematical and statistical functions COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF functions The IF function Nesting IF functions Date and time calculations Most important date functions Text functions and how to use them VLOOKUP and HLOOKUP – when and how to use them Using VLOOKUP to find exact and not exact match Combining VLOOKUP and IFERROR   Visualizing the data Creating different charts Using the Recommended Charts tool Formatting and customizing charts; using the Quick Formatting options Chart types and when to use them Combined charts Trendlines, two Y axis charts, waterfall charts and other curiosities Linking charts to data Conditional formatting Data bars, colour scales and icon sets in cells Complex conditional formatting How and when to use Sparklines Text management, data types Reading text files into Excel Text to columns Correct wrong text formats Troubleshooting typical number and date importing errors Data protection, restricting data entry Worksheet protection Protecting the structure of the workbooks Password protecting cell ranges Passwords to open and modify workbooks Protecting shared workbooks Track changes in shared workbooks Data validation in cells, input messages and error messages Highlighting invalid data Creating in-cell dropdown lists Pivot table basics Creating a Pivot table Pivot table views and layouts The Recommended Pivot tables tool Using the Slicer and the Timeline Formatting options Calculation options Revision, practice, complex exercises  

Időtartam:2 nap (2x8 tanóra)
Nehézségi szint:
 • Középhaladó
Excel-Advanced.jpg
68 000 Ft
(Bruttó ár: 86 360 Ft)

Excel Advanced (angol nyelvű képzés)

Kód: E319A

  Macros. Multidimensional searches. Data tools. Dynamic array functions. Excel has many amazing features for the advanced users. Find all the hidden gems in Excel, become a real Excel ninja! Confident usage of Excel, knowledge of basic functions, absolute and relative references A little revision Useful keyboard combinations, shortcuts Tips and tricks for quicker work Basic functions, references Advanced functions, formulas Reaching data in external files Creating and managing links Advanced formulas, special mathematical and statistical functions (SUMIFS, SUBTOTAL, etc.) Special date and time functions Database (D-) functions Using special functions Complex search functions (INDEX, MATCH, OFFSET) Multidimensional searches, combining VLOOKUP with other search functions Array functions and formulas Solving special problems with array functions Improving calculation speed, optimizing workbooks Analysing calculation steps, error correction Using named ranges Name box Manual and automatic naming of ranges Managing names The (INDIRECT) function Clever usage of named ranges and dropdown lists   Data tools in Excel Goal seek Scenario manager Data tables Consolidate grouping, subtotals Advanced filters Creating and using web queries Data connections, Excel Data Model Advanced pivot tables Pivot table basics Calculated fields Calculated items Displaying data as a percent of a given total GETPIVOTDATA function Sort and filter the Pivot table, special filtering Slicer, Timeline Attaching one slicer to many pivot tables Pivot charts Standalone pivot charts Understanding the pivot cash PowerPivot basics Data connections, connecting to multiple data sources Macros A little theory Using the macro recorder Storing macros Absolute and relative references in macros What’s behind the macro? a quick peek at the code Errors in macros Running macros from keyboard shortcuts, buttons and menus Macros on the internet  

Időtartam:2 nap /16 tanóra
Nehézségi szint:
 • Haladó

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár